• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
elan acclamation isim ümumi
elan etmə acclamation isim ümumi
elan advertisement isim ümumi
narahat edilmiş alarmed isim ümumi
sonradan əlavə edilmiş tikili annex isim ümumi
elan announcement isim ümumi
təşkilat arrangement isim ümumi
təşkilat association isim ümumi
kənar gəzmə avoidance isim ümumi
vəsiyyət edilmiş miras bequest isim ümumi
oğurluqla əldə edilmiş mal booty isim ümumi
kənar brim isim ümumi
kənar brink isim ümumi
kənar iş bywork isim ümumi
ruhani şəxs cleric isim ümumi
kənar cornice isim ümumi
təşkilat corporation isim ümumi
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary isim ümumi
ruhani şəxs ecclesiastic isim ümumi
kənar edging isim ümumi
kənar etmə elimination isim ümumi
israf edilmiş mal embezzlement isim ümumi
israf edilmiş pul embezzlement isim ümumi
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement isim ümumi
kənar etmə exclusion isim ümumi
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt isim ümumi
təqdiq edilmiş explored isim ümumi
kənar etmə expulsion isim ümumi
kənar extremity isim ümumi
saxtakarlıq edən şəxs forger isim ümumi
xülasə edilmiş fikir formulation isim ümumi
vəzifəli şəxs functionary isim ümumi
qaxac edilmiş bud gammon isim ümumi
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman isim ümumi
fermanı idarə edən şəxs granger isim ümumi
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher isim ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed isim ümumi
elan handbill isim ümumi
edamı icra edən şəxs hanger isim ümumi
məlumat verən şəxs informant isim ümumi
təşkilat institution isim ümumi
elan etmə intimation isim ümumi
kənar kerb isim ümumi
azad edən şəxs liberator isim ümumi
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaq lodging isim ümumi
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaqlar lodging isim ümumi
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
işə nəzarət edən şəxs manager isim ümumi
elan etmə manifesto isim ümumi
kənar margin isim ümumi
qanundan sui-istifadə edən adam misuser isim ümumi
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter isim ümumi
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator isim ümumi
namizədi irəli sürən şəxs nominator isim ümumi
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator isim ümumi
öhdəçilik verən şəxs obligator isim ümumi
adamincidən şəxs offender isim ümumi
təhqir edən şəxs offender isim ümumi
vəzifəli şəxs office-bearer isim ümumi
sənədin təsdiq edilmiş nüsxəsi office-copy isim ümumi
məsul şəxs officer isim ümumi
rəsmi şəxs official isim ümumi
kənar şəxs outsider isim ümumi
qrupa aid olmayan şəxs outsider isim ümumi
kənar outskirts isim ümumi
emalatxanadan kənar iş outwork isim ümumi
zavoddan kənar iş outwork isim ümumi
şəxs person isim ümumi
elan placard isim ümumi
vəzifəli şəxs place-holder isim ümumi
elan poster isim ümumi
rəsmi elan etmə procalamation isim ümumi
rəsmən elan etmə promulgation isim ümumi
elan pronouncement isim ümumi
təklif irəli sürən şəxs proposer isim ümumi
qanundan xaric edilmə proscription isim ümumi
təntənəli surətdə elan etmə protestation isim ümumi
kənar selvage isim ümumi
kənar shore isim ümumi
naməlum şəxs stranger isim ümumi
bilə-bilə edilmiş studied isim ümumi
qərəzlə edilmiş studied isim ümumi
qəsdən edilmiş studied isim ümumi
haram edilmiş şey taboo isim ümumi
nominal olaraq titulu olan şəxs titular isim ümumi
arzulanmaz şəxs undesirable isim ümumi
naməlum şəxs unknown isim ümumi
kənar verge isim ümumi
zaminlik verən şəxs warrantor isim ümumi
zəmanət verən şəxs warrantor isim ümumi
ən pis şəxs worst isim ümumi
elan advertisement isim ümumi
elan announcement isim ümumi
təsdiq edilmiş sənəd attested document isim ümumi
kənar bank isim ümumi
şəxs character isim ümumi
katorqaya məhkum şəxs convict isim ümumi
dublyaj edilmiş film dubbed film isim ümumi
kənar edge isim ümumi
müəyyən edilmiş fakt established fact isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture isim ümumi
şəxs individual isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
elan lövhəsi notice board isim ümumi
vəzifəli şəxs official isim ümumi
kənar adam outsider isim ümumi
şəxs personage isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
vulkanizasiya edilmiş kauçuk vulcanized rubber isim ümumi
şikəst edilmiş pəncə talipes isim medical
təşkilat combine isim American
elan tear-sheet isim American
dayanacaqdan kənar yerdə düşən way-passenger isim American
dayanacaqdan kənar yerdə düşən sərnişin way-passenger isim American
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory isim law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory isim law
zəmanət verən şəxs guarantor isim law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee isim law
kənar flange isim technical
şəxs əvəzliyi personal pronoun isim grammatical
şəxs persona isim Latin
elan annunciation isim ümumi
nifrətə layiq şəxs aversion isim ümumi
kənar border isim ümumi
aşağı təşkilat chapter isim ümumi
yerli təşkilat chapter isim ümumi
elan circular isim ümumi
izolə edilmiş boru conduit isim ümumi
vəkil edilmiş qız confidante isim ümumi
Britaniya imperiyasının ordeni ilə təltif edilmiş qadının rütbəsi dame isim ümumi
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager isim ümumi
təşkilat establishment isim ümumi
təsdiq edilmiş surət exemplification isim ümumi
kənar etmə exemption isim ümumi
sürgün edilmiş exile isim ümumi
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture isim ümumi
kənar foreigner isim ümumi
təşkilat fraternity isim ümumi
sürgün edilmiş fugitive isim ümumi
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist isim ümumi
təşkilat guild isim ümumi
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer isim ümumi
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher isim ümumi
kənar hem isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
hipnoz edilmiş adam hypnotic isim ümumi
təşkilat incorporation isim ümumi
inzibati vəzifə tutan şəxs lord isim ümumi
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer isim ümumi
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth isim ümumi
titulu olan şəxs nobleman isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee isim ümumi
elan notification isim ümumi
elan vermə notification isim ümumi
borcu olan şəxs obligator isim ümumi
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant isim ümumi
təşkilat organisation isim ümumi
təşkilat organization isim ümumi
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw isim ümumi
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw isim ümumi
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot isim ümumi
daimi təşkilat permanency isim ümumi
oğurluqla əldə edilmiş mal plunder isim ümumi
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist isim ümumi
elan yapışdıran poster isim ümumi
elan preview isim ümumi
vəd edilmiş şey promise isim ümumi
kənar rim isim ümumi
kənar skirt isim ümumi
təşkilat society isim ümumi
elan sticker isim ümumi
qorxu törədən şəxs terror isim ümumi
təşkilat union isim ümumi
elan lövhəsi noticeboard isim ümumi
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate isim American
təkrar seçilən şəxs holdover isim American
etibarsız elan etmə denunciation isim law
asayişi pozan şəxs peace-breaker isim law
böyük şəxs high-hat isim figurative meaning
kənar bezel isim technical
təchiz edilmiş atəş mövqeyi emplacement isim military
kənar brow isim ümumi
xeyriyyəçi təşkilat charity isim ümumi
oyundan kənar edilmiş oyuncuların oturduğu skamya cooler isim ümumi
elan declaration isim ümumi
elan etmə declaration isim ümumi
şəxs factor isim ümumi
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman isim ümumi
zamin olan şəxs guarantee isim ümumi
çap edilmiş ədəbiyyat literature isim ümumi
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal isim ümumi
yazılı və ya çap edilmiş material matter isim ümumi
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor isim ümumi
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine isim ümumi
naməlum şəxs obscurity isim ümumi
təşkilat organ isim ümumi
dona əlavə edilmiş calaq panel isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
iştirak edən şəxs personage isim ümumi
elan etmə publication isim ümumi
əvvəlcədən edilmiş sifariş reservation isim ümumi
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation isim ümumi
kənar ridge isim ümumi
elan sign isim ümumi
kənar adam stranger isim ümumi
kənar tail isim ümumi
təsdiq edilmiş çıxarış extract isim law
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant isim law
nəzarət altında olan şəxs case isim ümumi
kənar curb isim ümumi
kənar end isim ümumi
kənar fringe isim ümumi
təşkilat front isim ümumi
elan notice isim ümumi
kənar şəxs outlier isim ümumi
təşkilat pool isim ümumi
əvvəlcədən sifariş edilmiş yer reservation isim ümumi
sürtülüb yara edilmiş yer rub isim ümumi
kənar top isim ümumi
fiziki şəxs person isim law
mebellə təchiz edilmiş otaq chamber isim ümumi
elan banner isim computer
kənar boşluq margin isim computer
sonradan əlavə edilmiş tikili extension isim ümumi
şəxs head isim ümumi
rəy verən şəxs reference isim ümumi
zəmanət verən şəxs reference isim ümumi
xidmət göstərən şəxs tender isim ümumi
elan ticket isim ümumi
şəxs character isim ümumi
təşkilat outfit isim ümumi
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch isim sport
elan vermək advertise fel ümumi
kənar etmək amove fel ümumi
elan etmək announce fel ümumi
kənar gəzmək avoid fel ümumi
açıq elan etmək avow fel ümumi
kənar etmək bench fel ümumi
afişa vasitəsiylə elan etmək bill fel ümumi
elan vermək blurb fel ümumi
reklam vasitəsilə elan vermək blurb fel ümumi
özündən kənar etmək brush aside fel ümumi
hərbi xidmətdən kənar etmək cashier fel ümumi
elan etmək declare fel ümumi
kənar etmək depose fel ümumi
kənar etmək dislodge fel ümumi
kənar gəzmək elude fel ümumi
elan etmək enunciate fel ümumi
kənar etmək foreclose fel ümumi
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise fel ümumi
elan etmək herald fel ümumi
qanunsuz elan etmək illegitimate fel ümumi
qeyr-qanuni elan etmək illegitimate fel ümumi
kənar gəzmək obviate fel ümumi
qeyri-qanuni elan etmək outlaw fel ümumi
elan asmaq placard fel ümumi
elan vurmaq placard fel ümumi
elan yapışdırmaq poster fel ümumi
elan etmək proclaim fel ümumi
rəsmən elan etmək promulgate fel ümumi
təntənə ilə elan etmək promulgate fel ümumi
elan etmək pronounce fel ümumi
qanundan kənar elan etmək proscribe fel ümumi
qanundan xaric elan etmək proscribe fel ümumi
töhmət elan etmək reprimand fel ümumi
yenidən elan etmək restate fel ümumi
kənar gəzmək shun fel ümumi
kənar etmək translocate fel ümumi
kənar etmək rule out fel ümumi
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild fel ümumi
elan dərc etmək advertise fel ümumi
elan etmək announce fel ümumi
amnistiya elan etmək announce an amnesty fel ümumi
kənar olmaq bax: kənar gəzmək fel ümumi
elan edilmək be declared fel ümumi
kənar düşmək be far from fel ümumi
elan etmək declare fel ümumi
blokada elan etmək declare a blockade fel ümumi
boykot elan etmək declare a boycott fel ümumi
bankrot elan etmək declare bankrupt fel ümumi
cihad elan etmək declare holy war fel ümumi
səfərbərlik elan etmək declare mobilization fel ümumi
açıq elan etmək declare open fel ümumi
qanundan kənar elan etmək declare unlawful fel ümumi
müharibə elan etmək declare war fel ümumi
elan etmək give out fel ümumi
tətil elan etmək go on strike fel ümumi
aclıq elan etmək hunger-strike: go on hunger-strike fel ümumi
mat elan etmək mate fel ümumi
qanundan kənar elan etmək outlaw fel ümumi
qanundan xaric elan etmək outlaw fel ümumi
elan etmək proclaim fel ümumi
respublika elan etmək proclaim a republic fel ümumi
qanundan xaric elan etmək proscribe fel ümumi
özündən kənar etmək push aside fel ümumi
elan asmaq put up a notice fel ümumi