• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz sözünün tərcüməsi (266 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
cihaz apparatus isim ümumi
cihaz appliance isim ümumi
hərbi qüvvə armipotence isim ümumi
hava, qaz və sairəni sormaq üçün cihaz aspirator isim ümumi
kədərlə qarışıq sevinc bittersweet isim ümumi
qarışıq blend isim ümumi
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder isim ümumi
qızdırıcı cihaz calorifier isim ümumi
ətirli maddələr yandırmaq üçün cihaz censer isim ümumi
tərkib hissəsi component isim ümumi
qarışıq composite isim ümumi
tərkib hissələrinə ayrıla bilmə dissolubility isim ümumi
kefliliyin dərəcəsini ölçən cihaz drunkometer isim ümumi
toxumaların elastikliyini ölçmək üçün cihaz elastometer isim ümumi
maddənin içindən elektrik cərəyanı keçdikdə onun tərkib hissələrinə ayrılması electrolysis isim ümumi
bir şeyin tərkib hissəsi element isim ümumi
qüvvə energy isim ümumi
buğlandırıcı cihaz evaporator isim ümumi
buxarlandırıcı cihaz evaporator isim ümumi
hərəkətverici qüvvə factor isim ümumi
qida maddələri food-stuff isim ümumi
qüvvə force isim ümumi
cihaz gear isim ümumi
qarışıq irqli adam half-caste isim ümumi
qarışıq hardener isim ümumi
qızdırıcı cihaz heater isim ümumi
qarışıq hotchpotch isim ümumi
işıq saçan cihaz illuminator isim ümumi
tərkib hissəsi ingredient isim ümumi
cihaz instrument isim ümumi
qarışıq topa jumble isim ümumi
qarışıq yığın jumble isim ümumi
canlı qüvvə manpower isim ümumi
səsi uzaqlara yayan cihaz megaphone isim ümumi
qarışıq dərman melange isim ümumi
qarışıq mix isim ümumi
qarışıq mixture isim ümumi
qarışıq mongrel isim ümumi
hərəkətverici qüvvə mover isim ümumi
qida maddələri nutritive isim ümumi
istiqaməti tapmaq üçün cihaz orienter isim ümumi
səmti tapmaq üçün cihaz orienter isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
yönü tapmaq üçün cihaz orienter isim ümumi
bir ifadənin təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis isim ümumi
bir sözün mənasının təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis isim ümumi
qüvvə power isim ümumi
qüvvə propellent isim ümumi
özüqeydedən cihaz recorder isim ümumi
özüyazan cihaz recorder isim ümumi
soyuducu cihaz refrigerator isim ümumi
səs ucaldan cihaz resonator isim ümumi
qüvvə strength isim ümumi
su qaynadan cihaz tea-urn isim ümumi
işıq vasitəsilə balıq ovlama torch-fishing isim ümumi
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing isim ümumi
qüvvə vigour isim ümumi
foto ilə surət çıxaran cihaz xerox isim ümumi
uducu cihaz absorber isim ümumi
antiklinal qarışıq anticlinal told isim ümumi
kimyəvi tərkib chemical composition isim ümumi
qarışıq təsirlənmə compound excitation isim ümumi
əzən qüvvə crushing stress isim ümumi
əyici qüvvə deflecting force isim ümumi
cihaz yağı device oil isim ümumi
istiqamətverici qüvvə directing force isim ümumi
qüvvə energy isim ümumi
partlayıcı qüvvə explosive force isim ümumi
hərəkətverici qüvvə impetus isim ümumi
tərkib membership isim ümumi
qarışıq efir mixed ether isim ümumi
qarışıq inhibitor mixed inhibitor isim ümumi
qarışıq ədəd mixed number isim ümumi
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel isim ümumi
qüvvə rating isim ümumi
nefti su və palçıqdan ayıran settler isim ümumi
ictimai tərkib social structure isim ümumi
tərkib structure isim ümumi
qanuni qüvvə validity isim ümumi
işçi qarışıq working mixture isim ümumi
mayeni toz halında fışqırtmaq üçün cihaz atomiser isim American
hərəkətverici qüvvə motivity isim physics
şüaları əks etdirən cihaz reflector isim physics
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot isim aeronautics
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
sürətləndirici cihaz accelerator isim technical
surətçıxaran cihaz duplicator isim technical
qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz centrifuge isim technical
qarışıq compound isim chemistry
tərkib compound isim chemistry
işıq və s. cihazları tamaşaçılardan gizlədən cihaz footlights isim theatrical
qarışıq admixture isim ümumi
malı növlərə ayıran classifier isim ümumi
tərkib composition isim ümumi
quruducu cihaz dryer isim ümumi
hərəkətverici qüvvə dynamics isim ümumi
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder isim ümumi
qarrota vasitəsilə edam etmə garrotte isim ümumi
qarışıq hash isim ümumi
şəkillər vasitəsilə izah etmə illustration isim ümumi
cihaz installation isim ümumi
qarışıq miscellany isim ümumi
qarışıq mixing isim ümumi
hərəkət edən qüvvə momentum isim ümumi
qarışıq patchwork isim ümumi
bitkiləri dərmanlamaq üçün cihaz pollinator isim ümumi
mikroorqanizmləri yetişdirmək üçün cihaz propagator isim ümumi
canlandırıcı qüvvə sap isim ümumi
həyatverici qüvvə sap isim ümumi
qüvvə spring isim ümumi
qüvvə vitality isim ümumi
isidici cihaz warmer isim ümumi
yazıcı cihaz recording device isim ümumi
xaricə gedən malın ticarət agenti vasitəsilə satılması consignment isim medical
ilahi qüvvə providence isim religion
cihaz device isim ümumi
cihaz notion isim ümumi
hərəkətverici qüvvə propulsion isim ümumi
sövqedici qüvvə propulsion isim ümumi
onluq kəsri tam ədəddən ayıran nöqtə point isim mathematics
tərkib construction isim grammatical
tərkib constitution isim ümumi
cihaz contrivance isim ümumi
cihaz outfit isim ümumi
malları növlərə ayıran picker isim ümumi
qüvvə volume isim ümumi
qüvvə host isim ümumi
qüvvə nerve isim ümumi
tərkib component isim computer
səsucaldan cihaz loudspeaker isim computer
qarışıq miscellaneous isim computer
başqalarının danışığını dinləmək üçün cihaz bug isim ümumi
ehtiyat hərbi qüvvə reserve isim ümumi
qüvvə capacity isim technical
reklam vasitəsilə elan vermək blurb fel ümumi
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin fel ümumi
xronometraj vasitəsilə ölçmək clock fel ümumi
tərkib hissələrinə ayırmaq decompose fel ümumi
qalaq vasitəsilə müdafiə etmək embank fel ümumi
hipnoz vasitəsilə yatırtmaq hypnotise fel ümumi
qarışıq salmaq mess fel ümumi
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime fel ümumi
cələ vasitəsilə tutmaq net fel ümumi
tələ vasitəsilə tutmaq net fel ümumi
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime fel ümumi
hissələrinə ayırmaq parcel fel ümumi
hissələrinə bölmək parcel fel ümumi
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun qaçırmaq quibble fel ümumi
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun yayınmaq quibble fel ümumi
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon fel ümumi
qarışıq şəkildə irəli sürmək stultify fel ümumi
məhkəmə vasitəsilə təqib etmək sue fel ümumi
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula fel ümumi
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate fel ümumi
auksion vasitəsilə satmaq sell by auction fel ümumi
qarışıq salmaq blunder fel ümumi
tərkib hissələrinə ayırmaq disintegrate fel ümumi
hissələrinə ayırmaq dissever fel ümumi
hissələrinə bölmək dissever fel ümumi
qanuni qüvvə vermək enact fel ümumi
qarışıq salmaq mat fel ümumi
kombayn vasitəsilə yığmaq combine fel ümumi
qarışıq salmaq mix fel ümumi
poçt vasitəsilə göndərmək post fel ümumi
hüquqi qüvvə vermək validate fel ümumi
reklam vasitəsilə elan vermək exploit fel American
nəqliyyat kontoru vasitəsilə göndərmək express fel ümumi
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind fel ümumi
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind fel ümumi
elan vasitəsilə bildirmə advertising sifət ümumi
reklam vasitəsilə bildirmə advertising sifət ümumi
acı ilə qarışıq şirin bittersweet sifət ümumi
başı qarışıq busy sifət ümumi
qarma-qarışıq chaotic sifət ümumi
tərkib component sifət ümumi
qarışıq composing sifət ümumi
kondensasiya vasitəsilə alınmış condensed sifət ümumi
qarışıq desultory sifət ümumi
qarışıq disconnected sifət ümumi
qarışıq discursive sifət ümumi
tərkib hissələrinə ayrılmış disjointed sifət ümumi
qarışıq disorderly sifət ümumi
tərkib hissələrinə ayrıla bilən dissoluble sifət ümumi
hissələrinə bölünmüş divided sifət ümumi
qarışıq entangled sifət ümumi
qarışıq illegible sifət ümumi
qarışıq implicate sifət ümumi
qarışıq impure sifət ümumi
qarışıq inarticulate sifət ümumi
qarışıq incoherent sifət ümumi
tərkib hissələrinə ayrılmayan indecomposable sifət ümumi
qarışıq indeterminate sifət ümumi
qarışıq inextricable sifət ümumi
qarışıq intricate sifət ümumi
qarışıq involved sifət ümumi
qarışıq medley sifət ümumi
qarışıq mixed sifət ümumi
qarışıq mixty-maxty sifət ümumi
qarışıq mongrel sifət ümumi
qarışıq non-coherent sifət ümumi
qarışıq pell-mell sifət ümumi
təsvir vasitəsilə deyilən periphrastic sifət ümumi
qarışıq promiscuous sifət ümumi
qüvvə tələb edən strenuous sifət ümumi
qarışıq unintelligible sifət ümumi
qarışıq agitated sifət ümumi
mərkəzdənqaçan centripetal sifət ümumi
qat-qarışıq entangled sifət ümumi
qarışıq-dolaşıq tangled sifət ümumi
qatma-qarışıq unsystematic sifət ümumi
mərkəzdənqaçan centrifugal sifət physics
qarışıq amorphous sifət ümumi
qarışıq complex sifət ümumi
qarışıq confused sifət ümumi
qarışıq convoluted sifət ümumi
qarışıq disjointed sifət ümumi
qarışıq dreamy sifət ümumi
qarışıq hugger-mugger sifət ümumi
qarışıq obscure sifət ümumi
qarışıq perplexed sifət ümumi
qarma-qarışıq promiscuous sifət ümumi
qarışıq scrappy sifət ümumi
qatma-qarışıq scrappy sifət ümumi
qarışıq twilight sifət ümumi
qarışıq wispy sifət ümumi
qarışıq hazy sifət figurative meaning
tərkib constituent sifət ümumi
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary sifət ümumi
qarışıq rambling sifət ümumi
qarışıq twisted sifət ümumi
qarma-qarışıq bir vəziyyətdə chaotically zərf ümumi
təsvir vasitəsilə periphrastically zərf ümumi
vasitəsilə by way of zərf ümumi
danışıq vasitəsilə by negotiation zərf ümumi
bunun vasitəsilə herewith zərf ümumi
eşitmə vasitəsilə orally zərf ümumi
... vasitəsilə via sözönü ümumi
vasitəsilə by means of sözönü ümumi
vasitəsilə by the use of sözönü ümumi
vasitəsilə through sözönü ümumi
... vasitəsilə whereby relative pronoun ümumi
təzyiq verən cihaz air-gauge söz birləşməsi ümumi
şüa vasitəsilə mərminin yönəldilməsi beam-rider guidance söz birləşməsi ümumi
vasitəsilə by dint of söz birləşməsi ümumi
vasitəsilə by feat of söz birləşməsi ümumi
vasitəsilə care of söz birləşməsi ümumi
pambığı çiyiddən ayıran maşın cotton gin söz birləşməsi ümumi
partlayıcı qüvvə explosive force söz birləşməsi ümumi
fiziki qüvvə fleshly strength söz birləşməsi ümumi
cihaz hand glass söz birləşməsi ümumi
ilahi qüvvə hand of God söz birləşməsi ümumi
dəqiq cihaz high fidelity söz birləşməsi ümumi
əla cihaz high fidelity söz birləşməsi ümumi
hərəkətverici qüvvə locomotive power söz birləşməsi ümumi
İlahi qüvvə Lord of Hosts söz birləşməsi ümumi
qarışıq nikah mixed marriage söz birləşməsi ümumi
dincəlib qüvvə toplamaq recharge one's batteries söz birləşməsi ümumi
poçt vasitəsilə göndərmək send by the post söz birləşməsi ümumi
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon of söz birləşməsi ümumi
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon out söz birləşməsi ümumi
poçt vasitəsilə göndərmək trasmit by the post söz birləşməsi ümumi
radioqəbuledici cihaz wireless set söz birləşməsi ümumi
qaldırıcı qüvvə lifting power söz birləşməsi physics
radio-aktiv maddələri basdırmaq üçün yer burial ground söz birləşməsi ümumi
səthin üfiqi vəziyyətini yoxlamaq üçün cihaz water level söz birləşməsi technical
fiziki qüvvə sinew cəm ümumi