• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
qara bazar sözünün tərcüməsi (189 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
mal-qara saxlanılan yer barn 2 1
qara black 2 1
qara siyahı blacklist 2 1
mal-qara cattle 2 1
qara bulud cloud 2 1
qara rəngli zərif parça crepe 2 1
xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək dinner-jacket 2 1
maslenitsadan qabaq bazar günü egg-Sunday 2 1
bazar emporium 2 1
mal-qara üçün yem fodder 2 1
muzdlu otarılan mal-qara gisement 2 1
qara barıt gunpowder 2 1
dağın başını alan qara bulud helm-cloud 2 1
qara yel hot-wind 2 1
qara metal iron 2 1
qara kəhrəba jet 2 1
qatran kimi qara jet-black 2 1
bazar market 2 1
bazar merket 2 1
bazar ertəsi Monday 2 1
qara lent mourning-band 2 1
qara kağız mourning-paper 2 1
iri buynuzlu mal-qara oxen 2 1
qatran kimi qara pitch-black 2 1
qurudulmuş qara gavalı prune 2 1
qara camaat ruck 2 1
mal-qara oğurlayan rustler 2 1
cızma-qara scrawl 2 1
cızma-qara scribble 2 1
bazar Sunday 2 1
qara bulud thundercloud 2 1
şənbə və bazar weekend 2 1
cızma-qara writing 2 1
bazar meydanı marketplace 2 1
bazar yeri marketplace 2 1
qara mərmər basalt 2 1
bazar bazaar 2 1
bazar bear-garden 2 1
ağ-qara fotoqrafiya black and white photography 2 1
qara kürü black caviar 2 1
qara bulud black cloud 2 1
qara qəhvə black coffee 2 1
qara qarağat black currant 2 1
qara almaz black diamond 2 1
qara brilyant black diamond 2 1
qara su cataract 2 1
kömür kimi qara coal-black 2 1
qara adam commoner 2 1
örtülü bazar covered market 2 1
qara-qorxu danger 2 1
qara dark 2 1
qara-qorxu dread 2 1
axşambazarı evening bazar 2 1
qara-qorxu fear 2 1
qara metallurgiya ferrous industry 2 1
qara metallar ferrous metals 2 1
xarici bazar foreign market 2 1
qara-qorxu fright 2 1
qara torpaq grave 2 1
qonaq-qara guests 2 1
daxili bazar home market 2 1
qara yel hot wind 2 1
qara-qorxu jeopardy 2 1
qır kimi qara jet-black 2 1
qara lövhə list of shirkers 2 1
qara fəhlə manual laborer 2 1
qara camaat mob 2 1
qara çıraq oil lamp 2 1
açıq bazar open market 2 1
qara pivə porter 2 1
qara gavalı prunes 2 1
qara-qorxu risk 2 1
bazar zənbili shopping basket 2 1
qara su sialorrhea 2 1
kasad bazar stagnant market 2 1
bazar axşamı Sunday evening 2 1
qara-qorxu threat 2 1
qara su unhealthy water 2 1
qara fəhlə unskilled worker 2 1
qonaq-qara visitors 2 1
qara qarağat blackberry 2 4
qara ağac ebony 2 4
qara şam larch 2 4
qara soğan ramson 2 4
qara ciyərin iltihabı hepatitis 2 5
qara ciyərdə daş hepatolith 2 5
qara ciyər liver 2 16
qara mətbəxböcəyi blackbeetle 2 28
ətlik və südlük mal-qara granger's cattle 2 64
mal-qara saxlanılan yer barnyard 2 1
qara boya black 2 1
qara rəng black 2 1
qara camaat crowd 2 1
qara tikə fillet 2 1
qara göbələk gith 2 1
parlaq qara rəng jet 2 1
qara böcək gravedigger 2 28
qara şrift bold-face 2 80
qara don black 2 1
qara şrift black-face 2 15
qara ləkə black 2 1
qara rəngə boyamaq black 3 1
qara siyahıya salmaq blacklist 3 1
sağmal mal-qara yetişdirmək dairy 3 1
qara yaxmaq denigrate 3 1
cızma-qara etmək doodle 3 1
mal-qara otarmaq pasture 3 1
cızma-qara eləmək scrabble 3 1
qara geyinmək be dressed in black 3 1
qara günə qalmaq become unhappy 3 1
bazar açmaq begin to sell smth. 3 1
qara vermək do smth. as a blind 3 1
qara-qorxu gəlmək intimidate 3 1
cızma-qara yazmaq scrawl 3 1
qara yaxmaq slander 3 1
qara geyinmək wear black 3 1
mal-qara oğurlamaq rustle 3 3
qara yaxmaq blacken 3 1
cızma-qara etmək scribble 3 1
qara-qorxu gəlmək huff 3 1
qara black 4 1
ağ-qara black-and-white 4 1
ürəyindən qara qanlar axan bleeding 4 1
göy-qara blue-black 4 1
mal-qara bovine 4 1
kömür kimi qara coal-black 4 1
qara dark 4 1
qara ağacdan hazırlanmış ebony 4 1
bəxti qara ill-starred 4 1
qara kəhrəbadan qayrılmış jet 4 1
qara və parlaq raven 4 1
bəxti qara unfortunate 4 1
qatran kimi qara as black as pitch 4 1
ağ-qara black and white 4 1
ala-qara black-white 4 1
qara-qırmızı dark red 4 1
tünd-qara deep black 4 1
tünd-qara deep dark 4 1
zil qara extreme dark 4 1
ala-qara illegible 4 1
qatran kimi qara jet-black 4 1
bazar market 4 1
zil qara pitch black 4 1
ala-qara undecipherable 4 1
qara ciyər hepatic 4 5
qara ciyərə aid hepatic 4 5
qara brown 4 1
kömür kimi qara coaly 4 1
qətran kimi qara coaly 4 1
qara dusky 4 1
qara hard 4 1
çox qara inky 4 1
qatran kimi qara pitchy 4 1
qara thick 4 1
qara bold-faced 4 80
qara qızıl black gold 29 1
qara bazar black market 29 1
qara bazarda alver edən black marketeer 29 1
qara bazarda mal satan black marketeer 29 1
ağa qara, qaraya ağ demək call whit black 29 1
mal-qara alverçisi cattle dealer 29 1
mal-qara saxlayan cattle dealer 29 1
mal-qara saxlayan fermer cattle farmer 29 1
mal-qara taunu cattle plague 29 1
mal-qara sərgisi cattle show 29 1
qara üzüm dark grape 29 1
qara şrift fat type 29 1
qara gün üçün for a rainy day 29 1
mal-qara üçün yem forage fodder 29 1
daxili bazar home market 29 1
bir şeyi qara gün üçün saxlamaq keep smth. for a rainy day 29 1
ağa qara demək make wrong right 29 1
bir qara qəpiyə dəyməz not worth a damn 29 1
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days 29 1
Ümumi bazar The Common Market 29 1
bazar günü the Lord's Day 29 1
qara şrift thick print 29 1
ağa qara, qaraya ağ demək turn into black 29 1
Bir qara qəpiyə dəyməz It's not worth a farthing 29 1
qara qarağat black currant 29 4
qara tut black mulberry 29 4
qara palıd water oak 29 4
qara ciyər xəstəliyi hepatic disease 29 5
qara ciyər axarı hepatic duct 29 5
qara dəlik black hole 29 21
qara qu quşu black swan 29 28
leşyeyən iri qara qarğa carrion crow 29 28
qara metal ferrous metal 29 60
qara günlər dog days 29 1