• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
qeyri müəyyən sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qeyri-normallıq abnormality isim ümumi
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist isim ümumi
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist isim ümumi
qeyri-professional amateur isim ümumi
qeyri-professionallıq amateurishness isim ümumi
qeyri-professionallıq amateurship isim ümumi
qeyri-müəyyənlik ambiguity isim ümumi
qeyri-müəyyənlik ambiguousness isim ümumi
dəyərinin müəyyən etmə appraisal isim ümumi
qeyri-təbiilik artificiality isim ümumi
qeyri-təbiilik artificialness isim ümumi
qeyri-qanuni doğulma bastardly isim ümumi
qeyri-ciddilik boyishness isim ümumi
qeyri-qanuni uşaq chance-child isim ümumi
qeyri-leqallıq clandestinity isim ümumi
müəyyən miqdar deal isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
müəyyən etmə distinction isim ümumi
qeyri-müəyyənlik doubtfulness isim ümumi
qeyri-adi eccentric isim ümumi
qeyri-adilik eccentricity isim ümumi
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact isim ümumi
qeyri-müəyyənlik evasiveness isim ümumi
qeyri-səmimilik evasiveness isim ümumi
qeyri-adilik exclusiveness isim ümumi
qeyri-adi exotic isim ümumi
qeyri-adilik fabulousness isim ümumi
qeyri-ciddilik flippancy isim ümumi
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom isim ümumi
qeyri-rəsmi müşavirə get-together isim ümumi
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation isim ümumi
müəyyən etmə identification isim ümumi
qeyri-qanunilik illegality isim ümumi
qeyri-bərabərlik imbalance isim ümumi
qeyri-mümkünlük impossibility isim ümumi
qeyri-dəqiqlik inaccuracy isim ümumi
qeyri-dəqiqlik inexactitude isim ümumi
qeyri-həssaslıq insensibility isim ümumi
qeyri-səmimilik insincerity isim ümumi
qeyri-müntəzəm iş jobbing isim ümumi
qeyri-bərabərlik lability isim ümumi
qeyri-ciddilik laxity isim ümumi
qeyri-ciddilik levity isim ümumi
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner isim ümumi
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence isim ümumi
qeyri-müəyyənlik nebulousness isim ümumi
qeyri-adilik oddity isim ümumi
qeyri-adilik oddness isim ümumi
qeyri-bərabərlik odds isim ümumi
qeyri-şəffaflıq opaqueness isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmə predetermination isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness isim ümumi
qeyri-adilik rareness isim ümumi
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
qeyri-şəffaflıq tarnish isim ümumi
qeyri-təbiilik theatricality isim ümumi
qeyri-səmimilik unkindness isim ümumi
qeyri-reallıq unreality isim ümumi
qeyri-sabitlik unsteadiness isim ümumi
qeyri-sabitlik variability isim ümumi
müəyyən etmə designation isim ümumi
qeyri-müntəzəmlik irregularity isim ümumi
qeyri-təbiilik abnormality isim ümumi
qeyri-təbiilik affectation isim ümumi
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior isim ümumi
qeyri-əxlaqilik amorality isim ümumi
qeyri-elmilik antiscientific character isim ümumi
qeyri-simmetriklik asymmetry isim ümumi
qeyri-məhsuldarlıq barrenness isim ümumi
qeyri-obyektivlik bias isim ümumi
qeyri-mütənahilik boundlessness isim ümumi
qeyri-sabitlik changeability isim ümumi
qeyri-ədəbi dil colloquial language isim ümumi
qeyri-sərbəstlik dependence isim ümumi
qeyri-qabillik disability isim ümumi
qeyri-münasiblik discrepancy isim ümumi
qeyri-müvafiqlik discrepancy isim ümumi
qeyri-mütənasiblik disproportion isim ümumi
qeyri-kafilik dissatisfaction isim ümumi
qeyri-məmnunluq dissatisfaction isim ümumi
qeyri-mütənahilik endlessness isim ümumi
müəyyən edilmiş fakt established fact isim ümumi
qeyri-adı istedad extraordinary talent isim ümumi
qeyri-həqiqilik falseness isim ümumi
qeyri-həqiqilik falsity isim ümumi
qeyri-səmimilik hypocrisy isim ümumi
qeyri-hüquqilik illegality isim ümumi
qeyri-leqallıq illegality isim ümumi
qeyri-qanunilik illegibility isim ümumi
qeyri-hüquqilik illegitimacy isim ümumi
qeyri-məntiqilik illogicality isim ümumi
qeyri-maddilik immateriality isim ümumi
qeyri-kamillik immaturity isim ümumi
qeyri-mütəhərriklik immobility isim ümumi
qeyri-əxlaqilik immorality isim ümumi
qeyri-mükəmməllik imperfection isim ümumi
qeyri-təkmillik imperfection isim ümumi
qeyri-həyatilik impracticability isim ümumi
qeyri-reallıq impracticability isim ümumi
qeyri-düzgünlük inaccuracy isim ümumi
qeyri-fəallıq inactivity isim ümumi
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy isim ümumi
qeyri-müvafiqlik incompatibility isim ümumi
qeyri-mükəmməllik incompletion isim ümumi
qeyri-münasiblik incongruousness isim ümumi
qeyri-ardıcıllıq inconsequence isim ümumi
qeyri-həssaslıq inconsiderateness isim ümumi
qeyri-ardıcıllıq inconsistency isim ümumi
qeyri-sabitlik inconstancy isim ümumi
qeyri-müəyyənlik indefiniteness isim ümumi
qeyri-qətilik indefiniteness isim ümumi
qeyri-qətilik indetermination isim ümumi
qeyri-bərabərlik inequality isim ümumi
qeyri-dəqiqlik inexactness isim ümumi
qeyri-münbitlik infertility isim ümumi
qeyri-mütənahilik infinity isim ümumi
qeyri-rəsmilik informality isim ümumi
qeyri-harmoniklik inharmoniousness isim ümumi
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease isim ümumi
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor isim ümumi
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent isim ümumi
qeyri-həssaslıq insensitivity isim ümumi
qeyri-stabillik instability isim ümumi
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency isim ümumi
qeyri-iradilik involuntariness isim ümumi
qeyri-ixtiyarilik involuntariness isim ümumi
qeyri-şüurilik involuntariness isim ümumi
qeyri-nizamilik irregularity isim ümumi
qeyri-sərbəstlik lack of initiative isim ümumi
qeyri-ciddilik lack of seriousness isim ümumi
qeyri-mütəşəkkillik lack of system isim ümumi
qeyri-ciddilik lightness isim ümumi
qeyri-məhdudluq limitlessness isim ümumi
qeyri-varlıq non-entity isim ümumi
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence isim ümumi
qeyri-şəffaflıq opacity isim ümumi
qeyri-fəallıq passiveness isim ümumi
qeyri-fəallıq passivity isim ümumi
qeyri-səmimilik pretence isim ümumi
qeyri-səmimilik pretense isim ümumi
irqi qeyri-obyektivlik racial bias isim ümumi
qeyri-adilik singularity isim ümumi
qeyri-ədəbi dil spoken language isim ümumi
müəyyən artikl the isim ümumi
müəyyən həddə kimi to a certain degree isim ümumi
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics isim ümumi
qeyri-məqbulluq unacceptability isim ümumi
qeyri-məlumluq uncertainty isim ümumi
qeyri-ritmilik unevenness isim ümumi
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work isim ümumi
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness isim ümumi
qeyri-həyatilik unreality isim ümumi
qeyri-çəkingənlik unrestraint isim ümumi
qeyri-kafi unsatisfactory isim ümumi
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness isim ümumi
qeyri-sağlam unsound isim ümumi
qeyri-stabil benzin unstable gasoline isim ümumi
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence isim ümumi
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination isim medical
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon isim linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word isim linguistic
qeyri-siravi çavuş non-combatant isim military
qeyri-siravi əsgər non-combatant isim military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
xalq qeyri-nizami qoşunu militia isim history
müəyyən insan qrupu gentry isim jocular
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough isim ümumi
qeyri-səmimi nitq circumlocution isim ümumi
qeyri-sərbəstlik constraint isim ümumi
qeyri-ciddi münasibət dalliance isim ümumi
müəyyən etmə determination isim ümumi
müəyyən etmə discovery isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab equivocation isim ümumi
qeyri-adilik extravagance isim ümumi
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder isim ümumi
qeyri-sabitlik fluidity isim ümumi
qeyri-ciddilik futility isim ümumi
qeyri-müəyyən vəziyyət hover isim ümumi
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature isim ümumi
qeyri-sabitlik mobility isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee isim ümumi
qeyri-aydınlıq opacity isim ümumi
qeyri-müəyyənlik opacity isim ümumi
qeyri-adi təzahür outburst isim ümumi
qeyri-real phantasm isim ümumi
müəyyən bir təşkilatın başçısı president isim ümumi
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president isim ümumi
qeyri-adi istedadlı adam prodigy isim ümumi
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy isim ümumi
qeyri-təbii studied isim ümumi
qeyri-müəyyənlik suspense isim ümumi
qeyri-müəyyənlik tortuosity isim ümumi
qeyri-səmimilik tortuosity isim ümumi
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty isim ümumi
qeyri-müntəzəmlik unevenness isim ümumi
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage isim ümumi
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage isim ümumi
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard isim ümumi
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard isim ümumi
qeyri-müəyyənlik limbo isim ümumi
qeyri-kommersiya non-profit isim ümumi
qeyri-obyektiv biased isim ümumi
qeyri-müntəzəmlik intermission isim medical
qeyri-adilik kink isim figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation isim figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider isim figurative meaning
qeyri-iradi tələbat appetite isim ümumi
müəyyən ölçüdə parça breadth isim ümumi
qeyri-müəyyənlik equivocality isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab evasion isim ümumi
qeyri-qanuni gəlir graft isim ümumi
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money isim ümumi
qeyri-səmimilik hollowness isim ümumi
qeyri-müntəzəmlik jam isim ümumi
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə ordination isim ümumi
qeyri-müəyyənlik toss-up isim ümumi
müəyyən fəaliyyət dairəsi world isim ümumi
qeyri-adi hadisə phenomenon isim danışıq dili
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters isim nautical
qeyri-müəyyənlik generality isim ümumi
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity isim economy
qeyri-obyektivlik odds isim ümumi
qeyri-məhsuldar poor isim ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
uşağın qeyri-qanuni doğulmasını sübut etmək bastardise fel ümumi
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate fel ümumi
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise fel ümumi
müəyyən etmək define fel ümumi
müəyyən etmək designate fel ümumi
müəyyən etmək determine fel ümumi
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance fel ümumi
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate fel ümumi
faktları müəyyən etmək fact-find fel ümumi
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom fel ümumi
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge fel ümumi
müəyyən bir forma vermək form fel ümumi
müəyyən bir görünüş vermək form fel ümumi
müəyyən bir şəkil vermək form fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate fel ümumi
çəkisini müəyyən etmək heft fel ümumi
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify fel ümumi
müəyyən etmək levy fel ümumi
müəyyən normaya salmaq normalise fel ümumi
müəyyən normaya salmaq normalize fel ümumi
müəyyən qaydada düzmək order fel ümumi
müəyyən qaydada nizamlamaq order fel ümumi
olduğu yerin səmtini müəyyən etmək orientate fel ümumi
qeyri-qanuni elan etmək outlaw fel ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predestine fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predestine fel ümumi
müəyyən etmək pre-establish fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify fel ümumi
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify fel ümumi
müəyyən marşrutla göndərmək route fel ümumi
müəyyən marşrutla yola salmaq route fel ümumi
böyüklüyü müəyyən etmək size fel ümumi
ölçünü müəyyən etmək size fel ümumi
qeyri-dəqiq tələffüz etmək slur fel ümumi
tam müəyyən etmək specify fel ümumi
müəyyən normaya salmaq standardise fel ümumi
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp fel ümumi
qeyri-səmimi olmaq be insincere fel ümumi
xəstəliyi müəyyən etmək diagnose a disease fel ümumi
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. fel ümumi
qeyri-səmimi olmag feign fel ümumi
qeyri-kafi almaq get a bad mark fel ümumi
qeyri-kafi qiymət almaq get a bad mark fel ümumi
komendant saatı müəyyən etmək impose a curfew fel ümumi
olduğu yeri müəyyən etmək locate fel ümumi
qeyri-qanuni ov eləmək poach fel ümumi
qeyri-iradi vəd vermək promise voluntarily fel ümumi
müəyyən mühitə salmaq situate fel ümumi
qeyri-qanuni etmək null fel law
müəyyən etmək assign fel ümumi
qeyri-ciddi yanaşmaq dally fel ümumi
müəyyən etmək decipher fel ümumi
müəyyən dozalarla vermək dose fel ümumi
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact fel ümumi
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate fel ümumi
müəyyən etmək fix fel ümumi
müəyyən etmək gauge fel ümumi
müəyyən etmək identify fel ümumi
dəqiq müəyyən etmək individualise fel ümumi
irəlicədən müəyyən etmək intend fel ümumi
müəyyən etmək investigate fel ümumi
vero