• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
quantity of wool cut from a group of sheep at one time sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bağlanma vaxtı closing-time isim ümumi
dəstə group isim ümumi
qrup group isim ümumi
yarım iş günü half-time isim ümumi
yarım iş həftəsi half-time isim ümumi
ikinci səhər yeməyi saatı lunch-time isim ümumi
gecə night-time isim ümumi
gecə vaxtı night-time isim ümumi
sülh zamanı peace-time isim ümumi
kəmiyyət quantity isim ümumi
miqdar quantity isim ümumi
say quantity isim ümumi
dərs müddəti term-time isim ümumi
dərs vaxtı term-time isim ümumi
çağ time isim ümumi
vaxt time isim ümumi
zaman time isim ümumi
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half isim ümumi
təcili sövdələşmə time-bargain isim ümumi
vaxtında sövdələşmə time-bargain isim ümumi
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book isim ümumi
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card isim ümumi
ara time-out isim ümumi
fasilə time-out isim ümumi
tənəffüs time-out isim ümumi
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server isim ümumi
iküzlü adam time-server isim ümumi
opportunist time-server isim ümumi
zəmanə adamı time-server isim ümumi
hər bir şəraitə uyğunlaşma time-serving isim ümumi
ikiüzlülük time-serving isim ümumi
vaxt siqnalı time-signal isim ümumi
vaxtın yoxlanılması time-signal isim ümumi
xronometraj time-study isim ümumi
cədvəl time-table isim ümumi
günəmuzd iş time-work isim ümumi
günəmuzd time-worker isim ümumi
günəmuzd işçi time-worker isim ümumi
qoyun yunu wool isim ümumi
yun wool isim ümumi
fikir dağınıqlığı wool-gathering isim ümumi
göylərdə uçma wool-gathering isim ümumi
huşsuzluq wool-gathering isim ümumi
xəyala qapılma wool-gathering isim ümumi
qoyun dərisi wool-skin isim ümumi
bir dəstə gənc a group of youths isim ümumi
zaman zərfləri adverbs of time isim ümumi
təbii yun animal wool isim ümumi
qaragülçülük astrakhan sheep breeding isim ümumi
gan qrupu blood group isim ümumi
daranmış yun carded wool isim ümumi
pambıq cotton wool isim ümumi
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag isim ümumi
nahar vaxtı dinner-time isim ümumi
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep isim ümumi
epoksid qrupu epoxide group isim ümumi
zərif yun fine wool isim ümumi
təyinolunan vaxt fixed time isim ümumi
macal free time isim ümumi
əyani şöbə full-time department isim ümumi
qəzil goat's wool isim ümumi
alay group isim ümumi
bölük group isim ümumi
zümrə group isim ümumi
kombinat group of enterprises isim ümumi
kömür kombinatı group of mines isim ümumi
məmurlar zümrəsi group of officials isim ümumi
elat group of related people isim ümumi
el-elat group of related people isim ümumi
biçin mövsümü harvest-time isim ümumi
köç herd of sheep moving to new pastures isim ümumi
dərnək hobby group isim ümumi
boston kind of wool cloth isim ümumi
macalsızlıq lack of time isim ümumi
vaxtsızlıq lack of time isim ümumi
asudəlik leisure time isim ümumi
motalpapaq man wearing a cap of sheep's skin isim ümumi
yemək vaxtı meal time isim ümumi
işdənkənar vaxt non-working time isim ümumi
toğlu one-year-old sheep isim ümumi
əmin-amanlıq dövrü peace-time isim ümumi
izafət postpositional attributive group isim ümumi
çağdaşlıq present time isim ümumi
yuyulmamış yun raw wool isim ümumi
sakitləşmə müddəti recovery time isim ümumi
artma reproduction in quantity isim ümumi
sönmə müddəti response time isim ümumi
qalan vaxt rest of the time isim ümumi
irəşmə rope made of goat's wool isim ümumi
həmin vaxt same time isim ümumi
qığlama sheep isim ümumi
davarçılıq sheep and goat breeding isim ümumi
davar sheep and goats isim ümumi
qoyun-keçi sheep and goats isim ümumi
qoyun-quzu sheep and lambs isim ümumi
qoyunabaxan sheep breeder isim ümumi
qoyunçu sheep breeder isim ümumi
qoyunçuluq sheep breeding isim ümumi
pəyə sheep cote isim ümumi
bayıl sheep pen isim ümumi
xal-xal sheep pen isim ümumi
qoyun örüşü sheep run isim ümumi
hovur short period of time isim ümumi
öynəlik some eatable matter for one time isim ümumi
boş vaxt spare time isim ümumi
dərnək study group isim ümumi
şişək three-year-old sheep isim ümumi
əsna time isim ümumi
əyyam time isim ümumi
öynə time isim ümumi
zəmanə time isim ümumi
reqlament time limit isim ümumi
soldatlıq time of being a soldier isim ümumi
tabel time-board isim ümumi
şişək two-year-old sheep isim ümumi
naməlum kəmiyyət unknown quantity isim ümumi
yunçu wool grader isim ümumi
yun sənayesi wool industry isim ümumi
yunəyirən wool spinner isim ümumi
yundarayan maşın wool-carding machine isim ümumi
toğlu yearling sheep isim ümumi
qoyun sheep isim zoological
ekspozisiya time-exposure isim photography
distansiya atışı time-fire isim military
məsafədən atəş time-fire isim military
məsafədən atış time-fire isim military
dairə group isim ümumi
təbəqə group isim ümumi
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time isim ümumi
həcm quantity isim ümumi
ölçü quantity isim ümumi
axmaq sheep isim ümumi
gic sheep isim ümumi
sarsaq sheep isim ümumi
səfeh sheep isim ümumi
möhlət time isim ümumi
müddət time isim ümumi
vədə time isim ümumi
qrafik time-table isim ümumi
yun paltar wool isim ümumi
yun parça wool isim ümumi
sinif group isim ümumi
oyunun yarısında fasilə half-time isim ümumi
taymlar arasında fasilə half-time isim ümumi
böyük miqdar quantity isim ümumi
çoxlu miqdar quantity isim ümumi
külli miqdar quantity isim ümumi
lif wool isim ümumi
tel wool isim ümumi
iş vaxtı time isim ümumi
aviasiya qrupu group isim aeronautics
saç wool isim jocular
əsr time isim ümumi
həyat time isim ümumi
ömür time isim ümumi
dəfə time isim ümumi
düzmək group fel ümumi
qruplaşdırmaq group fel ümumi
yerləşdirmək group fel ümumi
vaxt tapmaq time fel ümumi
aldatmaq two-time fel ümumi
vəfasız çıxmaq two-time fel ümumi
vəfasızlıq etmək two-time fel ümumi
çatışdırmaq be hardly in time fel ümumi
xəstəlik keçirtmək be ill for a time fel ümumi
yetirmək be in time fel ümumi
özünü yetirmək be in time fel ümumi
davarçılıqla məşğul olmaq breed sheep and goats fel ümumi
dəstələtdirmək cause smb. to group fel ümumi
vaxt keçirtmək cheat time fel ümumi
vaxtında gəlmək come in time fel ümumi
yetişmək come in time fel ümumi
özünü yetirmək come just on time fel ümumi
vaxtını bölmək divide one's time fel ümumi
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen fel ümumi
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak fel ümumi
macal tapmaq find time fel ümumi
əngi qızışmaq forget the time in conversation fel ümumi
dəstələşmək group fel ümumi
əylənmək have a good time fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time fel ümumi
şənlənmək have a good time fel ümumi
şadlıq etmək have a good time fel ümumi
zillət çəkmək have a hard time fel ümumi
şadyanalıq etmək have a rattling time fel ümumi
darıxmaq have a tedious time fel ümumi
qoyununu qırxdırmaq have one's sheep sheared fel ümumi
qoyunları komalamaq huddle up sheep fel ümumi
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time fel ümumi
vaxt öldürmək kill time fel ümumi
boş-bikar gəzmək loaf one's time fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily fel ümumi
vaxt keçirtmək pass the time fel ümumi
kütləvi istehsal etmək produce in quantity fel ümumi
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor fel ümumi
dümələnmək spend much time fel ümumi
girləmək spend one's time in vain fel ümumi
düşüb-qalmaq stay for a long time fel ümumi
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time fel ümumi
reqlament ə riayət etmək time keep within the time limit fel ümumi
illərlə gözləmək wait for a long time fel ümumi
havayı vaxt itirmək waste one's time fel ümumi
vaxtı boş keçirtmək waste time fel ümumi
vaxt keçirtmək while the time away fel ümumi
dairəyə almaq group fel ümumi
əhatəyə almaq group fel ümumi
qruplaşmaq group fel ümumi
toplaşmaq group fel ümumi
vaxtı hesablamaq time fel ümumi
qruplara ayırmaq group fel ümumi
qruplara bölmək group fel ümumi
təsnif etmək group fel ümumi
vaxt təyin etmək time fel ümumi
uyğun gəlmək group fel ümumi
yaxşı yaraşmaq group fel ümumi
vaxtı göstərmək time fel sport
görünməmiş all-time sifət ümumi
misilsiz all-time sifət ümumi
son dərəcə all-time sifət ümumi
tayı bərabəri olmayan all-time sifət ümumi
üç dəfə three-time sifət ümumi
çox vaxt aparan time-consuming sifət ümumi
əsrlərlə əziz tutulan time-honoured sifət ümumi
vaxta qənaət edən time-saving sifət ümumi
geyilmiş time-worn sifət ümumi
köhnə time-worn sifət ümumi
köhnəlmiş time-worn sifət ümumi
nimdaş time-worn sifət ümumi
yun wool sifət ümumi
göylərdə uçan wool-gathering sifət ümumi
gözü ayağının altını görməyən wool-gathering sifət ümumi
huşsuz wool-gathering sifət ümumi
xəyala qapılan wool-gathering sifət ümumi
axır for some time past sifət ümumi
davarlı having sheep and goats sifət ümumi
sıxyunlu having thick wool sifət ümumi
uzunmüddətli long-time sifət ümumi
köhnə old-time sifət ümumi
əkin-biçin related to the time of field husbandry sifət ümumi
qoyun sheep sifət ümumi
qoyunçuluq sheep-breeding sifət ümumi
qoyun sheep's sifət ümumi
vədəsiz time without time limit sifət ümumi
köhnə time-honored sifət ümumi
köhnə time-honoured sifət ümumi
birməchullu with one unknown quantity sifət ümumi
yunəyirən wool-spinning sifət ümumi
qulluq müddətini bitirmiş time-expired sifət military
qulluq müddətini qurtarmış time-expired sifət military
xidmət müddətini bitirmiş time-expired sifət military
xidmət müddətini qurtarmış time-expired sifət military
hər dəfə every time zərf ümumi
məqamında in time zərf ümumi
vaxtında in time zərf ümumi
damcı-damcı a drop at a time zərf ümumi
qətrə a drop at a time; qətrəbəqətrə zərf ümumi
öncə ahead of time zərf ümumi
qabaqdan ahead of time zərf ümumi
digər vaxt another time zərf ümumi
qeyri bir vaxt another time zərf ümumi
başqa vaxt another time zərf ümumi
getdikcə as time goes on zərf ümumi
hər hansı bir müddətdə at any time zərf ümumi
vaxtbivaxt at any time zərf ümumi
vaxtlı-vaxtsız at any time zərf ümumi
hər vaxt at any time zərf ümumi
heç zaman at no time zərf ümumi
vaxtıilə at one time zərf ümumi
bir zaman at one time zərf ümumi
bugünkü vaxtda at the present time zərf ümumi
bunula birlikdə at the same time zərf ümumi
eyni zamanda at the same time zərf ümumi
bu dəmdə at this time zərf ümumi
hər vaxt each time zərf ümumi
hər öynədə every time zərf ümumi
hər zaman every time zərf ümumi
ata-babadan for a long time zərf ümumi
bayaqdan for a long time zərf ümumi
müddətə for a time zərf ümumi
müəyyən vaxt for a time zərf ümumi
ayaqüstü for a time zərf ümumi
vaxt olmadığı üçün for lack of time zərf ümumi
axırıncı dəfə for the last time zərf ümumi
son dəfə for the last time zərf ümumi
sonuncu dəfə for the last time zərf ümumi
hələ for the time being zərf ümumi
ilk dəfədən from the first time zərf ümumi
indidən from this time zərf ümumi
ata-babadan from time immemorial zərf ümumi
təkəmseyrək from time to time zərf ümumi
vaxtdan vaxta from time to time zərf ümumi
vaxtdan-vaxta from time to time zərf ümumi
ayda-ildə from time to time zərf ümumi
ertədən in good time zərf ümumi
indidən in good time zərf ümumi
əvvəlcədən in good time zərf ümumi
bilatəxir in no time zərf ümumi
dabanbasa in no time zərf ümumi
bizim vaxtda in our time zərf ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
quantity of wool cut from a group of sheep at one time qırxım isim ümumi