• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
quick sözünün tərcüməsi (152 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
be quick hurry interjection ümumi
Uzatma! Quick! söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
aptitude for quick understanding fərasət isim ümumi
quick activity qovhaqov isim ümumi
quick sands sovrulan qum isim ümumi
quick temper bədhövsələlik isim ümumi
quick temper qızışqanlıq isim ümumi
quick temper kəmhövsələlik isim ümumi
quick wit hazırcavablıq isim ümumi
quick wit bacarıq isim ümumi
quick-lime sönməmiş əhəng isim ümumi
quick-mindedness zehinlilik isim ümumi
quick-tempered person istiqanlı adam isim ümumi
quick-wits huşluluq isim ümumi
get-rich-quick çox sürətlə varlanmağa can atan adam isim danışıq dili
be quick tez olmaq fel ümumi
be quick əl-ayaq etmək fel ümumi
be quick söz anlamaq fel ümumi
become quick çevikləşmək fel ümumi
become quick cəldləşmək fel ümumi
make smb. quick çevikləşdirmək fel ümumi
quick-tempered: become quick-tempered qursağı daralmaq fel ümumi
take quick breaths ləhləmək fel ümumi
quick cəld sifət ümumi
quick iti sifət ümumi
quick sürətli sifət ümumi
quick tez sifət ümumi
quick yeyin sifət ümumi
quick-tempered istiqanlı sifət ümumi
quick alıcı sifət ümumi
quick şıdırğı sifət ümumi
quick as a hawk qırğı kimi cəld sifət ümumi
quick of apprehension fəhmli sifət ümumi
quick on the uptake açıqgöz sifət ümumi
quick to take offence dəymədüşər sifət ümumi
quick to take offence küsəyən sifət ümumi
quick-tempered kəmhövsələ sifət ümumi
quick-tempered tündxasiyyət sifət ümumi
quick-tempered tündxasiyyətli sifət ümumi
quick-tempered acıxasiyyət sifət ümumi
quick-tongued dişli sifət ümumi
quick-witted anlaqlıq sifət ümumi
quick-witted anlayan sifət ümumi
quick-witted anlayışlı sifət ümumi
quick-witted dərrakəli sifət ümumi
quick-witted düşüncəli sifət ümumi
quick-witted fəhmli sifət ümumi
quick-witted huşlu sifət ümumi
quick-witted mülahizəli sifət ümumi
quick-witted kəskin zəkalı sifət ümumi
quick-witted fərasətli sifət ümumi
very quick od kimi sifət ümumi
quick çevik sifət ümumi
quick diri sifət ümumi
quick diribaş sifət ümumi
quick fəal sifət ümumi
quick qıvraq sifət ümumi
quick zirək sifət ümumi
quick ayıq sifət ümumi
quick düşüncəli sifət ümumi
quick fərasətli sifət ümumi
quick zəkalı sifət ümumi
quick dərin sifət ümumi
quick güclü sifət ümumi
quick dərhal əksüləməl göstərən sifət ümumi
quick dərhal reaksiya göstərən sifət ümumi
quick həssas sifət ümumi
quick tez əksüləməl göstərən sifət ümumi
quick tez reaksiya verən sifət ümumi
quick birdən və güclü sifət ümumi
quick çox sifət ümumi
quick kəskin sifət ümumi
quick sərt sifət ümumi
quick canlı sifət ümumi
quick yaşıl sifət ümumi
quick cəld zərf ümumi
quick iti zərf ümumi
quick olduqca zərf ümumi
quick sürətli zərf ümumi
quick tez zərf ümumi
quick yeyin zərf ümumi
quick əlli zərf ümumi
as quick as a flash ani söz birləşməsi ümumi
as quick as a flash çox söz birləşməsi ümumi
as quick as lightning ani söz birləşməsi ümumi
as quick as lightning çox söz birləşməsi ümumi
as quick as lightning ildırım kimi söz birləşməsi ümumi
as quick as lightning ildırım sürətilə söz birləşməsi ümumi
be quick becid olmaq söz birləşməsi ümumi
be quick cəld olmaq söz birləşməsi ümumi
be quick tələsmək söz birləşməsi ümumi
cut one's finger-nail to the quick dırnağını dibindən tutmaq söz birləşməsi ümumi
cut one's finger-nail to the quick dırnağını dibindən vurmaq söz birləşməsi ümumi
cut to the quick zəif damarında tutmaq söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance böyük peşmançılıq keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance ciddi peşmançılıq keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance dərin peşmançılıq keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance dərin təəssüf hissi keçirmək söz birləşməsi ümumi
feel a quick repentance peşman olmaq söz birləşməsi ümumi
have a quick drink ayaqüstü içmək söz birləşməsi ümumi
have a quick drink ayaqüstü vurmaq söz birləşməsi ümumi
have a quick one ayaqüstü içmək söz birləşməsi ümumi
have a quick one ayaqüstü vurmaq söz birləşməsi ümumi
paint to the quick naturadan çəkmək söz birləşməsi ümumi
paint to the quick orijinaldan çəkmək söz birləşməsi ümumi
quick ascent sərt yoxuş söz birləşməsi ümumi
Quick at meat quick at work Dilinə görə dilçəyi də var söz birləşməsi ümumi
quick descent sərt eniş söz birləşməsi ümumi
quick glance cəld baxış söz birləşməsi ümumi
quick glance iti nəzər söz birləşməsi ümumi
quick luncheon atüstü səhər yeməyi söz birləşməsi ümumi
quick mind fəhmlilik söz birləşməsi ümumi
quick mind iti ağıl söz birləşməsi ümumi
quick resentment böyük ədavət söz birləşməsi ümumi
quick resentment böyük narazıçılıq söz birləşməsi ümumi
quick to anger tez acıqlanan söz birləşməsi ümumi
quick to anger tez hirslənən söz birləşməsi ümumi
quick to anger tünd məcaz söz birləşməsi ümumi
quick to take offence dəymədüşər söz birləşməsi ümumi
quick to take offence küsəyən söz birləşməsi ümumi
quick to take offence tez inciyən söz birləşməsi ümumi
quick turn sərt döngə söz birləşməsi ümumi
quick turn sərt dönüş söz birləşməsi ümumi
quick understanding anlaq söz birləşməsi ümumi
quick understanding dərrakə söz birləşməsi ümumi
quick understanding fəhm söz birləşməsi ümumi
quick understanding fərasət söz birləşməsi ümumi
quick understanding tez başa düşmə söz birləşməsi ümumi
quick wit fəhmlilik söz birləşməsi ümumi
quick wit iti ağıl söz birləşməsi ümumi
quick with child hamilə söz birləşməsi ümumi
quick-bread xəmrəsiz çörək söz birləşməsi ümumi
quick-freeze ani olaraq dondurmaq söz birləşməsi ümumi
quick-freeze tez olaraq dondurmaq söz birləşməsi ümumi
quick-sighted iti görmə qabiliyyəti olan söz birləşməsi ümumi
quick-sighted yaxşı görmə qabiliyyəti olan söz birləşməsi ümumi
sting to the quick zəif damarında tutmaq söz birləşməsi ümumi
touch to the quick zəif damarında tutmaq söz birləşməsi ümumi
wound to the quick zəif damarında tutmaq söz birləşməsi ümumi
ne quick tez ol söz birləşməsi ümumi
have a quick recovery Allah şəfa versin söz birləşməsi ümumi
Be quick! Əlli ol! söz birləşməsi ümumi
Be quick! yeyin ol! söz birləşməsi ümumi
Be quick! əlli-ayaqlı ol! söz birləşməsi ümumi
quick-tempered: Don't be quick-tempered! qursağı dar olma! söz birləşməsi ümumi
quick-bread duzsuz xəmirdən bişirilmiş peçenye söz birləşməsi ümumi
quick-bread şit xəmirdən bişirilmiş peçenye söz birləşməsi ümumi
quick-freeze buz bağlamaq söz birləşməsi ümumi
quick-freeze tez donmaq söz birləşməsi ümumi
quick-sighted açıqgözlü söz birləşməsi ümumi
quick-sighted bəsirətli söz birləşməsi ümumi
quick-sighted gözüaçıq söz birləşməsi ümumi