• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
raise a general alarm sözünün tərcüməsi (191 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
baş buxalter accountant-general isim ümumi
baş hesabdar accountant-general isim ümumi
baş mühasib accountant-general isim ümumi
həyəcan siqnalı alarm isim ümumi
təhlükə haqqında xəbərdarlıq alarm isim ümumi
təhlükə siqnalı alarm isim ümumi
briqada generalı brigadier-general isim ümumi
baş komandan General in Chief isim ümumi
general rütbəsi generalship isim ümumi
general qubernator governor-general isim ümumi
hakim governor-general isim ümumi
vali governor-general isim ümumi
artırılma raise isim ümumi
gücləndirilmə raise isim ümumi
qaldırma raise isim ümumi
baş buxalter accountant general isim ümumi
həyəcan alarm isim ümumi
siqnal vermə alarm isim ümumi
təlatüm alarm isim ümumi
zəngli saat alarm clock; saatbasaat isim ümumi
həyəcan fiti alarm whistle isim ümumi
ordu generalı army general isim ümumi
hərbi həyəcan battle alarm isim ümumi
general-polkovnik colonel-general isim ümumi
baş konsul consul general isim ümumi
baş konsulxana consulate-general isim ümumi
aşpazbaşı cook general isim ümumi
yalançı həyəcan false alarm isim ümumi
yanğın həyəcanı fire alarm isim ümumi
kimyəvi həyəcan gas alarm isim ümumi
general general isim ümumi
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty isim ümumi
ümumi keyidici general anaesthetic isim ümumi
qaçaqaç general escape isim ümumi
qaçaqaç general flight isim ümumi
ümumi iclas general meeting isim ümumi
köçəköç general migration isim ümumi
köçhaköç general migration isim ümumi
generalitet general officers isim ümumi
geniş ictimaiyyət general public isim ümumi
univermaq general stores isim ümumi
ümumi tətil general strike isim ümumi
ümumi görünüş general view isim ümumi
general-qubernator governor-general isim ümumi
general-leytenant lieutenant-general isim ümumi
general leytenant lieutenant-general isim ümumi
general-mayor major-general isim ümumi
generallıq position of a general isim ümumi
baş prokuror procurator-general isim ümumi
prokuror prosecutor-general isim ümumi
fit alarm isim ümumi
fit səsi alarm isim ümumi
artım raise isim American
əlavə raise isim American
hərbi həyəcan alarm isim ümumi
çaxnaşma alarm isim ümumi
qorxu alarm isim ümumi
təlaş alarm isim ümumi
vəlvələ alarm isim ümumi
həyəcan qaldırmaq alarm fel ümumi
həyəcan siqnalı vermək alarm fel ümumi
xəbərdarlıq etmək alarm fel ümumi
qaldırmaq raise fel ümumi
çaxnaşdırmaq alarm fel ümumi
zəngli saatı qurmaq alarm set the alarm clock fel ümumi
hamının ərkəsöyünü olmaq be the general favorite fel ümumi
həyəcan doğurmaq cause an alarm fel ümumi
tozlatmaq cause smb. to raise dust fel ümumi
dikəltdirmək help smb. raise oneself up fel ümumi
qaldırtmaq make smb. raise fel ümumi
qovzatdırmaq make smb. raise fel ümumi
əkib-becərmək raise fel ümumi
artdırmaq raise fel ümumi
qəlbiləndirmək raise fel ümumi
qəlbilətmək raise fel ümumi
qalxmaq raise fel ümumi
qovzamaq raise fel ümumi
ucaltmaq raise fel ümumi
ərsəyə yetirmək raise fel ümumi
blokadanı götürmək raise a blockade fel ümumi
qışqır-bağır salmaq raise a clamor fel ümumi
aparmaq raise a cry fel ümumi
qışqırtı salmaq raise a cry fel ümumi
qaçaqaç salmaq raise a panic fel ümumi
vahimə salmaq raise a panic fel ümumi
küy qaldırmaq raise a panic fel ümumi
məsələ qaldırmaq raise a question fel ümumi
məsələ qoymaq raise a question fel ümumi
qaraçılıq etmək raise a stink fel ümumi
həyəcan qaldırmaq raise an alarm fel ümumi
tozanaq qaldırmaq raise clouds of dust fel ümumi
toz etmək raise dust fel ümumi
tozlamaq raise dust fel ümumi
tozlandırmaq raise dust fel ümumi
barmaq qaldırmaq raise finger fel ümumi
liftlə qalxmaq raise in a lift fel ümumi
etiraz etmək raise objections fel ümumi
badə qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
bakal qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
qədəh qaldırmaq raise one's glass fel ümumi
əl qaldırmaq raise one's hand fel ümumi
qıcanmaq raise one's hand against fel ümumi
başını qaldırmaq raise one's head fel ümumi
tonu qaldırmaq raise one's tone fel ümumi
çımxırmaq raise one's voice fel ümumi
səsini qaldırmaq raise one's voice fel ümumi
dikəlmək raise oneself fel ümumi
qovzanmaq raise oneself a little fel ümumi
qüvvətə yüksəlmək raise power fel ümumi
qiymətləri qaldırmaq raise prices fel ümumi
lövbəri qaldırmaq raise the anchor fel ümumi
pərdəni qaldırmaq raise the curtain fel ümumi
bahalandırmaq raise the price fel ümumi
bahalatmaq raise the price fel ümumi
üsyan qaldırmaq raise up rebellion fel ümumi
vəlvələ salmaq set up an alarm fel ümumi
təşvişə düşmək take alarm fel ümumi
çaxnaşmaq take alarm fel ümumi
həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırmaq alarm fel ümumi
qalxmağa kömək etmək raise fel ümumi
həyəcanlandırmaq alarm fel ümumi
qorxutmaq alarm fel ümumi
qorxuya salmaq alarm fel ümumi
vəlvələyə salmaq alarm fel ümumi
doğurmaq raise fel ümumi
yaratmaq raise fel ümumi
artırmaq raise fel ümumi
yüksəltmək raise fel ümumi
becərmək raise fel ümumi
böyütmək raise fel ümumi
yetişdirmək raise fel ümumi
böyümək raise fel ümumi
böyütmək raise fel ümumi
toplamaq raise fel ümumi
yığmaq raise fel ümumi
götürmək raise fel ümumi
ümumi general sifət ümumi
ümumi səciyyəli general sifət ümumi
general public sifət ümumi
ümumbəşər general sifət ümumi
universal general-purpose sifət ümumi
general general's sifət ümumi
ümumtəhsil of general education sifət ümumi
geniş general sifət ümumi
hərtərəfli general sifət ümumi
baş general sifət ümumi
əsas general sifət ümumi
ümumən in general zərf ümumi
ümumiyyətcə in general zərf ümumi
fəlakət bildirən zəng alarm-bell söz birləşməsi ümumi
həyəcan siqnalı alarm-bell söz birləşməsi ümumi
zəngli saat alarm-clock söz birləşməsi ümumi
baş konsul consulate general söz birləşməsi ümumi
yanğın həyəcanı fire alarm söz birləşməsi ümumi
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade söz birləşməsi ümumi
Baş Məclis General Assembly söz birləşməsi ümumi
birləşmiş qoşun komandiri General Commanding Officer söz birləşməsi ümumi
geniş əks-hücum general counter-attack söz birləşməsi ümumi
baş qərargah General Headquarters söz birləşməsi ümumi
ümumi maraq general interest söz birləşməsi ümumi
baş direktor General Manager söz birləşməsi ümumi
geniş kütlə general public söz birləşməsi ümumi
universal general purpose söz birləşməsi ümumi
ümumi təyinatlı general purpose söz birləşməsi ümumi
ümumi qərargah General Staff söz birləşməsi ümumi
ümumi tətil general strike söz birləşməsi ümumi
general-leytenant lieutenant-general söz birləşməsi ümumi
general mayor major general söz birləşməsi ümumi
cüssəli qoca general portly old general söz birləşməsi ümumi
məsələ qaldırmaq raise a query söz birləşməsi ümumi
məsələ qaldırmaq raise a question söz birləşməsi ümumi
çaxnaşma salmaq raise a scare söz birləşməsi ümumi
mühasirəni aradan qaldırmaq raise a siege söz birləşməsi ümumi
salamlamaq raise hat söz birləşməsi ümumi
dava-dalaş salmaq raise hell söz birləşməsi ümumi
hayküy qaldırmaq raise hell söz birləşməsi ümumi
hayküy salmaq raise hell söz birləşməsi ümumi
qalmaqal qaldırmaq raise hell söz birləşməsi ümumi
bir kəsin şərəfinə badə qaldırmaq raise one's glass to smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsə əl qaldırmaq raise one's hands to smb. söz birləşməsi ümumi
əlini ağdan qaraya vurmamaq not raise a finger söz birləşməsi ümumi
qiyamət etmək raise hell söz birləşməsi ümumi
qiyamət salmaq raise hell söz birləşməsi ümumi
qiyamət qoparmaq raise hell söz birləşməsi ümumi
bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq raise doubts as to smb's probity söz birləşməsi mathematics
ümumi qrammatika general grammar söz birləşməsi scientific
kimyəvi hücüm həyəcanı gas alarm söz birləşməsi military
avtomatik yanğın siqnalı fire alarm söz birləşməsi ümumi
ümumi seçkilər general elections cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
raise a general alarm aləmi ayağa qaldırmaq fel ümumi
raise a general alarm hamını ayağa qaldırmaq fel ümumi