• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
real olmama sözünün tərcüməsi (120 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
olmama absence isim ümumi
aydın olmama ambiguity isim ümumi
bəlli olmama ambiguity isim ümumi
müvafiq olmama contradiction isim ümumi
özünə inamı olmama diffidence isim ümumi
bacarığı olmama disability isim ümumi
qabiliyyəti olmama disability isim ümumi
müvafiq olmama discrepancy isim ümumi
meyili olmama disinclination isim ümumi
tabe olmama disobedience isim ümumi
bərabər olmama disparity isim ümumi
uyğun olmama disparity isim ümumi
razı olmama dissidence isim ümumi
razı olmama falling-out isim ümumi
gələcəyi olmama futurelessness isim ümumi
mükəmməl olmama imperfection isim ümumi
mümkün olmama impossibility isim ümumi
dürüst olmama inaccuracy isim ümumi
xatircəm olmama incertitude isim ümumi
əmin olmama incertitude isim ümumi
müvafiq olmama incompatibility isim ümumi
müvafiq olmama inconsistency isim ümumi
asılı olmama independence isim ümumi
bərabər olmama inequality isim ümumi
müvafiq olmama inequality isim ümumi
dürüst olmama inexactitude isim ümumi
tam dəyərə malik olmama inferiority isim ümumi
təhlükəsiz olmama insecurity isim ümumi
ağlı başında olmama lunacy isim ümumi
tabe olmama non-compliance isim ümumi
tabe olmama nonconformism isim ümumi
tabe olmama nonconformity isim ümumi
mövcud olmama nothingless isim ümumi
olmama nothingless isim ümumi
şöhrətpərəst olmama unambition isim ümumi
tələbkar olmama unambition isim ümumi
real olmama unreality isim ümumi
doğru olmama wrong isim ümumi
düzgün olmama wrong isim ümumi
düzgün olmama irregularity isim ümumi
doğru olmama irregularity isim ümumi
real real isim ümumi
canalan real beauty isim ümumi
əsl dostluq real friendship isim ümumi
mülk real property isim ümumi
ardıcıl olmama anomaly isim ümumi
məhkəmənin hökmünə tabe olmama contumacy isim ümumi
xəbəri olmama dark isim ümumi
həqiqətə uyğun olmama fabulousness isim ümumi
xarab olmağa meylli olmama incorruptibility isim ümumi
korlanmağa meylli olmama incorruptibility isim ümumi
mane olmama indulgence isim ümumi
təsiri olmama inefficiency isim ümumi
özündə olmama insensibility isim ümumi
razı olmama non-compliance isim ümumi
uyğun olmama nonconformism isim ümumi
uyğun olmama nonconformity isim ümumi
mövcud olmama non-existence isim ümumi
qeyri-real phantasm isim ümumi
kifayət olmama weakness isim ümumi
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity isim law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence isim law
olmama non-existence isim philosophical
saz olmama shut-down isim technical
müvafiq olmama non-compliance isim ümumi
aydın olmama toss-up isim ümumi
məlum olmama toss-up isim ümumi
səsi olmama voicelessness isim ümumi
gerçəklənmək become real fel ümumi
real actual sifət ümumi
qeyri-real illusory sifət ümumi
qeyri-real imaginary sifət ümumi
qeyri-real insubstantial sifət ümumi
real olmayan insubstantial sifət ümumi
daxil olmama non-arrival sifət ümumi
real objective sifət ümumi
real operable sifət ümumi
əsl real sifət ümumi
gerçək real sifət ümumi
həqiqi real sifət ümumi
real real sifət ümumi
real substantive sifət ümumi
qeyri-real unwordly sifət ümumi
qeyri-real impracticable sifət ümumi
əsil real sifət ümumi
xalis real sifət ümumi
real realistic sifət ümumi
real realistical sifət ümumi
qeyri-real unfeasible sifət ümumi
qeyri-real unreal sifət ümumi
qeyri-real unrealizable sifət ümumi
real workable sifət ümumi
qeyri-real delusive sifət ümumi
qeyri-real elusory sifət ümumi
real factual sifət ümumi
qeyri-real fanciful sifət ümumi
təbii real sifət ümumi
qeyri-real visionary sifət ümumi
qeyri-real surreal sifət ümumi
real practical sifət ümumi
qeyri-real unsubstantial sifət ümumi
qeyri-real vaporous sifət ümumi
real true sifət ümumi
daşınmaz real sifət law
tərpənməz real sifət law
indiki real sifət computer
qeyri-real airy sifət ümumi
real olmayan airy sifət ümumi
tamamilə ciddi in real earnest söz birləşməsi ümumi
öz adına layiq olmama infra dignitatement söz birləşməsi ümumi
yerində olmama out of place söz birləşməsi ümumi
real plan practical plan söz birləşməsi ümumi
mülk real estate söz birləşməsi ümumi
əmlak real estate söz birləşməsi ümumi
real əmək haqqı real wage söz birləşməsi ümumi
qaydasında olmama screw loose söz birləşməsi ümumi
qeyri-real nöqtəyinəzər unwordly outlook söz birləşməsi ümumi
daşınmaz əmlak real property söz birləşməsi law
ağlı başında olmama screw loose söz birləşməsi ümumi
real olmaq work out a problem söz birləşməsi ümumi