• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
refuse to utter a word sözünün tərcüməsi (144 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
eyham half-word isim ümumi
üstüörtülü söz half-word isim ümumi
tullantı refuse isim ümumi
zibil refuse isim ümumi
danlaq swear-word isim ümumi
söyüş swear-word isim ümumi
kəlam word isim ümumi
söz word isim ümumi
obrazlı təsvir word-painting isim ümumi
cinas word-play isim ümumi
kalambur word-play isim ümumi
söz oyunu word-play isim ümumi
əsas lüğət fondu basic word stock isim ümumi
bir kəlmə in one word isim ümumi
sözübütöv adam man of one's word isim ümumi
lazımi söz proper word isim ümumi
zir-zibil refuse isim ümumi
çalov refuse pit isim ümumi
zibilçi refuse-collector isim ümumi
zibilatan refuse-collector isim ümumi
tabe söz subordinate word isim ümumi
ərz word isim ümumi
kəlmə word isim ümumi
sözlərin düzülüşü word order isim ümumi
sözyaratma word-building isim ümumi
sözdəyişdirmə word-changing isim ümumi
formadüzəlici şəkilçilər word-changing suffixes isim ümumi
köməkçi nitq hissəsi form-word isim linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word isim linguistic
söz yaradıcılığı word-building isim linguistic
sözdüzəltmə word-building isim linguistic
sözdüzəltmə word-formation isim linguistic
söz sırası word-order isim linguistic
tör-töküntülər refuse isim ümumi
danışıq word isim ümumi
nitq word isim ümumi
fikir word isim ümumi
məsləhət word isim ümumi
mülahizə word isim ümumi
qeyd word isim ümumi
rəy word isim ümumi
vəd word isim ümumi
əmr word isim ümumi
göstəriş word isim ümumi
məxfi söz word isim ümumi
parol word isim ümumi
çağırış word isim ümumi
şüar word isim ümumi
imtina etmək refuse fel ümumi
qəbul etməmək refuse fel ümumi
rədd cavabı vermək refuse fel ümumi
rədd etmək refuse fel ümumi
çıxartmaq utter fel ümumi
tələffüz etmək utter fel ümumi
münasib sözlər seçmək word fel ümumi
sözlərlə ifadə etmək word fel ümumi
kökündən səhv olmaq be an utter fallacy fel ümumi
sözübütöv olmaq be as good as one's word fel ümumi
ismarlanmaq be sent a word fel ümumi
dağallıq etmək break one's word fel ümumi
vədəxilaf olmaq break one's word fel ümumi
söz düzəltmək build a word fel ümumi
hər sözə qulp qoymaq cavil at every word fel ümumi
zibili atmaq dump refuse fel ümumi
söz vermək give one's word fel ümumi
sözündən dönmək go back on one's word fel ümumi
cığallamaq go back on one's word fel ümumi
sözündə durmaq keep one's word fel ümumi
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word fel ümumi
söz salmaq put in a word fel ümumi
əsirgəmək refuse fel ümumi
dala durmaq refuse fel ümumi
üzə dirənmək refuse outright fel ümumi
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank fel ümumi
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank fel ümumi
əməkdaşlıqdan imtina etmək refuse to cooperate fel ümumi
intervü verməkdən boyun qaçırmaq refuse to give an interview fel ümumi
söz axtarmaq seek for a word fel ümumi
ismarlamaq send word fel ümumi
irad etmək utter fel ümumi
səs tələffüz etmək utter a sound fel ümumi
partıldamaq utter a strong sound as a result of burst fel ümumi
cınqırını çıxartmaq utter a word fel ümumi
bayağı danışmaq utter banalities fel ümumi
ləhləyə-ləhləyə demək utter breathlessly fel ümumi
ləhləyə-ləhləyə söyləmək utter breathlessly fel ümumi
bəyan etmək utter fel ümumi
ifadə etmək utter fel ümumi
söyləmək utter fel ümumi
dayanmaq refuse fel technical
işləməmək refuse fel technical
tərslik refuse fel ümumi
tərsliyi tutmaq refuse fel ümumi
tədavülə buraxmaq utter fel ümumi
büsbütün utter sifət ümumi
bütün utter sifət ümumi
tam utter sifət ümumi
tamam utter sifət ümumi
sözübütöv keeping one's word sifət ümumi
hərfi word for word sifət ümumi
sözdüzəldici word-building sifət ümumi
sözdəyişdirici word-changing sifət ümumi
söztörədici word-formative sifət ümumi
qəti utter sifət ümumi
açıq utter sifət ümumi
aşkar utter sifət ümumi
qatı utter sifət ümumi
şifahi by word of mouth zərf ümumi
dəlilsiz-sübutsuz on one's bare word zərf ümumi
sözbəsöz word by word zərf ümumi
söz-söz word by word zərf ümumi
eynən word for word zərf ümumi
kəlmə-kəlmə word for word zərf ümumi
hərf-hərf word for word zərf ümumi
öz aramızdı mum's the word zərf idiomatic
alınma söz adopted word söz birləşməsi ümumi
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways söz birləşməsi ümumi
araya söz qatmaq get a word in edgeways söz birləşməsi ümumi
söz vermək give word söz birləşməsi ümumi
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog söz birləşməsi ümumi
münasib söz tapmaq hit right word söz birləşməsi ümumi
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word söz birləşməsi ümumi
son moda last word in smth. söz birləşməsi ümumi
son moda last word on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. söz birləşməsi ümumi
acı söz sharp word söz birləşməsi ümumi
toxunan söz sharp word söz birləşməsi ümumi
sinonim söz synonymous word söz birləşməsi ümumi
Vicdanım haqqı! Upon my word! söz birləşməsi ümumi
əsnəmək utter a sigh söz birləşməsi ümumi
məxfi söz watch word söz birləşməsi ümumi
parol watch word söz birləşməsi ümumi
vaxtında deyilmiş söz word in season söz birləşməsi ümumi
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling söz birləşməsi ümumi
arifə bir işarə word to the wise söz birləşməsi ümumi
paslı söz rusty word söz birləşməsi ümumi
sözünü şirinləşdirmək sugar one's word söz birləşməsi ümumi
sətirdən-sətirə keçirmə word wrap söz birləşməsi computer
Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər Many a true word is spoken in jest söz birləşməsi proverb
yağlı söz warm word söz birləşməsi rude word
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog söz birləşməsi ümumi
son söz last word in smth. söz birləşməsi ümumi
son söz last word on smth. söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
refuse to utter a word inadla susmaq fel ümumi