• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
rise a high rank sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ən yüksək nöqtə high isim ümumi
maksimum high isim ümumi
çox hündürdən uçan high-flyer isim ümumi
yüksək keyfiyyət high-grade isim ümumi
silindr high-hat isim ümumi
hündürlüyə hoppanan idmançı high-jumper isim ümumi
hündürlüyə tullanan idmançı high-jumper isim ümumi
ana xətt high-road isim ümumi
geniş yol high-road isim ümumi
magistral avtomobil yolu high-road isim ümumi
şose high-road isim ümumi
daşqın high-water isim ümumi
güclü sel high-water isim ümumi
sel high-water isim ümumi
cərgə rank isim ümumi
səf rank isim ümumi
sıra rank isim ümumi
təpə rise isim ümumi
yoxuş rise isim ümumi
əmək haqqının artırılması wage-rise isim ümumi
odadavamlılıq bearing high temperatures isim ümumi
mizlənməmiş parafin fined high meltable isim ümumi
sərvqamət high and slender person isim ümumi
bədiilik high artistic value isim ümumi
bahaçılıq high cost of living isim ümumi
vışkadan hoppanma high diving isim ümumi
qurğan high fence isim ümumi
bot high galoshes isim ümumi
alimənsəb high official isim ümumi
bot high overshoes isim ümumi
yüksək təzyiq high pressure isim ümumi
bahaçılıq high prices isim ümumi
yüksək keyfiyyət high quality isim ümumi
ləyaqət high rank isim ümumi
müctəhid high religious person in Moslem isim ümumi
orta məktəb high school isim ümumi
gimnaziya high school isim ümumi
gimnazist high school boy isim ümumi
gimnazist high school girl isim ümumi
açıq dəniz high seas isim ümumi
botinka high shoes isim ümumi
şən əhval-ruhiyyə high spirits isim ümumi
yüksək gərginlik high tension isim ümumi
yüksək gərginli cərəyan high tension current isim ümumi
dövlət xəyanəti high treason isim ümumi
daşqınlıq high water isim ümumi
daşqın high water isim ümumi
atışma high words isim ümumi
təyyarəvuran top high-angle gun isim ümumi
dərəbəyilik high-handedness isim ümumi
dikdaban high-heeled shoes isim ümumi
ideyalılıq high-mindedness isim ümumi
yüksəkoktanlı komponentlər high-octane components isim ümumi
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum isim ümumi
zil high-pitched sound isim ümumi
yüksəkmodullu lif high-modulus fiber isim ümumi
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline isim ümumi
itigedən gatar high-speed train isim ümumi
əllaməlik high-standing nonsense isim ümumi
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum isim ümumi
yüksəktemperaturlu piroliz high-temperature pyrolysis isim ümumi
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line isim ümumi
leytenant rütbəsi lieutenant rank isim ümumi
hərbi çin military rank isim ümumi
zabitlik officer's rank isim ümumi
çin rank isim ümumi
mənsəb rank isim ümumi
yefreytorluq rank of corporal isim ümumi
qrossmeysterlik rank of grand master isim ümumi
artım rise isim ümumi
qalxışma rise isim ümumi
ucalma rise isim ümumi
eniş-yoxuş slope and rise isim ümumi
pik high isim ümumi
göylə gedən high-flyer isim ümumi
şöhrətpərəst high-flyer isim ümumi
dik yoxuş high-grade isim ümumi
ana yol high-road isim ümumi
düz yol high-road isim ümumi
ən kəsə yol high-road isim ümumi
əsas yol high-road isim ümumi
şahrah high-road isim ümumi
artma rise isim ümumi
qalxma rise isim ümumi
yüksəlmə rise isim ümumi
dikdaban high heel isim ümumi
böyük adam high-hat isim figurative meaning
böyük şəxs high-hat isim figurative meaning
böyük zat high-hat isim figurative meaning
antisiklon high isim ümumi
yüksək təzyiqli sahə high isim ümumi
dikbaş adam high-hat isim ümumi
lovğa adam high-hat isim ümumi
ad rank isim ümumi
ləyaqət rank isim ümumi
rütbə rank isim ümumi
vəzifə rank isim ümumi
çıxma rise isim ümumi
doğma rise isim ümumi
qalxma rise isim ümumi
dərəcə rank isim ümumi
kateqoriya rank isim ümumi
sinif rank isim ümumi
təbəqə rank isim ümumi
dirilmə rise isim ümumi
həyata qayıtma rise isim ümumi
qabarma rise isim ümumi
cərgəyə düzmək rank fel ümumi
sıraya düzmək rank fel ümumi
çıxmaq rise fel ümumi
doğmaq rise fel ümumi
dikləşmək become high fel ümumi
yüksəyə dırmaşmaq climb high fel ümumi
bahalıq salmaq create high prices fel ümumi
ucalmaq fly high fel ümumi
doğurmaq give rise fel ümumi
doğmaq give rise fel ümumi
qısqandırmaq give rise to a jealous feeling fel ümumi
narahatlıq doğurmaq give rise to anxiety fel ümumi
ixtilaf salmaq give rise to difference fel ümumi
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself fel ümumi
mərtəbələrə qalxmaq have a high rank fel ümumi
isindirmək have a high temperature fel ümumi
alışıb-yanmaq have a high temperature fel ümumi
uca səsi olmaq have a high voice fel ümumi
uca tutmaq hold high fel ümumi
başını uca tutmaq hold one's head high fel ümumi
cərgələmək rank fel ümumi
yüksək qiymət almaq receive a high mark fel ümumi
baş qaldırmaq rise fel ümumi
çıxmaq rise fel ümumi
qabarmaq rise fel ümumi
qəlbilənmək rise fel ümumi
qəlbiləşmək rise fel ümumi
qovzanmaq rise fel ümumi
ucalmaq rise fel ümumi
yüksəlmək rise fel ümumi
xortlamaq rise again fel ümumi
qalxışmaq rise against fel ümumi
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure fel ümumi
qalxışmaq rise all together fel ümumi
bahalıq salmaq rise cost of living fel ümumi
kəfəni yırtmaq rise from the dead fel ümumi
xortlamaq rise from the dead fel ümumi
xortlamaq rise from the grave fel ümumi
ucalmaq rise high fel ümumi
qabarcıqlanmaq rise in bubbles fel ümumi
bahalanmaq rise in price fel ümumi
bahalaşmaq rise in price fel ümumi
qiyam etmək rise in rebel fel ümumi
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion fel ümumi
ləpələnmək rise in waves fel ümumi
kükrəmək run high fel ümumi
oturub-durmaq sit and rise fel ümumi
yüksək qiymət almaq win a high appraisal fel ümumi
məhəl qoymamaq high-hat fel danışıq dili
saymamaq high-hat fel danışıq dili
xor baxmaq high-hat fel danışıq dili
qiymət vermək rank fel ümumi
qiymətləndirmək rank fel ümumi
təsnif etmək rank fel ümumi
ayağa durmaq rise fel ümumi
qalxmaq rise fel ümumi
aid olmaq rank fel ümumi
hesab edilmək rank fel ümumi
yer tutmaq rank fel ümumi
qalxışmaq rise fel ümumi
qiyam etmək rise fel ümumi
üsyan etmək rise fel ümumi
daha yüksək mövqe tutmaq rank fel ümumi
başlamaq rise fel ümumi
başlanğıcını götürmək rise fel ümumi
mütərəqqi front-rank sifət ümumi
qabaqcıl front-rank sifət ümumi
hündür high sifət ümumi
qəlbi high sifət ümumi
yüksək high sifət ümumi
birinci dərəcəli high-class sifət ümumi
əla high-class sifət ümumi
dəbdəbəli high-flown sifət ümumi
ibarəli high-flown sifət ümumi
qəliz high-flown sifət ümumi
təmtəraqlı high-flown sifət ümumi
birinci dərəcəli high-grade sifət ümumi
əla high-grade sifət ümumi
yüksək keyfiyyətli high-grade sifət ümumi
öz bildiyini edən high-handed sifət ümumi
özbaşına high-handed sifət ümumi
açıq qəlbli high-hearted sifət ümumi
cəsarətli high-hearted sifət ümumi
cəsur high-hearted sifət ümumi
geniş ürəkli high-hearted sifət ümumi
igid high-hearted sifət ümumi
qurd ürəyi yemiş high-hearted sifət ümumi
xeyirxah high-hearted sifət ümumi
qoçaq high-hearted sifət ümumi
odadavamlı high-heat sifət ümumi
gərgin high-pressure sifət ümumi
yüksək təzyiqli high-pressure sifət ümumi
yüksək mövqe tutan high-ranking sifət ümumi
acı high-seasoned sifət ümumi
çox ədviyyat vurulmuş high-seasoned sifət ümumi
tünd high-seasoned sifət ümumi
gur high-sounding sifət ümumi
gur səsli high-sounding sifət ümumi
gurultulu high-sounding sifət ümumi
itigedən high-speed sifət ümumi
sürətli high-speed sifət ümumi
cəsarətli high-spirited sifət ümumi
cəsur high-spirited sifət ümumi
cürətli high-spirited sifət ümumi
igid high-spirited sifət ümumi
qoçaq high-spirited sifət ümumi
şücaətli high-spirited sifət ümumi
ürəkli high-spirited sifət ümumi
diz hündürlükdə knee-high sifət ümumi
dizə qədər knee-high sifət ümumi
coşqun rank sifət ümumi
gur rank sifət ümumi
qalın rank sifət ümumi
sıx rank sifət ümumi
çox hündür sky-high sifət ümumi
çox yüksək sky-high sifət ümumi
şumal high sifət ümumi
uca high sifət ümumi
ülvi high sifət ümumi
iddialı high and mighty sifət ümumi
sərvqamət high and slender sifət ümumi
nəsilli high-born sifət ümumi
kaloriyalı high-calorie sifət ümumi
ərköyün high-fed sifət ümumi
hündür dabanlı high-heeled sifət ümumi
dikdaban high-heeled sifət ümumi
çeşidli high-quality sifət ümumi
yüksək keyfiyyətli high-quality sifət ümumi
təmiz high-minded sifət ümumi
zil high-pitched sifət ümumi
əqidəli high-principled sifət ümumi
yüksəkkeyfiyyətli high-quality sifət ümumi
yüksəkoktanlı high-octane sifət ümumi
zil high-range sifət ümumi
yüksəkvəzifəli high-rank sifət ümumi
yüksəktemperaturlu high-temperature sifət ümumi
yüksəkgərginlikli high-voltage sifət ümumi
yüksəkvoltlu high-voltage sifət ümumi
əxlaqlı of high moral standards sifət ümumi
yüksək gərginlikli high-tension sifət electrical engineering
yüksək voltlu high-tension sifət electrical engineering
yüksək gərginlikli high-voltage sifət electrical engineering
yüksək voltlu high-voltage sifət electrical engineering
yüksək vəzifəli high-ranking sifət military
göylə gedən high-flown sifət irony
əla front-rank sifət ümumi
ən yaxşı front-rank sifət ümumi
lap yaxşı front-rank sifət ümumi
müəyyən hündürlük high sifət ümumi
ucalıq high sifət ümumi
ixtiyar sahibi high-handed sifət ümumi
səlahiyyəti olan high-handed sifət ümumi
təmtəraqlı high-sounding sifət ümumi
böyük sürətlə işləyən high-speed sifət ümumi
coşqun high-spirited sifət ümumi
dəliqanlı high-spirited sifət ümumi
ehtiraslı high-spirited sifət ümumi
qızğın high-spirited sifət ümumi
basmış rank sifət ümumi
örtülmüş rank sifət ümumi
çox güclü high sifət ümumi
təsirli high sifət ümumi
dəbdəbəli high-sounding sifət ümumi
gözəl high-sounding sifət ümumi
qəşəng high-sounding sifət ümumi
əhvallı high-spirited sifət ümumi
oynaq high-spirited sifət ümumi
sevincli high-spirited sifət ümumi
şad high-spirited sifət ümumi
şən high-spirited sifət ümumi
şux high-spirited sifət ümumi
yaxşı əhval-ruhiyyəli high-spirited sifət ümumi
iylənmiş rank sifət ümumi
qoxumuş rank sifət ümumi
qaxsımış rank sifət ümumi
xarab olmuş rank sifət ümumi
baha high sifət ümumi
böyük high sifət ümumi
çox high sifət ümumi
mənfur rank sifət ümumi
murdar rank sifət ümumi
rəzil rank sifət ümumi
xəbis rank sifət ümumi
gərgin high sifət ümumi
güclü high sifət ümumi
intensiv high sifət ümumi
möhkəm high sifət ümumi
qızğın high sifət ümumi
açıq rank sifət ümumi
açıqdan-açığa rank sifət ümumi
aşkar rank sifət ümumi
ən qızğın çağda baş verən high sifət ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
rise a high rank mənsəbə ucalmaq fel ümumi