• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
rise in smb.'s opinion sözünün tərcüməsi (99 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
fikir opinion isim ümumi
mövqe opinion isim ümumi
mülahizə opinion isim ümumi
rəy opinion isim ümumi
təpə rise isim ümumi
yoxuş rise isim ümumi
əmək haqqının artırılması wage-rise isim ümumi
fikir ayrılığı difference of opinion isim ümumi
müxalifət difference of opinion isim ümumi
baxış opinion isim ümumi
nöqteyi-nəzər opinion isim ümumi
əfkari-ümumiyyə public opinion isim ümumi
artım rise isim ümumi
qalxışma rise isim ümumi
ucalma rise isim ümumi
eniş-yoxuş slope and rise isim ümumi
mütəxəssisin rəyi opinion isim ümumi
qiymət opinion isim ümumi
artma rise isim ümumi
qalxma rise isim ümumi
yüksəlmə rise isim ümumi
çıxma rise isim ümumi
doğma rise isim ümumi
qalxma rise isim ümumi
dirilmə rise isim ümumi
həyata qayıtma rise isim ümumi
qabarma rise isim ümumi
çıxmaq rise fel ümumi
doğmaq rise fel ümumi
rəy soruşmaq ask one's opinion fel ümumi
eyni fikirdə olmaq be of the same opinion fel ümumi
fikir demək express an opinion fel ümumi
fikir söyləmək express an opinion fel ümumi
öz fikrini söyləmək express one's opinion fel ümumi
öz rəyini söyləmək express one's opinion fel ümumi
öz fikrini demək give one's opinion fel ümumi
doğurmaq give rise fel ümumi
doğmaq give rise fel ümumi
qısqandırmaq give rise to a jealous feeling fel ümumi
narahatlıq doğurmaq give rise to anxiety fel ümumi
ixtilaf salmaq give rise to difference fel ümumi
qudurmaq have a fair opinion of oneself fel ümumi
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself fel ümumi
öz fikri olmaq have one's own opinion fel ümumi
baş qaldırmaq rise fel ümumi
çıxmaq rise fel ümumi
qabarmaq rise fel ümumi
qəlbilənmək rise fel ümumi
qəlbiləşmək rise fel ümumi
qovzanmaq rise fel ümumi
ucalmaq rise fel ümumi
yüksəlmək rise fel ümumi
mənsəbə ucalmaq rise a high rank fel ümumi
xortlamaq rise again fel ümumi
qalxışmaq rise against fel ümumi
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure fel ümumi
qalxışmaq rise all together fel ümumi
bahalıq salmaq rise cost of living fel ümumi
kəfəni yırtmaq rise from the dead fel ümumi
xortlamaq rise from the dead fel ümumi
xortlamaq rise from the grave fel ümumi
ucalmaq rise high fel ümumi
qabarcıqlanmaq rise in bubbles fel ümumi
bahalanmaq rise in price fel ümumi
bahalaşmaq rise in price fel ümumi
qiyam etmək rise in rebel fel ümumi
ləpələnmək rise in waves fel ümumi
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion fel ümumi
oturub-durmaq sit and rise fel ümumi
qalmaq stick one's opinion fel ümumi
ayağa durmaq rise fel ümumi
qalxmaq rise fel ümumi
qalxışmaq rise fel ümumi
qiyam etmək rise fel ümumi
üsyan etmək rise fel ümumi
başlamaq rise fel ümumi
başlanğıcını götürmək rise fel ümumi
mənim nəzərimcə in my opinion zərf ümumi
mənim nöqteyi-nəzərimcə in my opinion zərf ümumi
rəyincə in one's opinion zərf ümumi
əqidəsinə görə according to one's opinion zərf ümumi
fikir yaratmaq form an opinion söz birləşməsi ümumi
fikrimcə in my opinion söz birləşməsi ümumi
məncə in my opinion söz birləşməsi ümumi
mənə görə in my opinion söz birləşməsi ümumi
fikrində qətiyyətli olan adam man of set opinion söz birləşməsi ümumi
əmək haqqlarının artırılması pay rise söz birləşməsi ümumi
maaşların haqqlarının artırılması pay rise söz birləşməsi ümumi
ictimai fikir public opinion söz birləşməsi ümumi
ictimai rəy public opinion söz birləşməsi ümumi
dirilmək rise from the grave söz birləşməsi ümumi
xortlamaq rise from the grave söz birləşməsi ümumi
bunt qaldırmaq rise in rebellion söz birləşməsi ümumi
qiyam qaldırmaq rise in rebellion söz birləşməsi ümumi
üsyan etmək rise in rebellion söz birləşməsi ümumi
mənsəbə çatmaq rise in the world söz birləşməsi ümumi
ictmai fikrin meyli the set of public opinion söz birləşməsi ümumi
Mənim rəyimcə In my opinion söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
rise in smb.'s opinion bir kəsin nəzərində böyümək fel ümumi