• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
seçki müddəti qurtardıqdan sonra yenidən seçilmədən işləyən məmur sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
İsa peyğəmbərdən sonra ad isim ümumi
günortadan sonra afternoon isim ümumi
üzü qırxdıqdan sonra işlədilən maye aftershave isim ümumi
şagirdlik müddəti apprenticeship isim ümumi
seçki bülleteni ballot isim ümumi
kərki ilə işləyən fəhlə billman isim ümumi
toxa ilə işləyən fəhlə billman isim ümumi
boşalmış yerləri doldurmaq üçün keçirilən seçki by-election isim ümumi
əlavə seçki by-election isim ümumi
bir yerdə işləyən colleague isim ümumi
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə crapulence isim ümumi
seçki election isim ümumi
məmur functionary isim ümumi
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act isim ümumi
hakimiyyətdə olma müddəti innings isim ümumi
məmur office-bearer isim ümumi
məmur officer isim ümumi
məmur official isim ümumi
evdə işləyən işçi outworker isim ümumi
qiymətə yenidən baxılma overvalue isim ümumi
yenidən qiymət qoyma overvalue isim ümumi
yenidən qiymət qoyulma overvalue isim ümumi
yenidən qiymətləndirmə overvalue isim ümumi
məmur place-holder isim ümumi
sonra gəlmə posteriority isim ümumi
heyvandarlıq təsərrüfatında işləyən adam rancher isim ümumi
rançoda işləyən adam rancher isim ümumi
yenidən görünmə reappearance isim ümumi
yenidən peyda olma reappearance isim ümumi
yenidən zühur etmə reappearance isim ümumi
yenidən cildlənmiş kitab rebind isim ümumi
yenidən bərpa rebirth isim ümumi
yenidən canlanma rebirth isim ümumi
yenidən dirçəlmə rebirth isim ümumi
yenidən törəmə rebirth isim ümumi
yenidən canlanmış reborn isim ümumi
yenidən doğulmuş reborn isim ümumi
yenidən törəmiş reborn isim ümumi
yenidən işləmə recast isim ümumi
yenidən təsis etmə reclaiming isim ümumi
yenidən baxma reconsideration isim ümumi
yenidən canlandırma reconstitution isim ümumi
yenidən hasil etmə reconstitution isim ümumi
yenidən yaratma reconstitution isim ümumi
yenidən qurmaq reconstruction isim ümumi
yenidən təşkil etmə reconstruction isim ümumi
yenidən hesablama re-count isim ümumi
yenidən seçmə re-election isim ümumi
yenidən geri dönmə re-entry isim ümumi
yenidən qayıtma re-entry isim ümumi
yenidən bərpa edilmə re-establishment isim ümumi
yenidən bərpa etmə re-establishment isim ümumi
yenidən yoxlama re-examination isim ümumi
yenidən sığorta etmə reinsurance isim ümumi
yenidən kapital qoyma reinvestment isim ümumi
yenidən maya qoyma reinvestment isim ümumi
yenidən yatırım qoyma reinvestment isim ümumi
yenidən nəşr olunma reissue isim ümumi
yenidən nəşr edilmə reissue isim ümumi
yenidən nəşr etmə reissue isim ümumi
yenidən evlənmə remarriage isim ümumi
yenidən təşkil etmə reorganisation isim ümumi
yenidən doldurma replenishment isim ümumi
yenidən əlavə etmə replenishment isim ümumi
yenidən hasil etmə reproduction isim ümumi
yenidən başlama resumption isim ümumi
yenidən törəmə resurgence isim ümumi
yenidən çəkmə retake isim ümumi
işə yenidən baxma retrial isim ümumi
yenidən birləşdirmə reunification isim ümumi
yenidən birləşmə reunification isim ümumi
zaman müddəti span isim ümumi
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking isim ümumi
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking isim ümumi
dərs müddəti term-time isim ümumi
ildırım sürətli hücum və sonra geri çəkilmə tip-and-run isim ümumi
muzdla işləyən fəhlə wage-earner isim ümumi
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear isim ümumi
seçki qutusu ballot-box isim ümumi
seçki bülleteni ballot-paper isim ümumi
ikiillik seçki biennial election isim ümumi
seçki komissiyası election committee isim ümumi
seçki qanunu electoral law isim ümumi
sürgünlük müddəti exile period isim ümumi
neftlə işləyən mühərrik oil engine isim ümumi
seçki kabinəsi polling booth isim ümumi
seçki yaxud polis dairəsi precinct isim ümumi
sakitləşmə müddəti recovery time isim ümumi
sönmə müddəti response time isim ümumi
yenidən birləşmə reunion isim ümumi
piştaxta arxasında işləyən salesman isim ümumi
seçki hüququ suffrage isim ümumi
seçki bülleteni voting paper isim ümumi
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə hangover isim danışıq dili
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover isim danışıq dili
yenidən işlənmə adaptation isim ümumi
meyit yandırıldıqdan sonra qalan kül ash isim ümumi
barda işləyən xidmətçi qadın barmaid isim ümumi
barda işləyən qız barmaid isim ümumi
məmur clerk isim ümumi
daranmadan sonra daraqda qalan saç combing isim ümumi
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress isim ümumi
seçki dairəsi constituency isim ümumi
yenidən başlama continuation isim ümumi
bir yerdə işləyən adamlar crew isim ümumi
birgə işləyən adamlar crew isim ümumi
seçki dairəsi electorate isim ümumi
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer isim ümumi
icarə müddəti occupancy isim ümumi
məmur təkəbbürü officialism isim ümumi
neft mədənində işləyən fəhlə oilfielder isim ümumi
atasının ölümündən sonra doğulmuş posthumous isim ümumi
yenidən başlama reactivation isim ümumi
yenidən işlənmiş və düzəldilmiş nəşr recast isim ümumi
yenidən müzakirə etmə reconsideration isim ümumi
yenidən təchiz edilmə refit isim ümumi
yenidən təchiz etmə refit isim ümumi
yenidən işləmə revision isim ümumi
icarə müddəti tenancy isim ümumi
günah işləyən transgressor isim ümumi
kollecdə təhsil alma müddəti tutorial isim ümumi
yagışdan sonra gələn qoxu petrichor isim ümumi
ödəmə müddəti prompt isim medical
ödəniş müddəti prompt isim medical
seçki vergisi head-money isim American
gecikmə müddəti latency isim computer
iki yerdə eyni zamanda işləyən adam moonlighter isim jargon
konsulun vəzifədə qalma müddəti consulate isim ümumi
seçki məntəqəsi district isim ümumi
obyektivin açıq qalma müddəti exposure isim ümumi
yenidən doldurma overcharge isim ümumi
press dəzgahında işləyən fəhlə pressman isim ümumi
yenidən qurma readjustment isim ümumi
yenidən təşkil etmə readjustment isim ümumi
yenidən tikmə readjustment isim ümumi
yenidən qurma rearrangement isim ümumi
yenidən təşkil etmə rearrangement isim ümumi
rolların yenidən bölünməsi recast isim ümumi
yenidən başlama renewal isim ümumi
bayramdan sonra səkkizinci gün octave isim religion
yenidən silahlanma refit isim military
bütün qüvvəsilə işləyən fiend isim jocular
təsir müddəti currency isim ümumi
seçki zamanı fikirlərin parçalanması division isim ümumi
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub isim ümumi
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub isim ümumi
ölümdən sonra verilən sığorta reversion isim ümumi
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper isim ümumi
seçki məntəqəsi poll isim ümumi
seçki bülleteni vote isim ümumi
yenidən mühakimə etmə review isim law
yabı kimi işləyən adam hack isim ümumi
qısa fəaliyyət müddəti turn isim ümumi
gizli seçki keçirmək ballot fel ümumi
seçki hüququ vermək enfranchise fel ümumi
qazla işləyən motor flame fel ümumi
qazla işləyən mühərrik flame fel ümumi
yenidən araşdırmaq go behind fel ümumi
yenidən baxmaq go behind fel ümumi
yenidən öyrənmək go behind fel ümumi
qiymətə yenidən baxmaq overvalue fel ümumi
yenidən qiymət qoymaq overvalue fel ümumi
yenidən qiymətləndirmək overvalue fel ümumi
yenidən yazmaq overwrite fel ümumi
yenidən fəaliyyətə başlamaq reactivate fel ümumi
yenidən görünmək reappear fel ümumi
yenidən peyda olmaq reappear fel ümumi
yenidən zühur etmək reappear fel ümumi
yenidən qiymətləndirmək reappraise fel ümumi
yenidən silahlandırmaq rearm fel ümumi
yenidən yığışmaq reassemble fel ümumi
yenidən canlandırmaq reawaken fel ümumi
yenidən fəallaşdırmaq reawaken fel ümumi
yenidən oyatmaq reawaken fel ümumi
yenidən tikmək rebuild fel ümumi
yenidən düzəltmək recast fel ümumi
yenidən doldurmaq recharge fel ümumi
yenidən başlanmaq recommence fel ümumi
yenidən baxmaq reconsider fel ümumi
yenidən qurmaq reconstruct fel ümumi
yenidən təşkil etmək reconstruct fel ümumi
yenidən tikmək reconstruct fel ümumi
yenidən saymaq re-count fel ümumi
yenidən bəzəmək redecorate fel ümumi
yenidən bölmək redistribute fel ümumi
yenidən bölüşdürmək redistribute fel ümumi
yenidən paylamaq redistribute fel ümumi
yenidən paylaşdırmaq redistribute fel ümumi
yenidən etmək redo fel ümumi
yenidən qayırmaq redo fel ümumi
yenidən seçmək re-elect fel ümumi
yenidən daxil olmaq re-enter fel ümumi
yenidən girmək re-enter fel ümumi
yenidən yoxlamaq re-examine fel ümumi
yenidən üzmək refloat fel ümumi
yenidən doğulmaq regenerate fel ümumi
yenidən əmələ gəlmək regenerate fel ümumi
yenidən qruplaşdırmaq regroup fel ümumi
yenidən isitmək reheat fel ümumi
yenidən qızdırmaq reheat fel ümumi
yenidən investisiya qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən kapital qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən maya qoymaq reinvest fel ümumi
yenidən yerləşdirmək reinvest fel ümumi
yenidən nəşr etmək reissue fel ümumi
yenidən daxil olmaq rejoin fel ümumi
yenidən yandırmaq rekindle fel ümumi
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse fel ümumi
yenidən yaşamaq relive fel ümumi
yenidən yükləmək reload fel ümumi
yenidən evlənmək remarry fel ümumi
yenidən hərbiləşdirmə remilitarisation fel ümumi
yenidən hərbiləşdirmək remilitarise fel ümumi
yenidən düzəltmək remodel fel ümumi
yenidən minmək remount fel ümumi
yenidən ələ keçirmək reoccupy fel ümumi
yenidən istila etmək reoccupy fel ümumi
yenidən tutmaq reoccupy fel ümumi
yenidən açmaq reopen fel ümumi
yenidən təşkil etmək reorganise fel ümumi
yenidən qablaşdırmaq repack fel ümumi
yenidən doldurmaq replenish fel ümumi
yenidən əlavə etmək replenish fel ümumi
yenidən cilalamaq repolish fel ümumi
yenidən nəşr etmək reprint fel ümumi
yenidən möhür vurmaq reseal fel ümumi
yenidən möhürləmək reseal fel ümumi
yenidən yerləşdirmək reset fel ümumi
yenidən qol çəkmək resign fel ümumi
yenidən seçmək re-sort fel ümumi
yenidən eşidilmək resound fel ümumi
yenidən səs vermək resound fel ümumi
yenidən səslənmək resound fel ümumi
yenidən yəhərləmək ressadle fel ümumi
yenidən bildirmək restate fel ümumi
yenidən elan etmək restate fel ümumi
yenidən xəbər vermək restate fel ümumi
yenidən məlumat verməl restate fel ümumi
yenidən başlamaq resume fel ümumi
yenidən almaq retake fel ümumi
yenidən ələ keçirmək retake fel ümumi
yenidən nağıl etmək retell fel ümumi
yenidən fikirləşmək rethink fel ümumi
yenidən hazırlamaq retrain fel ümumi
yenidən birləşdirmək reunify fel ümumi
yenidən birləşmək reunite fel ümumi
yenidən istifadə etmək reuse fel ümumi
yenidən sarımaq rewind fel ümumi
yenidən yazmaq rewrite fel ümumi
yenidən başlatmaq restart fel ümumi
müddəti gözləmək keep the schedule fel ümumi
müddəti uzatmaq prolong a term fel ümumi
yenidən qayıtmaq regain fel ümumi
yenidən təşkil etmək reorganize fel ümumi
yenidən hasil etmək reproduce fel ümumi
yenidən bərpa etmək restore fel ümumi
yenidən götürmək retake fel ümumi
yenidən başlamaq start afresh fel ümumi
yenidən oynamaq replay fel sport
yenidən səpmək resow fel agricultural
yenidən hesablamaq enumerate fel ümumi
müddəti başa çatmaq lapse fel ümumi
yenidən qurmaq overhaul fel ümumi
yenidən qurmaq rearrange fel ümumi
yenidən təşkil etmək rearrange fel ümumi
yenidən tikmək rearrange fel ümumi
yenidən irəli sürmək reassert fel ümumi
yenidən yığmaq rebuild fel ümumi
yenidən əldə etmək recover fel ümumi
yenidən nail olmaq recover fel ümumi
yenidən ağıla gəlmək recur to fel ümumi
yenidən imtahan etmək re-examine fel ümumi
yenidən təchiz etmək refit fel ümumi
yenidən zərb etmək reissue fel ümumi
yenidən birləşmək rejoin fel ümumi
yenidən qoşulmaq rejoin fel ümumi
yenidən xəstələnmək relapse fel ümumi
xalçanı yenidən salmaq re-lay fel ümumi
yenidən doldurmaq reload fel ümumi
yenidən çəkilmiş film remake fel ümumi
yenidən qurmaq remodel fel ümumi
yenidən təşkil etmək remodel fel ümumi
yenidən quraşdırmaq remount fel ümumi
yenidən montaj etmək remount fel ümumi
yenidən sıraya düzmək reorder fel ümumi
yenidən yazmaq reprint fel ümumi
yenidən dolmaq resound fel ümumi
yenidən ələmək resow fel ümumi
yenidən qoymaq restate fel ümumi
yenidən sahib olmaq resume fel ümumi
yenidən danışmaq retail fel ümumi
yenidən imtahan keçirmək retake fel ümumi
yenidən işləmək revise fel ümumi
yenidən baxmaq re-examine fel law
yenidən qurmaq rebuild fel ümumi
yenidən tökmək recast fel ümumi
yenidən silahlandırmaq refit fel ümumi
yenidən başlamaq renew fel ümumi
yenidən göstərilmə revival fel ümumi