• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
see smth. with half an eye sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yarı half isim ümumi
yarım half isim ümumi
yarısı half isim ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed isim ümumi
qarışıq irqli adam half-caste isim ümumi
yarımdairə half-circle isim ümumi
yarım düjün half-dozen isim ümumi
yarıbilet half-fare isim ümumi
cəsarətsiz half-hearted isim ümumi
mütərəddid half-hearted isim ümumi
qətiyyəsiz half-hearted isim ümumi
endirilmiş vəziyyət half-mast isim ümumi
aypara half-moon isim ümumi
hilal half-moon isim ümumi
yarım maaş half-pay isim ümumi
aşağı əyarlı half-penny isim ümumi
qəpik-quruşa dəyən half-penny isim ümumi
ucuz half-penny isim ümumi
yarım girvənkə half-pound isim ümumi
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound isim ümumi
yarı qiymət half-price isim ümumi
yarımdairə half-round isim ümumi
anabir və atabir bacı half-sister isim ümumi
ögey bacı half-sister isim ümumi
yarım iş günü half-time isim ümumi
yarım iş həftəsi half-time isim ümumi
tam həftə işləməyən fəhlə half-timer isim ümumi
yarı işsiz half-timer isim ümumi
yarımgerçəklik half-truth isim ümumi
eyham half-word isim ümumi
üstüörtülü söz half-word isim ümumi
yarımil half-year isim ümumi
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half isim ümumi
ala-toranlıq half-dark isim ümumi
para half isim ümumi
yarımkiloluq half a kilogram isim ümumi
yarımmetr half a meter isim ümumi
yarımay half a month isim ümumi
yarımgirvənkə half a pound isim ümumi
yarımton half a ton isim ümumi
şaqqa half of the carcass; şaqqalamaq isim ümumi
mürgü half sleep isim ümumi
yarım-yarımçıqlıq half-and-half isim ümumi
yarımarşın half-arshin isim ümumi
yarımmüdafiə half-backs isim ümumi
alabişmiş çörək half-baked bread isim ümumi
dürək half-breed isim ümumi
atabir qardaş half-brother isim ümumi
yarıqaranlıq half-dark isim ümumi
yarımasılılıq half-dependence isim ümumi
yarımfabrikat half-finished product isim ümumi
yarımməmulat half-finished product isim ümumi
könülsüzlük half-heartedness isim ümumi
yarımlıq half-heartedness isim ümumi
yarımçılpaq half-naked isim ümumi
ala-dəymiş çörək half-ripened fruit isim ümumi
yarımipək half-silk isim ümumi
atabir bacı half-sister isim ümumi
qanbir bacı half-sister isim ümumi
yarımlıq half-way policy isim ümumi
yarı-yarımçıqlıq half-way policy isim ümumi
kəmağıl adam half-wit isim ümumi
alasəylik half-wittedness isim ümumi
yarımillik half-year isim ümumi
tamarzı one who is eager to possess smth. isim ümumi
ötür-ötür passing smth. to one another isim ümumi
hilal Əhmər Red Half-Moon isim ümumi
avand right side of smth. isim ümumi
yarım tırtıllı maşın half-track isim American
yarımmüdafiəçi half-back isim sport
cins olmayan heyvan half-bred isim agricultural
yarımcins half-bred isim agricultural
hissə half isim ümumi
parça half isim ümumi
metis half-breed isim ümumi
mələz half-breed isim ümumi
laqeyd half-hearted isim ümumi
marağı olmayan half-hearted isim ümumi
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time isim ümumi
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer isim ümumi
semestr half-year isim ümumi
semestr half isim ümumi
yarımil half isim ümumi
tamamilə bir-birinə zidd half-hearted isim ümumi
tamamilə uymayan half-hearted isim ümumi
oyunun yarısında fasilə half-time isim ümumi
taymlar arasında fasilə half-time isim ümumi
yarımcins half-breed isim agricultural
tərəf half isim law
ismarlanmaq be asked do smth. fel ümumi
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be bound to do smth. fel ümumi
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. fel ümumi
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. fel ümumi
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. fel ümumi
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. fel ümumi
eşitdirilmək be informed smb. of smth. fel ümumi
uymaq be keen on smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. fel ümumi
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. fel ümumi
bazar açmaq begin to sell smth. fel ümumi
öhdəyə almaq bind to do smth. fel ümumi
nisyə almaq buy smth. on credit fel ümumi
şəkk gətirmək call smth. in question fel ümumi
belində daşımaq carry smth. on one's back fel ümumi
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through fel ümumi
sonuna çıxmaq carry smth. through fel ümumi
şəkk gətirmək cast doubt on smth. fel ümumi
elətdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirtmək cause smb. to do smth. fel ümumi
soldurmaq cause smth. fade fel ümumi
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced fel ümumi
soyudulmaq cause smth. to become cold fel ümumi
ölüşkətmək cause smth. to become faded fel ümumi
sancdırmaq cause smth. to bite fel ümumi
dırmandırmaq cause smth. to creep fel ümumi
xarıldatmaq cause smth. to crunch fel ümumi
püskürtmək cause smth. to erupt fel ümumi
porsutmaq cause smth. to go bad fel ümumi
qaxsıtmaq cause smth. to go bad fel ümumi
dayazlatmaq cause smth. to grow fel ümumi
xışıldatmaq cause smth. to rustle fel ümumi
pırtlatmaq cause smth. to spring out fel ümumi
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle fel ümumi
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand fel ümumi
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief fel ümumi
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast fel ümumi
yarmaq cut in half lengthways fel ümumi
sırımaq deceive in selling smth. fel ümumi
yarımçıqlamaq decrease half fel ümumi
ortalamaq divide smth. into two equal halves fel ümumi
paylaşmaq divide smth. with smb. fel ümumi
qara vermək do smth. as a blind fel ümumi
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit fel ümumi
dəsxoşa getmək do smth. in vain fel ümumi
acıqla etmək do smth. on purpose fel ümumi
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares fel ümumi
dəsgah açmaq do smth. unusual fel ümumi
vedrələmək draw smth. with a bucket fel ümumi
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp fel ümumi
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. fel ümumi
məst olmaq enjoy smth. greatly fel ümumi
soluqdurmaq fade smth. fel ümumi
bezarlamaq feel smth. as a burden fel ümumi
bezmək feel smth. as a burden fel ümumi
bıkmaq feel smth. as a burden fel ümumi
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq forget smth. fel ümumi
qarışdırmaq get smth. wrong fel ümumi
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch fel ümumi
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly fel ümumi
qıymaq give smth. to smb. willingly fel ümumi
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work fel ümumi
yarılanmaq half-done: be half-done fel ümumi
alaqarın olmaq half-starved: be half-starved fel ümumi
ac-yalavac yaşamaq half-starved: be half-starved fel ümumi
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. fel ümumi
atmaq have a very strong desire for smth. fel ümumi
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. fel ümumi
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. fel ümumi
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted fel ümumi
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted fel ümumi
zağlatmaq have smth. burnished fel ümumi
tamamlatdırmaq have smth. completed fel ümumi
əydirmək have smth. crooked fel ümumi
böyütdürmək have smth. enlarged fel ümumi
dəstələtdirmək have smth. grouped fel ümumi
kərkilətdirmək have smth. hacked fel ümumi
başdan aşmaq have smth. in abundance fel ümumi
səsləşmək have smth. in common fel ümumi
toxutdurmaq have smth. knitted fel ümumi
düyünlətdirmək have smth. knotted fel ümumi
astarlatmaq have smth. lined fel ümumi
kağızlatdırmaq have smth. papered fel ümumi
narınlatdırmaq have smth. pounded fel ümumi
astarlatmaq have smth. primed fel ümumi
kanifollatmaq have smth. rosined fel ümumi
itilətdirmək have smth. sharpened fel ümumi
kəsdirmək have smth. shut fel ümumi
lehimlətdirmək have smth. soldered fel ümumi
əyirtdirmək have smth. spun fel ümumi
calatmaq have smth. stitched fel ümumi
küləşlətdirmək have smth. thatched fel ümumi
ağartdırmaq have smth. whitewashed fel ümumi
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way fel ümumi
eşitdirmək inform smb. of smth. fel ümumi
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy fel ümumi
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety fel ümumi
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo fel ümumi
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. fel ümumi
axıtmaq let smth. float fel ümumi
can atmaq long for smth. fel ümumi
quzulamaq long for smth. fel ümumi
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. fel ümumi
bəyəndirmək make smb. approve smth. fel ümumi
buyurtdurmaq make smb. ask smth. fel ümumi
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. fel ümumi
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. fel ümumi
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle fel ümumi
çatlatmaq make smth. chap fel ümumi
çatlatmaq make smth. crack fel ümumi
şaqqıldatmaq make smth. crack fel ümumi
söndürtmək make smth. extinguish fel ümumi
çökdürmək make smth. precipitate fel ümumi
uydurmaq make smth. up fel ümumi
saraltmaq make smth. yellow fel ümumi
ağnatmaq move smth. down fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind fel ümumi
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration fel ümumi
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. fel ümumi
ortaq olmaq possess smth. jointly fel ümumi
məəttəl etmək prevent from doing smth. fel ümumi
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. fel ümumi
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely fel ümumi
yarımçıqlamaq reduce half fel ümumi
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. fel ümumi
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. fel ümumi
nisyə vermək sell smth. on credit fel ümumi
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post fel ümumi
paylaşmaq share smth. with smb. fel ümumi
axırına çıxmaq spend smth. in vain fel ümumi
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. fel ümumi
zollamaq strike with smth. fel ümumi
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed fel ümumi
çəngələmək take smth. full of hand fel ümumi
məhkəməyə vermək take smth. into court fel ümumi
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire fel ümumi
ovuclamaq take smth. with one's palm fel ümumi
xışmalamaq take smth. with one's palm fel ümumi
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance fel ümumi
sarınmaq tie smth. round oneself fel ümumi
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly fel ümumi
imrənmək want to do smth. fel ümumi
qismən half sifət ümumi
yarısı half sifət ümumi
yarıyadək half sifət ümumi
iki müxtəlif hissədən ibarət olan half-and-half sifət ümumi
alaçiy bişmiş half-baked sifət ümumi
yaxşı bişməmiş half-baked sifət ümumi
metis half-blooded sifət ümumi
mələz half-blooded sifət ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş half-blooded sifət ümumi
yarımçıq edilmiş half-done sifət ümumi
yarımçıq qoyulmuş half-done sifət ümumi
həvəssiz half-hearty sifət ümumi
ürəksiz half-hearty sifət ümumi
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly sifət ümumi
hər yarım saatdan bir təkrar olunan half-hourly sifət ümumi
yarı yolda half-seas-over sifət ümumi
yarı yolda olan half-way sifət ümumi
yarimillik half-yearly sifət ümumi
karagələn good for smth. sifət ümumi
yarımgünlük half a day sifət ümumi
yarımciddi half in jest sifət ümumi
yarım-yarımçıq half-and-half sifət ümumi
yarı-yarı half-and-half sifət ümumi
yarımoyaq half-asleep sifət ümumi
yarıoyaq half-asleep sifət ümumi
yarıyuxulu half-asleep sifət ümumi
alabişmiş half-baked sifət ümumi
bədcins half-bred sifət ümumi
yarıgeymiş half-clothed sifət ümumi
alabişmiş half-cooked sifət ümumi
alaçiy half-cooked sifət ümumi
sütül xörək half-cooked sifət ümumi
iplikli half-cotton sifət ümumi
yarımörtülü half-covered sifət ümumi
ala-nəm half-damp sifət ümumi
yarımgünlük half-day sifət ümumi
ölgün half-dead sifət ümumi
yarıcan half-dead sifət ümumi
yarımcan half-dead sifət ümumi
ala-yarımçıq half-done sifət ümumi
yarıgeymiş half-dressed sifət ümumi
yarımlüt half-dressed sifət ümumi
yarımsoyunmuş half-dressed sifət ümumi
ala-nəm half-dried sifət ümumi
yarımkefli half-drunk sifət ümumi
yarımsərxoş half-drunk sifət ümumi
yarıboş half-empty sifət ümumi
könülsüz half-hearted sifət ümumi
yarımişsiz half-jobless sifət ümumi
ala-yarımçıq half-made sifət ümumi
yarıçılpaq half-naked sifət ümumi
yarımlüt half-naked sifət ümumi
yarımsoyunmuş half-naked sifət ümumi
yarımköçəri half-nomad sifət ümumi
yarıaçıq half-open sifət ümumi
yarımaçıq half-open sifət ümumi
yarıqapalı half-open sifət ümumi
aralı half-opened sifət ümumi
ala-kal half-ripe sifət ümumi
sütül meyvə half-ripen sifət ümumi
ala-dəymiş half-ripened sifət ümumi
ala-sütül half-ripened sifət ümumi
ala-yetişmiş half-ripened sifət ümumi
yarımxaraba half-ruined sifət ümumi
yarıtox half-satisfied sifət ümumi