• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
sense of duty sözünün tərcüməsi (105 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
borc duty isim ümumi
mənəvi borc duty isim ümumi
vəzifə duty isim ümumi
iyi yumor hissi keen sense of humour isim ümumi
hərfi məna literal sense isim ümumi
mənası olmaq make sense isim ümumi
ağıllı adam man of sense isim ümumi
sağlam düşüncəli adam man of sense isim ümumi
duyğu sense isim ümumi
hiss sense isim ümumi
ağrı hissi sense of pain isim ümumi
dəqiq məna strict sense isim ümumi
tranzit rüsumu transit-duty isim ümumi
ağıllı a man of sense isim ümumi
yerik change in gustatory sense isim ümumi
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense isim ümumi
gömrük xana rüsumu custom-house duty isim ümumi
mükəlləfiyyət duty isim ümumi
xərac duty isim ümumi
rəsmi görüş duty call isim ümumi
deputatlıq duty of a deputy isim ümumi
bayraqdarlıq duty of a standard-bearer isim ümumi
ödənilmiş rüsum duty paid isim ümumi
ixrac gömrüyü export duty isim ümumi
ixrac rüsumu export duty isim ümumi
atalıq father's duty isim ümumi
açıqfikirlilik good sense isim ümumi
idxal gömrüyü import duty isim ümumi
idxal rüsumu import duty isim ümumi
vəzifə borcu official duty isim ümumi
vəzifə xidməti official duty isim ümumi
budkaçı policeman on duty isim ümumi
qadağan olunmuş rüsum prohibitory duty isim ümumi
düşüncə sense isim ümumi
hissiyyat sense isim ümumi
eşitmə duyğusu sense of hearing isim ümumi
eşitmə hissi sense of hearing isim ümumi
yumor hissi sense of humor isim ümumi
məsuliyyət hissi sense of responsibility isim ümumi
ritm duyğusu sense of rhythm isim ümumi
razılıq hissi sense of satisfaction isim ümumi
ar sense of shame isim ümumi
görmə duyğusu sense of sight isim ümumi
görmə hissi sense of sight isim ümumi
iybilmə duyğusu sense of smell isim ümumi
iybilmə hissi sense of smell isim ümumi
iybilmə sense of smell isim ümumi
dadbilmə duyğusu sense of taste isim ümumi
dadbilmə hissi sense of taste isim ümumi
lamisə duyğusu sense of touch isim ümumi
ləmsə hissi sense of touch isim ümumi
ağlı başında olmamaq be out of one's sense isim danışıq dili
dəli olmaq be out of one's sense isim danışıq dili
funksiya duty isim ümumi
dərk etmə sense isim ümumi
duyma sense isim ümumi
hiss etmə sense isim ümumi
qavrama sense isim ümumi
növbə duty isim ümumi
növbətçilik duty isim ümumi
hərbi mükəlləfiyyət duty isim ümumi
ağıl sense isim danışıq dili
dərrakə sense isim danışıq dili
idrak sense isim danışıq dili
gerb rüsumu duty isim ümumi
gömrük duty isim ümumi
rüsum duty isim ümumi
vergi duty isim ümumi
sağlam ağıl sense isim ümumi
sağlam düşüncə sense isim ümumi
məna sense isim ümumi
anlamaq sense fel ümumi
duymaq sense fel ümumi
hiss etmək sense fel ümumi
öz işinə kahal olmaq be negligent of one's duty fel ümumi
ayılmaq come to one's sense fel ümumi
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell fel ümumi
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame fel ümumi
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty fel ümumi
duyuxmaq sense fel ümumi
başa düşmək sense fel ümumi
dərk etmək sense fel ümumi
rüsum alınmayan duty-free sifət ümumi
rüsumsuz duty-free sifət ümumi
vergisiz duty-free sifət ümumi
rüsum alınmış duty-paid sifət ümumi
rüsumu verilmiş duty-paid sifət ümumi
anlaqsız lacking common sense sifət ümumi
əqlin xilafına contradictory to common sense zərf ümumi
geniş mənada in the broad sense zərf ümumi
sağlam fikir common sense söz birləşməsi ümumi
gömrüksüz free of duty söz birləşməsi ümumi
sağlam düşüncə good sense söz birləşməsi ümumi
mənası olmaq have sense söz birləşməsi ümumi
məcazi mənada in a figurative sense söz birləşməsi ümumi
müəyyən mənada in a sense söz birləşməsi ümumi
müəyyən qədər in a sense söz birləşməsi ümumi
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word söz birləşməsi ümumi
abır vermək bring smb to a sense of shame söz birləşməsi ümumi
abırını almaq bring smb to a sense of shame söz birləşməsi ümumi
döyüş xidməti troop duty söz birləşməsi military
hərbi xidmət troop duty söz birləşməsi military
düşüncə sense cəm ümumi
şüur sense cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
sense of duty vəzifə hissi isim ümumi