• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
sense of smell sözünün tərcüməsi (110 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
iyi yumor hissi keen sense of humour isim ümumi
hərfi məna literal sense isim ümumi
mənası olmaq make sense isim ümumi
ağıllı adam man of sense isim ümumi
sağlam düşüncəli adam man of sense isim ümumi
duyğu sense isim ümumi
hiss sense isim ümumi
ağrı hissi sense of pain isim ümumi
iy duyğusu smell isim ümumi
iybilmə smell isim ümumi
dəqiq məna strict sense isim ümumi
ağıllı a man of sense isim ümumi
yerik change in gustatory sense isim ümumi
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense isim ümumi
iyrənc iyi disgusting smell isim ümumi
iyrənc iy disgusting smell isim ümumi
sarımsaq iyi garlic smell isim ümumi
açıqfikirlilik good sense isim ümumi
dəhşətli iy horrible smell isim ümumi
gəşəng iy nice smell isim ümumi
düşüncə sense isim ümumi
hissiyyat sense isim ümumi
vəzifə hissi sense of duty isim ümumi
eşitmə duyğusu sense of hearing isim ümumi
eşitmə hissi sense of hearing isim ümumi
yumor hissi sense of humor isim ümumi
məsuliyyət hissi sense of responsibility isim ümumi
ritm duyğusu sense of rhythm isim ümumi
razılıq hissi sense of satisfaction isim ümumi
ar sense of shame isim ümumi
görmə duyğusu sense of sight isim ümumi
görmə hissi sense of sight isim ümumi
dadbilmə duyğusu sense of taste isim ümumi
dadbilmə hissi sense of taste isim ümumi
lamisə duyğusu sense of touch isim ümumi
ləmsə hissi sense of touch isim ümumi
neft iyi smell of oil isim ümumi
ağlı başında olmamaq be out of one's sense isim danışıq dili
dəli olmaq be out of one's sense isim danışıq dili
dərk etmə sense isim ümumi
duyma sense isim ümumi
hiss etmə sense isim ümumi
qavrama sense isim ümumi
iy smell isim ümumi
qoxu smell isim ümumi
ağıl sense isim danışıq dili
dərrakə sense isim danışıq dili
idrak sense isim danışıq dili
sağlam ağıl sense isim ümumi
sağlam düşüncə sense isim ümumi
məna sense isim ümumi
anlamaq sense fel ümumi
duymaq sense fel ümumi
hiss etmək sense fel ümumi
iy hiss etmək smell fel ümumi
qoxu hiss etmək smell fel ümumi
güdmək smell out fel ümumi
pusmaq smell out fel ümumi
izləmək smell out fel ümumi
xəlvətcə öyrənmək smell out fel ümumi
iyindən bilmək smell out fel ümumi
tapmaq smell out fel ümumi
iy bilmək catch the smell fel ümumi
imsilətmək cause smb. to smell fel ümumi
ayılmaq come to one's sense fel ümumi
iyləmək have a smell fel ümumi
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame fel ümumi
iy bilmək pick up the smell fel ümumi
iy hiss etmək pick up the smell fel ümumi
duyuxmaq sense fel ümumi
imsiləmək smell fel ümumi
iy bilmək smell fel ümumi
iy gəlmək smell fel ümumi
qoxulamaq smell fel ümumi
iy vermək smell fel ümumi
qırmızıgül iyləmək smell a rose fel ümumi
imsikləyib tapmaq smell out fel ümumi
ətir saçmaq smell sweet fel ümumi
dadıxmaq smell unpleasant fel ümumi
başa düşmək sense fel ümumi
dərk etmək sense fel ümumi
hiss etmək smell fel ümumi
iyləmək smell fel ümumi
qoxlamaq smell fel ümumi
iyi olmaq smell fel ümumi
iylənmək smell fel ümumi
rayihəsi olmaq smell fel ümumi
anlaqsız lacking common sense sifət ümumi
iysiz without smell sifət ümumi
qoxusuz without smell sifət ümumi
əqlin xilafına contradictory to common sense zərf ümumi
geniş mənada in the broad sense zərf ümumi
sağlam fikir common sense söz birləşməsi ümumi
sağlam düşüncə good sense söz birləşməsi ümumi
mənası olmaq have sense söz birləşməsi ümumi
məcazi mənada in a figurative sense söz birləşməsi ümumi
müəyyən mənada in a sense söz birləşməsi ümumi
müəyyən qədər in a sense söz birləşməsi ümumi
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word söz birləşməsi ümumi
ətir sweet smell söz birləşməsi ümumi
rayihə sweet smell söz birləşməsi ümumi
xoş iy sweet smell söz birləşməsi ümumi
abır vermək bring smb to a sense of shame söz birləşməsi ümumi
abırını almaq bring smb to a sense of shame söz birləşməsi ümumi
düşüncə sense cəm ümumi
şüur sense cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
sense of smell iybilmə duyğusu isim ümumi
sense of smell iybilmə hissi isim ümumi
sense of smell iybilmə isim ümumi
have an acute sense of smell hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq fel ümumi
vero