• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
sense of touch sözünün tərcüməsi (165 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
iyi yumor hissi keen sense of humour isim ümumi
hərfi məna literal sense isim ümumi
mənası olmaq make sense isim ümumi
ağıllı adam man of sense isim ümumi
sağlam düşüncəli adam man of sense isim ümumi
duyğu sense isim ümumi
hiss sense isim ümumi
ağrı hissi sense of pain isim ümumi
dəqiq məna strict sense isim ümumi
dəymə touch isim ümumi
əl vurma touch isim ümumi
toxunma touch isim ümumi
təhlükəli iş touch-and-go isim ümumi
təhlükəli vəziyyət touch-and-go isim ümumi
xətərli iş touch-and-go isim ümumi
xətərli vəziyyət touch-and-go isim ümumi
dəymədüşər touch-me-not isim ümumi
prob vurma iynəsi touch-needle isim ümumi
ağıllı a man of sense isim ümumi
yerik change in gustatory sense isim ümumi
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense isim ümumi
açıqfikirlilik good sense isim ümumi
düşüncə sense isim ümumi
hissiyyat sense isim ümumi
vəzifə hissi sense of duty isim ümumi
eşitmə duyğusu sense of hearing isim ümumi
eşitmə hissi sense of hearing isim ümumi
yumor hissi sense of humor isim ümumi
məsuliyyət hissi sense of responsibility isim ümumi
ritm duyğusu sense of rhythm isim ümumi
razılıq hissi sense of satisfaction isim ümumi
ar sense of shame isim ümumi
görmə duyğusu sense of sight isim ümumi
görmə hissi sense of sight isim ümumi
iybilmə duyğusu sense of smell isim ümumi
iybilmə hissi sense of smell isim ümumi
iybilmə sense of smell isim ümumi
dadbilmə duyğusu sense of taste isim ümumi
dadbilmə hissi sense of taste isim ümumi
təmas touch isim ümumi
küsəyən adam touch-me-not isim ümumi
küsdümçiçəyi touch-me-not isim ümumi
ağlı başında olmamaq be out of one's sense isim danışıq dili
dəli olmaq be out of one's sense isim danışıq dili
yan xətt touch-line isim sport
yerə enmə touch-down isim aeronautics
yerə oturma touch-down isim aeronautics
retuş after-touch isim photography
dərk etmə sense isim ümumi
duyma sense isim ümumi
hiss etmə sense isim ümumi
qavrama sense isim ümumi
əlaqə touch isim ümumi
münasibət touch isim ümumi
qadağan olunmuş mövzu touch-me-not isim ümumi
tabu touch-me-not isim ümumi
qol touch-down isim sport
lamisə touch isim ümumi
toxunma hissi touch isim ümumi
xınagülü touch-me-not isim botanical
cizgi touch isim ümumi
ştrix touch isim ümumi
ağıl sense isim danışıq dili
dərrakə sense isim danışıq dili
idrak sense isim danışıq dili
sağlam ağıl sense isim ümumi
sağlam düşüncə sense isim ümumi
səciyyəvi xüsusiyyət touch isim ümumi
xassə touch isim ümumi
məna sense isim ümumi
yanaşma touch isim ümumi
yaxınlaşma touch isim ümumi
bir az touch isim ümumi
bir çimdik touch isim ümumi
zərrə touch isim ümumi
yüngül tutma touch isim ümumi
tərz touch isim ümumi
üsul touch isim ümumi
sınaq touch isim ümumi
sınama touch isim ümumi
fırıldaqla qoparma touch isim rude word
hədələməklə qoparma touch isim rude word
zorla qoparma touch isim rude word
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch isim sport
anlamaq sense fel ümumi
duymaq sense fel ümumi
hiss etmək sense fel ümumi
dəymək touch fel ümumi
əl vurmaq touch fel ümumi
toxunmaq touch fel ümumi
kontaktda olmaq be in touch with fel ümumi
qurdalatmaq cause smb. to touch fel ümumi
dəydirmək cause to touch fel ümumi
ayılmaq come to one's sense fel ümumi
bağlanmaq get into touch fel ümumi
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell fel ümumi
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame fel ümumi
ayrı düşmək lose touch fel ümumi
duyuxmaq sense fel ümumi
əl dəymək touch fel ümumi
toxunmaq touch on fel ümumi
yüngül toxunmaq touch slightly fel ümumi
başa düşmək sense fel ümumi
dərk etmək sense fel ümumi
aid olmaq touch fel ümumi
dəxli olmaq touch fel ümumi
korlamaq touch fel ümumi
yüngül zərər vermək touch fel ümumi
təsir göstərmək touch fel ümumi
əlaqədə olmaq touch fel ümumi
təmasda olmaq touch fel ümumi
almaq touch fel ümumi
qoparmaq touch fel ümumi
anlaqsız lacking common sense sifət ümumi
küsəyən touch-me-not sifət ümumi
qatılı with a touch of sifət ümumi
əqlin xilafına contradictory to common sense zərf ümumi
geniş mənada in the broad sense zərf ümumi
sınağa çəkmək bring to the touch söz birləşməsi ümumi
sınamaq bring to the touch söz birləşməsi ümumi
sağlam fikir common sense söz birləşməsi ümumi
yoldaşlıq hissi common touch söz birləşməsi ümumi
düşmənə yaxınlaşmaq gain touch söz birləşməsi ümumi
rəqibə yaxınlaşmaq gain touch söz birləşməsi ümumi
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. söz birləşməsi ümumi
sağlam düşüncə good sense söz birləşməsi ümumi
mənası olmaq have sense söz birləşməsi ümumi
Mənim onunla heç bir işim yoxdur I wouldn't touch him with a pair of tongs söz birləşməsi ümumi
məcazi mənada in a figurative sense söz birləşməsi ümumi
müəyyən mənada in a sense söz birləşməsi ümumi
müəyyən qədər in a sense söz birləşməsi ümumi
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word söz birləşməsi ümumi
əlinin altında in touch söz birləşməsi ümumi
yaxında in touch söz birləşməsi ümumi
bir kəslə təmasda in touch with smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəslə əlaqəni itirmək lose touch with smb. söz birləşməsi ümumi
sınağa çəkmək put to the touch söz birləşməsi ümumi
sınamaq put to the touch söz birləşməsi ümumi
limana daxil olmaq touch at a port söz birləşməsi ümumi
son həddə çatmaq touch bottom söz birləşməsi ümumi
yerə enmək touch down söz birləşməsi ümumi
salamlamaq touch hat söz birləşməsi ümumi
şübhəli müəssisə ilə iş görmək touch pitch söz birləşməsi ümumi
şübhəli şəxslə iş görmək touch pitch söz birləşməsi ümumi
üzüb sahilə çıxmaq touch shore söz birləşməsi ümumi
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore söz birləşməsi ümumi
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place söz birləşməsi ümumi
hədəfə düşmək touch the spot söz birləşməsi ümumi
yerinə düşmək touch the spot söz birləşməsi ümumi
zəif damarında tutmaq touch to the quick söz birləşməsi ümumi
cəld çap edən makinaçı touch typist söz birləşməsi ümumi
Göz dəyməsin! Touch wood! söz birləşməsi ümumi
əlinin altında within touch söz birləşməsi ümumi
yaxında within touch söz birləşməsi ümumi
abır vermək bring smb to a sense of shame söz birləşməsi ümumi
abırını almaq bring smb to a sense of shame söz birləşməsi ümumi
Dəymə! Don't touch! söz birləşməsi ümumi
namxuda! touch wood! söz birləşməsi ümumi
yan xəttdən kənar in touch söz birləşməsi sport
daxil olmaq touch at söz birləşməsi nautical
məsələnin mahiyyətinə varmaq touch bottom söz birləşməsi ümumi
düşüncə sense cəm ümumi
şüur sense cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
sense of touch lamisə duyğusu isim ümumi
sense of touch ləmsə hissi isim ümumi
vero