• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
short story writer sözünün tərcüməsi (243 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qalıq odd-come-short isim ümumi
hekayə story isim ümumi
povest story isim ümumi
hekayə danışan story-teller isim ümumi
nağıl edən story-teller isim ümumi
nağıl söyləyən story-teller isim ümumi
yazıçı writer isim ümumi
oçerkist essay-writer isim ümumi
oçerk feature story isim ümumi
oçerkist feature writer isim ümumi
belletrist fiction writer isim ümumi
hekayəyazan fiction writer isim ümumi
qısa metrajlılı film film of short length isim ümumi
anekdot funny story isim ümumi
lətifə funny story isim ümumi
qaravəlli funny story isim ümumi
qəzəlçi ghazal writer isim ümumi
kəlmə in short isim ümumi
ağlagəlməz əhvalat incredible story isim ümumi
qəsidəçi odes writer isim ümumi
qəsidəyazan odes writer isim ümumi
fotoreportaj picture story isim ümumi
mənsur əsərlər yazan yazıçı prose-writer isim ümumi
nasir prose-writer isim ümumi
kinossenarist scenario writer isim ümumi
ssenarist scenario writer isim ümumi
kinossenarist script writer isim ümumi
tövşük short breath isim ümumi
qısa qapanma short circuit isim ümumi
qısaqapanma short circuit isim ümumi
yarımpalto short coat isim ümumi
xülasə short content isim ümumi
kəsə yol short cut isim ümumi
toppuz short heavy club isim ümumi
qısa interval short interval isim ümumi
bığcıq short moustache isim ümumi
hovur short period of time isim ümumi
novella short story isim ümumi
kasadlıq short supply isim ümumi
kiçik ton short ton isim ümumi
yaxıngörən short-sighted man isim ümumi
koruş short-sighted person isim ümumi
koruşluq short-sightedness isim ümumi
novellaçı short-story writer isim ümumi
hədis story isim ümumi
nəql story isim ümumi
ultraqısa dalğalar ultra-short waves isim ümumi
ədib writer isim ümumi
qələm əhli writer isim ümumi
avtor writer isim ümumi
qısa qapanma short-circuit isim electrical engineering
qalıqlar odd-come-short isim ümumi
qırıntılar odd-come-short isim ümumi
fabula story isim ümumi
süjet story isim ümumi
hekayə yazan story-teller isim ümumi
hekayələr müəllifi story-teller isim ümumi
klerk writer isim ümumi
mirzə writer isim ümumi
əhvalat story isim ümumi
hadisə story isim ümumi
nağıl story isim ümumi
qəziyyə story isim ümumi
rəvayət story isim ümumi
uydurmaçı story-teller isim danışıq dili
yalançı story-teller isim danışıq dili
ssenari müəllifi writer isim movie
ssenarist writer isim movie
uydurma story isim ümumi
yalan story isim ümumi
kasad olmaq be in short supply fel ümumi
əskik çıxmaq be short fel ümumi
əskik gəlmək be short fel ümumi
kasadlıq çəkmək be short fel ümumi
qıtlıq çəkmək be short fel ümumi
tövşümək be short of breath fel ümumi
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. fel ümumi
gödəlmək become short fel ümumi
qısalmaq become short fel ümumi
ixtisarlamaq cut short fel ümumi
gödəltmək cut short fel ümumi
sözünü kəsmək cut smb. short fel ümumi
sözünü ağzında qoymaq cut smb. short fel ümumi
əskik ölçmək give short measure fel ümumi
əskik çəkmək give short weight fel ümumi
alçaqlanmaq grow short fel ümumi
alçaqlandırmaq make short fel ümumi
hesablaşmaq make short work fel ümumi
bəsarət bağlanmaq manifest short-sighted fel ümumi
bitib-tükənmək run short fel ümumi
kəsə etmək take a short cut fel ümumi
kəsəsinə getmək take a short cut fel ümumi
dərmək take a short rest fel ümumi
nəfəs dərmək take a short rest fel ümumi
ləhləmək take short breaths fel ümumi
nağıl toxumaq weave a story fel ümumi
qısa short sifət ümumi
uzağı görməyən short-sighted sifət ümumi
yaxında görən short-sighted sifət ümumi
qısamüddətli short-term sifət ümumi
ultraqısa ultra-short sifət ümumi
qısası in short sifət ümumi
defisit in short supply sifət ümumi
kasad in short supply sifət ümumi
qısaca rather short sifət ümumi
bəstə short sifət ümumi
bəstəboylu short sifət ümumi
alçaq boylu short sifət ümumi
boysuz short sifət ümumi
boysuz-buxunsuz short sifət ümumi
sürəksiz short sifət ümumi
gip-girdə short and stout sifət ümumi
əliaşağı short of money sifət ümumi
gödəkqol short-armed sifət ümumi
qısaqol short-armed sifət ümumi
kərə short-eared sifət ümumi
qısaqulaq short-eared sifət ümumi
qısabarmaq short-fingered sifət ümumi
qısabarmaqlı short-fingered sifət ümumi
tükügödək short-fluffed sifət ümumi
gödəkyun short-haired sifət ümumi
qırxılı short-haired sifət ümumi
qısasaç short-haired sifət ümumi
qısatük short-haired sifət ümumi
qısayun short-haired sifət ümumi
tükügödək short-haired sifət ümumi
kola short-horned sifət ümumi
qısabuynuz short-horned sifət ümumi
qısabuynuzlu short-horned sifət ümumi
qısaayaq short-legged sifət ümumi
qısaqıç short-legged sifət ümumi
ömürsüz short-lived sifət ümumi
qısayal short-maned sifət ümumi
yalıgödək short-maned sifət ümumi
qısabığ short-moustached sifət ümumi
qısaboğaz short-necked sifət ümumi
koruş short-sighted sifət ümumi
yaxıngörən short-sighted sifət ümumi
gödəkqol short-sleeved sifət ümumi
yığcam short-spoken sifət ümumi
qısaquyruq short-tailed sifət ümumi
qısaquyruqlu short-tailed sifət ümumi
öddək short-tempered sifət ümumi
azmüddətli short-term sifət ümumi
qısaqanad short-winged sifət ümumi
dardütdək too tight and short sifət ümumi
lümə too tight and short sifət ümumi
kəsə very short sifət ümumi
üçmərtəbəli three-story sifət American
qısadalğalı short-wave sifət radio
alçaq short sifət ümumi
gödək short sifət ümumi
fərasətsiz short-sighted sifət figurative meaning
gələcəyi görə bilməyən short-sighted sifət figurative meaning
gələcəyi görməyən short-sighted sifət figurative meaning
kəskin short sifət ümumi
kobud short sifət ümumi
kövrək short sifət ümumi
tezsınan short sifət ümumi
kasıb short sifət ümumi
yoxsul short sifət ümumi
tez in short order zərf ümumi
ani in short order zərf ümumi
həmin an in short order zərf ümumi
birdən short zərf ümumi
birdən-birə short zərf ümumi
gözlənilmədən short zərf ümumi
kəskin surətdə short zərf ümumi
qəflətən short zərf ümumi
sərt surətdə short zərf ümumi
bir sözlə in short zərf ümumi
qısaca in short zərf ümumi
yaxından at a short distance zərf ümumi
sözün kəsəsi for short zərf ümumi
əlqərəz in short zərf ümumi
kəsə in short zərf ümumi
sözün qısası in short zərf ümumi
xülasə in short zərf ümumi
gödək in short zərf ümumi
əskik short zərf ümumi
kəsəsinə short by short cut zərf ümumi
kəsə short by short cut zərf ümumi
vaxtından əvvəl short zərf ümumi
vaxtsız short zərf ümumi
gödək short zərf ümumi
qısa short zərf ümumi
yaxına short zərf ümumi
hekayəni ixtisar etmək abbreviate a story söz birləşməsi ümumi
hekayəni qısaltmaq abbreviate a story söz birləşməsi ümumi
əvvəl-axır at longest and the short of it söz birləşməsi ümumi
nəhayət at longest and the short of it söz birləşməsi ümumi
qısa fasilələrlə at short intervals söz birləşməsi ümumi
ərzaq çatışmazlığı hiss etmək be short on ration söz birləşməsi ümumi
gözlənilmədən qurtarmaq break off short söz birləşməsi ümumi
çatmamaq fall short of söz birləşməsi ümumi
çatdırmamaq fall short of söz birləşməsi ümumi
əskik olmaq fall short of söz birləşməsi ümumi
ümidləri doğrultmamaq fall short of expectations söz birləşməsi ümumi
jurnalist feature writer söz birləşməsi ümumi
oçerk yazan feature writer söz birləşməsi ümumi
cəld in a short time söz birləşməsi ümumi
qısa bir müddətdə in a short time söz birləşməsi ümumi
qısa müddətdə in a short time söz birləşməsi ümumi
tez in a short time söz birləşməsi ümumi
tezliklə in a short time söz birləşməsi ümumi
qısametrajlı film short film söz birləşməsi ümumi
huşsuzluq short memory söz birləşməsi ümumi
unutqanlıq short memory söz birləşməsi ümumi
yaddaşsızlıq short memory söz birləşməsi ümumi
sakit dəniz short sea söz birləşməsi ümumi
uzağı görməmə short sight söz birləşməsi ümumi
yaxından görmə short sight söz birləşməsi ümumi
bu yaxında short time ago söz birləşməsi ümumi
qısa ton short ton söz birləşməsi ümumi
fərasətsizlik short views söz birləşməsi ümumi
gələcəyi görə bilməmə short views söz birləşməsi ümumi
qısa dalğalar short waves söz birləşməsi ümumi
stenoqrafist shorthand writer söz birləşməsi ümumi
qısadalğalı radio short-wave set söz birləşməsi ümumi
bir kəsin üstünə qəfildən hücum etmək take smb. up short söz birləşməsi ümumi
lətifə well story söz birləşməsi ümumi
qaravəlli well story söz birləşməsi ümumi
çəng writer's cramp söz birləşməsi ümumi
çəng olma writer's cramp söz birləşməsi ümumi
qıc writer's cramp söz birləşməsi ümumi
qıc olma writer's cramp söz birləşməsi ümumi
tutulma writer's cramp söz birləşməsi ümumi
çəng writer's palsy söz birləşməsi ümumi
çəng olma writer's palsy söz birləşməsi ümumi
qıc writer's palsy söz birləşməsi ümumi
qıc olma writer's palsy söz birləşməsi ümumi
tutulma writer's palsy söz birləşməsi ümumi
əfsanə cock-and-bull story söz birləşməsi ümumi
təmsil cock-and-bull story söz birləşməsi ümumi
uydurma hekayə cock-and-bull story söz birləşməsi ümumi
xurafat cock-and-bull story söz birləşməsi ümumi
yalan-palan cock-and-bull story söz birləşməsi ümumi
söyləyirlər ki story goes that söz birləşməsi ümumi
əlqərəz to cut a long story short söz birləşməsi ümumi
radio verilişləri üçün mətnlərin müəllifi feature writer söz birləşməsi ümumi
bir kəsin sözünü ağzında qoymaq take smb. up short söz birləşməsi ümumi
fərasətsizlik short sight söz birləşməsi figurative meaning
gələcəyi görə bilməmə short sight söz birləşməsi figurative meaning
vero