• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
shut the door in smb.'s face sözünün tərcüməsi (253 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
abırsız bold-face isim ümumi
ədəbsiz bold-face isim ümumi
həyasız bold-face isim ümumi
sırtıq bold-face isim ümumi
utanmaz bold-face isim ümumi
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face isim ümumi
kömür kəsmə coal-face isim ümumi
qapı door isim ümumi
surət face isim ümumi
sifət face isim ümumi
üz face isim ümumi
qoruyucu maska face-guard isim ümumi
üzün plastik operasiyası face-lift isim ümumi
lekal face-mould isim ümumi
qəlib face-mould isim ümumi
şablon face-mould isim ümumi
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter isim ümumi
yanaqları, gözləri boyayan face-painter isim ümumi
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting isim ümumi
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver isim ümumi
şöhrətini qoruma face-saving isim ümumi
üzlük daş face-stone isim ümumi
fasad face-wall isim ümumi
üz divar face-wall isim ümumi
giriş qapısı hall-door isim ümumi
bağlanma shut-down isim ümumi
yan qapı side-door isim ümumi
solğun bənizli adam tallow-face isim ümumi
şişkin sifətli adam tallow-face isim ümumi
geriyə dönməsi about-face isim ümumi
dal qapı back door isim ümumi
camal beautiful face isim ümumi
qapı zəngi door bell isim ümumi
sürgü door bolt isim ümumi
qapı dəstəyi door handle isim ümumi
ağız-burun face isim ümumi
bəniz face isim ümumi
bət-bəniz face isim ümumi
qabaq face isim ümumi
rüxsar face isim ümumi
sima face isim ümumi
üz kremi face cream isim ümumi
araqat face disk isim ümumi
fiqur face-card isim ümumi
nominal dəyər face-value isim ümumi
açma qapı folding door isim ümumi
küçə qapısı front door isim ümumi
əl-üz hands and face isim ümumi
iç gapı inner door isim ümumi
iç gapı inside door isim ümumi
qapıda dıqqıltı knock at the door isim ümumi
qapının tayı leaf of the door isim ümumi
yaxın qonşular next-door neighbors isim ümumi
xəfənək oven door for samovar isim ümumi
qırışsifət person with wrinkled face isim ümumi
şaqul sheer face isim ümumi
şillə slap in the face isim ümumi
sillə slap in the face isim ümumi
şapalaq slap in the face isim ümumi
siyirmə qapı sliding door isim ümumi
gərgin sifət strained face isim ümumi
çıxış street door isim ümumi
küçə qapısı street door isim ümumi
ikilaylı qapı two-leaved door isim ümumi
format type face isim ümumi
şaqul vertical face isim ümumi
dəyişiklik volte-face isim ümumi
surətbaz worshipper of face isim ümumi
surətpərəst worshipper of face isim ümumi
əyrisifət wry face isim ümumi
əyləndirən black-face isim American
geriyə dönmə volt-face isim sport
qaraağız black-face isim ümumi
sir-sifət face isim ümumi
üzün ifadəsi face isim ümumi
qrim edən face-painter isim ümumi
qrimçi face-painter isim ümumi
yol door isim figurative meaning
üzdən təzələmə face-lift isim figurative meaning
dəyişiklik volt-face isim figurative meaning
dönüm volt-face isim figurative meaning
dönüş volt-face isim figurative meaning
dayanma shut-down isim technical
saz olmama shut-down isim technical
qara şrift bold-face isim painting
xarici görünüş face isim ümumi
portret çəkən face-painter isim ümumi
portretçi face-painter isim ümumi
qara şrift black-face isim art
sırtıqlıq face isim ümumi
həyasızlıq face isim danışıq dili
səth face isim ümumi
üzünü bir kəsə döndərmək face fel ümumi
üzünü bir şeyə döndərmək face fel ümumi
örtmək shut fel ümumi
bağlanmaq be shut fel ümumi
bağlanılmaq be shut fel ümumi
qabaqlaşdırmaq bring face to face fel ümumi
üzləşdirmək bring face to face fel ümumi
bağlatdırmaq cause smb. to shut fel ümumi
üz-üzə gəlmək come face face fel ümumi
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief fel ümumi
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma fel ümumi
faktlarla hesablaşmaq face the facts fel ümumi
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly fel ümumi
küçəyə açılmaq face the street fel ümumi
üz etmək face up fel ümumi
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face fel ümumi
qızarıb-pörtmək get red in the face fel ümumi
şillələmək give smb. a slap in the face fel ümumi
pörtmək grow red in face fel ümumi
üzü olmamaq have no face fel ümumi
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved fel ümumi
kəsdirmək have smth. shut fel ümumi
ağız yummaq keep one's mouth shut fel ümumi
qapını döymək knock at the door fel ümumi
qapını sakitcə döymək knock at the door gently fel ümumi
qapını asta döymək knock gently at the door fel ümumi
qapını açıq qoymaq leave the door open fel ümumi
üzü üstə uzanmaq lie face downwards fel ümumi
üzüqoylu yatmaq lie face downwards fel ümumi
qapını bağlamaq lock the door fel ümumi
qapını qıfıllamaq lock the door fel ümumi
qapını qıfılla bağlamaq lock the door fel ümumi
büzmək make a wry face fel ümumi
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face fel ümumi
üzləşmək meet face to face fel ümumi
üzündən təri silmək mop one's face fel ümumi
pudralanmaq powder one's face fel ümumi
şapalaq yemək receive a slap in the face fel ümumi
üzə demək say to face fel ümumi
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door fel ümumi
bağlamaq shut fel ümumi
çəpərləmək shut in fel ümumi
suvacağı bağlamaq shut locks fel ümumi
kəsmək shut off fel ümumi
bağlamaq shut off fel ümumi
yummaq shut one's mouth fel ümumi
yol verməmək shut out fel ümumi
qapını örtmək shut the door fel ümumi
qapağı örtmək shut the lid fel ümumi
şlüzü bağlamaq shut the lock fel ümumi
salmaq (qapalı bir yerə) shut up fel ümumi
susdurmaq shut up fel ümumi
mumlamaq shut up fel ümumi
üz-üzə oturmaq sit face to face fel ümumi
qapını vurmaq slam the door fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face fel ümumi
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir-birəə danışmaq talk face face fel ümumi
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face fel ümumi
qarşılamaq face fel ümumi
qarşılaşmaq face fel ümumi
sinə gərmək face fel ümumi
bağlanmaq shut fel ümumi
örtülmək shut fel ümumi
qarşıda durmaq face fel ümumi
yummaq shut fel ümumi
baxmaq face fel ümumi
cəsarətlə qarşılamaq face fel ümumi
bağlamaq shut down fel computer
söndürmək shut down fel computer
üz çəkmək face fel ümumi
cilalamaq face fel ümumi
hamarlamaq face fel ümumi
pardaqlamaq face fel ümumi
yonmaq face fel ümumi
toran cock-shut sifət ümumi
üz üçün face sifət ümumi
üzlük face sifət ümumi
qapı door sifət ümumi
yastısifət flat-face sifət ümumi
yastısifətli flat-face sifət ümumi
ayqabaq moon-face sifət ümumi
qapıbir next-door sifət ümumi
yaxın next-door sifət ümumi
birqapılı one-door sifət ümumi
birüzlü one-face sifət ümumi
çirkin plain face sifət ümumi
birqapılı single-door sifət ümumi
dürəng two-face sifət ümumi
qapılı with a door sifət ümumi
ən yaxın next-door zərf ümumi
qonşu next-door zərf ümumi
qapının dalında behind the door zərf ümumi
bir-birə face to face zərf ümumi
təkətək face to face zərf ümumi
təkbətək face to face zərf ümumi
üzbəgöz face to face zərf ümumi
üzbəüz face to face zərf ümumi
üz-üzə face to face zərf ümumi
birə-bir face to face zərf ümumi
qapı-qapı from door to door zərf ümumi
yaxınlıqda next door zərf ümumi
yaxında next door zərf ümumi
kəs səsini shut up interjection ümumi
sus shut up interjection ümumi
ölümün pəncəsində at death's door söz birləşməsi ümumi
dal qapı back door söz birləşməsi ümumi
gizli back-door söz birləşməsi ümumi
xəlvəti back-door söz birləşməsi ümumi
bir ayağı qəbirdə olmaq be at death's door söz birləşməsi ümumi
abırsızlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
ədəbsizlik brazen face söz birləşməsi ümumi
həyasızlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
utanmazlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands söz birləşməsi ümumi
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face söz birləşməsi ümumi
siferblat clock face söz birləşməsi ümumi
hüznlü sifət face as long as a fiddle söz birləşməsi ümumi
almacıq sümüyü face bone söz birləşməsi ümumi
fiqur face card söz birləşməsi ümumi
qumar kağızlarında böyük kartların adı face card söz birləşməsi ümumi
maneəyə rast gəlmək face obstacle söz birləşməsi ümumi
üz pudrası face powder söz birləşməsi ümumi
çətinliyi cəsarətlə qarşılamaq face the music söz birləşməsi ümumi
öz hərəkətlərinə cavab vermək face the music söz birləşməsi ümumi
nominal dəyər face value söz birləşməsi ümumi
qatlanan qapılar folding door söz birləşməsi ümumi
siyirmə qapılar folding door söz birləşməsi ümumi
şüşə salınmış laylı qapı French door söz birləşməsi ümumi
şüşələnmiş laylı qapı French door söz birləşməsi ümumi
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
üzü küləyə getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
üzbəüz in the face of söz birləşməsi ümumi
dilini sakit saxlamaq keep one's mouth tight shut söz birləşməsi ümumi
susmaq keep one's mouth tight shut söz birləşməsi ümumi
açıq qapı siyasəti open-door policy söz birləşməsi ümumi
üzünü qırxmaq shave one's face söz birləşməsi ümumi
bağlamaq shut down söz birləşməsi ümumi
sirr saxlamaq shut one's pan söz birləşməsi ümumi
icazə verməmək shut out söz birləşməsi ümumi
qoymamaq shut out söz birləşməsi ümumi
bərk içmək soak one's face söz birləşməsi ümumi
bərk sərxoş olmaq soak one's face söz birləşməsi ümumi
bir kəsi yer üzündən silmək wipe smb. off the face of the earth söz birləşməsi ümumi
bir kəsi yer üzündən yox etmək wipe smb. off the face of the earth söz birləşməsi ümumi
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth söz birləşməsi ümumi
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth söz birləşməsi ümumi
üz-gözünü büzüşdürmək make face söz birləşməsi ümumi
Qıfılla! Shut up! söz birləşməsi ümumi
Ağzını yum! Shut up! söz birləşməsi ümumi
Ağzını yum! Shut your mouth! söz birləşməsi ümumi
ayağın mənim qapıma dəyməsin don't darken my door again söz birləşməsi proverb
kəs səsini shut the fuck up söz birləşməsi rude word
zahiri qiymət face value söz birləşməsi ümumi
baxmayaraq in the face of söz birləşməsi ümumi
işi dayandırmaq shut down söz birləşməsi ümumi
qabağını kəsmək shut out söz birləşməsi ümumi
qarşısını kəsmək shut out söz birləşməsi ümumi
çətin yolla getmək have the wind in one's face söz birləşməsi figurative meaning
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
shut the door in smb.'s face qapını bir kəsin üzünə çırpmaq fel ümumi
vero