• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
sirr saxlama qabiliyyəti sözünün tərcüməsi (182 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
hopdurma qabiliyyəti absorbency isim ümumi
sorma qabiliyyəti absorbency isim ümumi
udma qabiliyyəti absorbency isim ümumi
nəfsini saxlama abstention isim ümumi
özünü saxlama abstention isim ümumi
özünü saxlama abstinency isim ümumi
saxlama alimony isim ümumi
sirr saxlaya bilməyən babbler isim ümumi
yapışma qabiliyyəti clamminess isim ümumi
saxlama coercion isim ümumi
tutub saxlama coercion isim ümumi
gizlində saxlama concealment isim ümumi
saxlama conservation isim ümumi
sıxlaşma qabiliyyəti contractility isim ümumi
dönmə qabiliyyəti convertability isim ümumi
saxlama detention isim ümumi
qabiliyyəti olmama disability isim ümumi
gizli saxlama dissimulation isim ümumi
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence isim ümumi
partlama qabiliyyəti explosiveness isim ümumi
görmə qabiliyyəti eyesight isim ümumi
duyma qabiliyyəti feeling isim ümumi
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility isim ümumi
üzmə qabiliyyəti floatability isim ümumi
elastiklik qabiliyyəti give isim ümumi
eşitləmə qabiliyyəti hearing isim ümumi
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity isim ümumi
saxlama interruption isim ümumi
saxlama keeping isim ümumi
qoruyub saxlama maintenance isim ümumi
sirr mystery isim ümumi
sirr yayan mystificator isim ümumi
müşahidə qabiliyyəti observancy isim ümumi
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability isim ümumi
həmişə saxlama perpetuance isim ümumi
həmişə saxlama perpetuation isim ümumi
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity isim ümumi
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability isim ümumi
ehtiyat saxlama reservation isim ümumi
ehtiyatda saxlama reservation isim ümumi
saxlama reservation isim ümumi
qoruyub saxlama retention isim ümumi
saxlama retention isim ümumi
niyyət və duyğularını gizli saxlama reticence isim ümumi
saxlama safekeeping isim ümumi
sirr secrecy isim ümumi
sirr secret isim ümumi
özünü saxlama self-control isim ümumi
özünü saxlama self-preservation isim ümumi
saxlama storage isim ümumi
müvəqqəti olaraq saxlama suspension isim ümumi
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility isim ümumi
saxlama upkeep isim ümumi
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility isim ümumi
həyat qabiliyyəti vitality isim ümumi
yaşamaq qabiliyyəti vitality isim ümumi
yaşama qabiliyyəti viability isim ümumi
əmək qabiliyyəti ability to work isim ümumi
udma qabiliyyəti absorbing capacity isim ümumi
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity isim ümumi
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity isim ümumi
udma qabiliyyəti absorptivity isim ümumi
dəyişmə qabiliyyəti alternation isim ümumi
saxlama kamerası checkroom isim ümumi
saxlama kamerası cloak-room isim ümumi
laxtalanma qabiliyyəti coagulability isim ümumi
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility isim ümumi
yanma qabiliyyəti combustibility isim ümumi
partlama qabiliyyəti explosibility isim ümumi
alışma qabiliyyəti flammability isim ümumi
yağlama qabiliyyəti greasy ability isim ümumi
yağlama qabiliyyəti greasy property isim ümumi
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power isim ümumi
izahedilməz sirr inexplicable mystery isim ümumi
yanma qabiliyyəti inflammability isim ümumi
saxlama keep isim ümumi
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel isim ümumi
sıxılma qabiliyyəti squeeze isim ümumi
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids isim ümumi
sirr dağarcığı store of secrets isim ümumi
saxlama suspension isim ümumi
saz halda saxlama upkeep isim ümumi
həyat qabiliyyəti viability isim ümumi
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity isim physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction isim physics
əksetmə qabiliyyəti resolution isim computer
saxlama containment isim political
buxarlanma qabiliyyəti volatility isim chemistry
uçma qabiliyyəti volatility isim chemistry
uzaqvurma qabiliyyəti carry isim ümumi
zirzəmilərdə saxlama cellarage isim ümumi
saxlama kamerası cloakroom isim ümumi
dərk etmə qabiliyyəti cognition isim ümumi
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity isim ümumi
sirr confidence isim ümumi
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance isim ümumi
özünü saxlama countenance isim ümumi
istintaq altında saxlama detention isim ümumi
ərimə qabiliyyəti dissolubility isim ümumi
həll olunma qabiliyyəti dissolubility isim ümumi
düzgün qavrama qabiliyyəti ear isim ümumi
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness isim ümumi
manevr etmə qabiliyyəti flexibility isim ümumi
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility isim ümumi
bir səviyyədə saxlama freeze isim ümumi
dərhal anlama qabiliyyəti grip isim ümumi
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip isim ümumi
dərhal qavrama qabiliyyəti grip isim ümumi
saxlama hold isim ümumi
tutub saxlama hold isim ümumi
duyma qabiliyyəti nose isim ümumi
iybilmə qabiliyyəti nose isim ümumi
dad bilmə qabiliyyəti palate isim ümumi
tərəfini saxlama partisanship isim ümumi
sirr privacy isim ümumi
sirr puzzlement isim ümumi
yadda saxlama qabiliyyəti retention isim ümumi
sirr saxlama bacarığı secrecy isim ümumi
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy isim ümumi
saxlama tankage isim ümumi
mühakimə qabiliyyəti understanding isim ümumi
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard isim ümumi
saxlama tolerance isim medical
qışlaqda saxlama wintering isim agricultural
nəfsini saxlama chastity isim ümumi
özünü saxlama chastity isim ümumi
müvazinət saxlama compensation isim ümumi
sirr darkness isim ümumi
müşahidə qabiliyyəti observation isim ümumi
anbarda saxlama haqqı storage isim ümumi
soyuducuda saxlama haqqı storage isim ümumi
saxlama haqqı tankage isim ümumi
saxlama haqqı upkeep isim ümumi
qabiliyyəti utterance isim ümumi
nüfuz etmə qabiliyyəti penetration isim physics
heyvanı ağılda saxlama poundage isim ümumi
heyvanı xal-xalda saxlama poundage isim ümumi
özünü saxlama holding isim ümumi
heyvanı ağılda saxlama haqqı poundage isim ümumi
ötürmə qabiliyyəti bandwidth isim computer
sirr almaq fish out fel ümumi
sirr yaratmaq mystify fel ümumi
sirr saxlamaq keep a secret fel ümumi
sirr vermək let smb. into a secret fel ümumi
sirr açmaq reveal a secret fel ümumi
sirr vermək confide fel ümumi
sirr almaq worm fel ümumi
sıxılma qabiliyyəti olan compressible sifət ümumi
sıxılma qabiliyyəti olan contractive sifət ümumi
acıma qabiliyyəti fermentable sifət ümumi
qıcqırma qabiliyyəti fermentable sifət ümumi
turşuma qabiliyyəti fermentable sifət ümumi
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey sifət ümumi
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey sifət ümumi
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy sifət ümumi
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy sifət ümumi
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient sifət ümumi
qabağı görmə qabiliyyəti olan prescient sifət ümumi
musiqi qabiliyyəti olan tuneful sifət ümumi
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless sifət ümumi
sirr verməyən cagey sifət ümumi
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant sifət ümumi
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless sifət ümumi
həyat qabiliyyəti olan healthy sifət ümumi
ödəmə qabiliyyəti olan solvent sifət ümumi
sirr saxlayan dumb sifət ümumi
sirr açmaq blow the gaff söz birləşməsi ümumi
sirr vermək blow the gaff söz birləşməsi ümumi
bir kəsə sirr vermək entrust smb. with a secret söz birləşməsi ümumi
gözəl danışma qabiliyyəti exuberant eloquence söz birləşməsi ümumi
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight söz birləşməsi ümumi
sirr saxlamaq keep a secret söz birləşməsi ümumi
sirr saxlamaq keep secret söz birləşməsi ümumi
saxlama kamerası left luggage office söz birləşməsi ümumi
ödəmə qabiliyyəti paying capacity söz birləşməsi ümumi
ev quşları saxlama poultry farming söz birləşməsi ümumi
alıcılıq qabiliyyəti purchase power söz birləşməsi ümumi
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power söz birləşməsi ümumi
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted söz birləşməsi ümumi
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted söz birləşməsi ümumi
sirr saxlamaq shut one's pan söz birləşməsi ümumi
yığıb saxlama saving cəm ümumi