• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
social order sözünün tərcüməsi (203 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
hərbi əmr battle-order isim ümumi
hərbi intizam battle-order isim ümumi
hərbi nizam battle-order isim ümumi
düzüm order isim ümumi
nizam order isim ümumi
növbə order isim ümumi
sahman order isim ümumi
order warrant isim ümumi
inzibati qayda administrative order isim ümumi
əlifba sırası alphabetical order isim ümumi
jirovka banking order isim ümumi
döyüş əmri battle-order isim ümumi
həkimin sərəncamı doctor's order isim ümumi
qoyulmuş qayda established order isim ümumi
şeyx head of religious order isim ümumi
əmin-amanlıq law and order isim ümumi
ictimai inkişaf qanunu law of social development isim ümumi
drujinaçı member of a public order squad isim ümumi
barat money order isim ümumi
ardıcıllıq order isim ümumi
hökm order isim ümumi
orden order isim ümumi
qanun-qayda order isim ümumi
qayda-qanun order isim ümumi
səliqə-səhman order isim ümumi
zabitə order isim ümumi
səliqəlilik order isim ümumi
sifarişlər şöbəsi order department isim ümumi
ordenli order-bearer isim ümumi
drujina public order squad isim ümumi
sazlama putting in order isim ümumi
sil-süpür putting in order isim ümumi
etnoqrafiya social anthropology isim ümumi
ictimai şüur social consciousness isim ümumi
sosial-demokratiya Social Democracy isim ümumi
sosial-demokrat Social Democrat isim ümumi
məfkurə social ideas isim ümumi
ictimai sığorta social insurance isim ümumi
ictimaiyyat social science isim ümumi
ictimai elmlər social sciences isim ümumi
ictimai vəziyyət social standing isim ümumi
ictimai vəziyyət social status isim ümumi
ictimai tərkib social structure isim ümumi
dost-düşmən social surroundings isim ümumi
ictimai quruluş social system isim ümumi
içtimai fəaliyyət social work isim ümumi
ictimai iş social work isim ümumi
ictimaiyyatçı teacher of social sciences isim ümumi
sözlərin düzülüşü word order isim ümumi
həbs haqqında order capias isim law
söz sırası word-order isim linguistic
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
tutmaq üçün order fiddle isim ümumi
işlək durum order isim ümumi
saz vəziyyət order isim ümumi
sosial şəbəkə proqram təminatı social networking software isim ümumi
sağlamlıq order isim ümumi
yaxşı fiziki vəziyyət order isim ümumi
intizam order isim ümumi
sakitlik order isim ümumi
dövlət quruluşu order isim ümumi
quruluş order isim ümumi
düzülüş order isim military
hərbi düzüm order isim military
sıra order isim military
cəmiyyət təbəqəsi order isim ümumi
sosial qrup order isim ümumi
əmr order isim ümumi
göstəriş order isim ümumi
komanda order isim ümumi
sərəncam order isim ümumi
sifariş order isim ümumi
order ticket isim ümumi
müəyyən qaydada düzmək order fel ümumi
müəyyən qaydada nizamlamaq order fel ümumi
səmtlətmək ask smb. to put in order fel ümumi
qaydada olmaq be in order fel ümumi
qaydada olmamaq be out of order fel ümumi
yığışdırılmaq be put in order fel ümumi
sahmanlanmaq be put in order fel ümumi
əmrə müntəzir olmaq be ready for the order fel ümumi
qanun-qaydaya dəvət etmək call order fel ümumi
lazımi qaydada geyinmək dress in a proper order fel ümumi
asayiş yaratmaq establish order fel ümumi
əmri icra etmək execute an order fel ümumi
lazımi dərəcədə şərh etmək explain in a proper order fel ümumi
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order fel ümumi
sahmanlatmaq force smb. to put in order fel ümumi
əmr vermək give an order fel ümumi
hökm vermək give an order fel ümumi
qanun-qayda yaratmaq introduce proper order fel ümumi
qayda qoymaq introduce proper order fel ümumi
qayda-qanun qoymaq introduce proper order fel ümumi
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order fel ümumi
qanun-qaydanı gözləmək keep order fel ümumi
qayda-qanuna riayət etmək keep order fel ümumi
qanun-qaydanı möhkəmlətmək maintain order fel ümumi
qaydanı gözləmək observe order fel ümumi
buyurmaq order fel ümumi
sifariş vermək order fel ümumi
asdırmaq order to hang up fel ümumi
əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq preserve law and order fel ümumi
ictimai asayişi qorumaq preserve law and order fel ümumi
düzgünləşdirmək put in good order fel ümumi
cabaca etmək put in order fel ümumi
nizama qoymaq put in order fel ümumi
nizama salmaq put in order fel ümumi
qanun-qaydaya salmaq put in order fel ümumi
sahmana salmaq put in order fel ümumi
səliqə-səhman yaratmaq put in order fel ümumi
səliqəyə salmaq put in order fel ümumi
səmtə salmaq put in order fel ümumi
sil-süpür eləmək put in order fel ümumi
sil-süpür etmək put in order fel ümumi
təhərə salmaq put in order fel ümumi
sazlamaq put in order fel ümumi
dəcləmək put in order carefully fel ümumi
evi nizama salmaq put one's house in order fel ümumi
evi qaydaya salmaq put one's house in order fel ümumi
öz evini səliqəyə salmaq put one's house in order fel ümumi
əmr almaq receive an order fel ümumi
hökm almaq receive an order fel ümumi
asayişi bərpa etmək restore order fel ümumi
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order fel ümumi
qaydanı bərpa etmək restore order fel ümumi
əmri ləğv etmək revoke an order fel ümumi
işə salmaq order fel ümumi
nizama salmaq order fel ümumi
qaydaya salmaq order fel ümumi
əmr etmək order fel ümumi
sərəncam vermək order fel ümumi
tapşırmaq order fel ümumi
göndərmək order fel ümumi
yollamaq order fel ümumi
sifariş etmək order fel ümumi
ictimai social sifət ümumi
ordenli decorated with an order sifət ümumi
ordenli holding an order sifət ümumi
nizamlı in order sifət ümumi
sifarişli made to order sifət ümumi
naçaq not in order sifət ümumi
içtimai faydalı of social utility sifət ümumi
qırıq out of order sifət ümumi
sosial social sifət ümumi
ictimai-mədəni social and cultural sifət ümumi
ictimai-iqtisadi social and economic sifət ümumi
ictimai-siyası social and political sifət ümumi
ictimai-faydali social and useful sifət ümumi
sosial-məişət social conditions sifət ümumi
sosial-demokratik social-democratic sifət ümumi
mehriban social sifət ümumi
ünsiyyətli social sifət ümumi
qrup halında yaşayan social sifət ümumi
tez in short order zərf ümumi
ani in short order zərf ümumi
həmin an in short order zərf ümumi
məqsədiylə in order to zərf ümumi
-mək üçün in order to zərf ümumi
hökmə görə by order zərf ümumi
əmr üzrə by order zərf ümumi
bir kəsin əmri ilə by order of smb. zərf ümumi
cabaca in order zərf ümumi
cağ in order zərf ümumi
deyə in order that bağlayıcı ümumi
ötrü in order that bağlayıcı ümumi
üçün in order that bağlayıcı ümumi
deyə in order to bağlayıcı ümumi
nizam-intizama çağırmaq call to order söz birləşməsi ümumi
sifarişi yerinə yetirmək fill an order söz birləşməsi ümumi
əmr vermək give an order söz birləşməsi ümumi
bir şey sifariş etmək give order söz birləşməsi ümumi
əmr vermək issue an order söz birləşməsi ümumi
sərəncam vermək issue an order söz birləşməsi ümumi
intizama riayət etmək keep order söz birləşməsi ümumi
incitmək order about söz birləşməsi ümumi
nökər kiim işlətmək order about söz birləşməsi ümumi
sıxışdırmaq order about söz birləşməsi ümumi
üstündə ağalıq etmək order about söz birləşməsi ümumi
sınmış vəziyyətdə olma out of order söz birləşməsi ümumi
xarab vəziyyətdə olma out of order söz birləşməsi ümumi
ictimai asayiş public order söz birləşməsi ümumi
bir şey sifariş etmək put in an order söz birləşməsi ümumi
ictimai dəyişiklik social change söz birləşməsi ümumi
mehriban xasiyyət social character söz birləşməsi ümumi
ictimai adət social custom söz birləşməsi ümumi
ictimai sığorta social insurance söz birləşməsi ümumi
ictimai ədalət social justice söz birləşməsi ümumi
ictimai islahat social reform söz birləşməsi ümumi
ictimai elmlər social sciences söz birləşməsi ümumi
sosiologiya social studies söz birləşməsi ümumi
ictimai sistem social system söz birləşməsi ümumi
ictimai tərəqqi social upheaval söz birləşməsi ümumi
ictimai təminat social welfare söz birləşməsi ümumi
sifarişi qəbul etmək take an order söz birləşməsi ümumi
Səhiyyə və Sosial Müdafiə Departamenti the Department of Health and Social Security söz birləşməsi ümumi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Ministry of Labour and Social Protection of Population söz birləşməsi ümumi
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu State Social Protection Fund söz birləşməsi ümumi
qoz qabığına girmək creep into any hole in order hide oneself söz birləşməsi ümumi
sıralama qaydası sort order söz birləşməsi computer
ictimai elmlər social studies söz birləşməsi ümumi
hamilik social welfare söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
social order ictimai qayda söz birləşməsi ümumi
social order ictimai quruluş söz birləşməsi ümumi