• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
spend money like water sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
adam başına alınan vergi head-money isim ümumi
ağır su heavy-water isim ümumi
daşqın high-water isim ümumi
güclü sel high-water isim ümumi
sel high-water isim ümumi
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money isim ümumi
pul money isim ümumi
pul kisəsi money-bag isim ümumi
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill isim ümumi
pul daxılı money-box isim ümumi
pul dəllalı money-broker isim ümumi
puldəyişən money-changer isim ümumi
sərraf money-changer isim ümumi
müamiləçi money-lender isim ümumi
sələmçi money-lender isim ümumi
acgözlük money-making isim ümumi
pul toplama money-making isim ümumi
pul yığma money-making isim ümumi
tamahkarlıq money-making isim ümumi
varlanma cəhdi money-making isim ümumi
zəifləşmə və qüvvətlənmə dövrü slack-water isim ümumi
su water isim ümumi
çaybasar çəmən water meadow isim ümumi
suqaldırıcı maşın water-engine isim ümumi
suölçən water-gauge isim ümumi
su stəkanı water-glass isim ümumi
meyvə şirəsindən hazırlanan dondurma water-ice isim ümumi
meyvəli dondurma water-ice isim ümumi
təknə water-trough isim ümumi
güclü dalğa water-wave isim ümumi
ləpə water-wave isim ümumi
su dalğası water-wave isim ümumi
su yolu water-way isim ümumi
pər water-wheel isim ümumi
xilasetmə kəməri water-wings isim ümumi
supərisi water-witch isim ümumi
bulaq suyu well-water isim ümumi
quyu suyu well-water isim ümumi
qazlı su aerated water isim ümumi
akvatoriya area of water isim ümumi
əsas su horizontu basal water isim ümumi
qanbahası blood money isim ümumi
açıq dəniz blue water isim ümumi
aşağı su bottom water isim ümumi
başlıq bride-money isim ümumi
kəbin pulu bride-money isim ümumi
əmanət call money isim ümumi
dövriyyə suları circulating water isim ümumi
səthi sular desalted water isim ümumi
ərov dirty water isim ümumi
ərdo dirty water isim ümumi
mirab distributor of water isim ümumi
drenaj suları drainage water isim ümumi
içməli su drinking water isim ümumi
lığ dung water isim ümumi
beh earnest money isim ümumi
ətraf suyun gəlməsi encroachment of edge water isim ümumi
su fontanı fountain of water isim ümumi
təzə su fresh water isim ümumi
çay balığı fresh-water fish isim ümumi
pulgirlik greediness of money isim ümumi
pul düşkünü greedy for money isim ümumi
torpaq suyu ground water isim ümumi
torpaqaltı su ground water isim ümumi
suyun laqqıldaması gurgle of water isim ümumi
suyun lıqqıltısı gurgle of water isim ümumi
pulluluq having a lot of money isim ümumi
daşqınlıq high water isim ümumi
daşqın high water isim ümumi
isti su hot water isim ümumi
isidici hot-water bottle isim ümumi
rüşvət hush-money isim ümumi
ardıc cövhəri juniper-water isim ümumi
səhəng long copper jar with a narrow long neck for water isim ümumi
sənək long copper jar with a narrow long neck for water isim ümumi
ləpə long ridge of water isim ümumi
maqnitləşmiş su magnetized water isim ümumi
qovun-qarpız melons and water-melons isim ümumi
narzan mineral water isim ümumi
nəzir money isim ümumi
para money isim ümumi
maliyyə money isim ümumi
pul mükafatı money award isim ümumi
çörəkpulu money earned daily isim ümumi
xərclik money for current expenses isim ümumi
əlborcu money lent or borrowed isim ümumi
xaltura money made on the side isim ümumi
amanat money or a thing given to smb. to keep temporarily isim ümumi
barat money order isim ümumi
kassa money-box isim ümumi
yanmayan daxıl money-box isim ümumi
pulgir money-lover isim ümumi
qıcıldama noise of quickly running water isim ümumi
qıcıltı noise of quickly running water isim ümumi
su-neft kontaktı oil-water boundary isim ümumi
neft və su sərhəddi oil-water surface isim ümumi
suyun ilk konturu original water line isim ümumi
bon paper-money isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
cibxərcliyi pocket money isim ümumi
cib xərcliyi pocket money isim ümumi
xəzanə pond with warm water isim ümumi
yağış suyu rain-water isim ümumi
gülab rose water isim ümumi
axar su running water isim ümumi
axar göl running water pond isim ümumi
dəniz balığı salt-water fish isim ümumi
dəniz suyu sea water isim ümumi
pulsuzluq shortage of money isim ümumi
qəpik-quruş small money isim ümumi
qar suyu snow water isim ümumi
ərdo soapy water isim ümumi
atlama soft drink made of water and sour clotted milk isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
sərf eləmək spend isim ümumi
torpaqaltı su subterranean water isim ümumi
kəhriz underground water-supply isim ümumi
qara su unhealthy water isim ümumi
ilıq su warm water isim ümumi
su quşları water birds isim ümumi
qrafin water bottle isim ümumi
qumqumu water bottle isim ümumi
saqqa water carrier isim ümumi
suçu water carrier isim ümumi
sistern water cart isim ümumi
subölüşdürən water distributor isim ümumi
supaylayan water distributor isim ümumi
su korluğu water famine isim ümumi
suqızdıran water heating isim ümumi
nilüfər water lily isim ümumi
suzanbağı water lily isim ümumi
su zanbağı water lily isim ümumi
su kəməri water line isim ümumi
su kəməri water main isim ümumi
subasar water meadow isim ümumi
nəməkov water mixed with salt isim ümumi
susiçanı water mouse isim ümumi
supərisi water nymph isim ümumi
su borusu water pipe isim ümumi
su kəməri water pipe isim ümumi
su kəməri water piping isim ümumi
yosun water plant isim ümumi
su bitkiləri water plants isim ümumi
vaterpol water polo isim ümumi
vaterpolçu water polo player isim ümumi
su nasosu water pump isim ümumi
susiçovulu water rat isim ümumi
tam təmizləmə water removal isim ümumi
su buraxmayan water repellent isim ümumi
sukeçməzlik water resistance isim ümumi
suyadavamlılıq water resistance isim ümumi
su kranı water tap isim ümumi
su siçovulu water vole isim ümumi
susiçovulu water vole isim ümumi
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor isim ümumi
yosun water-weed isim botanical
su toyuğu water-hen isim zoological
hidravlik zərbə water-hammer isim technical
sukeçirməyən köynək water-jacket isim technical
su qülləsi water-tower isim technical
pul sistemi money isim ümumi
var-dövlət money-bag isim ümumi
şüşə vaz water-glass isim ümumi
çay buzu water-ice isim ümumi
dəniz buzu water-ice isim ümumi
burdurulmuş saç water-wave isim ümumi
soyuq zavivka water-wave isim ümumi
farvater water-way isim ümumi
gəmi işləyə bilən yol water-way isim ümumi
gəmi keçə bilən yer water-way isim ümumi
gəmiçiliyə yararlı istiqamət water-way isim ümumi
su xizəyi water ski isim ümumi
seçki vergisi head-money isim American
yanğınsöndürən maşın water-engine isim archaism
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money isim ümumi
mineral su water isim ümumi
müalicəvi su water isim ümumi
çəkilmə water isim ümumi
qabarma water isim ümumi
ifrazat water isim physiological
parlaqlıq water isim ümumi
şəffaflıq water isim ümumi
təmizlik water isim ümumi
pullarını və s. göyə sovurmaq mis-spend fel ümumi
havayı yerə xərcləmək mis-spend fel ümumi
sərf etmək spend fel ümumi
xərcləmək spend fel ümumi
islatmaq water fel ümumi
yaş etmək water fel ümumi
biməsrəf xərc be foolish about one's money fel ümumi
su keçirməmək be impervious to water fel ümumi
puldan korluq çəkmək be in need of money fel ümumi
pula möhtac olmaq be in need of money fel ümumi
pulsuz oturmaq be without money fel ümumi
xərclətmək cause smb. to spend fel ümumi
xərcə salmaq cause smb. to spend money fel ümumi
tərlətmək cause smb. to spend money fel ümumi
sulatdırmaq cause smb. to water fel ümumi
sellətdirmək cause smb. to water torrentially fel ümumi
sulandırmaq cause to water fel ümumi
yaşartmaq cause to water fel ümumi
pulunu xırdalamaq change one's money fel ümumi
sikkə zərb etmək coin money fel ümumi
suyu gölləndirmək dam up the water fel ümumi
pulu ilahiləşdirmək deify money fel ümumi
sulanmaq dilute with water fel ümumi
gülab çəkmək distil rose water fel ümumi
su vermək draw water fel ümumi
bir udum su içmək drink a mouthful of water fel ümumi
pullanmaq earn a lot of money fel ümumi
para qazanmaq earn money fel ümumi
tüklənmək earn much money fel ümumi
pul dəyişmək exchange money fel ümumi
su basmaq fill up with water fel ümumi
suya girmək get into water fel ümumi
xərc çəkmək give money fel ümumi
qəpiksiz olmaq have no money at all fel ümumi
su çəkmək lay on water fel ümumi
haram yemək live by means of dishonestly gained money fel ümumi
xaltura etmək make money on the side fel ümumi
çoxlu pul qazanmaq make much money fel ümumi
xərc çəkmək pay money fel ümumi
həftəlik maaş vermək pay money for week fel ümumi
su ələmək pour water fel ümumi
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money fel ümumi
dolandırmaq provide smb. with money fel ümumi
sulanmaq provide with water fel ümumi
su vermək put water in the house fel ümumi
pulunu dağıtmaq scatter one's money fel ümumi
keçirtmək spend fel ümumi
may qoymaq spend money fel ümumi
xərc çəkmək spend money fel ümumi
tərləmək spend money fel ümumi
dümələnmək spend much time fel ümumi
havayı xərcləmək spend one's money foolishly fel ümumi
girləmək spend one's time in vain fel ümumi
axırına çıxmaq spend smth. in vain fel ümumi
gecələmək spend the night fel ümumi
çöldə gecələmək spend the night in the open air fel ümumi
qışlamaq spend the winter fel ümumi
suyu lilləndirmək stir up water fel ümumi
suyun altında üzmək swim under water fel ümumi
su ilə getmək travel by water fel ümumi
suya dönmək turn into water fel ümumi
su açmaq turn on water fel ümumi
puldan kalan olmaq wallow in money fel ümumi
suyu ilıqlaşdırmaq warm up water fel ümumi
pulun axırına çıxmaq waste money in vain fel ümumi
biməsrəf xərc waste of money fel ümumi
pulunu biməsrəf xərcləmək waste one's money fel ümumi
pulunu israf etmək waste one's money fel ümumi
içirmək water fel ümumi
sulamaq water fel ümumi
suvarmaq water fel ümumi
içdirmək water fel ümumi
durulaşdırmaq water down fel ümumi
yoxsullaşdırmaq water down fel ümumi
aratlamaq water ploughed soil before sowing fel ümumi
selləmə sulamaq water torrentially fel ümumi
selləmək water torrentially fel ümumi
su ilə islatmaq wet with water fel ümumi
keçirmək spend fel ümumi
su vermək water fel ümumi
sualamaq water fel ümumi
sulanmaq water fel ümumi
yaşarmaq water fel ümumi
su qatmaq water fel ümumi
su götürmək water fel ümumi
malalamaq water fel ümumi
yumşaltmaq water fel ümumi
acgöz money grubber sifət ümumi
həris money grubber sifət ümumi
tamahkar money grubber sifət ümumi
acgöz money-making sifət ümumi
pula həris money-making sifət ümumi
tamahkar money-making sifət ümumi
çay water sifət ümumi
dəniz water sifət ümumi
su water sifət ümumi
suüstü above-water sifət ümumi
içmək üçün yararlı su drinkable water sifət ümumi
pulgir greedy of money sifət ümumi
pulgir money-loving sifət ümumi
suburaxan permeable to water sifət ümumi
sukeçirən permeable to water sifət ümumi
əliaşağı short of money sifət ümumi
yosunlu water covered with water plant sifət ümumi
suvuran water pumping sifət ümumi
subolüşdürücü water-distributing sifət ümumi
su keçirməyən water-resistant sifət ümumi
suyadavamlı water-resistant sifət ümumi
pul gətirən money-making sifət ümumi
qazanclı money-making sifət ümumi
xeyirli money-making sifət ümumi
pul çox ehtiyacı olmaq be hard set for money söz birləşməsi ümumi
bəlaya düşmək be into hot water söz birləşməsi ümumi
pivə pulu beer money söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
girov qoyulan pul caution money söz birləşməsi ümumi
vero