• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
stand a good chance sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
əhvalat chance isim ümumi
hadisə chance isim ümumi
sərgüzəşt chance isim ümumi
bic chance-child isim ümumi
qeyri-qanuni uşaq chance-child isim ümumi
gözlənilmədən gələn qonaq chance-comer isim ümumi
gözlənilməz qonaq chance-comer isim ümumi
sudok cruet-stand isim ümumi
xeyirxahlıq good isim ümumi
yaxşılıq good isim ümumi
vidalaşma good-bye isim ümumi
xudahafizləşmə good-bye isim ümumi
işsiz-gücsüz good-for-nothing isim ümumi
boş avara good-for-nothing isim ümumi
əlindən iş gəlməyən good-for-nothing isim ümumi
veyl good-for-nothing isim ümumi
qəzet köşkü news-stand isim ümumi
qəzet satılan köşk news-stand isim ümumi
atlıq stand isim ümumi
dayaq stand isim ümumi
dirək stand isim ümumi
üçayaq stand isim ümumi
külqabı ash stand isim ümumi
Ümid burnu Cape of Good Hope isim ümumi
aman chance isim ümumi
girəvə chance isim ümumi
təsadüf chance event isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
yaxşı iştaha good appetite isim ümumi
ədəb good behavior isim ümumi
ədəb-ərkan good behavior isim ümumi
ədəblilik good breeding isim ümumi
sazlıq good condition isim ümumi
yaxşı vəziyyət good condition isim ümumi
mərhəmət good deed isim ümumi
savab iş good deed isim ümumi
savab good deed isim ümumi
üzrlü səbəb good excuse isim ümumi
kömürlük good for charring charcoal isim ümumi
ağgünlülük good fortune isim ümumi
uğur good fortune isim ümumi
bəxtlilik good luck isim ümumi
uğur good luck isim ümumi
təsərrüfatçılıq good management isim ümumi
mərifətlilik good manners isim ümumi
ədəb good manners isim ümumi
namus good name isim ümumi
müjdə good news isim ümumi
muştuluq good news isim ümumi
yaxşı xidmət good offices isim ümumi
fürsət good opportunity isim ümumi
keyfiyyətlilik good quality isim ümumi
üzrlü səbəb good reason isim ümumi
açıqfikirlilik good sense isim ümumi
sərrast atıcı good shot isim ümumi
tuşatan good shot isim ümumi
damaq good spirits isim ümumi
göbələklik good spot for picking mushrooms isim ümumi
gümrahlıq good state of health isim ümumi
yaxşı soraq good tidings isim ümumi
xidmət good turn isim ümumi
aciz-avara good-for-nothing isim ümumi
bikara adam good-for-nothing isim ümumi
vecsiz good-for-nothing isim ümumi
fərsiz good-for-nothing isim ümumi
xoşməzac adam good-natured man isim ümumi
asılqan hall-stand isim ümumi
paltarasan hall-stand isim ümumi
asqı hat-and-coat stand isim ümumi
xoşbəxt təsadüf lucky chance isim ümumi
əhli-mərifət man of good manners isim ümumi
zövq əhli man of good taste isim ümumi
təsadüf meeting by chance isim ümumi
xoşxəbər one who brings good news isim ümumi
stend stand isim ümumi
saplıq stick good for helve isim ümumi
sınaq stendi test stand isim ümumi
əlüzyuyan wash stand isim ümumi
ləyən wash stand isim ümumi
əlüzyuyan washing stand isim ümumi
təsadüfi şey come-by-chance isim danışıq dili
təsadüf chance isim ümumi
təsadüfi olan chance isim ümumi
təsadüfilik chance isim ümumi
bic come-by-chance isim ümumi
kəbinsiz doğulmuş uşaq come-by-chance isim ümumi
qanunsuz doğulmuş uşaq come-by-chance isim ümumi
fayda good isim ümumi
xeyir good isim ümumi
asılqan stand isim ümumi
əlverişli vaxt chance isim ümumi
münasib fürsət chance isim ümumi
münasib vaxt chance isim ümumi
alver budkası stand isim ümumi
köşk stand isim ümumi
laryok stand isim ümumi
bəxt chance isim ümumi
müvəffəqiyyət chance isim ümumi
uğur chance isim ümumi
xoşbəxtlik chance isim ümumi
estrada stand isim ümumi
imkan chance isim ümumi
şans chance isim ümumi
tribuna stand isim ümumi
xitabət kürsüsü stand isim ümumi
vəziyyət stand isim ümumi
yer stand isim ümumi
cəsarət etmək chance fel ümumi
risk etmək chance fel ümumi
ürək etmək chance fel ümumi
təsadüfən tapmaq chance upon fel ümumi
üstünə çıxmaq chance upon fel ümumi
qarşısına çıxmaq chance upon fel ümumi
dayanmaq stand fel ümumi
durmaq stand fel ümumi
seçilmək stand out fel ümumi
gözə batmaq stand out fel ümumi
mübarizə aparmaq stand out fel ümumi
uyğun olmaq be a good match fel ümumi
sözübütöv olmaq be as good as one's word fel ümumi
qüvvəli olmaq be good fel ümumi
damağı çağ olmaq be in a good mood fel ümumi
kefi saz olmaq be in a good mood fel ümumi
saz olmaq be in good repair fel ümumi
dindirmək be on good terms fel ümumi
ülfət etmək be on good terms fel ümumi
yollaşmaq be on good terms fel ümumi
ulduzları barışmaq be on good terms with fel ümumi
qonşuluq etmək be on good terms with one's neighbor fel ümumi
qədəmi yüngül olmaq bring good luck fel ümumi
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin fel ümumi
savab etmək do a good deed fel ümumi
kömək etmək do good fel ümumi
kiməsə xidmət göstərmək do smb. a good turn fel ümumi
üstünə düşmək find by chance fel ümumi
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results fel ümumi
danlamaq give a good dressing down fel ümumi
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance fel ümumi
macal vermək give smb. a chance fel ümumi
mafar vermək give smb. a chance fel ümumi
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing fel ümumi
bazburudlanmaq good-looking: become good-looking fel ümumi
rəhmdil olmaq good-natured: be good-natured fel ümumi
təsadüf etmək happen by chance fel ümumi
iştahalanmaq have a good appetite fel ümumi
yaxşı şansı olmaq have a good chance fel ümumi
bəxtli olmaq have a good fortune fel ümumi
yuxusunu almaq have a good night's rest fel ümumi
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose fel ümumi
fürsət düşmək have a good opportunity fel ümumi
ağzının dadını bilmək have a good taste fel ümumi
əylənmək have a good time fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time fel ümumi
şənlənmək have a good time fel ümumi
şadlıq etmək have a good time fel ümumi
girəvəyə düşmək have chance fel ümumi
qulaqucu eşitmək hear by chance fel ümumi
ara düzəltmək help people be on good terms fel ümumi
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post fel ümumi
imkan axtarmaq look for the chance fel ümumi
fürsəti əldən qaçırmaq lose the chance fel ümumi
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing fel ümumi
fikri müdafiə etmək make a stand for the idea fel ümumi
təzələmək make as good as new fel ümumi
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress fel ümumi
fürsəti əldən vermək miss a good opportunity fel ümumi
nəşələndirmək put in a good humor fel ümumi
düzgünləşdirmək put in good condition fel ümumi
düzgünləşdirmək put in good order fel ümumi
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək repay for good with evil fel ümumi
baş götürüb qaçmaq run away for good fel ümumi
salamatlaşmaq say good-bye fel ümumi
vidalaşmaq say good-bye fel ümumi
xudahafizləşmək say good-bye fel ümumi
girəvəyə salmaq seek for chance fel ümumi
kənar durmaq stand aback fel ümumi
xüsusiləşmək stand apart fel ümumi
yaxasını kənara çəkmək stand apart fel ümumi
kənarda durmaq stand aside fel ümumi
dala durmaq stand back fel ümumi
qısılmaq stand close fel ümumi
dikəlmək stand erect fel ümumi
dik durmaq stand erect fel ümumi
paxır basmaq stand exposed fel ümumi
iraq durmaq stand far fel ümumi
kənar düşmək stand far from fel ümumi
sarsılmaz olmaq stand firm fel ümumi
fəxri qarovulda durmaq stand guard in honor fel ümumi
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels fel ümumi
işsiz-gücsüz dayanmaq stand idly fel ümumi
səf bağlamaq stand in a line fel ümumi
növbəyə durmaq stand in a queue fel ümumi
sıraya düzülmək stand in a row fel ümumi
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light fel ümumi
axırda durmaq stand in the end fel ümumi
yaxın durmaq stand near fel ümumi
dayanmaq stand on fel ümumi
dimdik durmaq stand on end fel ümumi
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace fel ümumi
ləyaqətini qorumaq stand on one's dignity fel ümumi
ayaq üstə dayanmaq stand on one's feet fel ümumi
qalxmaq stand on one's feet fel ümumi
sıldırımın kənarında dayanmaq stand on the brink of a precipice fel ümumi
dal-dala durmaq stand one after another fel ümumi
ipə-sapa yatmamaq stand one's ground fel ümumi
ayrı düşmək stand out fel ümumi
başının üstünü kəsdirmək stand over smb. fel ümumi
donub qalmaq stand paralysed fel ümumi
donub qalmaq stand rigid fel ümumi
yan dayanmaq stand sideways fel ümumi
lal kimi dayanmaq stand silent fel ümumi
kar vermək stand smb. in good stead fel ümumi
farağat dayanmaq stand still fel ümumi
lal kimi dayanmaq stand still fel ümumi
şax durmaq stand straight fel ümumi
imtahandan çıxmaq stand the test fel ümumi
sınaqdan çıxmaq stand the test fel ümumi
dalında dayanmaq stand up fel ümumi
dalında durmaq stand up fel ümumi
ayağa durmaq stand up fel ümumi
ayağa qalxmaq stand up fel ümumi
qahmar çıxmaq stand up fel ümumi
zidd çıxmaq stand up against fel ümumi
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. fel ümumi
dik durmaq stand upright fel ümumi
düzgün mövqe tutmaq take a correct stand fel ümumi
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time fel ümumi
fürsəti əldən vermək waste a chance fel ümumi
əl eləmək wave good-bye fel ümumi
cansağlığı arzulamaq wish good health fel ümumi
Sağlıq arzu etmək wish good health fel ümumi
uğurlar diləmək wish good luck fel ümumi
xoşbəxtlik arzu etmək wish good luck fel ümumi
təsadüfən baş vermək chance fel ümumi
ayağa durmaq stand fel ümumi
ayağa qalxmaq stand fel ümumi
qarşı gəlmək stand out fel ümumi
qoymaq stand fel ümumi
yerləşdirmək stand fel ümumi
bərk olmaq stand fel ümumi
davamlı olmaq stand fel ümumi
möhkəm olmaq stand fel ümumi
dözmək stand fel ümumi
tab gətirmək stand fel ümumi
qüvvədə qalmaq stand fel ümumi
müəyyən mövqe tutmaq stand fel ümumi
müəyyən nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək stand fel ümumi
inadla məqsədə çatmaq stand fel ümumi
israr etmək stand fel ümumi
təkid etmək stand fel ümumi
olmaq stand fel ümumi
kəndarda durmaq stand fel ümumi
qarışmamaq stand fel ümumi
gözlənilməyən chance sifət ümumi
təsadüfi chance sifət ümumi
yaxşı good sifət ümumi
lüzumsuz good-for-nothing sifət ümumi
vecsiz good-for-nothing sifət ümumi
bekara good-for-nothing sifət ümumi
gərəksiz good-for-nothing sifət ümumi
xoşqəlb good-humoured sifət ümumi
yumşaq ürəkli good-humoured sifət ümumi
həlim good-humoured sifət ümumi
gözəl good-looking sifət ümumi
qəşəng good-looking sifət ümumi
yaraşıqlı good-looking sifət ümumi
xoşqəlb good-natured sifət ümumi
səmimi good-natured sifət ümumi
saf good-natured sifət ümumi
həlim good-natured sifət ümumi
gəlişigözəl by chance sifət ümumi
nagahani by chance sifət ümumi
həm ucuz, həm yaxşı cheap but good sifət ümumi
taysız extremely good sifət ümumi
babət fairly good sifət ümumi
babat fairly good sifət ümumi
miyanə fairly good sifət ümumi
əlverişli good sifət ümumi
eyi good sifət ümumi
fərli good sifət ümumi
iqtidarlı good sifət ümumi
saleh good sifət ümumi
düşərli good sifət ümumi
layiq good enough sifət ümumi
sərfəli good for sifət ümumi
köynəklik good for a chemise sifət ümumi
köynəklik good for a shirt sifət ümumi
kostyumluq good for a suit sifət ümumi
mürəbbəlik good for jam sifət ümumi
kabablıq good for kabab sifət ümumi
karagələn good for smth. sifət ümumi
yaramaz good-for-nothing sifət ümumi
xoşqəlb good-humored sifət ümumi
bazburudlu good-looking sifət ümumi
göyçək good-looking sifət ümumi
mələksimalı good-looking sifət ümumi
xoşsurət good-looking sifət ümumi
xoşüz good-looking sifət ümumi
rəhmdil good-natured sifət ümumi
rəhmkar good-natured sifət ümumi