• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
stop the blood sözünün tərcüməsi (191 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qan blood isim ümumi
qana susama blood lust isim ümumi
dayanmayan non-stop isim ümumi
durmayan non-stop isim ümumi
birbaşa non-stop isim ümumi
yerə enmədən olan non-stop isim ümumi
dayanma stop isim ümumi
ləngimə stop isim ümumi
qan-tər blood and sweat isim ümumi
qanvermə blood donation isim ümumi
qanverən blood donor isim ümumi
donor blood donor isim ümumi
qan intiqamı blood feud isim ümumi
gan qrupu blood group isim ümumi
qanıq blood lust isim ümumi
qanbahası blood money isim ümumi
sim blood poisoning isim ümumi
qan təzyiqi blood pressure isim ümumi
qan analizi blood test isim ümumi
qanköçürmə blood transfusion isim ümumi
qanvurma blood transfusion isim ümumi
qan damarı blood vessel isim ümumi
qanalma blood-letting isim ümumi
kapilyar capillary blood vessel isim ümumi
qandövranı circulation of the blood isim ümumi
qan laxtası clot of blood isim ümumi
laxtalanmış qan coagulated blood isim ümumi
nöqtə dead stop isim ümumi
qan itirmə loss of blood isim ümumi
qanitirmə loss of blood isim ümumi
qan ləkəsi spot of blood isim ümumi
dayaq piçi stop screw isim ümumi
vena qanı venous blood isim ümumi
qan sızma blood-stroke isim medical
qan dövranı circulation of the blood isim medical
məməlilər və quşlar warm-blood isim zoological
nəsil blood isim ümumi
mənşə blood isim ümumi
əmələ gəlmə blood isim ümumi
əsil-nəcabət blood isim ümumi
əsillik blood isim ümumi
fasilə stop isim ümumi
ehtiras blood isim ümumi
temperament blood isim ümumi
xarakter blood isim ümumi
son stop isim ümumi
oxşarlıq blood isim ümumi
qohumluq blood isim ümumi
dayanacaq stop isim ümumi
şirə blood isim ümumi
qan almaq blood fel ümumi
dayandırmaq stop fel ümumi
əyləmək stop fel ümumi
saxlamaq stop fel ümumi
qanına qəltan olmaq be covered with one's own blood fel ümumi
qanına bulanmaq be covered with own blood fel ümumi
qansızlaşdırılmaq be drained of blood fel ümumi
qanıqmaq be out for blood fel ümumi
qansızlaşmaq become drained of blood fel ümumi
simlənmək blood-poisoned: be blood-poisoned fel ümumi
xitam vermək bring a stop fel ümumi
nəhayət vermək bring stop fel ümumi
əylətdirmək cause smb. to stop fel ümumi
qansızlaşdırmaq drain blood fel ümumi
qan aparmaq faint because of excessive blood loss fel ümumi
simləmək have a blood poisoning fel ümumi
qansızlaşmaq lose one's blood partly fel ümumi
kəsdirmək make smb. stop fel ümumi
kiritmək make smb. stop crying fel ümumi
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk fel ümumi
qanını axıtmaq shed one's blood fel ümumi
ayaq saxlamaq stop fel ümumi
plomblamaq stop fel ümumi
yadırğamaq stop fel ümumi
dişinə plomb qoymaq stop a tooth fel ümumi
kəsilmək stop appear fel ümumi
tıxaclanmaq stop be stopped up fel ümumi
kirimək stop crying fel ümumi
təpmək stop giving milk fel ümumi
astanada dayanmaq stop on the threshold fel ümumi
səsini kəsmək stop one's talk fel ümumi
yolunu kəsmək stop smb. fel ümumi
papiros çəkməyi yadırğamaq stop smoking fel ümumi
kirimək stop speaking fel ümumi
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. fel ümumi
probkalamaq stop up fel ümumi
tixamaq stop up fel ümumi
dilotu yemək talk without a stop fel ümumi
uzunçuluq etmək talk without a stop fel ümumi
qan-qan demək thirst for blood fel ümumi
qana qanıxdırmaq blood fel ümumi
dayanmaq stop fel ümumi
qurtarmaq stop fel ümumi
kəsmək stop fel ümumi
doldurmaq stop fel ümumi
qanqırmızı blood red sifət ümumi
doğma full-blood sifət ümumi
birbaşa non-stop sifət ümumi
dayanmadan non-stop sifət ümumi
qan blood sifət ümumi
qaniçən blood-minded sifət ümumi
simli blood-poisoned sifət ümumi
qantəmizləyən blood-purifying sifət ümumi
qanıqırmızı blood-red sifət ümumi
dayanmayan non-stop sifət ümumi
cins full-blood sifət ümumi
əsil full-blood sifət ümumi
safqanlı full-blood sifət ümumi
xalis full-blood sifət ümumi
arasıkəsilmədən non-stop zərf ümumi
birbaşa non-stop zərf ümumi
dayanmadan non-stop zərf ümumi
fasiləsiz non-stop zərf ümumi
qana-qan blood for blood zərf ümumi
soyuqqanlı in cold blood zərf ümumi
vertolyot stansiyası air-stop söz birləşməsi ümumi
aerovağzal air-stop söz birləşməsi ümumi
qana susamaq be out for blood söz birləşməsi ümumi
atadan bir anadan ayrı blood brother söz birləşməsi ümumi
donor blood donor söz birləşməsi ümumi
qan düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
tayfa düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
qan qisası blood feud söz birləşməsi ümumi
qan davası blood feud söz birləşməsi ümumi
qanlıçılıq blood feud söz birləşməsi ümumi
bədənin normal temperaturu blood heat söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qanın zəhərlənməsi blood poisoning söz birləşməsi ümumi
qan kimi qırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qanqırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qan laxtalanması blood serum söz birləşməsi ümumi
qanköçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood type söz birləşməsi ümumi
qan damarı blood vessel söz birləşməsi ümumi
əsilli-nəcabətli blue blood söz birləşməsi ümumi
aristokrat blue blood söz birləşməsi ümumi
avtobus dayanacağı bus stop söz birləşməsi ümumi
nöqtə full stop söz birləşməsi ümumi
qan gölməçəsi pool of blood söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan prins prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan şahzadə prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
bir aləm qan itimək shed blood like water söz birləşməsi ümumi
qan su kimi axmaq shed blood like water söz birləşməsi ümumi
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
yarığı doldurmaq stop a gap söz birləşməsi ümumi
plomb qoymaq stop a tooth söz birləşməsi ümumi
boşluğu doldurmaq stop the gap söz birləşməsi ümumi
Yum ağzını! Stop your gab! söz birləşməsi ümumi
coşqun warm blood söz birləşməsi ümumi
dəliqanlı warm blood söz birləşməsi ümumi
qızğın warm blood söz birləşməsi ümumi
doğma whole blood söz birləşməsi ümumi
eyni valideynin övladı whole blood söz birləşməsi ümumi
qanbir whole blood söz birləşməsi ümumi
dəliqanlı young blood söz birləşməsi ümumi
gənclik enerjisi olan young blood söz birləşməsi ümumi
qanı dayandırmaq stop a wound söz birləşməsi ümumi
qan qusmaq spit blood söz birləşməsi ümumi
qana bələnmək be stained with one's own blood söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər to the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
qanında olmaq run in one's blood söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood group söz birləşməsi ümumi
qan köçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qohumluğu blood relationship söz birləşməsi ümumi
qan intiqamı blood feud söz birləşməsi ümumi
qan pulu blood money söz birləşməsi ümumi
qanbahası blood money söz birləşməsi ümumi
alın təri ilə by one's sweat and blood söz birləşməsi ümumi
Bir dayan! Do stop! söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər vuruşmaq fight the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
Bir dayan! Just stop! söz birləşməsi ümumi
qarınağrısı vermə! Stop bellyaching! söz birləşməsi ümumi
Basıb-bağlama! Stop boasting! söz birləşməsi ümumi
Gapı kəsin! Stop chattering! söz birləşməsi ümumi
bəsdir! Stop it! söz birləşməsi ümumi
Vayıldama! Stop moaning! söz birləşməsi ümumi
Söhbəti kəsin! Stop talking! söz birləşməsi ümumi
Boş-boş danışmağı yığışdır! Stop telling tales! söz birləşməsi ümumi
hay-küy salmayın! Stop this noise! söz birləşməsi ümumi
qələt eləmə! Stop this nonsense! söz birləşməsi ümumi
sarsaqlıq etmə! Stop this nonsense! söz birləşməsi ümumi
bəsdir! Stop! söz birləşməsi ümumi
qan təzyiqi blood pressure söz birləşməsi medical
qan almaq let one's blood söz birləşməsi medical
siğə qardaş blood brother söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
stop the blood qanı dayandırmaq fel ümumi
stop the blood qanı kəsmək fel ümumi
stop the blood qanı kəsmək söz birləşməsi ümumi
stop the blood qanı dayandırmaq söz birləşməsi ümumi