• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
təskin etmə sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ixtisar etmə abbreviation 2 1
imtina etmə abdication 2 1
ləğv etmə abolishment 2 1
ləğv etmə abolition 2 1
imtina etmə abstinence 2 1
elan etmə acclamation 2 1
müşayiət etmə accompaniment 2 1
əldə etmə acquirement 2 1
əldə etmə acquisition 2 1
ifa etmə acting 2 1
əlavə etmə addition 2 1
təqdim etmə adduction 2 1
əlavə etmə adjunction 2 1
tənzim etmə adjustment 2 1
üzvlüyə qəbul etmə affiliation 2 1
təsdiq etmə affirmation 2 1
qulluq etmə aftercare 2 1
təsdiq etmə allegation 2 1
istinad etmə allusion 2 1
əvəz etmə alternation 2 1
əfv etmə amnesty 2 1
tədqiq etmə analysis 2 1
zəbt etmə annexation 2 1
ildönümünü bayram etmə anniversary 2 1
ləğv etmə annulment 2 1
əvvəlcədən hiss etmə anticipation 2 1
əfv etmə apology 2 1
təyin etmə appointment 2 1
dəyərinin müəyyən etmə appraisal 2 1
təqdir etmə approbation 2 1
ədva əlavə etmə aromatization 2 1
məhkəməyə cəlb etmə arraignment 2 1
yerbəyer etmə arrangement 2 1
dustaq etmə arrest 2 1
həbs etmə arrest 2 1
təyin etmə ascertainment 2 1
aid etmə ascription 2 1
istinad etmə ascription 2 1
təsdiq etmə assertion 2 1
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration 2 1
təyin etmə assignation 2 1
təskin etmə assuagement 2 1
qəsd etmə attempt 2 1
iştirak etmə attendance 2 1
təsdiq etmə attestation 2 1
cəzb etmə attraction 2 1
aid etmə attribution 2 1
təsdiq etmə authentication 2 1
özünü təlqin etmə autosuggestion 2 1
qeybət etmə backbite 2 1
müdafiə etmə backing 2 1
qadağan etmə ban 2 1
yasaq etmə ban 2 1
əvəz etmə barter 2 1
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology 2 1
məhrum etmə bereavement 2 1
mübahisə etmə bicker 2 1
qiymət təklif etmə bid 2 1
xoşbəxtlik arzu etmə blessing 2 1
izah etmə brief 2 1
şərh etmə brief 2 1
peyvənd etmə budding 2 1
yaltaqlıq etmə captation 2 1
ifşa etmə castigation 2 1
istila etmə catch 2 1
işğal etmə catch 2 1
zəbt etmə catch 2 1
bayram etmə celebration 2 1
güzəşt etmə cessation 2 1
döyüb yara etmə chafe 2 1
təqib etmə chase 2 1
təqib etmə chasing 2 1
müayinə etmə checkup 2 1
cik-cik etmə chirp 2 1
həkk etmə chiselling 2 1
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography 2 1
dövr etmə circulation 2 1
dövr etmə circumrotation 2 1
pərvaz etmə circumvolation 2 1
istinad etmə citation 2 1
təsnif etmə classification 2 1
zərb etmə coinage 2 1
təsadüf etmə coincidence 2 1
yerbəyer etmə collocation 2 1
bayram etmə commemoration 2 1
qeyd etmə commemoration 2 1
əvəz etmə commutation 2 1
tərtib etmə compilation 2 1
iştirak etmə complicity 2 1
tərtib etmə composition 2 1
dərk etmə comprehension 2 1
məcbur etmə compulsion 2 1
vadar etmə compulsion 2 1
kompüterlə təmin etmə computerisation 2 1
cinayəti ört-basdır etmə concealment 2 1
ört basdır etmə concealment 2 1
dərk etmə conception 2 1
güzəşt etmə concession 2 1
başçılıq etmə conduct 2 1
idarə etmə conduct 2 1
rəhbərlik etmə conduct 2 1
etiraf etmə confession 2 1
dustaq etmə confinement 2 1
müsadirə etmə confiscation 2 1
təkzib etmə confutation 2 1
təbrik etmə congratulation 2 1
fəth etmə conquest 2 1
istila etmə conquest 2 1
zəbt etmə conquest 2 1
həsr etmə consecration 2 1
mühafizə etmə conservation 2 1
müzakirə etmə consideration 2 1
məcbur etmə constraint 2 1
vadar etmə constraint 2 1
seyr etmə contemplation 2 1
tamaşa etmə contemplation 2 1
davam etmə continuation 2 1
ixtisar etmə contraction 2 1
müqayisə etmə contradistinction 2 1
müqayisə etmə contraposition 2 1
öz bildiyini etmə contrariness 2 1
idarə etmə control 2 1
nəzarət etmə control 2 1
təhqir etmə contumely 2 1
ittiham etmə conviction 2 1
müşayiət etmə convoy 2 1
əməkdaşlıq etmə cooperation 2 1
təsdiq etmə corroboration 2 1
saxtakarlıq etmə counterfeit 2 1
əhatə etmə coverage 2 1
köləcəsinə səcdə etmə cringe 2 1
köləcəsinə sitayiş etmə cringe 2 1
ixtisar etmə curtailment 2 1
əyilərək təşəkkür etmə üsulu curtsy 2 1
rəqs etmə dancing 2 1
vəfat etmə decease 2 1
həsr etmə dedication 2 1
ithaf etmə dedication 2 1
darmadağın etmə defeat 2 1
tar-mar etmə defeat 2 1
müdafiə etmə defence 2 1
təyin etmə definition 2 1
götür-qoy etmə deliberation 2 1
azad etmə deliverance 2 1
xilas etmə deliverance 2 1
tələb etmə demand 2 1
viran etmə demolition 2 1
inkar etmə denial 2 1
təkzib etmə denial 2 1
ifşa etmə denunciation 2 1
açıqca ittiham etmə denunciation 2 1
sürgün etmə deportation 2 1
qarət etmə depredation 2 1
talan etmə depredation 2 1
məhrum etmə deprivation 2 1
təsvir etmə description 2 1
məhv etmə destruction 2 1
viran etmə destruction 2 1
xarab etmə destruction 2 1
inkişaf etmə development 2 1
əmr etmə dictate 2 1
su əlavə etmə dilution 2 1
həll etmə (məhlul) dilution 2 1
inkar etmə disavowal 2 1
rədd etmə disavowal 2 1
rədd etmə disclaimer 2 1
imtina etmə disclaimer 2 1
kəşf etmə discovery 2 1
ört-basdır etmə disguise 2 1
varislikdən məhrum etmə disinheritance 2 1
işdən azad etmə dismissal 2 1
təkzib etmə disproof 2 1
diskvalifikasiya etmə disqualification 2 1
hüquqdan məhrum etmə disqualification 2 1
ixtisasdan məhrum etmə disqualification 2 1
tədqiq etmə disquisition 2 1
distillə etmə distillation 2 1
müəyyən etmə distinction 2 1
ifşa etmə divestment 2 1
əməl etmə doing 2 1
tərtib etmə drafting 2 1
təkrar etmə duplication 2 1
məcbur etmə duress 2 1
kənar etmə elimination 2 1
izah etmə elucidation 2 1
imtina etmə elusion 2 1
qadağan etmə embargo 2 1
qəbul etmə embracement 2 1
bənd etmə enchainment 2 1
təkrar etmə encore 2 1
təkrar ifa etmə encore 2 1
incəlik ifadə etmə endearment 2 1
həvalə etmə qeydi endorsement 2 1
məcbur etmə enforcement 2 1
həkk etmə engraving 2 1
siyahıya daxil etmə enrolment 2 1
qul etmə enslavement 2 1
təchiz etmə equipment 2 1
təsis etmə establishment 2 1
təşkil etmə establishment 2 1
həkk etmə etching 2 1
miqdarını təyin etmə evaluation 2 1
qeybət etmə evil-speaking 2 1
mübaliğə etmə exaggeration 2 1
kənar etmə exclusion 2 1
sürgün etmə exclusion 2 1
ifraz etmə excretion 2 1
əfv etmə excuse 2 1
əməl etmə execution 2 1
ifa etmə execution 2 1
azad etmə exemption 2 1
azad etmə exoneration 2 1
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion 2 1
andı içməkdən imtina etmə expatriation 2 1
vətəndaşlıqdan imtina etmə expatriation 2 1
vətənini tərk etmə expatriation 2 1
təcrübə etmə experimentation 2 1
izah etmə explanation 2 1
izah etmə explication 2 1
tədqiq etmə exploration 2 1
izah etmə exposition 2 1
şərh etmə exposition 2 1
təsvir etmə exposition 2 1
ifadə etmə expression 2 1
mülkiyyətdən məhrum etmə expropriation 2 1
qəsb etmə expropriation 2 1
azad etmə expulsion 2 1
kənar etmə expulsion 2 1
məhv etmə extermination 2 1
tələf etmə extermination 2 1
tələf etmə extirpation 2 1
şadlıq etmə exultation 2 1
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting 2 1
təhqiq etmə fact-finding 2 1
qəşş etmə faint 2 1
süqut etmə falling 2 1
saxtakarlıq etmə falsification 2 1
təhrif etmə falsification 2 1
naxış etmə fancywork 2 1
bənd etmə fastening 2 1
toxunmaqla hiss etmə feel 2 1
hiss etmə feeling 2 1
eşqbazlıq etmə flirt 2 1
irəlicədən müəyyən etmə foredoom 2 1
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom 2 1
qabaqcadan hiss etmə forefeeling 2 1
təşkil etmə forming 2 1
başqasının uşağını tərbiyə etmə fosterage 2 1
tez-tez təkrar etmə frequency 2 1
xarab etmə frustration 2 1
əməl etmə fullfilment 2 1
icra etmə fullfilment 2 1
kömək etmə furtherance 2 1
yardım etmə furtherance 2 1
qəsdən təhrif etmə garble 2 1
qaz halına hasil etmə gasification 2 1
calaq etmə grafting 2 1
qur-qur etmə guggle 2 1
qur-qur etmə gurgle 2 1
zərb etmə hammering 2 1
kirayə etmə hire 2 1
pərvaz etmə hover 2 1
təhqir etmə humiliation 2 1
ov etmə hunting 2 1
hipnoz etmə hypnotisation 2 1
idealizə etmə idealisation 2 1
müəyyən etmə identification 2 1
təsəvvür etmə imaginery 2 1
təqlid etmə imitation 2 1
təmsil etmə impersonation 2 1
təlqin etmə implantation 2 1
cəlb etmə implication 2 1
daxil etmə implication 2 1
iştirak etmə implication 2 1
idxal etmə importation 2 1
həvalə etmə imposition 2 1
dustaq etmə imprisonment 2 1
əhatə etmə dairəsi incidence 2 1
təsir etmə dairəsi incidence 2 1
daxil etmə inclusion 2 1
inkişaf etmə increase 2 1
təhqir etmə indignity 2 1
agah etmə initiation 2 1
kompyuterə informasiya daxil etmə input 2 1
tədqiq etmə inquisition 2 1
daxil etmə insertion 2 1
təcrid etmə insulation 2 1
təhqir etmə insult 2 1
sığorta etmə insurance 2 1
qəbul etmə intake 2 1
bir-birinə təsir etmə interaction 2 1
himayə etmə intercession 2 1
müdafiə etmə intercession 2 1
müdaxilə etmə interference 2 1
müdaxilə etmə intervention 2 1
elan etmə intimation 2 1
təklif etmə intimation 2 1
təqdim etmə introduction 2 1
müdaxilə etmə intrusion 2 1
ləğv etmə invalidation 2 1