• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yerinə yetirilmə accomplishment isim ümumi
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration isim ümumi
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog isim ümumi
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork isim ümumi
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction isim ümumi
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle isim ümumi
təntənəli surətdə bildirmə enunciation isim ümumi
yerinə yetirmə execution isim ümumi
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor isim ümumi
cinayətin törənmə yerinə extradition isim ümumi
yerinə yetirmə fullfilment isim ümumi
axmaq yerinə qoymaq hoodwink isim ümumi
yerinə yetirməmə non-observance isim ümumi
yerinə yetirmə observance isim ümumi
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment isim ümumi
yerinə yetirmə performance isim ümumi
yerinə yetirən performer isim ümumi
yerinə düşmə pertinence isim ümumi
yerinə düşmə pertinency isim ümumi
yerinə pro isim ümumi
təntənəli surətdə elan etmə protestation isim ümumi
yerinə yetirmə pursuance isim ümumi
yerinə yetmə realisation isim ümumi
yerinə yetirmək relegation isim ümumi
başqasının yerinə qoyma transposition isim ümumi
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer isim ümumi
yerinə yetmə implementation isim ümumi
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy isim ümumi
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy isim ümumi
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture isim ümumi
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call isim military
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord isim music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue isim music
yerinə yetirmə completion isim ümumi
yerinə yetirilməmə desertion isim ümumi
yerinə yetirmə dispensation isim ümumi
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement isim ümumi
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation isim ümumi
yerinə düşməmə incongruity isim ümumi
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke isim ümumi
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook isim ümumi
yerinə yetirmə prosecution isim ümumi
gülünc yerinə qoyma scoff isim ümumi
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny isim ümumi
məskin surətdə azalma nosedive isim figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive isim figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive isim figurative meaning
oyuncaq yerinə qoyulma pillory isim figurative meaning
yerinə yetirmə acquittal isim ümumi
pul yerinə verilən kağız chit isim ümumi
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt isim ümumi
təntənəli surətdə çıxış entry isim ümumi
yerinə yetirmə redemption isim ümumi
yerinə yetirmə discharge isim ümumi
yerinə yetirilmə effect isim ümumi
yerinə yetirmə exercise isim ümumi
yerinə yetirmə persuit isim ümumi
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper isim ümumi
yerinə yetirməmə failure isim ümumi
yerinə yetirmək accomplish fel ümumi
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate fel ümumi
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate fel ümumi
axmaq yerinə qoymaq befool fel ümumi
yerinə yetirmək carry through fel ümumi
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate fel ümumi
kəskin surətdə dəyişdirmək chop fel ümumi
qızğın surətdə etiraz etmək clamour fel ümumi
yerinə yetirmək complete fel ümumi
yerinə yetirmək comply fel ümumi
öhdəliyini yerinə yetirməmək default fel ümumi
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default fel ümumi
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove fel ümumi
axmaq yerinə qoymaq dupe fel ümumi
yerinə yetirmək effect fel ümumi
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate fel ümumi
təntənəli surətdə bildirmək enunciate fel ümumi
yerinə yetirmək execute fel ümumi
yerinə salmaq fit in fel ümumi
axmaq yerinə qoymaq fox fel ümumi
yerinə yetirmək fullfil fel ümumi
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber fel ümumi
göz yetirmək glance over fel ümumi
zərər yetirmək harm fel ümumi
axmaq yerinə qoymaq hoodwink fel ümumi
yerinə yetirmək implement fel ümumi
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate fel ümumi
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate fel ümumi
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate fel ümumi
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate fel ümumi
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre fel ümumi
öz yerinə qoymamaq mislay fel ümumi
yerinə qoymamaq misplace fel ümumi
ağır iş yerinə yetirmək moil fel ümumi
qətlə yetirmək murder fel ümumi
diqqət yetirmək note fel ümumi
diqqət yetirmək notice fel ümumi
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate fel ümumi
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil fel ümumi
göz yetirmək peek fel ümumi
yerinə yetirmək perform fel ümumi
yerinə yetirmək realise fel ümumi
əvvəlki yerinə qoymaq replace fel ümumi
yerinə salmaq reset fel ümumi
kəskin surətdə düşmək slump fel ümumi
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize fel ümumi
başqasının yerinə qoymaq transpose fel ümumi
yetirmək be in time fel ümumi
özünü yetirmək be in time fel ümumi
yetirmək be successful fel ümumi
yerinə qor dolmaq be very anxious fel ümumi
yerinə qor tökülmək be very anxious fel ümumi
ərsəyə yetirmək breed fel ümumi
kama yetirmək bring to perfection fel ümumi
ərsəyə yetirmək bring up fel ümumi
boya-başa yetirmək bring up fel ümumi
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle fel ümumi
sona yetirmək carry through fel ümumi
xəsarət yetirmək cause to damage fel ümumi
özünü yetirmək come just on time fel ümumi
insan yerinə qoymaq consider a man fel ümumi
xətər yetirmək damage fel ümumi
yetirmək deliver fel ümumi
xətər yetirmək do harm fel ümumi
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding fel ümumi
yetirmək do well fel ümumi
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging fel ümumi
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task fel ümumi
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise fel ümumi
yetirmək get on well fel ümumi
ərsəyə yetirmək grow fel ümumi
incə yerinə toxunmaq hint where it hurts fel ümumi
təntənəli surətdə açmaq inaugurate fel ümumi
xətər yetirmək injure fel ümumi
axmaq yerinə qoymaq make a fool fel ümumi
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand fel ümumi
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish fel ümumi
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish fel ümumi
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil fel ümumi
nəzər yetirmək pay attention fel ümumi
diqqət yetirmək pay attention fel ümumi
nəzər yetirmək pay heed fel ümumi
kama yetirmək perfect fel ümumi
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty fel ümumi
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool fel ümumi
isbata yetirmək prove fel ümumi
yerinə yetirmək put through fel ümumi
ərsəyə yetirmək raise fel ümumi
ərsəyə yetirmək rear fel ümumi
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge fel ümumi
yetirmək ripen fel ümumi
salam yetirmək send one's best regards fel ümumi
yerinə işəmək wet one's bed fel ümumi
oyuncaq yerinə qoymaq guy fel danışıq dili
abrını verib yerinə oturtmaq transfix fel figurative meaning
borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq scrimshank fel nautical
diqqət yetirmək attend fel ümumi
axmaq yerinə qoymaq besot fel ümumi
axmaq yerinə qoymaq besott fel ümumi
planı yerinə yetirmək carry out fel ümumi
yerinə yetirmək carry out fel ümumi
dini ayinləri yerinə yetirmək church fel ümumi
mərasimləri yerinə yetirmək church fel ümumi
qətlə yetirmək dispatch fel ümumi
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise fel ümumi
vəzifəni yerinə yetirmək function fel ümumi
yetirmək give fel ümumi
diqqət yetirmək mind fel ümumi
yerinə yetirməmək neglect fel ümumi
kəskin surətdə azalmaq nosedive fel ümumi
kəskin surətdə düşmək nosedive fel ümumi
yerinə yetirmək obey fel ümumi
göz yetirmək peer fel ümumi
yerinə yetirmək perfect fel ümumi
təntənəli surətdə vəd etmək pledge fel ümumi
yerinə yetirmək satisfy fel ümumi
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise fel ümumi
kəskin surətdə tənqid etmək slash fel ümumi
kütləvi surətdə qırmaq slaughter fel ümumi
yerinə yetirməyi tələb etmək summon fel ümumi
göz yetirmək tend fel ümumi
təntənəli surətdə elan etmək testify fel ümumi
təntənəli surətdə məlumat vermək testify fel ümumi
çətin işi yerinə yetirmək travail fel ümumi
qətlə yetirmək scupper fel ümumi
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift fel figurative meaning
yerinə yetirmək acquit fel ümumi
yerinə yetirmək acquitt fel ümumi
zərər yetirmək affect fel ümumi
yetirmək arrest fel ümumi
sübuta yetirmək avouch fel ümumi
diqqət yetirmək consult fel ümumi
yetirmək convey fel ümumi
yerinə yetirmək do fel ümumi
yerinə yetirmək enforce fel ümumi
yerinə çatdırmaq fit fel ümumi
yerinə keçirmək fit fel ümumi
yerinə taxmaq fit fel ümumi
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage fel ümumi
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage fel ümumi
qüvvətli surətdə tullamaq slap fel ümumi
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue fel military
yerinə yetirmək answer fel ümumi
yerinə yetirmək exercise fel ümumi
təntənəli surətdə qeyd etmək observe fel ümumi
yerinə yetirmək redeem fel ümumi
süquta yetirmək topple fel ümumi
yerinə qoymaq organise fel danışıq dili
yerinə qoymaq organize fel danışıq dili
yerinə yetirmək translate fel figurative meaning
özünü ... yerinə qoymaq affect fel ümumi
yerinə yetirmək fill fel ümumi
yerinə yetirmək follow fel ümumi
kəskin sürətdə qalxmaq jump fel ümumi
göz yetirmək see fel ümumi
kəskin surətdə azaltmaq slash fel ümumi
yerinə yetirildi done fel computer
yetirmək bend fel ümumi
yetirmək carry fel ümumi
yerinə yetirmək exercise fel ümumi
yetirmək render fel ümumi
təcili surətdə yerinə yetirmək rush fel ümumi
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush fel ümumi
yerinə yetirmək serve fel ümumi
ciddi surətdə etiraz etmək kick fel American
yetirmək do fel ümumi
yerinə salmaq set fel ümumi
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant sifət ümumi
qəti surətdə olaraq categoric sifət ümumi
qəti surətdə olaraq categorical sifət ümumi
yerinə yetirilə bilən executable sifət ümumi
təxirəsalınmaz exigent sifət ümumi
təxirəsalınmaz immediate sifət ümumi
yerinə yetirilə bilməyən impracticable sifət ümumi
təxirəsalınmaz instantaneous sifət ümumi
yerinə düşən opportune sifət ümumi
təxirəsalınmaz pressing sifət ümumi
təxirəsalınmaz priority sifət ümumi
işi tam vaxtında yerinə yetirən punctual sifət ümumi
yerinə yetirilə bilən realisable sifət ümumi
təxirəsalınmaz rush sifət ümumi
yerinə yetirilməmiş undischarged sifət ümumi
yerinə yetirilməmiş unfulfilled sifət ümumi
yerinə qoyulmamış unplaced sifət ümumi
yerinə yetirilməmiş unredeemed sifət ümumi
təxirəsalınmaz urgent sifət ümumi
yerinə yetirən observant sifət ümumi
təxirəsalınmaz prior sifət ümumi
təxirəsalınmaz prompt sifət ümumi
təxirəsalınmaz speedy sifət ümumi
yerinə yetirilməmiş unfilled sifət ümumi
yerinə qaytarılmamış unredeemed sifət ümumi
başqasının yerinə əziyyət çəkən vicarious sifət ümumi
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated sifət medical
təxirəsalınmaz clamorous sifət ümumi
yerinə yetirilməmiş broken sifət ümumi
yerinə yetirilmiş unbroken sifət ümumi
fəal sürətdə actively zərf ümumi
kəskin sürətdə acutely zərf ümumi
təcavüzkar bir sürətdə aggressively zərf ümumi
geniş sürətdə broad zərf ümumi
geniş sürətdə broadly zərf ümumi
köklü surətdə cardinally zərf ümumi
fəlakətli surətdə catastrophically zərf ümumi
tənqidi surətdə censoriously zərf ümumi
ətraflı surətdə circumstantially zərf ümumi
müfəssəl surətdə circumstantially zərf ümumi
kollektiv surətdə collectively zərf ümumi
rahat bir surətdə comfortably zərf ümumi
tənqidi surətdə critically zərf ümumi
təəccüblü bir surətdə curiously zərf ümumi
faktik surətdə de facto zərf ümumi
aşkar surətdə definitely zərf ümumi
qəti surətdə definitely zərf ümumi
əyani surətdə demonstrably zərf ümumi
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily zərf ümumi
dinamik surətdə dynamically zərf ümumi
fəal surətdə dynamically zərf ümumi
fəal surətdə energetically zərf ümumi
ətraflı surətdə exhaustingly zərf ümumi
təcili sürətdə express zərf ümumi
möhkəm surətdə fast zərf ümumi
qızğın surətdə feverishly zərf ümumi
qəti surətdə flatly zərf ümumi
rəvan surətdə fluently zərf ümumi
səlis bir surətdə fluently zərf ümumi
yerinə for a consideration zərf ümumi
məcburi surətdə forcibly zərf ümumi
rəsmi surətdə formally zərf ümumi
azad surətdə freely zərf ümumi
sərbəst surətdə freely zərf ümumi
soyuq bir surətdə frigidly zərf ümumi
səmərəli surətdə fruitfully zərf ümumi
mükəmməl surətdə fully zərf ümumi
süni surətdə fulsomely zərf ümumi
qızğın surətdə hard zərf ümumi
ağır surətdə heavily zərf ümumi
mütərəddid bir surətdə hesitatingly zərf ümumi
yerinə instead zərf ümumi
əsaslı surətdə intently zərf ümumi
azad surətdə loosely zərf ümumi