• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
the sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
the müəyyən artikl isim ümumi
the pos. grammatical
the accused təqsirkar isim ümumi
the fifties əllinci illər isim ümumi
the blue səma isim ümumi
the Reds Qırmızılar isim ümumi
the brave qoçaqlar isim collective noun
in the daytime gündüz isim ümumi
the old adversary iblis isim euphemism
the Reds kommunistlər isim ümumi
the blue dəniz isim ümumi
the invisible being gözəgörünməz isim ümumi
the Journals protokol isim ümumi
the accused təqsirli isim ümumi
the right side bəniz isim ümumi
the French fransız xalqı isim ümumi
the Reds qırmızıdərililər isim American
the French fransızlar isim ümumi
put the saucepan on the fire asmaq fel ümumi
give the name adlandırmaq fel ümumi
pass the summer in the mountain yaylaqlamaq fel ümumi
whet the appetite acıqdırmaq fel ümumi
whet the appetite acdırmaq fel ümumi
pass the night axşamlamaq fel ümumi
play the baby uşaqlanmaq fel ümumi
raise the price bahalatmaq fel ümumi
give the cane qırmanclamaq fel ümumi
skin the cream from the milk qaymaq fel ümumi
increase the cost bahalatmaq fel ümumi
catch the itch qoturlamaq fel ümumi
spend the night gecələmək fel ümumi
support the left sollaşmaq fel ümumi
pass the winter qışlamaq fel ümumi
apply the brake tormozlamaq fel ümumi
prove the innocence bəraətləndirmək fel ümumi
muck the field peyinləmək fel ümumi
pass the night gecələmək fel ümumi
lose the habit tərgimək fel ümumi
lose the habit tərgitdirmək fel ümumi
having the floor sözlü sifət ümumi
beyond the cloud ülvi sifət ümumi
of the form formalı sifət ümumi
under the title sərlövhəli sifət ümumi
in the form formalı sifət ümumi
by the piece dənəmuzd sifət ümumi
in the future qarşıda zərf ümumi
in the future gələcəkdə zərf ümumi
in the main etibarilə zərf ümumi
from the top üstdən zərf ümumi
in the middle ortada zərf ümumi
for the present indilik zərf ümumi
from the cradle bələkdən zərf ümumi
in the tracks addımbaaddım zərf ümumi
in the original orijinalda zərf ümumi
in the end axırı zərf ümumi
all the family tayfalıqca zərf ümumi
from the rear arxadan zərf ümumi
from the front qabaqdan zərf ümumi
from the front qarşıdan zərf ümumi
from the south cənubdan zərf ümumi
at the head başda zərf ümumi
in the afternoon axşamqabağı zərf ümumi
at the daybreak alaqaranlıq zərf ümumi
in the beginning başda zərf ümumi
down the street küçəaşağı zərf ümumi
over the top üstündən zərf ümumi
beyond the limit ziyadə zərf ümumi
by the by sözgəlişi zərf ümumi
by the light işığda zərf ümumi
in the west qərbdə zərf ümumi
at the side böyürdən zərf ümumi
at the beginning əvvəlcə zərf ümumi
in the evening axşamüstü zərf ümumi
against the background fonunda zərf ümumi
all the family nəsillikcə zərf ümumi
by the line sətirhesabı zərf ümumi
to the top yuxarıya zərf ümumi
on the sly xəlvəti zərf ümumi
on the outside zahirdə zərf ümumi
on the cheap ucuzvarı zərf ümumi
on the whole əsasən zərf ümumi
on the whole ümumən zərf ümumi
to the right sağa zərf ümumi
to the left sola zərf ümumi
during the break arada zərf ümumi
by the day günəmuzd zərf ümumi
for the purpose məqsədlə zərf ümumi
at the front qabaqdan zərf ümumi
for the sake xatir zərf ümumi
for the sake xatırına zərf ümumi
to the north şimala zərf ümumi
to the end sonadək zərf ümumi
on the right sağda zərf ümumi
on the spot buradaca zərf ümumi
on the way yolüstü zərf ümumi
from the inside içəridən zərf ümumi
up the street küçəyuxarı zərf ümumi
on the shore sahildə zərf ümumi
on the outside xaricdən zərf ümumi
in the morning səhərçağı zərf ümumi
in the evening axşamçağı zərf ümumi
in the end axırda zərf ümumi
in the east şərqdə zərf ümumi
quite the reverse tərsinə zərf ümumi
on the quiet xəlvəti zərf ümumi
to the point rast zərf ümumi
in the grip məngənədə zərf ümumi
by the meaning mənaca zərf ümumi
in the south cənubda zərf ümumi
in the evening axşam zərf ümumi
in the end yekunda zərf ümumi
at the end nəhayət zərf ümumi
at the end axırında zərf ümumi
in the end sonda zərf ümumi
in the street küçədə zərf ümumi
in the past qabaqda zərf ümumi
for the present hələ zərf ümumi
on the contrary əksinə zərf ümumi
on the ground yerdə zərf ümumi
on the crook fırıldaqla zərf ümumi
on the floor döşəmədə zərf ümumi
the same həmən əvəzlik ümumi
on the contrary əksinə bağlayıcı ümumi
on the grounds əsasən sözönü ümumi
the goods məmulat phrases ümumi
upon the whole ümumiyyətlə phrases ümumi
the forties qırxıncı illər phrases ümumi
under the weather nasaz phrases ümumi
on the anvil işdə phrases ümumi
on the alert hazır phrases ümumi
the turks türklər phrases collective noun
the present indiki zaman phrases grammatical
bell the cat cəsarətlənmək phrases ümumi
have the hiccups hıçqırmaq phrases ümumi
the girdle of the world ekvator phrases ümumi
bell the cat cəsarətləndirmək phrases ümumi
get the boot çıxarmaq phrases ümumi
behind the scenes gizlin phrases ümumi
the old and the young qocalı-cavanlı phrases ümumi
the few azlıq phrases ümumi
in the weather bayırda phrases ümumi
lead the way aparmaq phrases ümumi
on the phone telefonda phrases ümumi
the few seçmə adamlar phrases ümumi
the fifties əllinci illər phrases ümumi
the evil eye bədnəzər phrases ümumi
swallow the bait aldanmaq phrases ümumi
on the whole nəticədə phrases ümumi
the flash gentry oğrular phrases ümumi
the gapes toyuq xəstəliyi phrases ümumi
the dane danimarka xalqı phrases ümumi
give the sack qovalamaq phrases ümumi
to the fore yaxında phrases ümumi
the swiss isveçrəlilər phrases collective noun
the genus homo bəşəriyyət phrases ümumi
on the qt xəlvəti phrases ümumi
on the qt məxfi phrases ümumi
in the blues dilxor phrases ümumi
in the pink sapsağlam phrases danışıq dili
foot the road oynamaq phrases ümumi
bell the cat cürətlənmək phrases ümumi
behind the times köhnəlmiş phrases ümumi
in the upshot nəhayətdə phrases ümumi
on the alert ayıq phrases ümumi
on the qt gizlicə phrases ümumi
on the carpet ortalıqda phrases ümumi
on the carpet müzakirədə phrases ümumi
on the alert sayıq phrases ümumi
under the weather üzgün phrases ümumi
upon the whole əsasən phrases ümumi
in the upshot nəticədə phrases ümumi
in the past keçmişdə phrases ümumi
under the weather xəstə phrases ümumi
in the future gələcəkdə phrases ümumi
lick the dust yaltaqlanmaq phrases ümumi
on the carpet əldə phrases ümumi
the dane danimarkalılar phrases collective noun
the book bibliya phrases ümumi
play the peacock təkəbbürlənmək phrases ümumi
play the peacock lovğalanmaq phrases ümumi
in the blues pərt phrases ümumi
in the mass bütövlükdə phrases ümumi
the Turkmen türkmənlər phrases collective noun
play the fiddler hesablaşmaq phrases ümumi
the Germans almanlar phrases ümumi
the Mohammedan faith müsəlmanlıq phrases ümumi
on the whole ümumiyyətlə phrases ümumi
behind the scenes məxfi phrases ümumi
behind the scenes xəlvəti phrases ümumi
bite the tongue dinməmək phrases ümumi
bell the cat cürətləndirmək phrases ümumi
bite the tongue susmaq phrases ümumi
beside the mark yersiz phrases ümumi
beside the mark namünasib phrases ümumi
at the expense qiymətiylə phrases ümumi
close the books yekunlaşdırmaq phrases ümumi
on the phone telefonla phrases ümumi
the upper crust baş phrases ümumi
all the way tamamilə phrases ümumi
under the weather pulsuz phrases ümumi