• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
thirty year sözünün tərcüməsi (128 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yarımil half-year isim ümumi
il year isim ümumi
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book isim ümumi
illik çıxan məcmuə year-book isim ümumi
salnamə year-book isim ümumi
tədris ili academic year isim ümumi
bərəkətli il bumper-crop year isim ümumi
cari il current year isim ümumi
kurs imtahanları end-of-year examinations isim ümumi
yarımillik half-year isim ümumi
keçən il last year isim ümumi
irəliki il last year isim ümumi
yeni il New Year isim ümumi
təzə il New Year isim ümumi
yeni il yolkası New Year tree isim ümumi
təzə il New Year's day isim ümumi
yeni il ərəfəsi New Year's Eve isim ümumi
gələn il next year isim ümumi
toğlu one-year-old sheep isim ümumi
biryaşlılıq one-year-old: being one-year-old isim ümumi
bərəkətli il productive year isim ümumi
ikiillik pupil repeating the academic year isim ümumi
dərs ili school year isim ümumi
tədris ili school year isim ümumi
ramazan the ninth month of the Muslim year isim ümumi
bu il this year isim ümumi
şişək three-year-old sheep isim ümumi
şişək two-year-old sheep isim ümumi
semestr half-year isim ümumi
təqvim ili year isim ümumi
südəcər doğmaq give birth to a child every year fel ümumi
dərs academic year sifət ümumi
səkkizillik eight-year sifət ümumi
səkkizyaşar eight-year-old sifət ümumi
səkkizillik eight-year-old sifət ümumi
səksənillik eighty-year sifət ümumi
beşillik five-year sifət ümumi
beşyaşlı five-year sifət ümumi
beşillik five-year-old sifət ümumi
beşyaşlı five-year-old sifət ümumi
qırxillik forty-year sifət ümumi
qırxyaşlı forty-year-old sifət ümumi
qırxillik forty-year-old sifət ümumi
dördillik four-year sifət ümumi
dördillik four-year-old sifət ümumi
dördyaşar four-year-old sifət ümumi
yarımillik half-year-old sifət ümumi
bildirki last year's sifət ümumi
doxsanyaşlı ninety-year-old sifət ümumi
doqquzillik nine-year-old sifət ümumi
doqquzyaşar nine-year-old sifət ümumi
bildirki of last year sifət ümumi
otuzillik of thirty sifət ümumi
birillik one-year sifət ümumi
birillik one-year-old sifət ümumi
biryaş one-year-old sifət ümumi
biryaşlı one-year-old sifət ümumi
yetmişillik seventy-year sifət ümumi
yetmişyaşlı seventy-year-old sifət ümumi
yeddiillik seven-year sifət ümumi
altmışyaşlı sixty-year-old sifət ümumi
altıillik six-year sifət ümumi
altıillik six-year-old sifət ümumi
altıyaşar six-year-old sifət ümumi
onillik ten-year sifət ümumi
onyaşar ten-year sifət ümumi
on yaşlı ten-year-old sifət ümumi
onillik ten-year-old sifət ümumi
otuzgünlük thirty-day sifət ümumi
otuz yerlik thirty-seater sifət ümumi
otuzillik thirty-year sifət ümumi
otuzillik thirty-year-old sifət ümumi
üçillik three-year sifət ümumi
üçyaşar three-year sifət ümumi
üçyaşar three-year-old sifət ümumi
ikiillik two-year sifət ümumi
ikiyaşar two-year sifət ümumi
ikiillik two-year-old sifət ümumi
ikiyaşar two-year-old sifət ümumi
ikiyaşlı two-year-old sifət ümumi
biryaş year-old sifət ümumi
otuz thirty say ümumi
otuz üç thirty-three say ümumi
bütün ili all the year round zərf ümumi
il-müdam all the year round zərf ümumi
yaylı-qışlı all the year round zərf ümumi
il uzunu during the year zərf ümumi
inişildən bəri from the year before last zərf ümumi
ildən-ilə from year to year zərf ümumi
cari ildə in the current year zərf ümumi
bildir last year zərf ümumi
keçən ildən bəri since last year zərf ümumi
il-müdam the whole year zərf ümumi
otuz-otuz thirty at a time zərf ümumi
otuz-otuz thirty by thirty zərf ümumi
ilbəil year after year zərf ümumi
ildən-ilə year after year zərf ümumi
bildir year ago zərf ümumi
inişil year before last zərf ümumi
ilbəil year in zərf ümumi
ilbəil year out zərf ümumi
tədris ili academic year söz birləşməsi ümumi
bütün il boyu all the year round söz birləşməsi ümumi
büdcə ili fiscal year söz birləşməsi ümumi
maliyyə ili fiscal year söz birləşməsi ümumi
təşkilatda birinci il olma freshman year söz birləşməsi ümumi
hər il from year to year söz birləşməsi ümumi
yaşa dolmaq get on in year söz birləşməsi ümumi
çox qədimdə in the year one söz birləşməsi ümumi
qarşıdan gələn il incoming year söz birləşməsi ümumi
uzun il leap year söz birləşməsi ümumi
Ad gününü təbrik edirəm Many happy returns of the year söz birləşməsi ümumi
tədris ili school year söz birləşməsi ümumi
hər il year after year söz birləşməsi ümumi
bütün ömrü boyu year and year ago söz birləşməsi ümumi
çoxdan year and year ago söz birləşməsi ümumi
əbədi year and year ago söz birləşməsi ümumi
uzun illərdən bəri year and year ago söz birləşməsi ümumi
hər il year by year söz birləşməsi ümumi
ildən ilə year in year out söz birləşməsi ümumi
yeni ilin mübarək happy new year söz birləşməsi ümumi
yeni iliniz mübarək happy new year söz birləşməsi ümumi
akademik il academic year söz birləşməsi ümumi
Yeni iliniz mübarək olsun happy new year söz birləşməsi ümumi
yeni təqvim iliniz mübarək olsun happy new year söz birləşməsi ümumi
Yeni iliniz mübarək! Happy New Year! söz birləşməsi ümumi
yaş year cəm ümumi
uzun müddət year cəm ümumi