• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
time sözünün tərcüməsi (297 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Qrinviç vaxtı Greenwich Mean Time söz birləşməsi ümumi
vaxt gözləmir Time passes söz birləşməsi ümumi
vaxt göstərər Time will show söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
closing-time bağlanma vaxtı isim ümumi
half-time yarım iş günü isim ümumi
half-time yarım iş həftəsi isim ümumi
lunch-time ikinci səhər yeməyi saatı isim ümumi
night-time gecə isim ümumi
night-time gecə vaxtı isim ümumi
peace-time sülh zamanı isim ümumi
term-time dərs müddəti isim ümumi
term-time dərs vaxtı isim ümumi
time çağ isim ümumi
time vaxt isim ümumi
time zaman isim ümumi
time-and-a-half əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi isim ümumi
time-bargain təcili sövdələşmə isim ümumi
time-bargain vaxtında sövdələşmə isim ümumi
time-book işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası isim ümumi
time-card işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası isim ümumi
time-out ara isim ümumi
time-out fasilə isim ümumi
time-out tənəffüs isim ümumi
time-server hər bir şəraitə uyğunlaşan adam isim ümumi
time-server iküzlü adam isim ümumi
time-server opportunist isim ümumi
time-server zəmanə adamı isim ümumi
time-serving hər bir şəraitə uyğunlaşma isim ümumi
time-serving ikiüzlülük isim ümumi
time-signal vaxt siqnalı isim ümumi
time-signal vaxtın yoxlanılması isim ümumi
time-study xronometraj isim ümumi
time-table cədvəl isim ümumi
time-work günəmuzd iş isim ümumi
time-worker günəmuzd isim ümumi
time-worker günəmuzd işçi isim ümumi
adverbs of time zaman zərfləri isim ümumi
definite time-lag sərbəst vaxtsaxlamalı aparat isim ümumi
dinner-time nahar vaxtı isim ümumi
fixed time təyinolunan vaxt isim ümumi
free time macal isim ümumi
full-time department əyani şöbə isim ümumi
harvest-time biçin mövsümü isim ümumi
lack of time macalsızlıq isim ümumi
lack of time vaxtsızlıq isim ümumi
leisure time asudəlik isim ümumi
meal time yemək vaxtı isim ümumi
non-working time işdənkənar vaxt isim ümumi
peace-time əmin-amanlıq dövrü isim ümumi
present time çağdaşlıq isim ümumi
quantity of wool cut from a group of sheep at one time qırxım isim ümumi
recovery time sakitləşmə müddəti isim ümumi
response time sönmə müddəti isim ümumi
rest of the time qalan vaxt isim ümumi
same time həmin vaxt isim ümumi
short period of time hovur isim ümumi
some eatable matter for one time öynəlik isim ümumi
spare time boş vaxt isim ümumi
time əsna isim ümumi
time əyyam isim ümumi
time öynə isim ümumi
time zəmanə isim ümumi
time limit reqlament isim ümumi
time of being a soldier soldatlıq isim ümumi
time-board tabel isim ümumi
time-exposure ekspozisiya isim photography
time-fire distansiya atışı isim military
time-fire məsafədən atəş isim military
time-fire məsafədən atış isim military
half-time tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı isim ümumi
time möhlət isim ümumi
time müddət isim ümumi
time vədə isim ümumi
time-table qrafik isim ümumi
half-time oyunun yarısında fasilə isim ümumi
half-time taymlar arasında fasilə isim ümumi
time iş vaxtı isim ümumi
time əsr isim ümumi
time həyat isim ümumi
time ömür isim ümumi
time dəfə isim ümumi
time vaxt tapmaq fel ümumi
two-time aldatmaq fel ümumi
two-time vəfasız çıxmaq fel ümumi
two-time vəfasızlıq etmək fel ümumi
be hardly in time çatışdırmaq fel ümumi
be ill for a time xəstəlik keçirtmək fel ümumi
be in time yetirmək fel ümumi
be in time özünü yetirmək fel ümumi
cheat time vaxt keçirtmək fel ümumi
come in time vaxtında gəlmək fel ümumi
come in time yetişmək fel ümumi
come just on time özünü yetirmək fel ümumi
divide one's time vaxtını bölmək fel ümumi
find a suitable time or place to speak xəlvətləmək fel ümumi
find time macal tapmaq fel ümumi
forget the time in conversation əngi qızışmaq fel ümumi
have a good time əylənmək fel ümumi
have a good time deyə-gülə vaxt keçirmək fel ümumi
have a good time şənlənmək fel ümumi
have a good time şadlıq etmək fel ümumi
have a hard time zillət çəkmək fel ümumi
have a rattling time şadyanalıq etmək fel ümumi
have a tedious time darıxmaq fel ümumi
idle away one's time boş-boş vaxt itirmək fel ümumi
kill time vaxt öldürmək fel ümumi
loaf one's time boş-bikar gəzmək fel ümumi
pass one's time merrily deyə-gülə vaxt keçirmək fel ümumi
pass the time vaxt keçirtmək fel ümumi
save time and labor vaxta və əməyə qənaət etmək fel ümumi
spend much time dümələnmək fel ümumi
spend one's time in vain girləmək fel ümumi
stay for a long time düşüb-qalmaq fel ümumi
take measures in good time əvvəlcədən tədbir görmək fel ümumi
time keep within the time limit reqlament ə riayət etmək fel ümumi
wait for a long time illərlə gözləmək fel ümumi
waste one's time havayı vaxt itirmək fel ümumi
waste time vaxtı boş keçirtmək fel ümumi
while the time away vaxt keçirtmək fel ümumi
time vaxtı hesablamaq fel ümumi
time vaxt təyin etmək fel ümumi
time vaxtı göstərmək fel sport
all-time görünməmiş sifət ümumi
all-time misilsiz sifət ümumi
all-time son dərəcə sifət ümumi
all-time tayı bərabəri olmayan sifət ümumi
three-time üç dəfə sifət ümumi
time-consuming çox vaxt aparan sifət ümumi
time-honoured əsrlərlə əziz tutulan sifət ümumi
time-saving vaxta qənaət edən sifət ümumi
time-worn geyilmiş sifət ümumi
time-worn köhnə sifət ümumi
time-worn köhnəlmiş sifət ümumi
time-worn nimdaş sifət ümumi
for some time past axır sifət ümumi
long-time uzunmüddətli sifət ümumi
old-time köhnə sifət ümumi
related to the time of field husbandry əkin-biçin sifət ümumi
time without time limit vədəsiz sifət ümumi
time-honored köhnə sifət ümumi
time-honoured köhnə sifət ümumi
time-expired qulluq müddətini bitirmiş sifət military
time-expired qulluq müddətini qurtarmış sifət military
time-expired xidmət müddətini bitirmiş sifət military
time-expired xidmət müddətini qurtarmış sifət military
every time hər dəfə zərf ümumi
in time məqamında zərf ümumi
in time vaxtında zərf ümumi
a drop at a time damcı-damcı zərf ümumi
a drop at a time; qətrəbəqətrə qətrə zərf ümumi
ahead of time öncə zərf ümumi
ahead of time qabaqdan zərf ümumi
another time digər vaxt zərf ümumi
another time qeyri bir vaxt zərf ümumi
another time başqa vaxt zərf ümumi
as time goes on getdikcə zərf ümumi
at any time hər hansı bir müddətdə zərf ümumi
at any time vaxtbivaxt zərf ümumi
at any time vaxtlı-vaxtsız zərf ümumi
at any time hər vaxt zərf ümumi
at no time heç zaman zərf ümumi
at one time vaxtıilə zərf ümumi
at one time bir zaman zərf ümumi
at the present time bugünkü vaxtda zərf ümumi
at the same time bunula birlikdə zərf ümumi
at the same time eyni zamanda zərf ümumi
at this time bu dəmdə zərf ümumi
each time hər vaxt zərf ümumi
every time hər öynədə zərf ümumi
every time hər zaman zərf ümumi
for a long time ata-babadan zərf ümumi
for a long time bayaqdan zərf ümumi
for a time müddətə zərf ümumi
for a time müəyyən vaxt zərf ümumi
for a time ayaqüstü zərf ümumi
for lack of time vaxt olmadığı üçün zərf ümumi
for the last time axırıncı dəfə zərf ümumi
for the last time son dəfə zərf ümumi
for the last time sonuncu dəfə zərf ümumi
for the time being hələ zərf ümumi
from the first time ilk dəfədən zərf ümumi
from this time indidən zərf ümumi
from time immemorial ata-babadan zərf ümumi
from time to time təkəmseyrək zərf ümumi
from time to time vaxtdan vaxta zərf ümumi
from time to time vaxtdan-vaxta zərf ümumi
from time to time ayda-ildə zərf ümumi
in good time ertədən zərf ümumi
in good time indidən zərf ümumi
in good time əvvəlcədən zərf ümumi
in no time bilatəxir zərf ümumi
in no time dabanbasa zərf ümumi
in our time bizim vaxtda zərf ümumi
in our time indiki zamanda zərf ümumi
in this time bu halda zərf ümumi
in time vaxtlı zərf ümumi
in time vaxtlı-vaxtında zərf ümumi
little time az vaxt zərf ümumi
long time uzun vaxt zərf ümumi
next time gələn dəfə zərf ümumi
one at a time bir-bir zərf ümumi
regardless of time and space zaman və məkan xaricində zərf ümumi
second time dübarə zərf ümumi
since olden time ata-babadan zərf ümumi
since that time müddətdək zərf ümumi
some other time başqa vaxt zərf ümumi
some time bəzi vaxt zərf ümumi
some time later haçandan-haçana zərf ümumi
some time or other axır-əvvəl zərf ümumi
some time or other gec-tez zərf ümumi
thirty at a time otuz-otuz zərf ümumi
this time bu dəfə zərf ümumi
time and again dönə-dönə zərf ümumi
A lost time is never found again Keçənə güzəşt deyərlər söz birləşməsi ümumi
abide one's time münasib vaxtı gözləmək söz birləşməsi ümumi
ahead of time təcili söz birləşməsi ümumi
ahead of time vaxtından əvvəl söz birləşməsi ümumi
all in good time hər şey öz vaxtında söz birləşməsi ümumi
allow time vaxt vermək söz birləşməsi ümumi
allow time müddət vermək söz birləşməsi ümumi
at no time heç bir vaxt söz birləşməsi ümumi
at no time heç bir vədə söz birləşməsi ümumi
at one time bir vaxtlar söz birləşməsi ümumi
at one time çoxdan söz birləşməsi ümumi
at one time vaxtilə söz birləşməsi ümumi
at the same time bununla belə söz birləşməsi ümumi
at the same time eyni vaxtda söz birləşməsi ümumi
at the same time eyni zamanda söz birləşməsi ümumi
beguile the time vaxt keçirmək söz birləşməsi ümumi
beguile the time vaxt öldürmək söz birləşməsi ümumi
behind time yubanmaqla söz birləşməsi ümumi
behind time gecikərək söz birləşməsi ümumi
every time hər dəfə söz birləşməsi ümumi
for the time being bir vaxtadək söz birləşməsi ümumi
for the time being hələlik söz birləşməsi ümumi
for the time being bir xeyli müddətə söz birləşməsi ümumi
from time to time aradabir söz birləşməsi ümumi
from time to time bəzən söz birləşməsi ümumi
from time to time hərdənbir söz birləşməsi ümumi
from time to time vaxtdan-vaxta söz birləşməsi ümumi
ful time tam ştat söz birləşməsi ümumi
full time tam iş günü söz birləşməsi ümumi
handicap time vaxt çatışmazlığı söz birləşməsi ümumi
have a whale of a time çox yaxşı əylənmək söz birləşməsi ümumi
have a whale of a time çox yaxşı vaxt keçirmək söz birləşməsi ümumi
in a short time cəld söz birləşməsi ümumi
in a short time qısa bir müddətdə söz birləşməsi ümumi
in a short time qısa müddətdə söz birləşməsi ümumi
in a short time tez söz birləşməsi ümumi
in a short time tezliklə söz birləşməsi ümumi
in good time düz vaxtında söz birləşməsi ümumi
in no time dərhal söz birləşməsi ümumi
in no time tez söz birləşməsi ümumi
in the womb of time nə zamansa söz birləşməsi ümumi
in the womb of time uzaq gələcəkdə söz birləşməsi ümumi
It beats my time Mən bunu dərk edə bilmərəm söz birləşməsi ümumi
kill time boş vaxt keçirmək söz birləşməsi ümumi
local time yerli vaxt söz birləşməsi ümumi
long time uzun müddət davam edən söz birləşməsi ümumi
once upon a time biri vardı, biri yox idi söz birləşməsi ümumi
One step at a time Tələsən təndirə düşən söz birləşməsi ümumi
out of time vaxtsız söz birləşməsi ümumi
out of time yersiz söz birləşməsi ümumi
part time yarımştat söz birləşməsi ümumi
potter away one's time vaxtını boş keçirmək söz birləşməsi ümumi
potter away one's time vaxtını mənasız keçirmək söz birləşməsi ümumi
right at the time düz vaxtında söz birləşməsi ümumi
right at the time tam vaxtında söz birləşməsi ümumi
school time-table dərs cədvəli söz birləşməsi ümumi
short time ago bu yaxında söz birləşməsi ümumi
spend time vaxt keçirmək söz birləşməsi ümumi
spend time vaxt sərf etmək söz birləşməsi ümumi
take your time! tələsmə! söz birləşməsi ümumi
take your time! tələsməyin! söz birləşməsi ümumi
tea time çay vaxtı söz birləşməsi ümumi
time after time dəfələrlə söz birləşməsi ümumi
time after time təkrarən söz birləşməsi ümumi
wile away the time vaxtı çox yaxşı keçirmək söz birləşməsi ümumi
wile away the time yaxşı əylənmək söz birləşməsi ümumi
work against time zamana qarşı yarışmaq söz birləşməsi ümumi
At no time! Heç vədə! söz birləşməsi ümumi
feel the pulse of the time zamanın nəbzini tutmaq söz birləşməsi ümumi
It's time to go away! dağılışmaq vaxtıdır! söz birləşməsi ümumi
sell time radioda çıxış etmək üçün vaxt vermək söz birləşməsi American
sell time televiziyada çıxış etmək üçün vaxt vermək söz birləşməsi American
good time həbs müddətinin azaldılması söz birləşməsi law
full time tam oyun vaxtı söz birləşməsi sport
kill time vaxt öldürmək söz birləşməsi figurative meaning
time stamping vaxt göstəricisi söz birləşməsi computer
A lost time is never found again Keçən günü geri qaytarmaq olmaz söz birləşməsi proverb
Lost time is never found Ötən gün geri qayıtmaz söz birləşməsi proverb
time bomb gec açılan bomba söz birləşməsi military
time bomb saat bombası söz birləşməsi military
for the time being bu vaxt söz birləşməsi ümumi
for the time being həmin vaxt söz birləşməsi ümumi
time dövr cəm ümumi
time zaman cəm ümumi