• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
tire smb. of idle talk sözünün tərcüməsi (177 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
əngəl cross-talk isim ümumi
maneə cross-talk isim ümumi
telefon danışığına mane olma cross-talk isim ümumi
stol arxasında söhbət table-talk isim ümumi
süfrə başında söhbət table-talk isim ümumi
danışıq talk isim ümumi
söhbət talk isim ümumi
uşaq danışığı baby talk isim ümumi
qap-qur baby talk isim ümumi
qığıltı baby talk isim ümumi
qığ-qığ baby talk isim ümumi
şayiə common talk isim ümumi
boş xülya idle fancy isim ümumi
işsiz-gücsüz adam idle man isim ümumi
boşdanışma idle talk isim ümumi
lağlağılıq idle talk isim ümumi
naqqallıq idle talk isim ümumi
qoz dağarcığı idle talker isim ümumi
yanşaq idle talker isim ümumi
acıdillilik malicious talk isim ümumi
dedi-qodu talk isim ümumi
qonuşma talk isim ümumi
işgüzar söhbət talk on business matters isim ümumi
avtomobil şini tire isim ümumi
şin üçün kauçuk tire rubber isim ümumi
şin tire-cover isim ümumi
şinçi tire-cover maker isim ümumi
baş örtüyü tire isim danışıq dili
papaq tire isim danışıq dili
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk isim ümumi
şayiə talk isim ümumi
şin tire isim ümumi
təkər qurşağı tire isim ümumi
səmimi danışıq straight talk isim ümumi
tire blank isim ümumi
tire dash isim ümumi
boşdayanma idle isim computer
məşğuliyyətsizlik idle isim computer
avara gəzmək idle fel ümumi
boş-bekar dolanmaq idle fel ümumi
boş-bekar gəzmək idle fel ümumi
heç bir iş görməmək idle fel ümumi
tənbəllik etmək idle fel ümumi
veyillənmək idle fel ümumi
danışmaq talk fel ümumi
bəzəmək tire fel ümumi
geyindirmək tire fel ümumi
dinmək talk fel ümumi
bikar olmaq be idle fel ümumi
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk fel ümumi
dilə-dişə düşmək become the subject of talk fel ümumi
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk fel ümumi
dəng olmaq get tired of nonsense talk fel ümumi
əngi qızışmaq have a long talk fel ümumi
ağzı ağzına dəymək have a talk over fel ümumi
söhbətləşmək have a talk together fel ümumi
avaralanmaq idle fel ümumi
bikar gəzmək idle fel ümumi
boş-bikar gəzmək idle fel ümumi
can çəkmək idle fel ümumi
səllimi gəzmək idle about fel ümumi
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time fel ümumi
tire qoymaq put a dash fel ümumi
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk fel ümumi
dinmək start to talk fel ümumi
səsini kəsmək stop one's talk fel ümumi
söhbət etmək talk fel ümumi
söhbətləşmək talk fel ümumi
goplamaq talk at random fel ümumi
bayağı danışmaq talk commonplace fel ümumi
bir-birəə danışmaq talk face face fel ümumi
qırıldatmaq talk idly fel ümumi
baş aparmaq talk much fel ümumi
baş aparmaq talk nonsense fel ümumi
cəfəng danışmaq talk nonsense fel ümumi
çərənləmək talk nonsense fel ümumi
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense fel ümumi
hədyan danışmaq talk nonsense fel ümumi
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense fel ümumi
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense fel ümumi
laqqırtı vurmaq talk nonsense fel ümumi
müzakirə eləmək talk over fel ümumi
siyasət haqqında danışmaq talk politics fel ümumi
cəfəngləmək talk rot fel ümumi
hərzə danışmaq talk rot fel ümumi
hərzələmək talk rot fel ümumi
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish fel ümumi
laqqırtı vurmaq talk rubbish fel ümumi
hədyan danışmaq talk rubbish fel ümumi
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal fel ümumi
qeybət etmək talk scandal fel ümumi
ağılla danışmaq talk sensibly fel ümumi
məsləhətləşmək talk things over fel ümumi
gənəşmək talk things over fel ümumi
doyunca danışmaq talk to one's heart's content fel ümumi
kəlmə kəsmək talk with fel ümumi
dilotu yemək talk without a stop fel ümumi
uzunçuluq etmək talk without a stop fel ümumi
canını üzmək tire fel ümumi
girinc olmaq tire oneself out fel ümumi
əhədini kəsmək tire out fel ümumi
bezar etmək tire out fel ümumi
təngə gətirmək tire out fel ümumi
şin salmaq tire-cover: put tire-cover fel ümumi
şinləmək tire-cover: put tire-cover fel ümumi
bikar gəzmək walk idle fel ümumi
boş-boşuna vaxt keçirmək idle fel ümumi
qeybət etmək talk fel ümumi
şayiə yamaq talk fel ümumi
əldən salmaq tire fel ümumi
yormaq tire fel ümumi
mühazirə oxumaq talk fel ümumi
darıxdırmaq tire fel ümumi
təngə gətirmək tire fel ümumi
söhbətə qızışmaq talk fel ümumi
şişirtmək talk fel ümumi
fikrindən danışdırmaq talk fel ümumi
inandırmaq talk fel ümumi
lovğalanmaq talk fel ümumi
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk fel ümumi
boş idle sifət ümumi
işləməyən idle sifət ümumi
işsiz idle sifət ümumi
məşğul olmayan idle sifət ümumi
boş-boş idle sifət ümumi
boşgəzən idle sifət ümumi
boşuna idle sifət ümumi
gəzəyən idle sifət ümumi
işsiz-gücsüz idle sifət ümumi
işsiz-peşəsiz idle sifət ümumi
quru-boş idle sifət ümumi
veyl idle sifət ümumi
əliboş idle sifət ümumi
fəaliyyətsiz idle sifət ümumi
istifadə olunmayan idle sifət ümumi
ölü idle sifət ümumi
asudə idle sifət ümumi
azad idle sifət ümumi
avara idle sifət ümumi
tənbəl idle sifət ümumi
veyil idle sifət ümumi
bihudə idle sifət ümumi
əbəs idle sifət ümumi
faydasız idle sifət ümumi
hədər idle sifət ümumi
mənasız idle sifət ümumi
səmərəsiz idle sifət ümumi
xeyirsiz idle sifət ümumi
bikar idle zərf ümumi
boş-bikar idle zərf ümumi
uşaq danışığı baby talk söz birləşməsi ümumi
çəmkirmə back talk söz birləşməsi ümumi
sözqaytarma back talk söz birləşməsi ümumi
həddən artıq tənbəl bone idle söz birləşməsi ümumi
lap tənbəl bone idle söz birləşməsi ümumi
boş söhbət small talk söz birləşməsi ümumi
mənasız söhbət small talk söz birləşməsi ümumi
özündən demək talk big söz birləşməsi ümumi
hap-gop eləmək talk big söz birləşməsi ümumi
yekə-yekə danışmaq talk big söz birləşməsi ümumi
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear söz birləşməsi ümumi
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse söz birləşməsi ümumi
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse söz birləşməsi ümumi
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal söz birləşməsi ümumi
söz gəzdirmək talk scandal söz birləşməsi ümumi
qeybət etmək talk scandal söz birləşməsi ümumi
boş-boş danışmaq talk to the wind söz birləşməsi ümumi
havayı danışmaq talk to the wind söz birləşməsi ümumi
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk söz birləşməsi ümumi
yalançılıq etmək talk a lot of hot air söz birləşməsi ümumi
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air söz birləşməsi ümumi
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back söz birləşməsi ümumi
goplamaq talk through one's hat söz birləşməsi ümumi
açıq danışmaq talk turkey söz birləşməsi American
Tənbəllər üçün hər gün bayramdır Idle folks have the least leisure söz birləşməsi proverb
səmimi danışıq straight talk söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
tire smb. of idle talk dəng etmək fel ümumi