• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
titrək işıq vermə sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
nəsihət vermə admonishment isim ümumi
əvəzini vermə atonement isim ümumi
səlahiyyət vermə authorization isim ümumi
hüquq vermə authorization isim ümumi
xeyir-dua vermə benediction isim ümumi
xeyir-dua vermə blessing isim ümumi
titrək işıq vermə blink isim ümumi
gələcəyi xəbər vermə bodement isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə bodement isim ümumi
tormoz vermə braking isim ümumi
göstəriş vermə briefing isim ümumi
təlimat vermə briefing isim ümumi
işıq bright isim ümumi
işıq gücü candlepower isim ümumi
arayış vermə certification isim ümumi
şəhadətnamə vermə certification isim ümumi
işıq qazı coal-gas isim ümumi
başsağlığı vermə commiseration isim ümumi
məlumat vermə communication isim ümumi
xəbər vermə communication isim ümumi
əvəzini vermə compensation isim ümumi
vermə conferment isim ümumi
gözaydınlığı vermə congratulation isim ümumi
ianə vermə contribution isim ümumi
çəpəki işıq cross-light isim ümumi
əyilərək salam vermə curtsy isim ümumi
bədii tərtibat vermə decoration isim ümumi
bəzək vermə decoration isim ümumi
nicat vermə deliverance isim ümumi
ad vermə denomination isim ümumi
təhvil vermə devolution isim ümumi
vermə devolution isim ümumi
əmr vermə dictate isim ümumi
vermə disposal isim ümumi
zərər vermə disservice isim ümumi
ziyan vermə disservice isim ümumi
bəxşiş vermə donation isim ümumi
hədiyyə vermə donation isim ümumi
titrək səs drumming isim ümumi
zinət vermə embellishment isim ümumi
qiymət vermə estimation isim ümumi
nəfəs vermə exhalation isim ümumi
nəfəs vermə expiration isim ümumi
öyüd vermə expostulation isim ümumi
yem vermə feed isim ümumi
yemək vermə feed isim ümumi
forma vermə figuration isim ümumi
işıq fire isim ümumi
işıq flash isim ümumi
parlaq işıq flash isim ümumi
parlaq titrəyən işıq flashlight isim ümumi
titrək işıq vermə flicker isim ümumi
gələcəyi xəbər vermə forecast isim ümumi
gələcəyi xəbər vermə forecasting isim ümumi
tüstü vermə fumigation isim ümumi
gözqamaşdırıcı işıq glare isim ümumi
parlaq işıq glare isim ümumi
solğun işıq gleam isim ümumi
zəif işıq gleam isim ümumi
titrək işıq vermə glimmer isim ümumi
zəif işıq glimmer isim ümumi
çox zəif işıq glimmering isim ümumi
titrək işıq vermə glimmering isim ümumi
parlaq işıq glint isim ümumi
əl vermə handgrip isim ümumi
qabaq işıq headlight isim ümumi
işıq effekti highlight isim ümumi
işıq ləkəsi highlight isim ümumi
işıq zolağı highlight isim ümumi
ata təlim vermə horse-breaking isim ümumi
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming isim ümumi
işıq saçan cihaz illuminator isim ümumi
əvəzini vermə indemnity isim ümumi
təhsil vermə instruction isim ümumi
işıq salma irradiation isim ümumi
işıq dirəyi lamppost isim ümumi
icarəyə vermə let isim ümumi
işıq light isim ümumi
işıq saçan hər hansı bir səma cismi luminary isim ümumi
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation isim ümumi
öyüd-nəsihət vermə moralisation isim ümumi
öyüd-nəsihət vermə moralization isim ümumi
hüquq vermə muniment isim ümumi
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination isim ümumi
məlumat vermə notice isim ümumi
məlumat vermə notification isim ümumi
nota vermə notification isim ümumi
xəbər vermə notification isim ümumi
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation isim ümumi
and vermə obsecration isim ümumi
sifariş vermə ordering isim ümumi
işıq outburst isim ümumi
çox yüksək qiymət vermə overestimation isim ümumi
söz vermə parole isim ümumi
vermə paying isim ümumi
haqqını vermə payment isim ümumi
vermə payment isim ümumi
gələcəyi xəbər vermə prediction isim ümumi
vermə presentation isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə prognostication isim ümumi
söz vermə promise isim ümumi
vəd vermə promise isim ümumi
gələcəyi xəbər vermə prophecy isim ümumi
qabağa vermə protrusion isim ümumi
su vermə quenching isim ümumi
işıq radiance isim ümumi
işıq radiancy isim ümumi
qiymət vermə rating isim ümumi
təsirə cavab vermə reaction isim ümumi
vermə refund isim ümumi
təhvil vermə relinquishment isim ümumi
saxlamaq üçün vermə reposition isim ümumi
mükafat vermə requital isim ümumi
əvəzini vermə restitution isim ümumi
əvəzini vermə retaliation isim ümumi
haqqını vermə retaliation isim ümumi
mükafat vermə reward isim ümumi
özünü qurban vermə self-denial isim ümumi
özünü qurban vermə self-sacrifice isim ümumi
işıq vermə shimmer isim ümumi
titrək shimmer isim ümumi
işıq shine isim ümumi
işıq saçma shine isim ümumi
yan işıq sidelight isim ümumi
yalandan özünü qələmə vermə simulation isim ümumi
bacadan düşən işıq skylight isim ümumi
ianə vermə subscription isim ümumi
dərs vermə teaching isim ümumi
işıq vasitəsilə balıq ovlama torch-fishing isim ümumi
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing isim ümumi
vermə transfer isim ümumi
vermə transference isim ümumi
təhsil vermə tuition isim ümumi
buğa vermə vaporisation isim ümumi
qurban vermə victimisation isim ümumi
su vermə watering isim ümumi
səs vermə balloting isim ümumi
səs vermə polling isim ümumi
səs vermə voting isim ümumi
qiymət vermə bidding isim ümumi
maddi yardım vermə funding isim ümumi
siqnal vermə alarm isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə foreboding isim ümumi
işıq filtri light filter isim ümumi
işıq siqnalı light signal isim ümumi
işıq dalğası light wave isim ümumi
işıq effekti lighting effects isim ümumi
işıq seli luminous flux isim ümumi
qabaqcadan xəbər vermə prediction isim ümumi
suya vermə quenching isim ümumi
siqnal vermə signalling isim ümumi
işıq sürəti velocity of light isim ümumi
ürək-dirək vermə boost isim danışıq dili
ürək vermə boost isim danışıq dili
vermə pay-off isim danışıq dili
abrını vermə wigging isim danışıq dili
narkoz vermə narcotization isim medical
ifadə vermə deposition isim law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead isim nautical
işıq və s. cihazları tamaşaçılardan gizlədən cihaz footlights isim theatrical
vermə accordance isim ümumi
razılıq vermə acknowledgement isim ümumi
hökm vermə adjudication isim ümumi
icazə vermə authorization isim ümumi
izin vermə authorization isim ümumi
işıq mayakı beacon isim ümumi
işıq seli beam isim ümumi
ianə vermə benefaction isim ümumi
gözqamaşdırıcı işıq blaze isim ümumi
parlaq işıq blaze isim ümumi
işıq saçma blaze isim ümumi
nəsil vermə brood isim ümumi
cəza vermə castigation isim ümumi
əmlakı vermə cessation isim ümumi
vermə cession isim ümumi
bala vermə childbearing isim ümumi
təhvil vermə commitment isim ümumi
vermə commitment isim ümumi
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness isim ümumi
kəsişən işıq şüaları cross-light isim ümumi
təhvil vermə delivery isim ümumi
vermə deposit isim ümumi
dəqiq qiymət vermə diagnosis isim ümumi
büruzə vermə display isim ümumi
əmr vermə ixtiyarı disposal isim ümumi
göstəriş vermə ixtiyarı disposal isim ümumi
sərəncam vermə ixtiyarı disposal isim ümumi
vermə dole isim ümumi
ianə vermə donation isim ümumi
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor isim ümumi
icarəyə vermə farming isim ümumi
parlaq işıq flame isim ümumi
titrəyən işıq flicker isim ümumi
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage isim ümumi
işıq yeri gleam isim ümumi
sayrışan işıq glint isim ümumi
işıq glow isim ümumi
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine isim ümumi
misal vermə illustration isim ümumi
şəkil vermə illustration isim ümumi
imkan vermə indulgence isim ümumi
üz vermə indulgence isim ümumi
yol vermə indulgence isim ümumi
göstəriş vermə instruction isim ümumi
sərəncam vermə instruction isim ümumi
təlimat vermə instruction isim ümumi
işıq saçan insan luminary isim ümumi
vermə negotiation isim ümumi
məlumat vermə news isim ümumi
elan vermə notification isim ümumi
dini rütbə vermə ordination isim ümumi
əvəz vermə payment isim ümumi
işıq ləkəsi plash isim ümumi
proqnoz vermə sənəti prognosis isim ümumi
əvəzini vermə redress isim ümumi
haqqını vermə redress isim ümumi
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat isim ümumi
təkrarən imtahan vermə retake isim ümumi
zəif işıq taper isim ümumi
can vermə throe isim ümumi
can vermə torture isim ümumi
haşiyə vermə welt isim ümumi
öncəlik vermə prioritizing isim ümumi
üstünlük vermə prioritizing isim ümumi
irəlicədən xəbər vermə calculation isim American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer isim law
işi məhkəməyə vermə plea isim law
işıq glimmer isim figurative meaning
işıq torch isim figurative meaning
titrək səs trill isim linguistic
şikayət vermə appeal isim ümumi
hisə vermə curing isim ümumi
büruzə vermə demonstration isim ümumi
işıq siqnalı flare isim ümumi
söz vermə pledge isim ümumi
işıq saçma radiance isim ümumi
işıq saçma radiancy isim ümumi
vermə submission isim ümumi
bəraət vermə vindication isim ümumi
əvəz vermə come-back isim danışıq dili
qulaqburması vermə hammering isim danışıq dili
bayraqla siqnal vermə hoist isim nautical
əvəzini vermə consideration isim ümumi
əmlak vermə conveyance isim ümumi
əvəzini vermə recovery isim ümumi
işıq üzü görmə appearance isim ümumi
artığı vermə change isim ümumi
söz vermə faith isim ümumi
tövsiyə vermə reference isim ümumi
zəhmət vermə reference isim ümumi
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally isim sport
qiymət vermə evaluation isim computer
çöküntü vermə precipitation isim chemistry
yol vermə accession isim ümumi
söz vermə hand isim ümumi
fərqlənmədən imtahan vermə pass isim ümumi
əhəmiyyət vermə weight isim ümumi
dərman vermə exhibition isim medical
əzab vermə rack isim figurative meaning
əziyyət vermə rack isim figurative meaning
əmr vermə charge isim ümumi
vermə extension isim ümumi
titrək parıltı vermək flicker fel ümumi
titrək işıq vermək glimmer fel ümumi
titrək işıq saçmaq shimmer fel ümumi
Ehtiyatı əldən vermə! bax: Ehtiyatlı olun! fel ümumi
işıq salmaq shed light fel ümumi
parlaq işıq saçmaq flash fel danışıq dili
işıq saçmaq flame fel ümumi
işıq vermək flame fel ümumi
işıq saçmaq glow fel ümumi
işıq saçmaq shine fel ümumi
titrək səs tələffüz etmək trill fel ümumi
işıq saçmaq twinkle fel ümumi
işıq seli buraxmaq beam fel ümumi
titrək işıq saçmaq blink fel ümumi
titrək işıq vermək blink fel ümumi
işıq vermək twinkle fel ümumi
titrək parıltı vermək wink fel ümumi
işıq üzü görmək appear fel ümumi
işıq saçmaq burn fel ümumi
çap olunmağa icazə vermə release fel ümumi
titrək jerky sifət ümumi
işıq keçirməyən opaque sifət ümumi
titrək quavery sifət ümumi
titrək trembling sifət ümumi
titrək trembly sifət ümumi
titrək tremulous sifət ümumi
titrək tremulant sifət ümumi
işıq saçan glowing sifət ümumi
işıq optic sifət ümumi
titrək quaky sifət ümumi
titrək thrilling sifət ümumi
titrək vibrant sifət ümumi
titrək shaky sifət ümumi
fluoresyent işıq fluorescent light söz birləşməsi ümumi
yaşıl işıq green light söz birləşməsi ümumi
işıq dalğası light wave söz birləşməsi ümumi
qırmızı işıq red light söz birləşməsi ümumi
su üçün haqq vermə water rate söz birləşməsi ümumi
vero