• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
to sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
to -mək partical ümumi
to -maq partical ümumi
to -ya sözönü ümumi
to -yə sözönü ümumi
to sözönü ümumi
to -a sözönü ümumi
to dək sözönü ümumi
to üzrə sözönü ümumi
to -dək sözönü ümumi
to kimi sözönü ümumi
to qədər sözönü ümumi
failure to prove sübutsuzluq isim ümumi
to-do qarışıqlıq isim danışıq dili
to-be gələcək isim ümumi
starting to bud qönçələnmə isim ümumi
to-do hay-küy isim danışıq dili
adherence to tradition ənənəçilik isim ümumi
ability to work işəyararlıq isim ümumi
to-do səs-küy isim danışıq dili
try to persuade inandırmaq fel ümumi
teach to crawl iməklətmək fel ümumi
speak to dindirmək fel ümumi
shake to loose oynatmaq fel ümumi
stir to activity fəallaşdırmaq fel ümumi
cause to foam köpükləndirmək fel ümumi
cause to conflict toqquşdurmaq fel ümumi
cause to fizz fışıldatmaq fel ümumi
appropriate to mənimsəmək fel ümumi
appropriate to ələ keçirmək fel ümumi
send to bed uyutmaq fel ümumi
make up to qılıqlamaq fel ümumi
try to please yarıtmaq fel ümumi
come to oneself oyanmaq fel ümumi
cause to pick dimdikləşdirmək fel ümumi
cause to wheeze xırıldatmaq fel ümumi
fall to pieces uçmaq fel ümumi
give life to canlandırmaq fel ümumi
go to sleep yatmaq fel ümumi
go to ruin uçmaq fel ümumi
help to crawl iməklətmək fel ümumi
come to boylanmaq fel ümumi
send to school oxutdurmaq fel ümumi
have got to -məli fel ümumi
going to hazırlanmaq fel ümumi
come to blows tutaşmaq fel ümumi
come to light bulunmaq fel ümumi
cause to spin fırlatdırmaq fel ümumi
cause to soften yumşaltdırmaq fel ümumi
cause to prattle qığıldatmaq fel ümumi
cause to seek axtartdırmaq fel ümumi
cause to sharpen ovxarlatdırmaq fel ümumi
cause to ache gizildətmək fel ümumi
cause to ache göynətmək fel ümumi
cause to bubble qabarcıqlandırmaq fel ümumi
force to suckle əmişdirmək fel ümumi
give to drink içirmək fel ümumi
put to use işlətmək fel ümumi
cause to blush qızartmaq fel ümumi
come to oneself ayazımaq fel ümumi
cause to turn fırlatdırmaq fel ümumi
cause to bellow böyürtmək fel ümumi
come to nothing batmaq fel ümumi
cause to pour axnaşdırmaq fel ümumi
come to life dirçəlmək fel ümumi
accustom to öyrəşdirmək fel ümumi
cause to tread ayaqlatdırmaq fel ümumi
bring to özünə gətirmək fel ümumi
accustom to alışdırmaq fel ümumi
begin to bud düyməcələnmək fel ümumi
be mad to quzulamaq fel ümumi
begin to speak dillənmək fel ümumi
begin to grow cücərmək fel ümumi
resort to əl atmaq fel ümumi
going to planlaşdırmaq fel ümumi
cause to collide toqquşdurmaq fel ümumi
bring to özünə qaytarmaq fel ümumi
cause smb. to go to bed yatırtmaq fel ümumi
cause to caw qarıldamaq fel ümumi
cause to bleed qanatmaq fel ümumi
be disloyal to satmaq fel ümumi
begin to speak dinmək fel ümumi
cause to beat döyündürmək fel ümumi
break to pieces xırdalamaq fel ümumi
accustom to öyrətmək fel ümumi
cause to flutter dalğalatmaq fel ümumi
cause to sharpen bizlətdirmək fel ümumi
cause to rain yağdırtdırmaq fel ümumi
cause to mince səkdirmək fel ümumi
cause to jump hoppandırmaq fel ümumi
cause to smoke tüstülətmək fel ümumi
cause to roll gillətdirmək fel ümumi
cause to fall gerilətmək fel ümumi
cause to crumble ovundurmaq fel ümumi
cause to thunder guruldatmaq fel ümumi
cause to fight döyüşdürmək fel ümumi
cause to bark hürdürmək fel ümumi
cause to snow yağdırtdırmaq fel ümumi
resort to getmək fel ümumi
resort to yollanmaq fel ümumi
come to düzəlmək fel ümumi
come to özünə gəlmək fel ümumi
subject to mail sifət ümumi
apt to understand fərasətli sifət ümumi
well-to-do dövlətli sifət ümumi
apt to butt vurağan sifət ümumi
easy to read oxunaqlı sifət ümumi
belonging to radiation radiasiyalı sifət ümumi
able to sting sancıçı sifət ümumi
referred to sözügedən sifət ümumi
able to work işəyarar sifət ümumi
up-to-date çağdaş sifət ümumi
made to measure sifarişli sifət ümumi
liable to interrogation soruşulası sifət ümumi
day-to-day adi sifət ümumi
day-to-day hərgünkü sifət ümumi
day-to-day həmişəki sifət ümumi
yielding to persuasion suyayatan sifət ümumi
permeable to water sukeçirən sifət ümumi
day-to-day gündəlik sifət ümumi
up-to-date müasir sifət ümumi
heart-to-heart səmimi sifət ümumi
subject to meyilli sifət ümumi
well-to-do varlı sifət ümumi
house-to-house evbəev sifət ümumi
difficult to catch tutulmaz sifət ümumi
to himself özü-özlüyündə zərf ümumi
to himself öz-özünə zərf ümumi
to satiety doyunca zərf ümumi
face to face üzbəgöz zərf ümumi
to ten onadək zərf ümumi
hither to əvvəllər zərf ümumi
hither to qabaqca zərf ümumi
lips to lips dodaqbadodaq zərf ümumi
next to təqribən zərf ümumi
next to təxminən zərf ümumi
hither to qabaq zərf ümumi
according to custom adətən zərf ümumi
subject to halda zərf ümumi
up to -can zərf ümumi
attached to nəzdində zərf ümumi
back to front tərs zərf ümumi
hither to əvvəl zərf ümumi
to the point sərrast zərf ümumi
according to law qanunla zərf ümumi
in order to deyə bağlayıcı ümumi
according to uyğun olaraq sözönü ümumi
according to təbirincə sözönü ümumi
attached to nəzdində sözönü ümumi
according to əsasən sözönü ümumi
referring to istinadən sözönü ümumi
amounting to məbləğdə sözönü ümumi
with reference to istinadən sözönü ümumi
next to yaxınında sözönü ümumi
due to səbəbindən sözönü ümumi
due to görə sözönü ümumi
contrary to rəğmən sözönü ümumi
in relation to istinadən sözönü ümumi
according to nəzərən sözönü ümumi
relative to xüsusda sözönü ümumi
contrary to ziddinə sözönü ümumi
due to nəticəsi olaraq sözönü ümumi
due to ucbatından sözönü ümumi
according to aidiyyəti üzrə sözönü ümumi
contrary to əksinə sözönü ümumi
owing to əlindən sözönü ümumi
up to kimi sözönü ümumi
according to görə sözönü ümumi
contrary to zidd olaraq sözönü ümumi
prior to qabaqca prefix ümumi
prior to qabaq prefix ümumi
tumble to duymaq phrases danışıq dili
to the fore yaxında phrases ümumi
to a t eynil phrases ümumi
go to bed yatmaq phrases ümumi
to the fore yavuqda phrases ümumi
go to sleep yatmaq phrases ümumi
put to use işlətmək phrases ümumi
tumble to anlamaq phrases danışıq dili
put to test sınamaq phrases ümumi
to boot üstəlik olaraq phrases idiomatic
tear to tatter dağıtmaq phrases ümumi
be exposed to rastlaşmaq phrases ümumi
give birth to doğmaq phrases ümumi
assimilate to oxşatmaq phrases ümumi
honest to God! billah! phrases ümumi
owing to görə phrases ümumi
owing to sayəsində phrases ümumi
pursuant to smth. çərçivəsində phrases ümumi
to a t tam phrases ümumi
take to məşğul olmaq phrases ümumi
be exposed to görüşmək phrases ümumi
come to know tanımaq phrases ümumi
true to life həyati phrases ümumi
thanks to ... görə phrases ümumi
up to date çağdaş phrases ümumi
come to pass olmaq phrases ümumi
take to qaçmaq phrases ümumi
turn to smth. başlamaq phrases ümumi
take to qaçıb phrases ümumi
take to xoşlamaq phrases ümumi