• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
together sözünün tərcüməsi (166 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
together siz-biz zərf ümumi
together ikilikdə zərf ümumi
together sənli-mənli zərf ümumi
together baş-başa zərf ümumi
together mənli-sənli zərf ümumi
together əlbir zərf ümumi
together bir yerdə zərf ümumi
together bir zərf ümumi
together qoşa zərf ümumi
together birgə zərf ümumi
together birlikdə zərf ümumi
together bahəm zərf ümumi
together fasiləsiz zərf ümumi
together bir-birinin ardınca zərf ümumi
together bir vaxtda zərf ümumi
together eyni zamanda zərf ümumi
get-together qeyri-rəsmi müşavirə isim ümumi
bleating together bəyrişmə isim ümumi
howling together ulaşma isim ümumi
wailing together ulaşma isim ümumi
tying together rabitələndirmə isim ümumi
growing together bitişmə isim ümumi
get-together görüş isim ümumi
get-together əyləncə gecəsi isim ümumi
get-together axşam qonaqlığı isim ümumi
bleat together bəyrişmək fel ümumi
bark all together hürüşmək fel ümumi
burst out laughing all together qaqqıldaşmaq fel ümumi
tie together rəbt etmək fel ümumi
tie together sarmalamaq fel ümumi
advance all together tərpənişmək fel ümumi
chirp together cikkildəşmək fel ümumi
cry together ağlaşmaq fel ümumi
dance all together dingildəşmək fel ümumi
cough all together öskürüşmək fel ümumi
come together topalanmaq fel ümumi
croak all together quruldaşmaq fel ümumi
be always together göbəyi bitişik olmaq fel ümumi
lay together in orderly way çinləmək fel ümumi
string together qaytanlamaq fel ümumi
grow together qaynayıb-qarışmaq fel ümumi
lay together bükmək fel ümumi
go together qoşa getmək fel ümumi
go together bahəm getmək fel ümumi
get together toplanmaq fel ümumi
move all together qurdalaşmaq fel ümumi
roar all together nərildəşmək fel ümumi
squeak all together cığıldaşmaq fel ümumi
flit together pırıldaşmaq fel ümumi
sing together ötüşmək fel ümumi
sleep all together yatışmaq fel ümumi
sleep together in the same bed ayaq-baş yatmaq fel ümumi
cause to laugh all together gülüşdürmək fel ümumi
gather together cəmləşmək fel ümumi
get together bir yerə yığışmaq fel ümumi
look round all together boylanışmaq fel ümumi
mount a horse together tərkləşmək fel ümumi
jump up all together dingildəşmək fel ümumi
seam together bir yerə tikmək fel ümumi
act together baş-başa vermək fel ümumi
give a roar together nərildəşmək fel ümumi
be alone together ikilikdə qalmaq fel ümumi
be afraid all together qorxuşmaq fel ümumi
attack all together üstünə tökülmək fel ümumi
sing together səs-səsə vermək fel ümumi
rush into all together tökülüşmək fel ümumi
put be put together birləşdirilmək fel ümumi
have a talk together söhbətləşmək fel ümumi
work together bahəm işləmək fel ümumi
knock together toxundurmaq fel ümumi
kick all together soncuqlaşmaq fel ümumi
pull together bir yerdə səmimi çalışmaq fel ümumi
groan all together inildəşmək fel ümumi
blend colors together rəngləri qatışdırmaq fel ümumi
go together bərabərcə getmək fel ümumi
laugh loudly together şaqqıldaşmaq fel ümumi
move all together dəbərişmək fel ümumi
creak all together cırıldaşmaq fel ümumi
wail together ulaşmaq fel ümumi
put and tie together sarmalamaq fel ümumi
shout together simultaneously səs-səsə vermək fel ümumi
peep together cığıldaşmaq fel ümumi
fly together uçuşmaq fel ümumi
come together qovuşmaq fel ümumi
laugh all together gülüşmək fel ümumi
run all together yüyrüşmək fel ümumi
howl together ulaşmaq fel ümumi
gather together toplaşmaq fel ümumi
grumble together donquldaşmaq fel ümumi
rock all together yırğalaşmaq fel ümumi
tie together rabitələndirmək fel ümumi
bring together isinişdirmək fel ümumi
bellow together nərildəşmək fel ümumi
bring together dostlaşdırmaq fel ümumi
neigh together kişnəşmək fel ümumi
tremble together titrəşmək fel ümumi
mutter together donquldaşmaq fel ümumi
go well together ahəngdarlaşdırmaq fel ümumi
bellow together böyürüşmək fel ümumi
rise all together qalxışmaq fel ümumi
wallow together ağnaşmaq fel ümumi
shout together bağırışmaq fel ümumi
tie together qaytanlamaq fel ümumi
bray together anqırışmaq fel ümumi
cuckoo all together quqquldaşmaq fel ümumi
play together oynaşmaq fel ümumi
glue together bitişdirmək fel ümumi
flow together axışmaq fel ümumi
come all together tökülüşmək fel ümumi
put together cəmləmək fel ümumi
chirp together vığıldaşmaq fel ümumi
cackle all together qağıldaşmaq fel ümumi
yell all together qışqırışmaq fel ümumi
get together toplaşmaq fel ümumi
work together bərabər işləmək fel ümumi
bring together cəmləşdirmək fel ümumi
stir all together qımıldaşmaq fel ümumi
pull together mehriban işləmək fel ümumi
buzz together vızıldaşmaq fel ümumi
cry together bağırışmaq fel ümumi
crow together banlaşmaq fel ümumi
caw together qarıldaşmaq fel ümumi
call all together qağıldaşmaq fel ümumi
stir all together qurdalaşmaq fel ümumi
bleat together mələşmək fel ümumi
cackle together qaqqıldaşmaq fel ümumi
move all together qımıldaşmaq fel ümumi
moan together vayıldaşmaq fel ümumi
knit together bitişdirmək fel ümumi
cluck together qırtlaşmaq fel ümumi
plunge all together dürtüşmək fel ümumi
flow together qovuşmaq fel ümumi
squall all together qışqırışmaq fel ümumi
shout all together qışqırışmaq fel ümumi
growl together donquldaşmaq fel ümumi
coo all together quruldaşmaq fel ümumi
all together sizli-bizli zərf ümumi
all together hamı birlikdə zərf ümumi
together with birlikdə zərf ümumi
all together birədili zərf ümumi
all together ellilikcə zərf ümumi
together with birgə zərf ümumi
two together dübədü zərf ümumi
four together dördlükdə zərf ümumi
all together hamılıqca zərf ümumi
all the family together ailəliklə zərf ümumi
piece together birləşdirmək phrases ümumi
Birds of a feather flock together kor koru tapar, su da çuxuru phrases ümumi
When two Sundays come together Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə phrases ümumi
keep body and soul together çətin dolanmaq phrases ümumi
put heads together bir yerə yığılıb məsləhətləşmək phrases ümumi
keep body and soul together bir təhər dolanmaq phrases ümumi
throw together kompilyasiya etmək phrases ümumi
Birds of a feather flock together taylı tayını tapar phrases ümumi
When two Sundays come together Qum göyərəndə phrases ümumi
throw together tələsik tərtib etmək phrases ümumi
club together toplaşmaq phrases ümumi
club together yığışmaq phrases ümumi
put heads together bir yerdə müzakirə etmək phrases ümumi
put twist and twist together vəziyyəti qiymətləndirmək phrases ümumi
club together şərik iş görmək phrases ümumi
throw together bir yerə yığmaq phrases ümumi
club together ortaqlıq eləmək phrases ümumi
put twist and twist together anlamaq phrases ümumi
put twist and twist together sezmək phrases ümumi
throw together toplamaq phrases ümumi