• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
trouble making sözünün tərcüməsi (165 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
hazırlama making isim ümumi
istehsal making isim ümumi
acgözlük money-making isim ümumi
pul toplama money-making isim ümumi
pul yığma money-making isim ümumi
tamahkarlıq money-making isim ümumi
varlanma cəhdi money-making isim ümumi
kino istehsalı picture-making isim ümumi
həyəcan trouble isim ümumi
narahatlıq trouble isim ümumi
təşviş trouble isim ümumi
qəza montyoru trouble-shooter isim ümumi
mıxqayıran blacksmith making nails isim ümumi
düymə istehsalı button-making isim ümumi
xalçaçılıq carpet-making isim ümumi
xalıçılıq carpet-making isim ümumi
pendir istehsalı cheese-making isim ümumi
dəsmallıq cloth for making towels isim ümumi
atelye dress-making and tailoring establishment isim ümumi
tarixi qərar epoch-making decision isim ümumi
becərilmə garden-making isim ümumi
inventarizasiya inventory making isim ümumi
arvadbazlıq love-making isim ümumi
qayırılma making isim ümumi
təsis making isim ümumi
xəlq making isim ümumi
durulaşdırma making clear isim ümumi
asanlaşdırma making easier isim ümumi
durulaşdırma making limpid isim ümumi
diriltmə making more lively isim ümumi
multiplikasiya making of animated cartoon isim ümumi
dəyirmiləmə making round isim ümumi
qiymətsizləşdirmə making valueless isim ümumi
qrimləmə making-up isim ümumi
səhifələmə making-up isim ümumi
elçilik match-making isim ümumi
gərdəklik material fit for making a screen isim ümumi
şapkalıq material fit for making caps isim ümumi
düyün merry-making isim ümumi
şadyanalıq merry-making isim ümumi
xalq gəzintisi merry-making: public merry-making isim ümumi
xatakarlıq mischief-making isim ümumi
sərraclıq saddle-making isim ümumi
ələkçilik sieve-making isim ümumi
vedrəlik stuff for making buckets isim ümumi
əndişə trouble isim ümumi
əzab-əziyyət trouble isim ümumi
məşəqqət trouble isim ümumi
qanqaralığı trouble isim ümumi
qanqaraltısı trouble isim ümumi
xata-bala trouble isim ümumi
araqarışdıran trouble-maker isim ümumi
aravuran trouble-maker isim ümumi
aravuruşduran trouble-maker isim ümumi
iğtişaşçı trouble-maker isim ümumi
qilu-qalçı trouble-maker isim ümumi
qalmaqalçı trouble-maker isim ümumi
fitnəçilik trouble-making isim ümumi
fitnəkarlıq trouble-making isim ümumi
xatakarlıq trouble-making isim ümumi
saatsazlıq watch-making isim ümumi
əziyyət trouble isim ümumi
qayğı trouble isim ümumi
konflikt həll edən trouble-shooter isim ümumi
münaqişə həll edən trouble-shooter isim ümumi
adam edən making isim figurative meaning
yonub düzəldən making isim figurative meaning
çətinlik trouble isim ümumi
maneə trouble isim ümumi
kədər trouble isim ümumi
pis iş trouble isim ümumi
pis xəbər trouble isim ümumi
qəm trouble isim ümumi
bədbəxtlik trouble isim ümumi
bəla trouble isim ümumi
müsibət trouble isim ümumi
çaxnaşma trouble isim ümumi
nizamsızlıq trouble isim ümumi
qarışıqlıq trouble isim ümumi
naxoşluq trouble isim ümumi
xəstəlik trouble isim ümumi
nasazlıq trouble isim ümumi
qüsur trouble isim ümumi
narahat olmaq trouble fel ümumi
nigaran olmaq trouble fel ümumi
bəladan qurtarmaq avoid a trouble fel ümumi
başı qovğalı olmaq be in trouble fel ümumi
qarınağrısı vermək cause smb. to trouble; qarınlanmaq fel ümumi
bəlaya düşmək get into trouble fel ümumi
dara düşmək get into trouble fel ümumi
dolaşmaq get into trouble fel ümumi
işi ilişiyə düşmək get into trouble fel ümumi
ilişmək get into trouble fel ümumi
işə düşmək get into trouble fel ümumi
kələyə düşmək get into trouble fel ümumi
bəlaya mübtəla olmaq get into trouble fel ümumi
başı qovğada olmaq get into trouble fel ümumi
xata-balaya düşmək get into trouble fel ümumi
dərdə düşmək get into trouble fel ümumi
dərdlətmək give a lot of trouble fel ümumi
haram etmək give great trouble fel ümumi
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble fel ümumi
dərdə salmaq give trouble fel ümumi
narahatlıq vermək give trouble fel ümumi
sinə dağı çəkmək have much trouble fel ümumi
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. fel ümumi
dümələnmək have trouble fel ümumi
başına əngəl açmaq pull into trouble fel ümumi
əziyyətə salmaq put smb. trouble fel ümumi
zəhmətini öz üzərinə götürmək take the trouble fel ümumi
əndişə etmək trouble fel ümumi
əziyyət vermək trouble fel ümumi
narahatlıq vermək trouble fel ümumi
başağrısı vermək trouble fel ümumi
vərəmləndirmək trouble continually fel ümumi
özünə zəhmət vermək trouble oneself fel ümumi
incitmək trouble fel ümumi
narahat etmək trouble fel ümumi
yormaq trouble fel ümumi
zəhmət vermək trouble fel ümumi
özünə əziyyət vermək trouble fel ümumi
özünə zəhmət vermək trouble fel ümumi
səy göstərmək trouble fel ümumi
bulandırmaq trouble fel figurative meaning
qarışdırmaq trouble fel figurative meaning
korlamaq trouble fel technical
pozmaq trouble fel technical
zədələmək trouble fel technical
cahanşümul epoch-making sifət ümumi
çox mühüm epoch-making sifət ümumi
dövr təşkil edən epoch-making sifət ümumi
acgöz money-making sifət ümumi
pula həris money-making sifət ümumi
tamahkar money-making sifət ümumi
qeyri-ticarət non-profit-making sifət ümumi
etibarlı trouble-free sifət ümumi
möhkəm trouble-free sifət ümumi
sədaqətli trouble-free sifət ümumi
xalçaçılıq carpet-making sifət ümumi
pendirqayıran cheese-making sifət ümumi
tarixi epoch-making sifət ümumi
cihazqayıran instrument-making sifət ümumi
zıqqına-zıqqına making efforts sifət ümumi
əsəbiləşdirici making nervous sifət ümumi
zənginləşdirici making rich sifət ümumi
fitnəkar mischief-making sifət ümumi
azarsız without trouble sifət ümumi
pul gətirən money-making sifət ümumi
qazanclı money-making sifət ümumi
xeyirli money-making sifət ümumi
qorxulu işə girişmək ask for trouble söz birləşməsi ümumi
özünü oda atmaq ask for trouble söz birləşməsi ümumi
bəlaya düşmək be in trouble söz birləşməsi ümumi
dərdə düşmək be in trouble söz birləşməsi ümumi
pendir tutma cheese making söz birləşməsi ümumi
bəlaya düçar olmaq get into trouble söz birləşməsi ümumi
bəlaya düşmək get into trouble söz birləşməsi ümumi
fəlakətə düşmək get into trouble söz birləşməsi ümumi
qorxulu işə girişmək look for trouble söz birləşməsi ümumi
özünü oda atmaq look for trouble söz birləşməsi ümumi
Zəhmətinə dəyməz Not worth the trouble söz birləşməsi ümumi
ara qızışdırmaq trouble water söz birləşməsi ümumi
su bulandırmaq trouble water söz birləşməsi ümumi
zəhmət çəkməyin! Don't trouble yourself! söz birləşməsi ümumi
narahatlıq toxumu seeds of trouble söz birləşməsi ümumi