• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
turn sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
turn dövr isim ümumi
turn down qatlama cib isim ümumi
turn down qatlama manjet isim ümumi
turn down qatlama yaxalıq isim ümumi
turn-screw vintaçan isim ümumi
turn-screw vintburan isim ümumi
good turn xidmət isim ümumi
ill turn pis xidmət isim ümumi
turn dönüş isim ümumi
turn viraj isim ümumi
turn gediş isim ümumi
turn-in kassaya qaytarılmış bilet isim danışıq dili
turn fırlanan hərəkət isim ümumi
turn fırlanma isim ümumi
turn down boyun qaçırma isim danışıq dili
turn down rədd etmə isim danışıq dili
turn döngə isim ümumi
turn dönmə isim ümumi
turn dirsək isim ümumi
turn istiqaməti dəyişmə isim ümumi
turn başlanğıc isim ümumi
turn dəyişmə isim ümumi
turn burum isim ümumi
turn dolama isim ümumi
turn növbə isim ümumi
turn başmaq seyri isim ümumi
turn qısa gəzinti isim ümumi
turn qısa fəaliyyət müddəti isim ümumi
turn bacarıq isim ümumi
turn qabiliyyət isim ümumi
turn forma isim ümumi
turn quruluş isim ümumi
turn coşma isim danışıq dili
turn partlama isim danışıq dili
turn qızışma isim danışıq dili
turn çevirmək fel ümumi
turn döndərmək fel ümumi
cause smb. to turn hərlətmək fel ümumi
cause smb. to turn optimistic nikbinləşdirmək fel ümumi
cause smb. to turn out qovalatdırmaq fel ümumi
cause smb. to turn over çevirtdirmək fel ümumi
cause smb. to turn pale saraltmaq fel ümumi
cause smb. to turn sickly ölgünləşdirmək fel ümumi
cause to turn fırlatdırmaq fel ümumi
cause to turn moldy kifləndirmək fel ümumi
cause to turn musty kifləndirmək fel ümumi
cause turn bald dazlaşdırmaq fel ümumi
do an ill turn kələyə salmaq fel ümumi
do smb. a good turn kiməsə xidmət göstərmək fel ümumi
do smb. an ill turn kiməsə pis xidmət göstərmək fel ümumi
keep one's turn öz növbəsini gözləmək fel ümumi
make smb. turn fırlatdırmaq fel ümumi
old-fashioned: turn old-fashioned köhnəlmək fel ümumi
take a turn for the better əhvalı yaxşılaşmaq fel ümumi
take a turn for the better avandlaşmaq fel ümumi
take a turn for the better ayılmaq fel ümumi
take a turn for the worse pisləşmək fel ümumi
toss and turn burcuxmaq fel ümumi
turn burulmaq fel ümumi
turn dolandırmaq fel ümumi
turn dolanmaq fel ümumi
turn hərləmək fel ümumi
turn hərlənmək fel ümumi
turn a somersault mayallaq aşmaq fel ümumi
turn a somersault mayallaqlamaq fel ümumi
turn ashen kül kimi olmaq fel ümumi
turn at smb.'s voice bir kəsin səsinə geri dönmək fel ümumi
turn away çönmək fel ümumi
turn away sürmək fel ümumi
turn away from üz çevirmək fel ümumi
turn back qanırılmaq fel ümumi
turn bitter acımaq fel ümumi
turn bitter acınmaq fel ümumi
turn blue göyərmək fel ümumi
turn certain color boyanmaq fel ümumi
turn cinder közlənmək fel ümumi
turn courteous ədəblənmək fel ümumi
turn cramped qıclaşmaq fel ümumi
turn deaf karlaşmaq fel ümumi
turn dotty maymaqlaşmaq fel ümumi
turn down rədd etmək fel ümumi
turn down azaltmaq fel ümumi
turn green yaşıllaşmaq fel ümumi
turn green göyərmək fel ümumi
turn grey bozarmaq fel ümumi
turn grey solub-bozarmaq fel ümumi
turn hairy qıllanmaq fel ümumi
turn inside out avand tərəfinə çevirmək fel ümumi
turn inside out naavandına çevirmək fel ümumi
turn inside out tərsinə çevirmək fel ümumi
turn into an affix şəkilçiləşmək fel ümumi
turn into ashes küllüyə çevirmək fel ümumi
turn into asphalt qırlaşmaq fel ümumi
turn into bane zəhrimara dönmək fel ümumi
turn into cement sementləşdirmək fel ümumi
turn into cement sementlənmək fel ümumi
turn into clay gillənmək fel ümumi
turn into clod kəsəkləşmək fel ümumi
turn into flock kilkələşmək fel ümumi
turn into gyps kirəcləşmək fel ümumi
turn into hards kilkələşmək fel ümumi
turn into ice buza dönmək fel ümumi
turn into lead qurğuşunlaşmaq fel ümumi
turn into lime əhəngləşmək fel ümumi
turn into mud bataqlıqlamaq fel ümumi
turn into phosphorate fosforlaşmaq fel ümumi
turn into pitch qatranlaşmaq fel ümumi
turn into plaster gipsləşmək fel ümumi
turn into resin qatranlaşmaq fel ümumi
turn into ruins xarabalaşmaq fel ümumi
turn into salt duzlaşmaq fel ümumi
turn into stone daşa dönmək fel ümumi
turn into swamp bataqlıqlamaq fel ümumi
turn into swamp bataqlıqlaşmaq fel ümumi
turn into swamp bataqlaşmaq fel ümumi
turn into water suya dönmək fel ümumi
turn languid əzginləşmək fel ümumi
turn lazy kəsalət basmaq fel ümumi
turn misty çənləşmək fel ümumi
turn misty dumanlanmaq fel ümumi
turn misty dumanlaşmaq fel ümumi
turn more beautiful gözəllənmək fel ümumi
turn more beautiful gözəlləşmək fel ümumi
turn numb key kimi olmaq fel ümumi
turn numb keyimək fel ümumi
turn numb keyləşmək fel ümumi
turn numb üyüşmək fel ümumi
turn obsolete köhnəlmək fel ümumi
turn off bağlamaq fel ümumi
turn off the gas qazı keçirtmək fel ümumi
turn off the light işığı keçirtmək fel ümumi
turn on açmaq fel ümumi
turn on buraxmaq fel ümumi
turn on water su açmaq fel ümumi
turn one's eyes baxışını yönəltmək fel ümumi
turn out aşkar olmaq fel ümumi
turn out haylamaq fel ümumi
turn out anlaşılmaq fel ümumi
turn out badly tərs getmək fel ümumi
turn out of the house evdən qovalamaq fel ümumi
turn out of the house genitmək fel ümumi
turn over çevirmək fel ümumi
turn over çevrilmək fel ümumi
turn over götür-qoy eləmək fel ümumi
turn over təhvil vermək fel ümumi
turn over aşmaq fel ümumi
turn over in one's mind ölçüb-biçmək fel ümumi
turn over in one's mind düşünüb-daşınmaq fel ümumi
turn over the pages vərəqləmək fel ümumi
turn pale bət-bənizi qaçmaq fel ümumi
turn pale rəngi qaçmaq fel ümumi
turn pale solmaq fel ümumi
turn pale saralıb-solmaq fel ümumi
turn poor kasıb düşmək fel ümumi
turn poor kasıblamaq fel ümumi
turn poor kasıblaşmaq fel ümumi
turn poor kasıblığa düşmək fel ümumi
turn poorer yoxsullanmaq fel ümumi
turn poorer yoxsullaşmaq fel ümumi
turn possibility into reality imkanı gerçəkliyə çevirmək fel ümumi
turn rancid dadıxmaq fel ümumi
turn rancid acımaq fel ümumi
turn red qızarmaq fel ümumi
turn reddish kürənləşmək fel ümumi
turn round üzünü çevirmək fel ümumi
turn round geri dönmək fel ümumi
turn senile kaftarlaşmaq fel ümumi
turn serious ciddiləşmək fel ümumi
turn shallow dayazlamaq fel ümumi
turn sharp iti dönmək fel ümumi
turn slim zərifləşmək fel ümumi
turn sloth kəsalət basmaq fel ümumi
turn sour imirçimək fel ümumi
turn sour qıcqırmaq fel ümumi
turn spin dövr etmək fel ümumi
turn stolid keyləşmək fel ümumi
turn stone daşlaşmaq fel ümumi
turn the edge of the knife bıcağın ağzını korşaltmaq fel ümumi
turn thin suya dönmək fel ümumi
turn to the left sola çevirmək fel ümumi
turn to the right sağa çevirmək fel ümumi
turn torpid keyləşmək fel ümumi
turn traitor xain çıxmaq fel ümumi
turn traitor xəyanətkar çıxmaq fel ümumi
turn traitor xəyanətkar olmaq fel ümumi
turn turbid bulandırılmaq fel ümumi
turn unsociable vəhşiləşmək fel ümumi
turn up yuxarı qaldırmaq fel ümumi
turn up birdən görünmək fel ümumi
turn up one's toes ayaqlarını uzatmaq fel ümumi
turn very old qartlaşmaq fel ümumi
turn vulgar vulqarlaşmaq fel ümumi
turn white ağarmaq fel ümumi
turn white bəyazlanmaq fel ümumi
turn white losing color solub-ağarmaq fel ümumi
turn wild cırlamaq fel ümumi
turn wood into charcoal kömür olmaq fel ümumi
turn worse betərləşmək fel ümumi
turn worse xarablaşmaq fel ümumi
turn yellow saralıb-solmaq fel ümumi
turn yellow saralmaq fel ümumi
turn yellow solub-saralmaq fel ümumi
upside turn upside down araq-varaq eləmək fel ümumi
turn çevrilmək fel ümumi
turn dönmək fel ümumi
turn fırlandırmaq fel ümumi
turn fırlatmaq fel ümumi
turn fırlanmaq fel ümumi
turn eşilmək fel ümumi
turn eşmək fel ümumi
turn yönəltmək fel computer
turn getmək fel ümumi
turn yönəlmək fel ümumi
turn qovmaq fel ümumi
turn nişan almaq fel ümumi
turn tuşlamaq fel ümumi
turn dəf etmək fel ümumi
turn qayıtmaq fel ümumi
turn çevirtdirmək fel ümumi
turn yonmaq fel ümumi
turn yonulmaq fel ümumi
turn cəmləmək fel ümumi
turn cəmləşdirmək fel ümumi
turn götür-qoy etmək fel ümumi
turn dəyişmək fel ümumi
turn çevirmək fel ümumi
turn tərcümə etmək fel ümumi
turn dəyişdirmək fel ümumi
turn dəyişmək fel ümumi
turn dövriyyəyə buraxmaq fel ümumi
turn çürümək fel ümumi
turn çürütmək fel ümumi
turn xara olmaq fel ümumi
turn xarab etmək fel ümumi
turn kütləşdirmək fel ümumi
turn sürmək fel ümumi
turn şumlamaq fel ümumi
turn hörmək fel ümumi
turn toxumaq fel ümumi
turn olmaq fel ümumi
turn down qatlama sifət ümumi
turn down qatlanan sifət ümumi
out of turn növbədən xaric zərf ümumi
at every turn hər addımda söz birləşməsi ümumi
at every turn hər yerdə söz birləşməsi ümumi
at the next turn of the wheel bəxt dönəndə söz birləşməsi ümumi
at the next turn of the wheel bəxt gətirməyəndə söz birləşməsi ümumi
at the next turn of the wheel tale dönəndə söz birləşməsi ümumi
be on the turn dəyişikliyə məruz qalmaq söz birləşməsi ümumi
be on the turn dəyişmək söz birləşməsi ümumi
do smb. a good turn bir kəsə yaxşı xidmət etmək söz birləşməsi ümumi
Even worm will turn Ən həlim adamın da səbr kəsası daşar söz birləşməsi ümumi
not to do a hand's turn qətiyyən əl vurmamaq söz birləşməsi ümumi
not to turn a hair özünü o yerə qoymamaq söz birləşməsi ümumi
not to turn a hair tükü də tərpənməmək söz birləşməsi ümumi
quick turn sərt döngə söz birləşməsi ümumi
quick turn sərt dönüş söz birləşməsi ümumi
turn a blind eye to smth. nəyəsə gözlərini yummaq söz birləşməsi ümumi
turn a deaf ear qulaqardına gəlmək söz birləşməsi ümumi
turn a deaf ear to məhəl qoymamaq söz birləşməsi ümumi
turn a deaf ear to qulaqardına vurmaq söz birləşməsi ümumi
turn a deaf ear to saymamaq söz birləşməsi ümumi
turn against smb. bir kəsə qarşı çıxmaq söz birləşməsi ümumi
turn against smb. bir kəsin ələyhinə çıxmaq söz birləşməsi ümumi
turn against smth. bir şeyə qarşı çıxmaq söz birləşməsi ümumi
turn against smth. bir şeyin ələyhinə çıxmaq söz birləşməsi ümumi
turn an honest penny halal pul qazanmaq söz birləşməsi ümumi
turn aside rədd etmək söz birləşməsi ümumi
turn away üz döndərmək söz birləşməsi ümumi
turn back geri çəkilməyə məcbur etmək söz birləşməsi ümumi
turn back geri oturtmaq söz birləşməsi ümumi
turn down azaltmaq söz birləşməsi ümumi
turn gery solmaq söz birləşməsi ümumi
turn green gömgöy olmaq söz birləşməsi ümumi
turn green göyərmək söz birləşməsi ümumi
turn grey saçı ağarmaq söz birləşməsi ümumi
turn grey saçlarına dən düşmək söz birləşməsi ümumi
turn in qıvrılmaq söz birləşməsi ümumi
turn inside out tərs üzünü çevirmək söz birləşməsi ümumi
turn into black ağa qara, qaraya ağ demək söz birləşməsi ümumi
turn into smth. bir şeyə çevrilmək söz birləşməsi ümumi
turn off söndürmək söz birləşməsi ümumi
turn off şəbəkədən ayırmaq söz birləşməsi ümumi
turn on işə salmaq söz birləşməsi ümumi
turn on qoşmaq söz birləşməsi ümumi
turn on smth. bir şeydən asılı olmaq söz birləşməsi ümumi
turn one's angle topuğunu burxutmaq söz birləşməsi ümumi
turn one's coat başqa partiyaya keçmək söz birləşməsi ümumi
turn one's coat əqidəsini dəyişmək söz birləşməsi ümumi
turn one's sleeves qollarını çırmalamaq söz birləşməsi ümumi
turn one's sleeves qollarını qatlamaq söz birləşməsi ümumi
turn out söndürmək söz birləşməsi ümumi
turn over çevirmək söz birləşməsi ümumi
turn red qızarmaq söz birləşməsi ümumi
turn the blind eye to smth. bir şeyə göz yummaq söz birləşməsi ümumi
turn the corner çətin vəziyyətdən çıxmaq söz birləşməsi ümumi
turn the corner çətin vəziyyətdən dönmək söz birləşməsi ümumi
turn the corner təhlükəli vəziyyətdən çıxmaq söz birləşməsi ümumi
turn the corner təhlükəli vəziyyətdən dönmək söz birləşməsi ümumi
turn to smth. bir şeyə çevrilmək söz birləşməsi ümumi
vero