• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
two sözünün tərcüməsi (199 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
two ikilik isim ümumi
two ikisi isim ümumi
two iki say ümumi
two iki say ümumi
two ikilik say ümumi
two ikinci say ümumi
two ikilik say ümumi
two iki il say ümumi
two qoşa cəm ümumi
two cüt cəm ümumi
two-headed eagle ikibaşlı qartal isim ümumi
two-handled saw ikisaplı mişar isim ümumi
two-wheeled cart ikitəkərli araba isim ümumi
two-sail boat ikiyelkənli qayıq isim ümumi
two-room flat ikigözlü mənzil isim ümumi
two-seater ikiyerli təyyarə isim ümumi
two-coil cracking ikisobalı krekinq isim ümumi
two-horse cart ikiatlı araba isim ümumi
two-seater ikiyerli avtomobil isim ümumi
two-master ikidorlu gəmi isim ümumi
two-horned animals ikibuynuzlu heyvanlar isim ümumi
two-volume edition ikicildlik isim ümumi
two copeck coin ikiqəpiklik isim ümumi
two deuce ikilik isim ümumi
two-piecer ikitaxta tuman isim ümumi
two-piecer qarnitur isim ümumi
two-act play ikipərdəli pyes isim ümumi
two-flat house ikimənzilli ev isim ümumi
two-year-old sheep şişək isim ümumi
two-seater ikiadamlıq avtomobil isim ümumi
two-shift work ikinövbəli iş isim ümumi
gun with two barrels ikilülə isim ümumi
two-window room ikipəncərəli otaq isim ümumi
he-goat of more than two years old dıbır isim ümumi
two-stage process ikimərhələli proses isim ümumi
rest of two hours ikisaatlıq istirahət isim ümumi
two-colored: being two-colored dürənglik isim ümumi
two-oar ikiavarlı qayıq isim ümumi
two-room flat ikiotaqlı mənzil isim ümumi
two-leaved door ikilaylı qapı isim ümumi
two-humped camel ikihürgüclü dəvə isim ümumi
two-day rest ikigünlük istirahət isim ümumi
parliament of two houses ikipalatalı parlament isim ümumi
two-humped female camel arvana isim ümumi
two helpings of salad iki pay salat isim ümumi
two-color flag ikirəng bayraq isim ümumi
divide into two ikiləmək fel ümumi
two-time vəfasızlıq etmək fel ümumi
be divided in two yarılanmaq fel ümumi
two-time aldatmaq fel ümumi
divide into two parts paralamaq fel ümumi
two-time vəfasız çıxmaq fel ümumi
divide smth. into two equal halves ortalamaq fel ümumi
cut into two parts paralamaq fel ümumi
be divided into two parts ikilənmək fel ümumi
arrange in sets of two cütləmək fel ümumi
divide in two yarı bölmək fel ümumi
cut into two equal parts şaqqa fel ümumi
cut into two equal parts şappalamaq fel ümumi
be divided into two parts paralanmaq fel ümumi
divide into two ikiləşdirmək fel ümumi
cut in two bir şeyi yarı bölmək fel ümumi
two-coloured ikirəng sifət ümumi
two-headed ikibaşlı sifət ümumi
two-atomic ikiatomlu sifət ümumi
two-armed ikiqollu sifət ümumi
two-tongued yalançı sifət ümumi
two-arch ikitağ sifət ümumi
two-handed ikiqulplu sifət ümumi
two-seater ikinəfərlik sifət ümumi
two-wheeled ikitəkər sifət ümumi
two-storeyed ikimərtəbəli sifət ümumi
two-day ikigünlük sifət ümumi
two-winged qoşaqanad sifət ümumi
two-year-old ikiyaşar sifət ümumi
two-engined ikimühərrikli sifət ümumi
two-arched ikitağ sifət ümumi
two-angled ikibucaqlı sifət ümumi
two-faced yalançı sifət ümumi
two-row ikisıralı sifət ümumi
two-voiced ikisəsli sifət ümumi
two-stringed ikitelli sifət ümumi
two-storeyed ikiqatlı sifət ümumi
two-storeyed ikimərtəbə sifət ümumi
two-volume ikcildli sifət ümumi
two-week ikihəftəlik sifət ümumi
two-man iki adamdan ibarət olan sifət ümumi
two-year-old ikiillik sifət ümumi
two-year ikiyaşar sifət ümumi
two-member cüttərkibli sifət ümumi
two-masted ikidorlu sifət ümumi
two-horned qoşabuynuz sifət ümumi
two-handed iki əlli sifət ümumi
two-fingered ikibarmaq sifət ümumi
two-horse ikiatlı sifət ümumi
two-horse qoşaatlı sifət ümumi
two-liter ikilitrlik sifət ümumi
two-legged ikiayaqlı sifət ümumi
two-humped ikigüvənli sifət ümumi
two-face dürəng sifət ümumi
two-row ikicərgəli sifət ümumi
two-legged iki ayaqlı sifət ümumi
two-lined ikimil sifət ümumi
two-masted qoşadorlu sifət ümumi
two-leaved ikiyarpaqlı sifət ümumi
two-leaved ikitaylı sifət ümumi
two-chamber ikipalatalı sifət ümumi
two-color dürəng sifət ümumi
two-decked ikigöyərtəli sifət ümumi
two-phase ikifazalı sifət ümumi
two-seater ikiyerli sifət ümumi
two-stringed ikisimli sifət ümumi
two-field ikitarlalı sifət agricultural
two-way ikitərəfli sifət ümumi
two-stratum ikitəbəqəli sifət ümumi
two-sided ikitərəfli sifət ümumi
two-shift ikinövbəli sifət ümumi
two-scene ikişəkilli sifət ümumi
two-ply ikiqat sifət ümumi
two-man ikiadamlıq sifət ümumi
two-colored dürəng sifət ümumi
two-coloured dürəng sifət ümumi
two-digit ikirəqəmli sifət ümumi
two-century ikiəsirlik sifət ümumi
of two ikiyaşlı sifət ümumi
two-tongued ikidilli sifət ümumi
two-faced qeyri-səmimi sifət ümumi
two-monthly ikiaylıq sifət ümumi
two-engined ikimotorlu sifət ümumi
two-manat ikimanatlıq sifət ümumi
two-edged ikiağızlı sifət ümumi
two-faced ikiüzlü sifət ümumi
two-footed ikiayaqlı sifət ümumi
two-year ikiillik sifət ümumi
two-sailed qoşayelkənli sifət ümumi
two-meaning ikimənalı sifət ümumi
two-room ikiotaqlı sifət ümumi
two-act ikipərdəli sifət ümumi
two-wheeled qoşatəkərli sifət ümumi
two-eyed ikigözlü sifət ümumi
two-handed ikidəstəkli sifət ümumi
two-humped ikihürgüclü sifət ümumi
two-layer ikitəbəqəli sifət ümumi
two-year-old ikiyaşlı sifət ümumi
two-horned ikibuynuzlu sifət ümumi
two-handled ikiqulplu sifət ümumi
two-flat ikimənzilli sifət ümumi
two-part ikihissəli sifət ümumi
two-tongued riyakar sifət ümumi
two-colour dürəng sifət ümumi
two-faced ikisifətli sifət ümumi
two-winged ikiqanadlı sifət ümumi
two-window ikipəncərəli sifət ümumi
two-horned qoşabuynuzlu sifət ümumi
two-leaved ikilaylı sifət ümumi
two-handled ikisaplı sifət ümumi
two-month ikiaylıq sifət ümumi
two-month-old ikiaylıq sifət ümumi
two-ply ikiqatlı sifət ümumi
two-hour ikisaatlıq sifət ümumi
two-sail ikiyelkənli sifət ümumi
two-percent ikifaizli sifət ümumi
two-member ikitərkibli sifət ümumi
two-party ikipartiyalı sifət ümumi
two-seater ikiadamlıq sifət ümumi
two-handed iki əldən istifadə edən sifət ümumi
two-man ikiyerli sifət ümumi
two-handed çevik sifət ümumi
two-handed zirək sifət ümumi
two-edged ikimənalı sifət ümumi
two-way ikixətli sifət ümumi
two by two qoşa-qoşa zərf ümumi
one or two bir-iki zərf ümumi
every two years ilaşırı zərf ümumi
in a day or two bugün-sabah zərf ümumi
two and two ikibir zərf ümumi
only two ikicə zərf ümumi
two of us ikilikdə zərf ümumi
in two yarı zərf ümumi
in two rows ikiçin zərf ümumi
two together dübədü zərf ümumi
in two rows ikicərgə zərf ümumi
as like as two peas iki damla su kimi oxşar phrases ümumi
put in one's two cents worth öz mülahizəsini bildirmək phrases ümumi
seesaw between two opinions iki fikir arasında qalmaq phrases ümumi
A bird in the hand is worth two in the bush Az olsun, üz olsun phrases ümumi
put in one's two cents worth öz fikrini demək phrases ümumi
take smb. down a peg or two köpünü almaq phrases ümumi
When two Sundays come together Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə phrases ümumi
as like as two peas alma almaya bənzər phrases ümumi
two of spades qaratoxmaq ikilik phrases ümumi
in two iki yerə phrases ümumi
in two iki hissəyə phrases ümumi
in two ikiyə phrases ümumi
two of them onların ikisi phrases ümumi
When two Sundays come together Qum göyərəndə phrases ümumi
put in one's two cents worth öz mülahizəsini söyləmək phrases ümumi
in two ayrılıqda phrases ümumi
in two ayrı-ayrı phrases ümumi