• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
uşağın qeyri qanuni doğulmasını sübut etmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qeyri-normallıq abnormality isim ümumi
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist isim ümumi
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist isim ümumi
qeyri-professional amateur isim ümumi
qeyri-professionallıq amateurishness isim ümumi
qeyri-professionallıq amateurship isim ümumi
qeyri-müəyyənlik ambiguity isim ümumi
qeyri-müəyyənlik ambiguousness isim ümumi
sübut argument isim ümumi
sübut göstərmə argumentation isim ümumi
qeyri-təbiilik artificiality isim ümumi
qeyri-təbiilik artificialness isim ümumi
sübut attest isim ümumi
qeyri-qanuni doğulma bastardly isim ümumi
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch isim ümumi
qeyri-ciddilik boyishness isim ümumi
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate isim ümumi
qeyri-qanuni uşaq chance-child isim ümumi
qeyri-leqallıq clandestinity isim ümumi
sübut confirmation isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
qeyri-müəyyənlik doubtfulness isim ümumi
qeyri-adi eccentric isim ümumi
qeyri-adilik eccentricity isim ümumi
qeyri-müəyyənlik evasiveness isim ümumi
qeyri-səmimilik evasiveness isim ümumi
qeyri-adilik exclusiveness isim ümumi
qeyri-adi exotic isim ümumi
qeyri-adilik fabulousness isim ümumi
qanuni ticarət fair-trade isim ümumi
qeyri-ciddilik flippancy isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
qeyri-rəsmi müşavirə get-together isim ümumi
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
qanuni varis heir-at-law isim ümumi
qeyri-qanunilik illegality isim ümumi
qeyri-bərabərlik imbalance isim ümumi
qeyri-mümkünlük impossibility isim ümumi
qeyri-dəqiqlik inaccuracy isim ümumi
qeyri-dəqiqlik inexactitude isim ümumi
qeyri-həssaslıq insensibility isim ümumi
qeyri-səmimilik insincerity isim ümumi
qeyri-müntəzəm iş jobbing isim ümumi
qeyri-bərabərlik lability isim ümumi
qeyri-ciddilik laxity isim ümumi
qeyri-ciddilik levity isim ümumi
uşağın anasına müraciətlə dediyi söz mammy isim ümumi
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat isim ümumi
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence isim ümumi
qeyri-müəyyənlik nebulousness isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
qeyri-adilik oddity isim ümumi
qeyri-adilik oddness isim ümumi
qeyri-bərabərlik odds isim ümumi
qeyri-şəffaflıq opaqueness isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield isim ümumi
pasterizə etmək pasteurize isim ümumi
boşboğazlıq etmək perorate isim ümumi
naqqallıq etmək perorate isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
sübut proof isim ümumi
qeyri-adilik rareness isim ümumi
təmir etmək recondition isim ümumi
həll etmək üçün göndərmə relegation isim ümumi
serenada ifa etmək serenade isim ümumi
öz fikrini bəyan etmək showdown isim ümumi
solo ifa etmək üçün əsər solo isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
sükanı idarə etmək steering isim ümumi
əlavə etmək supplement isim ümumi
qeyri-şəffaflıq tarnish isim ümumi
qeyri-təbiilik theatricality isim ümumi
qeyri-səmimilik unkindness isim ümumi
qeyri-reallıq unreality isim ümumi
qeyri-sabitlik unsteadiness isim ümumi
istifadə etmək utilisation isim ümumi
qeyri-sabitlik variability isim ümumi
sübut vindication isim ümumi
qeyri-müntəzəmlik irregularity isim ümumi
qeyri-təbiilik abnormality isim ümumi
qeyri-təbiilik affectation isim ümumi
islah etmək amend the text isim ümumi
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior isim ümumi
qeyri-əxlaqilik amorality isim ümumi
qeyri-elmilik antiscientific character isim ümumi
qeyri-simmetriklik asymmetry isim ümumi
qeyri-məhsuldarlıq barrenness isim ümumi
cığallıq etmək bax: cığallamaq isim ümumi
qeyri-obyektivlik bias isim ümumi
qeyri-mütənahilik boundlessness isim ümumi
qeyri-sabitlik changeability isim ümumi
məntiqli sübut cogent argument isim ümumi
qeyri-ədəbi dil colloquial language isim ümumi
qərar qəbul etmək decision; qərarsız isim ümumi
qeyri-sərbəstlik dependence isim ümumi
qeyri-qabillik disability isim ümumi
qeyri-münasiblik discrepancy isim ümumi
qeyri-müvafiqlik discrepancy isim ümumi
qeyri-mütənasiblik disproportion isim ümumi
qeyri-kafilik dissatisfaction isim ümumi
qeyri-məmnunluq dissatisfaction isim ümumi
qeyri-mütənahilik endlessness isim ümumi
güzəşt etmək excuse isim ümumi
sərf etmək expend isim ümumi
qeyri-adı istedad extraordinary talent isim ümumi
şahid-sübut fact isim ümumi
qeyri-həqiqilik falseness isim ümumi
qeyri-həqiqilik falsity isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək grace isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək gracefulness isim ümumi
qanuni vərəsə heir-at-law isim ümumi
qeyri-səmimilik hypocrisy isim ümumi
qəsd etmək ill will isim ümumi
qeyri-hüquqilik illegality isim ümumi
qeyri-leqallıq illegality isim ümumi
qeyri-qanunilik illegibility isim ümumi
qeyri-hüquqilik illegitimacy isim ümumi
qeyri-məntiqilik illogicality isim ümumi
qeyri-maddilik immateriality isim ümumi
qeyri-kamillik immaturity isim ümumi
qeyri-mütəhərriklik immobility isim ümumi
qeyri-əxlaqilik immorality isim ümumi
qeyri-mükəmməllik imperfection isim ümumi
qeyri-təkmillik imperfection isim ümumi
qeyri-həyatilik impracticability isim ümumi
qeyri-reallıq impracticability isim ümumi
qeyri-düzgünlük inaccuracy isim ümumi
qeyri-fəallıq inactivity isim ümumi
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy isim ümumi
qeyri-müvafiqlik incompatibility isim ümumi
qeyri-mükəmməllik incompletion isim ümumi
qeyri-münasiblik incongruousness isim ümumi
qeyri-ardıcıllıq inconsequence isim ümumi
qeyri-həssaslıq inconsiderateness isim ümumi
qeyri-ardıcıllıq inconsistency isim ümumi
qeyri-sabitlik inconstancy isim ümumi
qeyri-müəyyənlik indefiniteness isim ümumi
qeyri-qətilik indefiniteness isim ümumi
qeyri-qətilik indetermination isim ümumi
qeyri-bərabərlik inequality isim ümumi
qeyri-dəqiqlik inexactness isim ümumi
qeyri-münbitlik infertility isim ümumi
qeyri-mütənahilik infinity isim ümumi
qeyri-rəsmilik informality isim ümumi
qeyri-harmoniklik inharmoniousness isim ümumi
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease isim ümumi
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor isim ümumi
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent isim ümumi
qeyri-həssaslıq insensitivity isim ümumi
qeyri-stabillik instability isim ümumi
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency isim ümumi
qeyri-iradilik involuntariness isim ümumi
qeyri-ixtiyarilik involuntariness isim ümumi
qeyri-şüurilik involuntariness isim ümumi
qeyri-nizamilik irregularity isim ümumi
qeyri-sərbəstlik lack of initiative isim ümumi
qeyri-ciddilik lack of seriousness isim ümumi
qeyri-mütəşəkkillik lack of system isim ümumi
qeyri-ciddilik lightness isim ümumi
qeyri-məhdudluq limitlessness isim ümumi
qeyri-varlıq non-entity isim ümumi
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence isim ümumi
qeyri-şəffaflıq opacity isim ümumi
təchiz etmək outfit isim ümumi
parazitlik etmək parasitology isim ümumi
güzəşt etmək pardon isim ümumi
qeyri-fəallıq passiveness isim ümumi
qeyri-fəallıq passivity isim ümumi
patrul patrol; patrulluq etmək isim ümumi
yiyəlik etmək play the master isim ümumi
qeyri-səmimilik pretence isim ümumi
qeyri-səmimilik pretense isim ümumi
şahid-sübut proof isim ümumi
sübut-dəlil proof isim ümumi
irqi qeyri-obyektivlik racial bias isim ümumi
reaksiya reaction; reaksiya etmək isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək refinement isim ümumi
qeyri-adilik singularity isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
qeyri-ədəbi dil spoken language isim ümumi
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics isim ümumi
qeyri-məqbulluq unacceptability isim ümumi
qeyri-məlumluq uncertainty isim ümumi
qeyri-ritmilik unevenness isim ümumi
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work isim ümumi
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness isim ümumi
qeyri-həyatilik unreality isim ümumi
qeyri-çəkingənlik unrestraint isim ümumi
qeyri-kafi unsatisfactory isim ümumi
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness isim ümumi
qeyri-sağlam unsound isim ümumi
qeyri-stabil benzin unstable gasoline isim ümumi
qanuni qüvvə validity isim ümumi
sifraq etmək vomit isim ümumi
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence isim ümumi
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth isim medical
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination isim medical
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
digər dəlilləri inkar edən sübut counterevidence isim law
ifraz etmək secrete isim physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
izolə etmək üçün material insulation isim electrical engineering
qeyri-siravi çavuş non-combatant isim military
qeyri-siravi əsgər non-combatant isim military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
xalq qeyri-nizami qoşunu militia isim history
bir şeyi sübut edən imza attest isim ümumi
sübut case isim ümumi
qeyri-səmimi nitq circumlocution isim ümumi
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier isim ümumi
əsaslı sübut cogency isim ümumi
qeyri-sərbəstlik constraint isim ümumi
qeyri-ciddi münasibət dalliance isim ümumi
istifadə etmək embrace isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab equivocation isim ümumi
sübut evidence isim ümumi
qeyri-adilik extravagance isim ümumi
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
qeyri-sabitlik fluidity isim ümumi
qeyri-ciddilik futility isim ümumi
qeyri-müəyyən vəziyyət hover isim ümumi
qeyri-sabitlik mobility isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
qeyri-aydınlıq opacity isim ümumi
qeyri-müəyyənlik opacity isim ümumi
qeyri-adi təzahür outburst isim ümumi
məğlub etmək overthrow isim ümumi
məhv etmək overthrow isim ümumi
qeyri-real phantasm isim ümumi
qeyri-adi istedadlı adam prodigy isim ümumi
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy isim ümumi
sübut reality isim ümumi
sübut göstərmə reasoning isim ümumi
qeyri-təbii studied isim ümumi
qeyri-müəyyənlik suspense isim ümumi
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl isim ümumi
sübut testimony isim ümumi
qeyri-müəyyənlik tortuosity isim ümumi
qeyri-səmimilik tortuosity isim ümumi
qeyri-müntəzəmlik unevenness isim ümumi
sübut witness isim ümumi
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard isim ümumi
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard isim ümumi
qeyri-müəyyənlik limbo isim ümumi
qeyri-kommersiya non-profit isim ümumi
qeyri-obyektiv biased isim ümumi
əsaslı sübut smasher isim danışıq dili
qeyri-müntəzəmlik intermission isim medical
əmlakdan mərhum etmək eviction isim law
maddi sübut exhibit isim law
alicənablıqla hərəkət etmək game isim figurative meaning
qeyri-adilik kink isim figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation isim figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider isim figurative meaning
qeyri-iradi tələbat appetite isim ümumi
sübut clue isim ümumi
təltif etmək decorate isim ümumi
qeyri-müəyyənlik equivocality isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab evasion isim ümumi
sübut fact isim ümumi
qeyri-qanuni gəlir graft isim ümumi
qeyri-səmimilik hollowness isim ümumi
qeyri-müntəzəmlik jam isim ümumi
qeyri-müəyyənlik toss-up isim ümumi
sübut warrant isim ümumi
qeyri-adi hadisə phenomenon isim danışıq dili
sübut demonstration isim ümumi
qeyri-müəyyənlik generality isim ümumi
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture isim ümumi
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation isim ümumi
icad etmək manufacture isim ümumi
qeyri-obyektivlik odds isim ümumi
çıxış etmək hüququ floor isim ümumi
qeyri-məhsuldar poor isim ümumi
iştirak etmək üçün ərizə entry isim ümumi
tərk etmək abandon fel ümumi
pərt etmək abash fel ümumi
ixtisar etmək abbreviate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate from fel ümumi
nifrət etmək abhor fel ümumi
ləğv etmək abolish fel ümumi
nifrət etmək abominate fel ümumi
ixtisar etmək abridge fel ümumi
ləğv etmək abrogate fel ümumi
təhqir etmək abuse fel ümumi
yanaşı etmək abut fel ümumi
həmhüdud etmək abut fel ümumi
vurğulu etmək accentuate fel ümumi
etiraf etmək accept fel ümumi
qəbul etmək accept fel ümumi
müşayiət etmək accompany fel ümumi
icra etmək accomplish fel ümumi
izah etmək account fel ümumi
vəkil etmək accredit fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse fel ümumi
vero