• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
walk idle sözünün tərcüməsi (197 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
piyadalar üçün yol foot-walk isim ümumi
səki foot-walk isim ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq walk isim ümumi
gəzib dolaşma walk isim ümumi
piyada gəzmə walk isim ümumi
boş xülya idle fancy isim ümumi
işsiz-gücsüz adam idle man isim ümumi
boşdanışma idle talk isim ümumi
lağlağılıq idle talk isim ümumi
naqqallıq idle talk isim ümumi
qoz dağarcığı idle talker isim ümumi
yanşaq idle talker isim ümumi
gəzinti taking a walk isim ümumi
ayaqseyri walk isim ümumi
başmaqseyri walk isim ümumi
həyat cığırı walk of life isim ümumi
liftsiz ev walk-up isim danışıq dili
gəzinti walk isim ümumi
yeriş walk isim ümumi
yeriş tərzi walk isim ümumi
addım walk isim ümumi
məsafə walk isim ümumi
boşdayanma idle isim computer
məşğuliyyətsizlik idle isim computer
gəzinti yeri walk isim ümumi
hasarlanmış yer walk isim ümumi
avara gəzmək idle fel ümumi
boş-bekar dolanmaq idle fel ümumi
boş-bekar gəzmək idle fel ümumi
heç bir iş görməmək idle fel ümumi
tənbəllik etmək idle fel ümumi
veyillənmək idle fel ümumi
ayaqla gəzmək walk fel ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq walk fel ümumi
piyada gəzmək walk fel ümumi
uzaqlaşmaq walk away fel ümumi
tərk etmək walk away fel ümumi
çıxıb getmək walk away fel ümumi
güclə yerimək be hardly able to walk fel ümumi
bikar olmaq be idle fel ümumi
gəzmək be out for a walk fel ümumi
yeritdirmək cause smb. to walk fel ümumi
başmaqseyri nə çıxmaq go for a walk fel ümumi
gəzintiyə getmək go for a walk fel ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq have a walk fel ümumi
gəzmək have a walk fel ümumi
gəzinmək have a walk fel ümumi
parkda gəzişmək have a walk in the park fel ümumi
avaralanmaq idle fel ümumi
bikar gəzmək idle fel ümumi
boş-bikar gəzmək idle fel ümumi
can çəkmək idle fel ümumi
səllimi gəzmək idle about fel ümumi
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time fel ümumi
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk fel ümumi
cövlan etmək take a walk fel ümumi
hərlənmək take a walk fel ümumi
seyr eləmək take a walk fel ümumi
gəzişmək take a walk fel ümumi
gəzdirmək take out for a walk fel ümumi
dəng etmək tire smb. of idle talk fel ümumi
gəzmək walk fel ümumi
piyada getmək walk fel ümumi
var-gəl etmək walk about fel ümumi
dolanmaq walk along fel ümumi
qol-qola getmək walk arm in arm fel ümumi
dal-dalı yerimək walk backwards fel ümumi
geri-geri getmək walk backwards fel ümumi
başaçıq gəzmək walk bareheaded fel ümumi
küçəaşağı getmək walk down the street fel ümumi
qapı-qapı gəzmək walk from yard to yard fel ümumi
əl-ələ gəzmək walk hand in hand fel ümumi
boş-bikar gəzmək walk idly fel ümumi
beşbir gəzmək walk in fives fel ümumi
qarış-qarış gəzmək walk inch by inch fel ümumi
dazılamaq walk quickly fel ümumi
sürətlə getmək walk quickly fel ümumi
yeyin yerimək walk quickly fel ümumi
buraz üstündə gəzmək walk the tightrope fel ümumi
gəzinmək walk up and down fel ümumi
qoltuqağacı ilə gəzmək walk with crutches fel ümumi
nizamla yerimək walk with regular steps fel ümumi
boş-boşuna vaxt keçirmək idle fel ümumi
gəzib dolaşmaq walk fel ümumi
hərəkət etmək walk fel ümumi
var-gəl etmək walk fel ümumi
yerimək walk fel ümumi
aparmaq walk fel ümumi
dolandırmaq walk fel ümumi
gəzdirmək walk fel ümumi
gəzməyə aparmaq walk fel ümumi
görsənmək walk fel ümumi
zahir olmaq walk fel ümumi
zühur etmək walk fel ümumi
boş idle sifət ümumi
işləməyən idle sifət ümumi
işsiz idle sifət ümumi
məşğul olmayan idle sifət ümumi
boş-boş idle sifət ümumi
boşgəzən idle sifət ümumi
boşuna idle sifət ümumi
gəzəyən idle sifət ümumi
işsiz-gücsüz idle sifət ümumi
işsiz-peşəsiz idle sifət ümumi
quru-boş idle sifət ümumi
veyl idle sifət ümumi
əliboş idle sifət ümumi
fəaliyyətsiz idle sifət ümumi
istifadə olunmayan idle sifət ümumi
ölü idle sifət ümumi
asudə idle sifət ümumi
azad idle sifət ümumi
avara idle sifət ümumi
tənbəl idle sifət ümumi
veyil idle sifət ümumi
bihudə idle sifət ümumi
əbəs idle sifət ümumi
faydasız idle sifət ümumi
hədər idle sifət ümumi
mənasız idle sifət ümumi
səmərəsiz idle sifət ümumi
xeyirsiz idle sifət ümumi
bikar idle zərf ümumi
boş-bikar idle zərf ümumi
həddən artıq tənbəl bone idle söz birləşməsi ümumi
lap tənbəl bone idle söz birləşməsi ümumi
Arxı keç sonra bərəkallah de! Don't run before you can walk söz birləşməsi ümumi
Çay gəlməmiş çırmanma! Don't run before you can walk söz birləşməsi ümumi
Çayı keçməmiş hop demə! Don't run before you can walk söz birləşməsi ümumi
gəzintiyə getmək go for a walk söz birləşməsi ümumi
gəzməyə getmək go for a walk söz birləşməsi ümumi
gəzib dolaşmaq have a walk söz birləşməsi ümumi
əzəmətli yeriş portly walk söz birləşməsi ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq take a walk söz birləşməsi ümumi
gəzmək take a walk söz birləşməsi ümumi
oğurlamaq walk away with söz birləşməsi ümumi
qaçırmaq walk away with söz birləşməsi ümumi
geri qayıtmaq walk back söz birləşməsi ümumi
daxil olmaq walk in söz birləşməsi ümumi
içəri girmək walk in söz birləşməsi ümumi
cah-calal içərisində üzmək walk in golder slippers söz birləşməsi ümumi
çox zəngin olmaq walk in golder slippers söz birləşməsi ümumi
heyrətə salmaq walk in on smb. söz birləşməsi ümumi
qəflətən yaxalamaq walk in on smb. söz birləşməsi ümumi
cah-calal içərisində üzmək walk in silver slippers söz birləşməsi ümumi
çox zəngin olmaq walk in silver slippers söz birləşməsi ümumi
daxil olmaq walk into söz birləşməsi ümumi
içəri girmək walk into söz birləşməsi ümumi
ictimai vəziyyət walk of life söz birləşməsi ümumi
məşğuliyyət walk of life söz birləşməsi ümumi
peşə walk of life söz birləşməsi ümumi
aparmaq walk off söz birləşməsi ümumi
özü ilə aparmaq walk off söz birləşməsi ümumi
oğurlamaq walk off with söz birləşməsi ümumi
qaçırmaq walk off with söz birləşməsi ümumi
irəli getmək walk on söz birləşməsi ümumi
gözü ayağının altını görməmək walk on air söz birləşməsi ümumi
sevincdən uçmaq walk on air söz birləşməsi ümumi
çıxıb getmək walk out söz birləşməsi ümumi
bir kəsi atmaq walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi qoyub çıxıb getmək walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi tərk etmək walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
əkilmək walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
pis gündə qaçmaq walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
yayınmaq walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
adlayıb keçmək walk over söz birləşməsi ümumi
üstündən keçmək walk over söz birləşməsi ümumi
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round söz birləşməsi ümumi
aktyor olmaq walk the boards söz birləşməsi ümumi
var-gəl etmək walk the floor söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaxınlaşmaq walk up to smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə yaxınlaşmaq walk up to smth. söz birləşməsi ümumi
Tənbəllər üçün hər gün bayramdır Idle folks have the least leisure söz birləşməsi proverb
asanlıqla əldə etmək walk away with söz birləşməsi ümumi
asanlıqla qazanmaq walk away with söz birləşməsi ümumi
yüngül qələbə çalmaq walk away with söz birləşməsi ümumi
düşmək walk in söz birləşməsi ümumi
düşmək walk into söz birləşməsi ümumi
çıxıb getmək walk off söz birləşməsi ümumi
uzaqlaşmaq walk off söz birləşməsi ümumi
asanlıqla əldə etmək walk off with söz birləşməsi ümumi
asanlıqla qazanmaq walk off with söz birləşməsi ümumi
yüngül qələbə çalmaq walk off with söz birləşməsi ümumi
davam etdirmək walk on söz birləşməsi ümumi
hesablaşmamaq walk over söz birləşməsi ümumi
pis rəftar etmək walk over söz birləşməsi ümumi
dolaşmaq walk up to smth. söz birləşməsi ümumi
gəzmək walk up to smth. söz birləşməsi ümumi
rəqibini asanlıqla ötüb keçmək walk over söz birləşməsi ümumi
yüngül qələbə çalmaq walk over söz birləşməsi ümumi
qalxmaq walk up to smth. söz birləşməsi ümumi
yuxarı çıxmaq walk up to smth. söz birləşməsi ümumi
bir kəslə toqquşmaq walk in söz birləşməsi figurative meaning
bir şeylə toqquşmaq walk in söz birləşməsi figurative meaning
bir kəslə toqquşmaq walk into söz birləşməsi figurative meaning
bir şeylə toqquşmaq walk into söz birləşməsi figurative meaning
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
walk idle bikar gəzmək fel ümumi