• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
walk smb. round sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
piyadalar üçün yol foot-walk isim ümumi
səki foot-walk isim ümumi
yarımdairə half-round isim ümumi
göy qübbəsi round isim ümumi
dövrələmə round-up isim ümumi
dövrəyə alma round-up isim ümumi
toplama round-up isim ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq walk isim ümumi
gəzib dolaşma walk isim ümumi
piyada gəzmə walk isim ümumi
çoxnövçü all-round athlete isim ümumi
dolanma going round isim ümumi
dəyirmiləmə making round isim ümumi
karusel merry-go-round isim ümumi
mətbuat icmalı press round-up isim ümumi
raund round isim ümumi
tur round isim ümumi
yalama round and flat stone isim ümumi
məcməyi round copper tray isim ümumi
ayüzlü round-faced girl isim ümumi
icmal round-up isim ümumi
dolanma spinning round isim ümumi
idman icmalı sports round-up isim ümumi
gəzinti taking a walk isim ümumi
dünya səfəri tour round the world isim ümumi
ayaqseyri walk isim ümumi
başmaqseyri walk isim ümumi
həyat cığırı walk of life isim ümumi
burma winding round isim ümumi
liftsiz ev walk-up isim danışıq dili
dairə round isim ümumi
dairəşəkilli əşya round isim ümumi
gəzinti walk isim ümumi
dilim round isim ümumi
parça round isim ümumi
tikə round isim ümumi
yeriş walk isim ümumi
yeriş tərzi walk isim ümumi
halay round isim ümumi
addım walk isim ümumi
dövr etmə round isim ümumi
dövran round isim ümumi
fırlanma round isim ümumi
məsafə walk isim ümumi
baş çəkmə round isim ümumi
yoxlama round isim ümumi
gəzinti yeri walk isim ümumi
hasarlanmış yer walk isim ümumi
raund round isim sport
özünə gətirmək bring round fel ümumi
özünə qaytarmaq bring round fel ümumi
ətrafına fırlanmaq come round fel ümumi
boylanmaq come round fel ümumi
dolanmaq get round fel ümumi
dövrə vurmaq get round fel ümumi
dəyirmiləmək round fel ümumi
dəyirmilənmək round fel ümumi
girdələmək round fel ümumi
halqalanmaq round fel ümumi
yumrulamaq round fel ümumi
ayaqla gəzmək walk fel ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq walk fel ümumi
piyada gəzmək walk fel ümumi
uzaqlaşmaq walk away fel ümumi
tərk etmək walk away fel ümumi
çıxıb getmək walk away fel ümumi
güclə yerimək be hardly able to walk fel ümumi
gəzmək be out for a walk fel ümumi
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round fel ümumi
girdələtdirmək cause smb. to make round fel ümumi
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off fel ümumi
dəyirmilətmək cause smb. to round off fel ümumi
yeritdirmək cause smb. to walk fel ümumi
gəlmək come round fel ümumi
qumar kağızı paylamaq deal round the cards fel ümumi
bürümək gather round fel ümumi
girdələnmək get round fel ümumi
girdələşmək get round fel ümumi
başmaqseyri nə çıxmaq go for a walk fel ümumi
gəzintiyə getmək go for a walk fel ümumi
dolanmaq go round fel ümumi
dolaşmaq go round fel ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq have a walk fel ümumi
gəzmək have a walk fel ümumi
gəzinmək have a walk fel ümumi
parkda gəzişmək have a walk in the park fel ümumi
ətrafa boylanmaq look round fel ümumi
boylanmaq look round fel ümumi
boylanışmaq look round all together fel ümumi
dairələmək make round fel ümumi
girdələmək make round fel ümumi
yumrulamaq make round fel ümumi
yumurlamaq make round fel ümumi
dəyirmiləmək make round fel ümumi
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist fel ümumi
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off fel ümumi
dəyirmiləmək round off fel ümumi
dəyirmiləşdirmək round off fel ümumi
yuvarlaqlamaq round off fel ümumi
yuvarlaqlaşdırmaq round off fel ümumi
dövrə vurmaq sit round fel ümumi
döndərmək swing the car round fel ümumi
cövlan etmək take a walk fel ümumi
hərlənmək take a walk fel ümumi
seyr eləmək take a walk fel ümumi
gəzişmək take a walk fel ümumi
gəzdirmək take out for a walk fel ümumi
sarınmaq tie smth. round oneself fel ümumi
üzünü çevirmək turn round fel ümumi
geri dönmək turn round fel ümumi
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger fel ümumi
gəzmək walk fel ümumi
piyada getmək walk fel ümumi
var-gəl etmək walk about fel ümumi
dolanmaq walk along fel ümumi
qol-qola getmək walk arm in arm fel ümumi
dal-dalı yerimək walk backwards fel ümumi
geri-geri getmək walk backwards fel ümumi
başaçıq gəzmək walk bareheaded fel ümumi
küçəaşağı getmək walk down the street fel ümumi
qapı-qapı gəzmək walk from yard to yard fel ümumi
əl-ələ gəzmək walk hand in hand fel ümumi
bikar gəzmək walk idle fel ümumi
boş-bikar gəzmək walk idly fel ümumi
beşbir gəzmək walk in fives fel ümumi
qarış-qarış gəzmək walk inch by inch fel ümumi
dazılamaq walk quickly fel ümumi
sürətlə getmək walk quickly fel ümumi
yeyin yerimək walk quickly fel ümumi
buraz üstündə gəzmək walk the tightrope fel ümumi
gəzinmək walk up and down fel ümumi
qoltuqağacı ilə gəzmək walk with crutches fel ümumi
nizamla yerimək walk with regular steps fel ümumi
dolandırmaq wheel round fel ümumi
hərləmək wheel round fel ümumi
burmaq wind round fel ümumi
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet fel ümumi
düzəlmək come round fel ümumi
sağalmaq come round fel ümumi
bitirmək round fel ümumi
qurtarmaq round fel ümumi
tamamlamaq round fel ümumi
gəzib dolaşmaq walk fel ümumi
hərəkət etmək walk fel ümumi
var-gəl etmək walk fel ümumi
yerimək walk fel ümumi
özünə gəlmək come round fel ümumi
qulağını kəsmək round fel ümumi
aparmaq walk fel ümumi
dolandırmaq walk fel ümumi
gəzdirmək walk fel ümumi
gəzməyə aparmaq walk fel ümumi
dönmək round fel ümumi
görsənmək walk fel ümumi
zahir olmaq walk fel ümumi
zühur etmək walk fel ümumi
dəyirmi round sifət ümumi
girdə round sifət ümumi
şaraoxşar round sifət ümumi
şarşəkilli round sifət ümumi
yumru round sifət ümumi
ətraflı all-round sifət ümumi
gip-girdə quite round sifət ümumi
yumruca quite round sifət ümumi
yupyumru quite round sifət ümumi
yupyumruca quite round sifət ümumi
dairəvi round sifət ümumi
yumru-yumru round sifət ümumi
yuvarlaq round sifət ümumi
gecə-gündüz round the clock sifət ümumi
yumruyanaq round-cheeked sifət ümumi
yumruyanaqlı round-cheeked sifət ümumi
aybəniz round-faced sifət ümumi
ayçöhrəli round-faced sifət ümumi
dəyirmisifət round-faced sifət ümumi
dəyirmisifətli round-faced sifət ümumi
dövrəsifət round-faced sifət ümumi
dövrəsifətli round-faced sifət ümumi
girdəsifət round-faced sifət ümumi
girdəsifətli round-faced sifət ümumi
girdəüz round-faced sifət ümumi
girdəüzlü round-faced sifət ümumi
qəmərüz round-faced sifət ümumi
qəmərüzlü round-faced sifət ümumi
yumrusifət round-faced sifət ümumi
yumrusifətli round-faced sifət ümumi
dəyirmibaş round-headed sifət ümumi
yumrubaş round-headed sifət ümumi
yumru-yumru round-round sifət ümumi
fırlanan turning round sifət ümumi
çox tərəfli all-round sifət danışıq dili
hər tərəfli all-round sifət danışıq dili
dolu round sifət ümumi
koppuş round sifət ümumi
kök round sifət ümumi
mütləq all-round sifət danışıq dili
dairəvi all-round sifət danışıq dili
dairə şəklində round zərf ümumi
ətrafında round zərf ümumi
bütün ili all the year round zərf ümumi
il-müdam all the year round zərf ümumi
yaylı-qışlı all the year round zərf ümumi
boylana-boylana looking round zərf ümumi
əksinə other way round zərf ümumi
çevrəsində round zərf ümumi
həndəvər round zərf ümumi
yan-yörə round zərf ümumi
qucaq-qucağa with arms round each other zərf ümumi
boyunca round zərf ümumi
hər tərəfdə round zərf ümumi
digər tərəfə round zərf ümumi
əks tərəfdə round zərf ümumi
ətrafına round sözönü ümumi
ətrafında round sözönü ümumi
ətrafa round sözönü ümumi
təxminən round sözönü ümumi
təqribən round sözönü ümumi
barəsində round sözönü ümumi
haqqında round sözönü ümumi
bütün il boyu all the year round söz birləşməsi ümumi
Arxı keç sonra bərəkallah de! Don't run before you can walk söz birləşməsi ümumi
Çay gəlməmiş çırmanma! Don't run before you can walk söz birləşməsi ümumi
Çayı keçməmiş hop demə! Don't run before you can walk söz birləşməsi ümumi
bir kəsi aldatmaq get round smb. söz birləşməsi ümumi
gəzintiyə getmək go for a walk söz birləşməsi ümumi
gəzməyə getmək go for a walk söz birləşməsi ümumi
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill söz birləşməsi ümumi
gəzib dolaşmaq have a walk söz birləşməsi ümumi
karusel merry go round söz birləşməsi ümumi
çevrilmək move round söz birləşməsi ümumi
geriyə dönmək move round söz birləşməsi ümumi
əzəmətli yeriş portly walk söz birləşməsi ümumi
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck söz birləşməsi ümumi
alqış gurultusu round of applause söz birləşməsi ümumi
alqış gurultusu round of cheers söz birləşməsi ümumi
dəyirmi masa round table söz birləşməsi ümumi
dəyirmi stol round table söz birləşməsi ümumi
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour söz birləşməsi ümumi
müşayiət etmək show round söz birləşməsi ümumi
ayaqseyrinə çıxmaq take a walk söz birləşməsi ümumi
gəzmək take a walk söz birləşməsi ümumi
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home söz birləşməsi ümumi
əhatəyə almaq troop round söz birləşməsi ümumi
mühasirəyə almaq troop round söz birləşməsi ümumi
aparmaq trot round söz birləşməsi ümumi
göstərmək trot round söz birləşməsi ümumi
oğurlamaq walk away with söz birləşməsi ümumi
qaçırmaq walk away with söz birləşməsi ümumi
geri qayıtmaq walk back söz birləşməsi ümumi
daxil olmaq walk in söz birləşməsi ümumi
içəri girmək walk in söz birləşməsi ümumi
cah-calal içərisində üzmək walk in golder slippers söz birləşməsi ümumi
çox zəngin olmaq walk in golder slippers söz birləşməsi ümumi
heyrətə salmaq walk in on smb. söz birləşməsi ümumi
qəflətən yaxalamaq walk in on smb. söz birləşməsi ümumi
cah-calal içərisində üzmək walk in silver slippers söz birləşməsi ümumi
çox zəngin olmaq walk in silver slippers söz birləşməsi ümumi
daxil olmaq walk into söz birləşməsi ümumi
içəri girmək walk into söz birləşməsi ümumi
ictimai vəziyyət walk of life söz birləşməsi ümumi
məşğuliyyət walk of life söz birləşməsi ümumi
peşə walk of life söz birləşməsi ümumi
aparmaq walk off söz birləşməsi ümumi
özü ilə aparmaq walk off söz birləşməsi ümumi
oğurlamaq walk off with söz birləşməsi ümumi
qaçırmaq walk off with söz birləşməsi ümumi
irəli getmək walk on söz birləşməsi ümumi
gözü ayağının altını görməmək walk on air söz birləşməsi ümumi
sevincdən uçmaq walk on air söz birləşməsi ümumi
çıxıb getmək walk out söz birləşməsi ümumi
bir kəsi atmaq walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi qoyub çıxıb getmək walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi tərk etmək walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
əkilmək walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
pis gündə qaçmaq walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
yayınmaq walk out on smb. söz birləşməsi ümumi
adlayıb keçmək walk over söz birləşməsi ümumi
üstündən keçmək walk over söz birləşməsi ümumi
aktyor olmaq walk the boards söz birləşməsi ümumi
var-gəl etmək walk the floor söz birləşməsi ümumi
bir kəsə yaxınlaşmaq walk up to smb. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə yaxınlaşmaq walk up to smth. söz birləşməsi ümumi
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger söz birləşməsi ümumi
dönmək work round söz birləşməsi ümumi
istiqamətini dəyişmək work round söz birləşməsi ümumi
ətrafına bürümək wrap round söz birləşməsi ümumi
gözoxşayan merry go round söz birləşməsi ümumi
xoşagələn merry go round söz birləşməsi ümumi
çevirmək move round söz birləşməsi ümumi
geriyə döndərmək move round söz birləşməsi ümumi
asanlıqla əldə etmək walk away with söz birləşməsi ümumi
asanlıqla qazanmaq walk away with söz birləşməsi ümumi
yüngül qələbə çalmaq walk away with söz birləşməsi ümumi
düşmək walk in söz birləşməsi ümumi
düşmək walk into söz birləşməsi ümumi
çıxıb getmək walk off söz birləşməsi ümumi
uzaqlaşmaq walk off söz birləşməsi ümumi
asanlıqla əldə etmək walk off with söz birləşməsi ümumi
asanlıqla qazanmaq walk off with söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
walk smb. round bir kəsi barmağına dolamaq söz birləşməsi ümumi