• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
wallow in money sözünün tərcüməsi (145 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
adam başına alınan vergi head-money isim ümumi
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money isim ümumi
pul money isim ümumi
pul kisəsi money-bag isim ümumi
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill isim ümumi
pul daxılı money-box isim ümumi
pul dəllalı money-broker isim ümumi
puldəyişən money-changer isim ümumi
sərraf money-changer isim ümumi
müamiləçi money-lender isim ümumi
sələmçi money-lender isim ümumi
acgözlük money-making isim ümumi
pul toplama money-making isim ümumi
pul yığma money-making isim ümumi
tamahkarlıq money-making isim ümumi
varlanma cəhdi money-making isim ümumi
ağnama wallow isim ümumi
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow isim ümumi
qanbahası blood money isim ümumi
başlıq bride-money isim ümumi
kəbin pulu bride-money isim ümumi
əmanət call money isim ümumi
beh earnest money isim ümumi
pulgirlik greediness of money isim ümumi
pul düşkünü greedy for money isim ümumi
pulluluq having a lot of money isim ümumi
rüşvət hush-money isim ümumi
nəzir money isim ümumi
para money isim ümumi
maliyyə money isim ümumi
pul mükafatı money award isim ümumi
çörəkpulu money earned daily isim ümumi
xərclik money for current expenses isim ümumi
əlborcu money lent or borrowed isim ümumi
xaltura money made on the side isim ümumi
amanat money or a thing given to smb. to keep temporarily isim ümumi
barat money order isim ümumi
kassa money-box isim ümumi
yanmayan daxıl money-box isim ümumi
pulgir money-lover isim ümumi
bon paper-money isim ümumi
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly isim ümumi
cibxərcliyi pocket money isim ümumi
cib xərcliyi pocket money isim ümumi
pulsuzluq shortage of money isim ümumi
qəpik-quruş small money isim ümumi
ağnaq wallow isim ümumi
pul sistemi money isim ümumi
var-dövlət money-bag isim ümumi
çala wallow isim ümumi
çuxur wallow isim ümumi
seçki vergisi head-money isim American
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money isim ümumi
ağnamaq wallow fel ümumi
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow fel ümumi
çapalamaq wallow fel ümumi
çırpınmaq wallow fel ümumi
biməsrəf xərc be foolish about one's money fel ümumi
puldan korluq çəkmək be in need of money fel ümumi
pula möhtac olmaq be in need of money fel ümumi
pulsuz oturmaq be without money fel ümumi
xərcə salmaq cause smb. to spend money fel ümumi
tərlətmək cause smb. to spend money fel ümumi
pulunu xırdalamaq change one's money fel ümumi
sikkə zərb etmək coin money fel ümumi
pulu ilahiləşdirmək deify money fel ümumi
pullanmaq earn a lot of money fel ümumi
para qazanmaq earn money fel ümumi
tüklənmək earn much money fel ümumi
pul dəyişmək exchange money fel ümumi
xərc çəkmək give money fel ümumi
qəpiksiz olmaq have no money at all fel ümumi
haram yemək live by means of dishonestly gained money fel ümumi
xaltura etmək make money on the side fel ümumi
çoxlu pul qazanmaq make much money fel ümumi
xərc çəkmək pay money fel ümumi
həftəlik maaş vermək pay money for week fel ümumi
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money fel ümumi
dolandırmaq provide smb. with money fel ümumi
pulunu dağıtmaq scatter one's money fel ümumi
may qoymaq spend money fel ümumi
xərc çəkmək spend money fel ümumi
tərləmək spend money fel ümumi
havayı xərcləmək spend one's money foolishly fel ümumi
ağnaşmaq wallow together fel ümumi
pulun axırına çıxmaq waste money in vain fel ümumi
biməsrəf xərc waste of money fel ümumi
pulunu biməsrəf xərcləmək waste one's money fel ümumi
pulunu israf etmək waste one's money fel ümumi
ağır-ağır yerimək wallow fel ümumi
yöndəmsiz hərəkət etmək wallow fel ümumi
acgöz money grubber sifət ümumi
həris money grubber sifət ümumi
tamahkar money grubber sifət ümumi
acgöz money-making sifət ümumi
pula həris money-making sifət ümumi
tamahkar money-making sifət ümumi
pulgir greedy of money sifət ümumi
pulgir money-loving sifət ümumi
əliaşağı short of money sifət ümumi
pul gətirən money-making sifət ümumi
qazanclı money-making sifət ümumi
xeyirli money-making sifət ümumi
pul çox ehtiyacı olmaq be hard set for money söz birləşməsi ümumi
pivə pulu beer money söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
girov qoyulan pul caution money söz birləşməsi ümumi
zəngin mirasa sahib olmaq come into money söz birləşməsi ümumi
nəyin bahasına olursa olsun for love or money söz birləşməsi ümumi
giriş haqqı gate money söz birləşməsi ümumi
pul qazanmaq make money söz birləşməsi ümumi
pul dəlisi money grubber söz birləşməsi ümumi
pul hərisi money grubber söz birləşməsi ümumi
pul ölüsü money grubber söz birləşməsi ümumi
tamahkar adam money grubber söz birləşməsi ümumi
acgöz adam money maker söz birləşməsi ümumi
pul hərisi money maker söz birləşməsi ümumi
pul yığan money maker söz birləşməsi ümumi
tamahkar adam money maker söz birləşməsi ümumi
kağız pul paper money söz birləşməsi ümumi
cib xərcliyi pocket money söz birləşməsi ümumi
nağd pul ready money söz birləşməsi ümumi
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days söz birləşməsi ümumi
pul xərcləmək spend money söz birləşməsi ümumi
pul cırmaq spend money like water söz birləşməsi ümumi
pulu göyə sovurmaq spend money like water söz birləşməsi ümumi
pulu zibil kimi xərcləmək spend money like water söz birləşməsi ümumi
mərcdə pul uduzmaq spill money söz birləşməsi ümumi
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money söz birləşməsi ümumi
dərd-qəmə batmaq wallow in grief söz birləşməsi ümumi
dərd-qəmə mübtəla olmaq wallow in grief söz birləşməsi ümumi
günah içində çapalamaq wallow in sin söz birləşməsi ümumi
günah içində itib-batmaq wallow in sin söz birləşməsi ümumi
günaha batmaq wallow in sin söz birləşməsi ümumi
pulu göyə sovurmaq waste money söz birləşməsi ümumi
qan pulu blood money söz birləşməsi ümumi
qanbahası blood money söz birləşməsi ümumi
pulu cibində gəzdirmək carry one's money in one's pocket söz birləşməsi ümumi
faydalı iş money maker söz birləşməsi American
qazanclı iş money maker söz birləşməsi American
xeyirli iş money maker söz birləşməsi American
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
wallow in money puldan kalan olmaq fel ümumi
wallow in money cah-calal içərisində üzmək söz birləşməsi ümumi
wallow in money pul içərisində itib batmaq söz birləşməsi ümumi
vero