• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
warm blood sözünün tərcüməsi (212 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
qan blood isim ümumi
qana susama blood lust isim ümumi
istixana warm-house isim ümumi
oranjereya warm-house isim ümumi
örtülü şitilik warm-house isim ümumi
şüşəbənd warm-house isim ümumi
qan-tər blood and sweat isim ümumi
qanvermə blood donation isim ümumi
qanverən blood donor isim ümumi
donor blood donor isim ümumi
qan intiqamı blood feud isim ümumi
gan qrupu blood group isim ümumi
qanıq blood lust isim ümumi
qanbahası blood money isim ümumi
sim blood poisoning isim ümumi
qan təzyiqi blood pressure isim ümumi
qan analizi blood test isim ümumi
qanköçürmə blood transfusion isim ümumi
qanvurma blood transfusion isim ümumi
qan damarı blood vessel isim ümumi
qanalma blood-letting isim ümumi
kapilyar capillary blood vessel isim ümumi
qandövranı circulation of the blood isim ümumi
qan laxtası clot of blood isim ümumi
laxtalanmış qan coagulated blood isim ümumi
qan itirmə loss of blood isim ümumi
qanitirmə loss of blood isim ümumi
xəzanə pond with warm water isim ümumi
qan ləkəsi spot of blood isim ümumi
vena qanı venous blood isim ümumi
isti palto warm coat isim ümumi
ilıq su warm water isim ümumi
istiqanlı heyvanlar warm-blooded animals isim ümumi
istiqanlılıq warm-bloodedness isim ümumi
isitmə warm isim danışıq dili
qızdırma warm isim danışıq dili
qan sızma blood-stroke isim medical
qan dövranı circulation of the blood isim medical
məməlilər və quşlar warm-blood isim zoological
nəsil blood isim ümumi
mənşə blood isim ümumi
əmələ gəlmə blood isim ümumi
əsil-nəcabət blood isim ümumi
əsillik blood isim ümumi
ehtiras blood isim ümumi
temperament blood isim ümumi
xarakter blood isim ümumi
oxşarlıq blood isim ümumi
qohumluq blood isim ümumi
şirə blood isim ümumi
qan almaq blood fel ümumi
isitmək warm fel ümumi
istiləmək warm fel ümumi
istiləndirmək warm fel ümumi
qızdırmaq warm fel ümumi
qızmaq warm fel ümumi
qanına qəltan olmaq be covered with one's own blood fel ümumi
qanına bulanmaq be covered with own blood fel ümumi
qansızlaşdırılmaq be drained of blood fel ümumi
qanıqmaq be out for blood fel ümumi
qansızlaşmaq become drained of blood fel ümumi
ilıqlanmaq become warm fel ümumi
simlənmək blood-poisoned: be blood-poisoned fel ümumi
qızdırtmaq cause smb. to warm fel ümumi
qansızlaşdırmaq drain blood fel ümumi
qan aparmaq faint because of excessive blood loss fel ümumi
ilıqlanmaq get warm fel ümumi
ilıqlaşmaq get warm fel ümumi
mülayimləşmək get warm fel ümumi
simləmək have a blood poisoning fel ümumi
qızdırmaq keep warm fel ümumi
qansızlaşmaq lose one's blood partly fel ümumi
qanını axıtmaq shed one's blood fel ümumi
qanı dayandırmaq stop the blood fel ümumi
qanı kəsmək stop the blood fel ümumi
qan-qan demək thirst for blood fel ümumi
ilıqlaşdırmaq warm fel ümumi
isindirmək warm fel ümumi
istilətmək warm fel ümumi
əllərini isitmək warm one's hands fel ümumi
qızınmaq warm oneself fel ümumi
qızışmaq warm oneself fel ümumi
isinmək warm oneself fel ümumi
ilıqlaşdırmaq warm up fel ümumi
ilitmək warm up fel ümumi
qızdırmaq warm up fel ümumi
qızındırmaq warm up fel ümumi
istilənmək warm up fel ümumi
şorbanı isitmək warm up the soup fel ümumi
suyu ilıqlaşdırmaq warm up water fel ümumi
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country fel ümumi
qana qanıxdırmaq blood fel ümumi
isinişmək warm fel ümumi
öyrəşmək warm fel ümumi
ürəyi yatmaq warm fel ümumi
ilhamlandırmaq warm fel ümumi
qızışmaq warm fel ümumi
ruhlanmaq warm fel ümumi
şövqə gəlmək warm fel ümumi
ürəkləndirmək warm fel ümumi
ürəklənmək warm fel ümumi
qanqırmızı blood red sifət ümumi
doğma full-blood sifət ümumi
ilıq warm sifət ümumi
isti warm sifət ümumi
mülayim warm sifət ümumi
qan blood sifət ümumi
qaniçən blood-minded sifət ümumi
simli blood-poisoned sifət ümumi
qantəmizləyən blood-purifying sifət ümumi
qanıqırmızı blood-red sifət ümumi
isticə slightly warm sifət ümumi
havalı warm sifət ümumi
lotu warm-hearted sifət ümumi
istiqanlı warm-blooded sifət zoological
cins full-blood sifət ümumi
əsil full-blood sifət ümumi
safqanlı full-blood sifət ümumi
xalis full-blood sifət ümumi
alışıb-yanan warm sifət figurative meaning
coşan warm sifət figurative meaning
isinən warm sifət figurative meaning
tez qızışan warm sifət figurative meaning
tez özündən çıxan warm sifət figurative meaning
dostcasına warm sifət ümumi
mehriban warm sifət ümumi
səmimi warm sifət ümumi
atəşin warm sifət ümumi
coşqun warm sifət ümumi
ehtiraslı warm sifət ümumi
hərarətli warm sifət ümumi
əsəbi warm sifət ümumi
tünd warm sifət ümumi
tündməzac warm sifət ümumi
isti warm sifət painting
qana-qan blood for blood zərf ümumi
soyuqqanlı in cold blood zərf ümumi
qana susamaq be out for blood söz birləşməsi ümumi
atadan bir anadan ayrı blood brother söz birləşməsi ümumi
donor blood donor söz birləşməsi ümumi
qan düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
tayfa düşmənçiliyi blood feud söz birləşməsi ümumi
qan qisası blood feud söz birləşməsi ümumi
qan davası blood feud söz birləşməsi ümumi
qanlıçılıq blood feud söz birləşməsi ümumi
bədənin normal temperaturu blood heat söz birləşməsi ümumi
qatilə verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money söz birləşməsi ümumi
qanın zəhərlənməsi blood poisoning söz birləşməsi ümumi
qan kimi qırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qanqırmızı blood red söz birləşməsi ümumi
qan laxtalanması blood serum söz birləşməsi ümumi
qanköçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood type söz birləşməsi ümumi
qan damarı blood vessel söz birləşməsi ümumi
əsilli-nəcabətli blue blood söz birləşməsi ümumi
aristokrat blue blood söz birləşməsi ümumi
anasından əmdiyini burnundan gətirmək make things warm for smb. söz birləşməsi ümumi
qan gölməçəsi pool of blood söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan prins prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
kral qanından olan şahzadə prince of the blood royal söz birləşməsi ümumi
bir aləm qan itimək shed blood like water söz birləşməsi ümumi
qan su kimi axmaq shed blood like water söz birləşməsi ümumi
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood söz birləşməsi ümumi
iltifatlı warm in manner söz birləşməsi ümumi
xoşrəftar warm in manner söz birləşməsi ümumi
isitmək warm up söz birləşməsi ümumi
istiləmək warm up söz birləşməsi ümumi
qızdırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
qızmaq warm up söz birləşməsi ümumi
doğma whole blood söz birləşməsi ümumi
eyni valideynin övladı whole blood söz birləşməsi ümumi
qanbir whole blood söz birləşməsi ümumi
dəliqanlı young blood söz birləşməsi ümumi
gənclik enerjisi olan young blood söz birləşməsi ümumi
qanı kəsmək stop the blood söz birləşməsi ümumi
qanı dayandırmaq stop the blood söz birləşməsi ümumi
qan qusmaq spit blood söz birləşməsi ümumi
qana bələnmək be stained with one's own blood söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər to the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
qanında olmaq run in one's blood söz birləşməsi ümumi
qan qrupu blood group söz birləşməsi ümumi
qan köçürmə blood transfusion söz birləşməsi ümumi
qan qohumluğu blood relationship söz birləşməsi ümumi
qan intiqamı blood feud söz birləşməsi ümumi
qan pulu blood money söz birləşməsi ümumi
qanbahası blood money söz birləşməsi ümumi
alın təri ilə by one's sweat and blood söz birləşməsi ümumi
son damla qanına qədər vuruşmaq fight the last drop of blood söz birləşməsi ümumi
istiləşir It's getting warm söz birləşməsi ümumi
qan təzyiqi blood pressure söz birləşməsi medical
qan almaq let one's blood söz birləşməsi medical
yağlı söyüş warm language söz birləşməsi rude word
yağlı söz warm word söz birləşməsi rude word
siğə qardaş blood brother söz birləşməsi ümumi
canlandırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
ilhama gətirmək warm up söz birləşməsi ümumi
ilhamlandırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
qızışdırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
qızışmaq warm up söz birləşməsi ümumi
ruhlandırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
ruhlanmaq warm up söz birləşməsi ümumi
şövqə gətirmək warm up söz birləşməsi ümumi
ürəkləndirmək warm up söz birləşməsi ümumi
isinişmək warm up söz birləşməsi sport
keyləşməyə qoymamaq warm up söz birləşməsi sport
oynatmaq warm up söz birləşməsi sport
tərpətmək warm up söz birləşməsi sport
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
warm blood coşqun söz birləşməsi ümumi
warm blood dəliqanlı söz birləşməsi ümumi
warm blood qızğın söz birləşməsi ümumi