• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
warm hearted sözünün tərcüməsi (285 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
cəsarətsiz half-hearted isim ümumi
mütərəddid half-hearted isim ümumi
qətiyyəsiz half-hearted isim ümumi
istixana warm-house isim ümumi
oranjereya warm-house isim ümumi
örtülü şitilik warm-house isim ümumi
şüşəbənd warm-house isim ümumi
ağciyər faint-hearted fellow isim ümumi
dızıxqulu faint-hearted man isim ümumi
xəzanə pond with warm water isim ümumi
daşürəklilik stony-hearted isim ümumi
incə qəlbli tender-hearted isim ümumi
isti palto warm coat isim ümumi
ilıq su warm water isim ümumi
istiqanlı heyvanlar warm-blooded animals isim ümumi
istiqanlılıq warm-bloodedness isim ümumi
isitmə warm isim danışıq dili
qızdırma warm isim danışıq dili
məməlilər və quşlar warm-blood isim zoological
laqeyd half-hearted isim ümumi
marağı olmayan half-hearted isim ümumi
tamamilə bir-birinə zidd half-hearted isim ümumi
tamamilə uymayan half-hearted isim ümumi
isitmək warm fel ümumi
istiləmək warm fel ümumi
istiləndirmək warm fel ümumi
qızdırmaq warm fel ümumi
qızmaq warm fel ümumi
ilıqlanmaq become warm fel ümumi
qızdırtmaq cause smb. to warm fel ümumi
biqeyrətləşmək faint-hearted: become faint-hearted fel ümumi
ilıqlanmaq get warm fel ümumi
ilıqlaşmaq get warm fel ümumi
mülayimləşmək get warm fel ümumi
qızdırmaq keep warm fel ümumi
səhlənkarlıq etmək light-hearted: be light-hearted fel ümumi
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted fel ümumi
ilıqlaşdırmaq warm fel ümumi
isindirmək warm fel ümumi
istilətmək warm fel ümumi
əllərini isitmək warm one's hands fel ümumi
qızınmaq warm oneself fel ümumi
qızışmaq warm oneself fel ümumi
isinmək warm oneself fel ümumi
ilıqlaşdırmaq warm up fel ümumi
ilitmək warm up fel ümumi
qızdırmaq warm up fel ümumi
qızındırmaq warm up fel ümumi
istilənmək warm up fel ümumi
şorbanı isitmək warm up the soup fel ümumi
suyu ilıqlaşdırmaq warm up water fel ümumi
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country fel ümumi
isinişmək warm fel ümumi
öyrəşmək warm fel ümumi
ürəyi yatmaq warm fel ümumi
ilhamlandırmaq warm fel ümumi
qızışmaq warm fel ümumi
ruhlanmaq warm fel ümumi
şövqə gəlmək warm fel ümumi
ürəkləndirmək warm fel ümumi
ürəklənmək warm fel ümumi
mərdimazar black-hearted sifət ümumi
qəlbiqara black-hearted sifət ümumi
zalım black-hearted sifət ümumi
utancaq chicken-hearted sifət ümumi
ürəksiz chicken-hearted sifət ümumi
qorxaq chicken-hearted sifət ümumi
ağciyər chicken-hearted sifət ümumi
amansız cold-hearted sifət ümumi
daşürəkli cold-hearted sifət ümumi
insafsız cold-hearted sifət ümumi
rəhmsiz cold-hearted sifət ümumi
aciz faint-hearted sifət ümumi
ağciyər faint-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz faint-hearted sifət ümumi
iradəsi zəif faint-hearted sifət ümumi
iradəsiz faint-hearted sifət ümumi
qorxacaq faint-hearted sifət ümumi
qorxaq faint-hearted sifət ümumi
qətiyyətsiz faint-hearted sifət ümumi
ürəksiz faint-hearted sifət ümumi
zəif iradəli faint-hearted sifət ümumi
bərkürəkli flint-hearted sifət ümumi
daşürəkli flint-hearted sifət ümumi
rəhmsiz flint-hearted sifət ümumi
zalım flint-hearted sifət ümumi
bərk flinty-hearted sifət ümumi
bərkürəkli flinty-hearted sifət ümumi
daşürəkli flinty-hearted sifət ümumi
mətin flinty-hearted sifət ümumi
möhkəm flinty-hearted sifət ümumi
qalım flinty-hearted sifət ümumi
qəddar flinty-hearted sifət ümumi
rəhmsiz flinty-hearted sifət ümumi
sarsılmaz flinty-hearted sifət ümumi
yenilməz flinty-hearted sifət ümumi
açıqürəkli free-hearted sifət ümumi
safqəlbli free-hearted sifət ümumi
səmimi free-hearted sifət ümumi
təmizürəkli free-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq free-hearted sifət ümumi
amansız hard-hearted sifət ümumi
daşürəkli hard-hearted sifət ümumi
hissiz hard-hearted sifət ümumi
mərhəmətsiz hard-hearted sifət ümumi
rəhmsiz hard-hearted sifət ümumi
sərt hard-hearted sifət ümumi
ağciyər hen-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz hen-hearted sifət ümumi
qorxaq hen-hearted sifət ümumi
quşürək hen-hearted sifət ümumi
ürəksiz hen-hearted sifət ümumi
açıq qəlbli high-hearted sifət ümumi
cəsarətli high-hearted sifət ümumi
cəsur high-hearted sifət ümumi
geniş ürəkli high-hearted sifət ümumi
igid high-hearted sifət ümumi
qurd ürəyi yemiş high-hearted sifət ümumi
xeyirxah high-hearted sifət ümumi
qoçaq high-hearted sifət ümumi
daşürəkli hollow-hearted sifət ümumi
hiyləgər hollow-hearted sifət ümumi
ikiüzlü hollow-hearted sifət ümumi
kələkbaz hollow-hearted sifət ümumi
qeyri-səmimi hollow-hearted sifət ümumi
mərhəmətli kind-hearted sifət ümumi
rəhmdil kind-hearted sifət ümumi
rəhmli kind-hearted sifət ümumi
xeyirxah kind-hearted sifət ümumi
təmizqəlbli open-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq open-hearted sifət ümumi
ağciyər pigeon-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz pigeon-hearted sifət ümumi
qorxacaq pigeon-hearted sifət ümumi
qorxaq pigeon-hearted sifət ümumi
ürəksiz pigeon-hearted sifət ümumi
açıqürəkli plain-hearted sifət ümumi
hiyləsiz plain-hearted sifət ümumi
sadədil plain-hearted sifət ümumi
təmizürəkli plain-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq plain-hearted sifət ümumi
sadə simple-hearted sifət ümumi
sadədil simple-hearted sifət ümumi
sadəlövh simple-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq simple-hearted sifət ümumi
mərhəmətli soft-hearted sifət ümumi
qayğıkeş soft-hearted sifət ümumi
xeyirxah soft-hearted sifət ümumi
ürəyiyumşaq soft-hearted sifət ümumi
cəsarətli steel-hearted sifət ümumi
cəsur steel-hearted sifət ümumi
cürətli steel-hearted sifət ümumi
igid steel-hearted sifət ümumi
qoçaq steel-hearted sifət ümumi
daşürəkli stony-hearted sifət ümumi
rəhmsiz stony-hearted sifət ümumi
zalım stony-hearted sifət ümumi
mərhəmətli tender-hearted sifət ümumi
rəhmdil tender-hearted sifət ümumi
ürəyiyumşaq tender-hearted sifət ümumi
ilıq warm sifət ümumi
isti warm sifət ümumi
mülayim warm sifət ümumi
ürəyiyumşaq weak-hearted sifət ümumi
fədakar whole-hearted sifət ümumi
hədsiz whole-hearted sifət ümumi
sədaqətli whole-hearted sifət ümumi
səmimi whole-hearted sifət ümumi
ürəyidağlı broken-hearted sifət ümumi
ağbağır faint-hearted sifət ümumi
dızıx faint-hearted sifət ümumi
biilqar false-hearted sifət ümumi
könülsüz half-hearted sifət ümumi
əzazil hard-hearted sifət ümumi
qəlbsiz hard-hearted sifət ümumi
incəqəlbli kind-hearted sifət ümumi
ürəyiaçıq kind-hearted sifət ümumi
açıqürək kind-hearted sifət ümumi
biqəm light-hearted sifət ümumi
boynuyoğun light-hearted sifət ümumi
dərdsiz light-hearted sifət ümumi
laqeyd light-hearted sifət ümumi
qəmsiz light-hearted sifət ümumi
qayğısız light-hearted sifət ümumi
xoşgüzaran light-hearted sifət ümumi
arsız light-hearted sifət ümumi
açıqürək open-hearted sifət ümumi
genişqəlbli open-hearted sifət ümumi
genişürəkli open-hearted sifət ümumi
riyasız open-hearted sifət ümumi
təmizürəkli open-hearted sifət ümumi
türkəsaya open-hearted sifət ümumi
iftixarlı proud-hearted sifət ümumi
daşürəkli rocky-hearted sifət ümumi
düzqəlbli single-hearted sifət ümumi
düzürəkli single-hearted sifət ümumi
isticə slightly warm sifət ümumi
nazikqəlb soft-hearted sifət ümumi
nazikürək soft-hearted sifət ümumi
qəlbinazik soft-hearted sifət ümumi
ürəyinazik soft-hearted sifət ümumi
ürəyiyuxa soft-hearted sifət ümumi
ürəyi yumşaq soft-hearted sifət ümumi
yumşaqürək soft-hearted sifət ümumi
yumşaqürəkli soft-hearted sifət ümumi
yumşaqxasiyyət soft-hearted sifət ümumi
yumşaqxasiyyətli soft-hearted sifət ümumi
daşürəkli stone-hearted sifət ümumi
daş qəlbli stone-hearted sifət ümumi
daşqəlbli stony-hearted sifət ümumi
qəlbidaş stony-hearted sifət ümumi
ürəyibərk stony-hearted sifət ümumi
ürəyidaş stony-hearted sifət ümumi
incəqəlbli tender-hearted sifət ümumi
havalı warm sifət ümumi
lotu warm-hearted sifət ümumi
ürəyidağlı wounded-hearted sifət ümumi
istiqanlı warm-blooded sifət zoological
əliaçıq free-hearted sifət ümumi
səxavətli free-hearted sifət ümumi
dərdli heavy-hearted sifət ümumi
həvəssiz heavy-hearted sifət ümumi
kədərli heavy-hearted sifət ümumi
könülsüz heavy-hearted sifət ümumi
qüssəli heavy-hearted sifət ümumi
qəmli heavy-hearted sifət ümumi
ürəksiz heavy-hearted sifət ümumi
amansız steel-hearted sifət ümumi
daşürəkli steel-hearted sifət ümumi
qəddar steel-hearted sifət ümumi
rəhmsiz steel-hearted sifət ümumi
zalım steel-hearted sifət ümumi
ağciyər weak-hearted sifət ümumi
cəsarətsiz weak-hearted sifət ümumi
qorxaq weak-hearted sifət ümumi
ürəksiz weak-hearted sifət ümumi
alışıb-yanan warm sifət figurative meaning
coşan warm sifət figurative meaning
isinən warm sifət figurative meaning
tez qızışan warm sifət figurative meaning
tez özündən çıxan warm sifət figurative meaning
dostcasına warm sifət ümumi
mehriban warm sifət ümumi
səmimi warm sifət ümumi
atəşin warm sifət ümumi
coşqun warm sifət ümumi
ehtiraslı warm sifət ümumi
hərarətli warm sifət ümumi
əsəbi warm sifət ümumi
tünd warm sifət ümumi
tündməzac warm sifət ümumi
isti warm sifət painting
qorxmaz lion hearted söz birləşməsi ümumi
qoçaq lion hearted söz birləşməsi ümumi
şir ürəkli lion hearted söz birləşməsi ümumi
anasından əmdiyini burnundan gətirmək make things warm for smb. söz birləşməsi ümumi
cəsarətsiz rabit-hearted söz birləşməsi ümumi
dovşan kimi qorxaq rabit-hearted söz birləşməsi ümumi
qorxaq rabit-hearted söz birləşməsi ümumi
coşqun warm blood söz birləşməsi ümumi
dəliqanlı warm blood söz birləşməsi ümumi
qızğın warm blood söz birləşməsi ümumi
iltifatlı warm in manner söz birləşməsi ümumi
xoşrəftar warm in manner söz birləşməsi ümumi
isitmək warm up söz birləşməsi ümumi
istiləmək warm up söz birləşməsi ümumi
qızdırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
qızmaq warm up söz birləşməsi ümumi
istiləşir It's getting warm söz birləşməsi ümumi
yağlı söyüş warm language söz birləşməsi rude word
yağlı söz warm word söz birləşməsi rude word
canlandırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
ilhama gətirmək warm up söz birləşməsi ümumi
ilhamlandırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
qızışdırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
qızışmaq warm up söz birləşməsi ümumi
ruhlandırmaq warm up söz birləşməsi ümumi
ruhlanmaq warm up söz birləşməsi ümumi
şövqə gətirmək warm up söz birləşməsi ümumi
ürəkləndirmək warm up söz birləşməsi ümumi
isinişmək warm up söz birləşməsi sport
keyləşməyə qoymamaq warm up söz birləşməsi sport
oynatmaq warm up söz birləşməsi sport
tərpətmək warm up söz birləşməsi sport