• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
waste one's time sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bağlanma vaxtı closing-time isim ümumi
yarım iş günü half-time isim ümumi
yarım iş həftəsi half-time isim ümumi
ikinci səhər yeməyi saatı lunch-time isim ümumi
gecə night-time isim ümumi
gecə vaxtı night-time isim ümumi
sülh zamanı peace-time isim ümumi
dərs müddəti term-time isim ümumi
dərs vaxtı term-time isim ümumi
çağ time isim ümumi
vaxt time isim ümumi
zaman time isim ümumi
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half isim ümumi
təcili sövdələşmə time-bargain isim ümumi
vaxtında sövdələşmə time-bargain isim ümumi
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book isim ümumi
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card isim ümumi
ara time-out isim ümumi
fasilə time-out isim ümumi
tənəffüs time-out isim ümumi
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server isim ümumi
iküzlü adam time-server isim ümumi
opportunist time-server isim ümumi
zəmanə adamı time-server isim ümumi
hər bir şəraitə uyğunlaşma time-serving isim ümumi
ikiüzlülük time-serving isim ümumi
vaxt siqnalı time-signal isim ümumi
vaxtın yoxlanılması time-signal isim ümumi
xronometraj time-study isim ümumi
cədvəl time-table isim ümumi
günəmuzd iş time-work isim ümumi
günəmuzd time-worker isim ümumi
günəmuzd işçi time-worker isim ümumi
biyaban waste isim ümumi
çöl-biyaban waste isim ümumi
düzənlik waste isim ümumi
səhra waste isim ümumi
yararsız kağızlar üçün zənbil waste-paper-basket isim ümumi
zibilqabı waste-paper-basket isim ümumi
zaman zərfləri adverbs of time isim ümumi
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag isim ümumi
nahar vaxtı dinner-time isim ümumi
təyinolunan vaxt fixed time isim ümumi
macal free time isim ümumi
əyani şöbə full-time department isim ümumi
biçin mövsümü harvest-time isim ümumi
macalsızlıq lack of time isim ümumi
vaxtsızlıq lack of time isim ümumi
asudəlik leisure time isim ümumi
yemək vaxtı meal time isim ümumi
işdənkənar vaxt non-working time isim ümumi
əmin-amanlıq dövrü peace-time isim ümumi
çağdaşlıq present time isim ümumi
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time isim ümumi
sakitləşmə müddəti recovery time isim ümumi
sönmə müddəti response time isim ümumi
qalan vaxt rest of the time isim ümumi
həmin vaxt same time isim ümumi
hovur short period of time isim ümumi
öynəlik some eatable matter for one time isim ümumi
boş vaxt spare time isim ümumi
əsna time isim ümumi
əyyam time isim ümumi
öynə time isim ümumi
zəmanə time isim ümumi
reqlament time limit isim ümumi
soldatlıq time of being a soldier isim ümumi
tabel time-board isim ümumi
cındır-mındır waste material isim ümumi
qırıq-quruq waste matter isim ümumi
işlənmiş yağ waste oil isim ümumi
ekspozisiya time-exposure isim photography
distansiya atışı time-fire isim military
məsafədən atəş time-fire isim military
məsafədən atış time-fire isim military
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time isim ümumi
möhlət time isim ümumi
müddət time isim ümumi
vədə time isim ümumi
qrafik time-table isim ümumi
itki waste isim ümumi
korlama waste isim ümumi
korlanma waste isim ümumi
xarab etmə waste isim ümumi
zərər waste isim ümumi
ziyan waste isim ümumi
oyunun yarısında fasilə half-time isim ümumi
taymlar arasında fasilə half-time isim ümumi
bədxərclik waste isim ümumi
israfçılıq waste isim ümumi
nahaq yerə sərf etmə waste isim ümumi
iş vaxtı time isim ümumi
baş süxur waste isim geological
əsr time isim ümumi
həyat time isim ümumi
ömür time isim ümumi
dəfə time isim ümumi
vaxt tapmaq time fel ümumi
aldatmaq two-time fel ümumi
vəfasız çıxmaq two-time fel ümumi
vəfasızlıq etmək two-time fel ümumi
bədxərclik etmək waste fel ümumi
boş yerə sərf etmək waste fel ümumi
səmərəsiz sərf etmək waste fel ümumi
çatışdırmaq be hardly in time fel ümumi
xəstəlik keçirtmək be ill for a time fel ümumi
yetirmək be in time fel ümumi
özünü yetirmək be in time fel ümumi
vaxt keçirtmək cheat time fel ümumi
vaxtında gəlmək come in time fel ümumi
yetişmək come in time fel ümumi
özünü yetirmək come just on time fel ümumi
tələfatı azaltmaq cut out waste fel ümumi
vaxtını bölmək divide one's time fel ümumi
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak fel ümumi
macal tapmaq find time fel ümumi
əngi qızışmaq forget the time in conversation fel ümumi
batmaq go waste fel ümumi
əylənmək have a good time fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time fel ümumi
şənlənmək have a good time fel ümumi
şadlıq etmək have a good time fel ümumi
zillət çəkmək have a hard time fel ümumi
şadyanalıq etmək have a rattling time fel ümumi
darıxmaq have a tedious time fel ümumi
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time fel ümumi
vaxt öldürmək kill time fel ümumi
xaraba qoymaq lay waste fel ümumi
boş-bikar gəzmək loaf one's time fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily fel ümumi
vaxt keçirtmək pass the time fel ümumi
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor fel ümumi
dümələnmək spend much time fel ümumi
girləmək spend one's time in vain fel ümumi
düşüb-qalmaq stay for a long time fel ümumi
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time fel ümumi
reqlament ə riayət etmək time keep within the time limit fel ümumi
illərlə gözləmək wait for a long time fel ümumi
axırına çıxmaq waste fel ümumi
bada vermək waste fel ümumi
israf etmək waste fel ümumi
zaya vermək waste fel ümumi
fürsəti əldən vermək waste a chance fel ümumi
imkanı əldən vermək waste an opportunity fel ümumi
ölüşkəmək waste away fel ümumi
sısqa düşmək waste away fel ümumi
vərəmləmək waste away through sorrow or illness fel ümumi
pulun axırına çıxmaq waste money in vain fel ümumi
biməsrəf xərc waste of money fel ümumi
pulunu biməsrəf xərcləmək waste one's money fel ümumi
pulunu israf etmək waste one's money fel ümumi
vaxtı boş keçirtmək waste time fel ümumi
biməsrəf danışmaq waste words fel ümumi
vaxt keçirtmək while the time away fel ümumi
vaxtı hesablamaq time fel ümumi
boş yerə itmək waste fel ümumi
havayı itmək waste fel ümumi
vaxt təyin etmək time fel ümumi
dağıtmaq waste fel ümumi
viran etmək waste fel ümumi
xaraba qoymaq waste fel ümumi
korlamaq waste fel ümumi
vaxtı göstərmək time fel sport
əldən salmaq waste fel ümumi
haldan salmaq waste fel ümumi
taqətdən salmaq waste fel ümumi
yormaq waste fel ümumi
arıqlamaq waste fel ümumi
ərimək waste fel ümumi
qurumaq waste fel ümumi
zəifləmək waste fel ümumi
qurtarmaq üzrə olmaq waste fel ümumi
sona çatmaqda olmaq waste fel ümumi
çəkidə itirmək waste fel ümumi
görünməmiş all-time sifət ümumi
misilsiz all-time sifət ümumi
son dərəcə all-time sifət ümumi
tayı bərabəri olmayan all-time sifət ümumi
üç dəfə three-time sifət ümumi
çox vaxt aparan time-consuming sifət ümumi
əsrlərlə əziz tutulan time-honoured sifət ümumi
vaxta qənaət edən time-saving sifət ümumi
geyilmiş time-worn sifət ümumi
köhnə time-worn sifət ümumi
köhnəlmiş time-worn sifət ümumi
nimdaş time-worn sifət ümumi
becərilməmiş waste sifət ümumi
boş waste sifət ümumi
çöl-biyaban waste sifət ümumi
heç kim yaşamayan waste sifət ümumi
qeyri-məhsuldar waste sifət ümumi
xam waste sifət ümumi
axır for some time past sifət ümumi
uzunmüddətli long-time sifət ümumi
köhnə old-time sifət ümumi
əkin-biçin related to the time of field husbandry sifət ümumi
vədəsiz time without time limit sifət ümumi
köhnə time-honored sifət ümumi
köhnə time-honoured sifət ümumi
biməsrəf waste sifət ümumi
qulluq müddətini bitirmiş time-expired sifət military
qulluq müddətini qurtarmış time-expired sifət military
xidmət müddətini bitirmiş time-expired sifət military
xidmət müddətini qurtarmış time-expired sifət military
dağıdılmış waste sifət ümumi
viran edilmiş waste sifət ümumi
xaraba qoyulmuş waste sifət ümumi
artıq waste sifət ümumi
gərəksiz waste sifət ümumi
mənasız waste sifət ümumi
nahaq waste sifət ümumi
yararsız waste sifət ümumi
istifadə edilmiş waste sifət technical
işlənmiş waste sifət technical
brak edilmiş waste sifət ümumi
zay waste sifət ümumi
hər dəfə every time zərf ümumi
məqamında in time zərf ümumi
vaxtında in time zərf ümumi
damcı-damcı a drop at a time zərf ümumi
qətrə a drop at a time; qətrəbəqətrə zərf ümumi
öncə ahead of time zərf ümumi
qabaqdan ahead of time zərf ümumi
digər vaxt another time zərf ümumi
qeyri bir vaxt another time zərf ümumi
başqa vaxt another time zərf ümumi
getdikcə as time goes on zərf ümumi
hər hansı bir müddətdə at any time zərf ümumi
vaxtbivaxt at any time zərf ümumi
vaxtlı-vaxtsız at any time zərf ümumi
hər vaxt at any time zərf ümumi
heç zaman at no time zərf ümumi
vaxtıilə at one time zərf ümumi
bir zaman at one time zərf ümumi
bugünkü vaxtda at the present time zərf ümumi
bunula birlikdə at the same time zərf ümumi
eyni zamanda at the same time zərf ümumi
bu dəmdə at this time zərf ümumi
hər vaxt each time zərf ümumi
hər öynədə every time zərf ümumi
hər zaman every time zərf ümumi
ata-babadan for a long time zərf ümumi
bayaqdan for a long time zərf ümumi
müddətə for a time zərf ümumi
müəyyən vaxt for a time zərf ümumi
ayaqüstü for a time zərf ümumi
vaxt olmadığı üçün for lack of time zərf ümumi
axırıncı dəfə for the last time zərf ümumi
son dəfə for the last time zərf ümumi
sonuncu dəfə for the last time zərf ümumi
hələ for the time being zərf ümumi
ilk dəfədən from the first time zərf ümumi
indidən from this time zərf ümumi
ata-babadan from time immemorial zərf ümumi
təkəmseyrək from time to time zərf ümumi
vaxtdan vaxta from time to time zərf ümumi
vaxtdan-vaxta from time to time zərf ümumi
ayda-ildə from time to time zərf ümumi
ertədən in good time zərf ümumi
indidən in good time zərf ümumi
əvvəlcədən in good time zərf ümumi
bilatəxir in no time zərf ümumi
dabanbasa in no time zərf ümumi
bizim vaxtda in our time zərf ümumi
indiki zamanda in our time zərf ümumi
bu halda in this time zərf ümumi
vaxtlı in time zərf ümumi
vaxtlı-vaxtında in time zərf ümumi
az vaxt little time zərf ümumi
uzun vaxt long time zərf ümumi
gələn dəfə next time zərf ümumi
bir-bir one at a time zərf ümumi
zaman və məkan xaricində regardless of time and space zərf ümumi
dübarə second time zərf ümumi
ata-babadan since olden time zərf ümumi
müddətdək since that time zərf ümumi
başqa vaxt some other time zərf ümumi
bəzi vaxt some time zərf ümumi
haçandan-haçana some time later zərf ümumi
axır-əvvəl some time or other zərf ümumi
gec-tez some time or other zərf ümumi
otuz-otuz thirty at a time zərf ümumi
bu dəfə this time zərf ümumi
dönə-dönə time and again zərf ümumi
Keçənə güzəşt deyərlər A lost time is never found again söz birləşməsi ümumi
münasib vaxtı gözləmək abide one's time söz birləşməsi ümumi
təcili ahead of time söz birləşməsi ümumi
vaxtından əvvəl ahead of time söz birləşməsi ümumi
hər şey öz vaxtında all in good time söz birləşməsi ümumi
vaxt vermək allow time söz birləşməsi ümumi
müddət vermək allow time söz birləşməsi ümumi
heç bir vaxt at no time söz birləşməsi ümumi
heç bir vədə at no time söz birləşməsi ümumi
bir vaxtlar at one time söz birləşməsi ümumi
çoxdan at one time söz birləşməsi ümumi
vaxtilə at one time söz birləşməsi ümumi
bununla belə at the same time söz birləşməsi ümumi
eyni vaxtda at the same time söz birləşməsi ümumi
eyni zamanda at the same time söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
waste one's time havayı vaxt itirmək fel ümumi