• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
wheel round sözünün tərcüməsi (257 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
najdak çarxı grazing-wheel isim ümumi
sumbata çarxı grazing-wheel isim ümumi
yarımdairə half-round isim ümumi
göy qübbəsi round isim ümumi
dövrələmə round-up isim ümumi
dövrəyə alma round-up isim ümumi
toplama round-up isim ümumi
cəhrə spinning-wheel isim ümumi
sükan çarxı steering-wheel isim ümumi
pər water-wheel isim ümumi
çarx wheel isim ümumi
təkər wheel isim ümumi
avtomobil təkəri bazası wheel-base isim ümumi
çoxnövçü all-round athlete isim ümumi
balansir balance-wheel isim ümumi
əsas intiqal band wheel isim ümumi
araba təkəri cart wheel isim ümumi
aparıcı çarx driving-wheel isim ümumi
nazim çarx fly-wheel isim ümumi
nazimçarx fly-wheel isim ümumi
taleyin təkəri Fortune's wheel isim ümumi
dəndənə gear-wheel isim ümumi
dolanma going round isim ümumi
təkərək little wheel isim ümumi
təkərcik little wheel isim ümumi
dəyirmiləmə making round isim ümumi
sükançı man at the wheel isim ümumi
karusel merry-go-round isim ümumi
mətbuat icmalı press round-up isim ümumi
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel isim ümumi
dəndənə rack-wheel isim ümumi
dilçək çarx ratchet-wheel isim ümumi
raund round isim ümumi
tur round isim ümumi
yalama round and flat stone isim ümumi
məcməyi round copper tray isim ümumi
ayüzlü round-faced girl isim ümumi
icmal round-up isim ümumi
ehtiyat çarx spare wheel isim ümumi
dolanma spinning round isim ümumi
idman icmalı sports round-up isim ümumi
sükan çarxı steering wheel isim ümumi
şturval steering wheel isim ümumi
dünya səfəri tour round the world isim ümumi
rul wheel isim ümumi
taleyin çarxı wheel of fortune isim ümumi
təkər mazı wheel-grease isim ümumi
burma winding round isim ümumi
dişli çarx gear-wheel isim technical
cilalama çarxı grinding-wheel isim technical
şturval steering-wheel isim technical
dairə round isim ümumi
dairəşəkilli əşya round isim ümumi
sükan wheel isim ümumi
şturval wheel isim ümumi
dilim round isim ümumi
parça round isim ümumi
tikə round isim ümumi
halay round isim ümumi
dövr etmə round isim ümumi
dövran round isim ümumi
fırlanma round isim ümumi
baş çəkmə round isim ümumi
yoxlama round isim ümumi
raund round isim sport
özünə gətirmək bring round fel ümumi
özünə qaytarmaq bring round fel ümumi
ətrafına fırlanmaq come round fel ümumi
boylanmaq come round fel ümumi
dolanmaq get round fel ümumi
dövrə vurmaq get round fel ümumi
dəyirmiləmək round fel ümumi
dəyirmilənmək round fel ümumi
girdələmək round fel ümumi
halqalanmaq round fel ümumi
yumrulamaq round fel ümumi
diyirlətmək wheel fel ümumi
gillədə-gillədə aparmaq wheel fel ümumi
gillətmək wheel fel ümumi
itələyə-itələyə aparmaq wheel fel ümumi
şturvalda dayanmaq be at the wheel fel ümumi
sükançı olmaq be at the wheel fel ümumi
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round fel ümumi
girdələtdirmək cause smb. to make round fel ümumi
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off fel ümumi
dəyirmilətmək cause smb. to round off fel ümumi
gəlmək come round fel ümumi
qumar kağızı paylamaq deal round the cards fel ümumi
bürümək gather round fel ümumi
girdələnmək get round fel ümumi
girdələşmək get round fel ümumi
dolanmaq go round fel ümumi
dolaşmaq go round fel ümumi
ətrafa boylanmaq look round fel ümumi
boylanmaq look round fel ümumi
boylanışmaq look round all together fel ümumi
dairələmək make round fel ümumi
girdələmək make round fel ümumi
yumrulamaq make round fel ümumi
yumurlamaq make round fel ümumi
dəyirmiləmək make round fel ümumi
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist fel ümumi
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off fel ümumi
dəyirmiləmək round off fel ümumi
dəyirmiləşdirmək round off fel ümumi
yuvarlaqlamaq round off fel ümumi
yuvarlaqlaşdırmaq round off fel ümumi
dövrə vurmaq sit round fel ümumi
döndərmək swing the car round fel ümumi
sarınmaq tie smth. round oneself fel ümumi
üzünü çevirmək turn round fel ümumi
geri dönmək turn round fel ümumi
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger fel ümumi
burmaq wind round fel ümumi
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet fel ümumi
düzəlmək come round fel ümumi
sağalmaq come round fel ümumi
bitirmək round fel ümumi
qurtarmaq round fel ümumi
tamamlamaq round fel ümumi
dönmək wheel fel ümumi
dövrə vurmaq wheel fel ümumi
fırlanmaq wheel fel ümumi
hərlənmək wheel fel ümumi
özünə gəlmək come round fel ümumi
qulağını kəsmək round fel ümumi
velosiped sürmək wheel fel ümumi
velosipeddə getmək wheel fel ümumi
dönmək round fel ümumi
dördtəkərli four-wheel sifət ümumi
dəyirmi round sifət ümumi
girdə round sifət ümumi
şaraoxşar round sifət ümumi
şarşəkilli round sifət ümumi
yumru round sifət ümumi
üççarxlı three-wheel sifət ümumi
üçtəkərli three-wheel sifət ümumi
ətraflı all-round sifət ümumi
gip-girdə quite round sifət ümumi
yumruca quite round sifət ümumi
yupyumru quite round sifət ümumi
yupyumruca quite round sifət ümumi
dairəvi round sifət ümumi
yumru-yumru round sifət ümumi
yuvarlaq round sifət ümumi
gecə-gündüz round the clock sifət ümumi
yumruyanaq round-cheeked sifət ümumi
yumruyanaqlı round-cheeked sifət ümumi
aybəniz round-faced sifət ümumi
ayçöhrəli round-faced sifət ümumi
dəyirmisifət round-faced sifət ümumi
dəyirmisifətli round-faced sifət ümumi
dövrəsifət round-faced sifət ümumi
dövrəsifətli round-faced sifət ümumi
girdəsifət round-faced sifət ümumi
girdəsifətli round-faced sifət ümumi
girdəüz round-faced sifət ümumi
girdəüzlü round-faced sifət ümumi
qəmərüz round-faced sifət ümumi
qəmərüzlü round-faced sifət ümumi
yumrusifət round-faced sifət ümumi
yumrusifətli round-faced sifət ümumi
dəyirmibaş round-headed sifət ümumi
yumrubaş round-headed sifət ümumi
yumru-yumru round-round sifət ümumi
fırlanan turning round sifət ümumi
təkərvarı wheel-like sifət ümumi
təkərvarı wheel-shaped sifət ümumi
çox tərəfli all-round sifət danışıq dili
hər tərəfli all-round sifət danışıq dili
dolu round sifət ümumi
koppuş round sifət ümumi
kök round sifət ümumi
mütləq all-round sifət danışıq dili
dairəvi all-round sifət danışıq dili
dairə şəklində round zərf ümumi
ətrafında round zərf ümumi
bütün ili all the year round zərf ümumi
il-müdam all the year round zərf ümumi
yaylı-qışlı all the year round zərf ümumi
boylana-boylana looking round zərf ümumi
əksinə other way round zərf ümumi
çevrəsində round zərf ümumi
həndəvər round zərf ümumi
yan-yörə round zərf ümumi
qucaq-qucağa with arms round each other zərf ümumi
boyunca round zərf ümumi
hər tərəfdə round zərf ümumi
digər tərəfə round zərf ümumi
əks tərəfdə round zərf ümumi
ətrafına round sözönü ümumi
ətrafında round sözönü ümumi
ətrafa round sözönü ümumi
təxminən round sözönü ümumi
təqribən round sözönü ümumi
barəsində round sözönü ümumi
haqqında round sözönü ümumi
bütün il boyu all the year round söz birləşməsi ümumi
bəxt dönəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
bəxt gətirməyəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
tale dönəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
yağ kimi getmək break a butterfly wheel söz birləşməsi ümumi
araba təkəri cart wheel söz birləşməsi ümumi
yağ kimi getmək fly on the wheel söz birləşməsi ümumi
bir kəsi aldatmaq get round smb. söz birləşməsi ümumi
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill söz birləşməsi ümumi
sol çiyin üstə irəli! left wheel! söz birləşməsi ümumi
sükançı man at the wheel söz birləşməsi ümumi
rəhbər man at the wheel söz birləşməsi ümumi
karusel merry go round söz birləşməsi ümumi
çevrilmək move round söz birləşməsi ümumi
geriyə dönmək move round söz birləşməsi ümumi
köçəri həyat on the wheel söz birləşməsi ümumi
təkər üstündə on the wheel söz birləşməsi ümumi
avarlı təkər paddle wheel söz birləşməsi ümumi
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck söz birləşməsi ümumi
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel söz birləşməsi ümumi
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel söz birləşməsi ümumi
işə can-başla girişmək put one's shoulder to the wheel söz birləşməsi ümumi
şağ çiyin üstə irəli! right wheel! söz birləşməsi ümumi
alqış gurultusu round of applause söz birləşməsi ümumi
alqış gurultusu round of cheers söz birləşməsi ümumi
dəyirmi masa round table söz birləşməsi ümumi
dəyirmi stol round table söz birləşməsi ümumi
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour söz birləşməsi ümumi
müşayiət etmək show round söz birləşməsi ümumi
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home söz birləşməsi ümumi
əhatəyə almaq troop round söz birləşməsi ümumi
mühasirəyə almaq troop round söz birləşməsi ümumi
aparmaq trot round söz birləşməsi ümumi
göstərmək trot round söz birləşməsi ümumi
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round söz birləşməsi ümumi
qoltuqla kürsü wheel chair söz birləşməsi ümumi
təkərli kreslo wheel chair söz birləşməsi ümumi
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger söz birləşməsi ümumi
dönmək work round söz birləşməsi ümumi
istiqamətini dəyişmək work round söz birləşməsi ümumi
ətrafına bürümək wrap round söz birləşməsi ümumi
fənd işlətmək wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
fırıldaqla məşğul olmaq wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
hiylə işlətmək wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
gözoxşayan merry go round söz birləşməsi ümumi
xoşagələn merry go round söz birləşməsi ümumi
çevirmək move round söz birləşməsi ümumi
geriyə döndərmək move round söz birləşməsi ümumi
hərəkətverici qüvvələr wheel cəm ümumi
maşın wheel cəm ümumi
mexanizm wheel cəm ümumi
minik wheel cəm ümumi
dairə wheel cəm ümumi
dövrə wheel cəm ümumi
bəxt wheel cəm ümumi
tale wheel cəm ümumi
velosiped wheel cəm American
uşaq arabası wheel cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
wheel round dolandırmaq fel ümumi
wheel round hərləmək fel ümumi
vero