• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
wheel shaped sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
najdak çarxı grazing-wheel isim ümumi
sumbata çarxı grazing-wheel isim ümumi
cəhrə spinning-wheel isim ümumi
sükan çarxı steering-wheel isim ümumi
pər water-wheel isim ümumi
çarx wheel isim ümumi
təkər wheel isim ümumi
avtomobil təkəri bazası wheel-base isim ümumi
badamı gözlər almond-shaped eyes isim ümumi
buta almond-shaped pattern isim ümumi
balansir balance-wheel isim ümumi
əsas intiqal band wheel isim ümumi
araba təkəri cart wheel isim ümumi
aparıcı çarx driving-wheel isim ümumi
nazim çarx fly-wheel isim ümumi
nazimçarx fly-wheel isim ümumi
taleyin təkəri Fortune's wheel isim ümumi
dəndənə gear-wheel isim ümumi
üzüməbənzərlik grape-shaped: being grape-shaped isim ümumi
təkərək little wheel isim ümumi
təkərcik little wheel isim ümumi
sükançı man at the wheel isim ümumi
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel isim ümumi
dəndənə rack-wheel isim ümumi
dilçək çarx ratchet-wheel isim ümumi
fiqurlu kərpic shaped brick isim ümumi
ehtiyat çarx spare wheel isim ümumi
sükan çarxı steering wheel isim ümumi
şturval steering wheel isim ümumi
rul wheel isim ümumi
taleyin çarxı wheel of fortune isim ümumi
təkər mazı wheel-grease isim ümumi
dişli çarx gear-wheel isim technical
cilalama çarxı grinding-wheel isim technical
şturval steering-wheel isim technical
sükan wheel isim ümumi
şturval wheel isim ümumi
diyirlətmək wheel fel ümumi
gillədə-gillədə aparmaq wheel fel ümumi
gillətmək wheel fel ümumi
itələyə-itələyə aparmaq wheel fel ümumi
şturvalda dayanmaq be at the wheel fel ümumi
sükançı olmaq be at the wheel fel ümumi
formalaşmaq be shaped fel ümumi
dolandırmaq wheel round fel ümumi
hərləmək wheel round fel ümumi
dönmək wheel fel ümumi
dövrə vurmaq wheel fel ümumi
fırlanmaq wheel fel ümumi
hərlənmək wheel fel ümumi
velosiped sürmək wheel fel ümumi
velosipeddə getmək wheel fel ümumi
siqar kimi cigar-shaped sifət ümumi
siqarabənzər cigar-shaped sifət ümumi
siqaraoxşar cigar-shaped sifət ümumi
siqarşəkilli cigar-shaped sifət ümumi
yumurtaşəkilli egg-shaped sifət ümumi
yumurtavari egg-shaped sifət ümumi
dördtəkərli four-wheel sifət ümumi
inyəyə oxşar needle-shaped sifət ümumi
iynə kimi needle-shaped sifət ümumi
iynəvari needle-shaped sifət ümumi
iynəyə bənzər needle-shaped sifət ümumi
armudabənzər pear-shaped sifət ümumi
armudaoxşar pear-shaped sifət ümumi
armudşəkilli pear-shaped sifət ümumi
armudu pear-shaped sifət ümumi
armudvarı pear-shaped sifət ümumi
üççarxlı three-wheel sifət ümumi
üçtəkərli three-wheel sifət ümumi
badamı almond-shaped sifət ümumi
badamvarı almond-shaped sifət ümumi
badamağız almond-shaped: with a small and almond-shaped mouth sifət ümumi
badamgöz almond-shaped: with almond-shaped eyes sifət ümumi
butalı almond-shaped: with almond-shaped patterns sifət ümumi
oxşəkilli arrow-shaped sifət ümumi
oxvari arrow-shaped sifət ümumi
A-şəkilli A-shaped sifət ümumi
bizvarı awl-shaped sifət ümumi
kürəşəkilli ball-shaped sifət ümumi
yumruvarı ball-shaped sifət ümumi
yupyumru ball-shaped sifət ümumi
boçkaşəkilli barrel-shaped sifət ümumi
süngüvari bayonet-shaped sifət ümumi
bombaşəkilli bomb-shaped sifət ümumi
kasaşəkilli bowl-shaped sifət ümumi
kasavarı bowl-shaped sifət ümumi
qövsi bow-shaped sifət ümumi
qutuvarı box-shaped sifət ümumi
beyinəbənzər brain-shaped sifət ümumi
ilgəkvarı buttonhole-shaped sifət ümumi
boçkaşəkilli cask-shaped sifət ümumi
darağabənzər comb-shaped sifət ümumi
daraqvarı comb-shaped sifət ümumi
konusvarı cone-shaped sifət ümumi
qozavarı cone-shaped sifət ümumi
xaçvarı cross-shaped sifət ümumi
kasaşəkilli cup-shaped sifət ümumi
silindrvari cylinder-shaped sifət ümumi
romb şəkilli diamond-shaped sifət ümumi
rombaoxşar diamond-shaped sifət ümumi
damcıvarı drop-shaped sifət ümumi
yumurtavarı egg-shaped sifət ümumi
yumurtayaoxşar egg-shaped sifət ümumi
dirsəkşəkilli elbow-shaped sifət ümumi
ellipsşəkilli ellipse-shaped sifət ümumi
yelpikvarı fan-shaped sifət ümumi
barmaqvarı finger-shaped sifət ümumi
çəngələoxşar fork-shaped sifət ümumi
qıfabənzər funnel-shaped sifət ümumi
qıfşəkilli funnel-shaped sifət ümumi
qıfvarı funnel-shaped sifət ümumi
üzüməbənzər grape-shaped sifət ümumi
ürəkvarı heart-shaped sifət ümumi
təpəyəoxşar hill-shaped sifət ümumi
dəhrəşəkilli hook-shaped sifət ümumi
halqavarı hook-shaped sifət ümumi
qarmaqlatmaq hook-shaped sifət ümumi
buynuzabənzər horn-shaped sifət ümumi
buynuzşəkilli horn-shaped sifət ümumi
buynuzvarı horn-shaped sifət ümumi
nalvari horseshoe-shaped sifət ümumi
böyrəkvarı kidney-shaped sifət ümumi
yarpaqşəkilli leaf-shaped sifət ümumi
yarpaqvarı leaf-shaped sifət ümumi
dodaqvarı lip-shaped sifət ümumi
göbələkvarı mushroom-shaped sifət ümumi
iynəşəkilli needle-shaped sifət ümumi
iynəvarı needle-shaped sifət ümumi
qozabənzər nut-shaped sifət ümumi
qozvarı nut-shaped sifət ümumi
noxudvari pea-shaped sifət ümumi
yastıqvarı pillow-shaped sifət ümumi
boruvarı pipe-shaped sifət ümumi
boşqabvarı plate-shaped sifət ümumi
nimçəvari plate-shaped sifət ümumi
qotazvarı pompon-shaped sifət ümumi
ehramvarı pyramid-shaped sifət ümumi
dairəvarı ring-shaped sifət ümumi
halqavarı ring-shaped sifət ümumi
üzükvari ring-shaped sifət ümumi
yəhərşəkilli saddle-shaped sifət ümumi
yəhərvarı saddle-shaped sifət ümumi
vintvarı screw-shaped sifət ümumi
fasonlu shaped sifət ümumi
formalı shaped sifət ümumi
qalxanşəkilli shield-shaped sifət ümumi
orağabənzər sickle-shaped sifət ümumi
ilanvarı snake-shaped sifət ümumi
nizəvari spear-shaped sifət ümumi
kürəşəkilli sphere-shaped sifət ümumi
iyəbənzər spindle-shaped sifət ümumi
ulduzaoxşar star-shaped sifət ümumi
ulduzvarı star-shaped sifət ümumi
qılıncvarı sword-shaped sifət ümumi
qotazvarı tassel-shaped sifət ümumi
dişəbənzər tooth-shaped sifət ümumi
qülləvarı tower-shaped sifət ümumi
təknəvarı trough-shaped sifət ümumi
təkərvarı wheel-like sifət ümumi
təkərvarı wheel-shaped sifət ümumi
qanadşəkilli wing-shaped sifət ümumi
ilbizşəkilli snail-shaped zərf ümumi
ilbizvarı snail-shaped zərf ümumi
bəxt dönəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
bəxt gətirməyəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
tale dönəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
boçkavari barrel shaped söz birləşməsi ümumi
çəlləkvari barrel shaped söz birləşməsi ümumi
çəlləyəbənzər barrel shaped söz birləşməsi ümumi
çəlləyəoxşar barrel shaped söz birləşməsi ümumi
yağ kimi getmək break a butterfly wheel söz birləşməsi ümumi
araba təkəri cart wheel söz birləşməsi ümumi
yağ kimi getmək fly on the wheel söz birləşməsi ümumi
sol çiyin üstə irəli! left wheel! söz birləşməsi ümumi
sükançı man at the wheel söz birləşməsi ümumi
rəhbər man at the wheel söz birləşməsi ümumi
köçəri həyat on the wheel söz birləşməsi ümumi
təkər üstündə on the wheel söz birləşməsi ümumi
avarlı təkər paddle wheel söz birləşməsi ümumi
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel söz birləşməsi ümumi
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel söz birləşməsi ümumi
işə can-başla girişmək put one's shoulder to the wheel söz birləşməsi ümumi
şağ çiyin üstə irəli! right wheel! söz birləşməsi ümumi
qoltuqla kürsü wheel chair söz birləşməsi ümumi
təkərli kreslo wheel chair söz birləşməsi ümumi
buta almond-shaped pattern söz birləşməsi ümumi
fənd işlətmək wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
fırıldaqla məşğul olmaq wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
hiylə işlətmək wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
hərəkətverici qüvvələr wheel cəm ümumi
maşın wheel cəm ümumi
mexanizm wheel cəm ümumi
minik wheel cəm ümumi
dairə wheel cəm ümumi
dövrə wheel cəm ümumi
bəxt wheel cəm ümumi
tale wheel cəm ümumi
velosiped wheel cəm American
uşaq arabası wheel cəm ümumi
vero