• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
white sözünün tərcüməsi (149 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
white isim ümumi
white sifət ümumi
white bəyaz sifət ümumi
white bayaz sifət ümumi
white rəngi qaçmış sifət ümumi
white solğun sifət ümumi
white solmuş sifət ümumi
white çal sifət ümumi
white təmiz sifət ümumi
white şəffaf sifət ümumi
white ləkəsiz sifət ümumi
white müqəddəs sifət ümumi
white pak sifət ümumi
white zərərsiz sifət ümumi
white ziyansız sifət ümumi
white qərəzsiz sifət ümumi
white düz sifət danışıq dili
white namuslu sifət danışıq dili
white alicənab sifət danışıq dili
white ağ dərili sifət ümumi
white-coal su enerjisi isim ümumi
white bread buğda çörəyi isim ümumi
white coal ağ kömür isim ümumi
white-frost qırov isim ümumi
white soot ağ duda isim ümumi
white falcon şahbaz isim ümumi
white poplar ağ qovaq isim ümumi
white-fish ala balıq isim zoological
white-meat ağ ət isim ümumi
white-coal ağ kömür isim ümumi
white stone ağdaş isim ümumi
white sturgeon ağbalıq isim ümumi
white beet qənd çuğunduru isim ümumi
white-tie ağ qalstuk isim ümumi
white-throat silviya quşu isim zoological
white bread ağ çörək isim ümumi
white spirit uayt-spirit isim ümumi
white nights bəyaz gecələr isim ümumi
white mulberry ağ tut isim ümumi
white wine ağ şərab isim ümumi
puffs of white clouds ağ bulud layları isim ümumi
white oil ağ yağ isim ümumi
white-lime əhəng məhlulu isim ümumi
horse with white spots on the thigh alapaça isim ümumi
white willow ağsöyüd isim ümumi
black and white photography ağ-qara fotoqrafiya isim ümumi
white-tie frak isim figurative meaning
white-hot: make white-hot közərtmək fel ümumi
bleed white qansızlaşdırmaq fel ümumi
be covered with white spots çillənmək fel ümumi
turn white losing color solub-ağarmaq fel ümumi
turn white bəyazlanmaq fel ümumi
show white ağarışmaq fel ümumi
cover with white spots çilləmək fel ümumi
turn white ağarmaq fel ümumi
off-white ağtəhər sifət ümumi
white-faced aybəniz sifət ümumi
white-mane ağyal sifət ümumi
white-faced ağüzlü sifət ümumi
lily white ağappaq sifət ümumi
white-skinned ağdərili sifət ümumi
in a white rage əsrimiş sifət ümumi
covered with white spots çil sifət ümumi
black-and-white ağ-qara sifət ümumi
snow-white qar kimi bəyaz sifət ümumi
snow-white qar kimi ağ sifət ümumi
with a white spot on the forehead təpəcik sifət ümumi
black and white ağ-qara sifət ümumi
white-headed ağbaş sifət ümumi
white-haired ağbaş sifət ümumi
white-hot bərk közərmiş sifət ümumi
white-handed vicdanlı sifət ümumi
white-handed namuslu sifət ümumi
white-hot bərk qızardılmış sifət ümumi
white-livered qorxaq sifət ümumi
snow-white apağ sifət ümumi
pure white ağappaq sifət ümumi
white-collar kontor sifət danışıq dili
white-striped ağzolaq sifət ümumi
black-and-white qəti sifət ümumi
white-handed ləkəsiz sifət ümumi
snow-white dümağ sifət ümumi
white-headed ağsaçlı sifət ümumi
white-faced ağsifət sifət ümumi
snow-white bəmbəyaz sifət ümumi
white-haired ağsaç sifət ümumi
white-hot bərk közərdilmiş sifət ümumi
white-hot bərk qızmış sifət ümumi
white-livered aciz sifət ümumi
white-handed təmiz sifət ümumi
white-hot közərmiş sifət ümumi
black-white ala-qara sifət ümumi
pure white dümağ sifət ümumi
snow-white ağappaq sifət ümumi
white-faced ağbəniz sifət ümumi
black-and-white barışmaz sifət ümumi
white-headed çal sifət ümumi
white-livered ağciyər sifət ümumi
white-headed açıq rəngli sifət ümumi
white-hot bərk qəzəblənmiş sifət ümumi
white-hot cin atına minmiş sifət ümumi
white-hot bərk cinlənmiş sifət ümumi
white-hot bərk qeyzlənmiş sifət ümumi
white-headed sarışın sifət ümumi
bleed white qanını sormaq phrases ümumi
show the white feather qorxmaq phrases ümumi
show the white feather ürəksizlik etmək phrases ümumi
show the white feather ürəksizlik göstərmək phrases ümumi
white feather qorxaqlıq phrases ümumi
show the white feather cəsarətsizlik göstərmək phrases ümumi
at a white heat cin atına minəndə phrases ümumi
white grape ağ üzüm phrases ümumi
as white as a ghost ölü kimi ağappaq phrases ümumi
as white as a ghost ölü sifəti kimi phrases ümumi
as white as a sheet kağız kimi ağ phrases ümumi
white flag parlamentyor phrases ümumi
white whale qütb delfini phrases zoological
white as death ölü kimi ağappaq phrases ümumi
at a white heat cin başına vuranda phrases ümumi
show the white feather çəkinmək phrases ümumi
at white heat cin atına minəndə phrases ümumi
at white heat cin başına vuranda phrases ümumi
show the white feather qaçıb kola girmək phrases ümumi
show the white feather qorxaqlıq göstərmək phrases ümumi
white night yuxusuz gecə phrases ümumi
white horses köpüklü dalğalar phrases figurative meaning
white whale ağ balıq phrases zoological
white crow əcaib adam phrases ümumi
white fury hiddət phrases ümumi
white fury qeyz phrases ümumi
white gunpowder tüstüsüz barıt phrases ümumi
white lie müqəddəs yalan phrases ümumi
at white heat cinlənəndə phrases ümumi
bleed white üzmək phrases ümumi
bleed white əldən salmaq phrases ümumi
white-tie dinner təntənəli nahar phrases ümumi
white fury acıq phrases ümumi
at a white heat cinlənəndə phrases ümumi
white flag ağ bayraq phrases ümumi
white pulp ağ sıyıq phrases anatomical
white fury qəzəb phrases ümumi
white light gündüz işığı phrases ümumi
white lie zərərsiz yalan phrases ümumi
white gunpowder ağ barıt phrases ümumi
bleed white əlindən almaq phrases ümumi
bleed white bütün pulunu çəkmək phrases ümumi
white light qərəzsiz mühakimə phrases ümumi
white feather qorxaq phrases ümumi
white feather ağciyər phrases ümumi