• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
wipe smb. off the face of the earth sözünün tərcüməsi (234 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
abırsız bold-face isim ümumi
ədəbsiz bold-face isim ümumi
həyasız bold-face isim ümumi
sırtıq bold-face isim ümumi
utanmaz bold-face isim ümumi
kərpic kəsmək üçün palçıq brick-earth isim ümumi
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face isim ümumi
kömür kəsmə coal-face isim ümumi
yer earth isim ümumi
torpaq yol earth road isim ümumi
surət face isim ümumi
sifət face isim ümumi
üz face isim ümumi
qoruyucu maska face-guard isim ümumi
üzün plastik operasiyası face-lift isim ümumi
lekal face-mould isim ümumi
qəlib face-mould isim ümumi
şablon face-mould isim ümumi
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter isim ümumi
yanaqları, gözləri boyayan face-painter isim ümumi
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting isim ümumi
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver isim ümumi
şöhrətini qoruma face-saving isim ümumi
üzlük daş face-stone isim ümumi
fasad face-wall isim ümumi
üz divar face-wall isim ümumi
solğun bənizli adam tallow-face isim ümumi
şişkin sifətli adam tallow-face isim ümumi
sürtüb təmizləmə wipe isim ümumi
silib təmizləmə wipe isim ümumi
silmə wipe isim ümumi
geriyə dönməsi about-face isim ümumi
camal beautiful face isim ümumi
kəltən chunk of earth isim ümumi
ərz earth isim ümumi
xak earth isim ümumi
yer-göy Earth and the heaven isim ümumi
yer qabığı earth crust isim ümumi
torpaq layı earth layer isim ümumi
yerin peyki earth satellite isim ümumi
yer qabığı earth's crust isim ümumi
litosfer earth's crust isim ümumi
yer kürəsinin səthi earth's surface isim ümumi
ağız-burun face isim ümumi
bəniz face isim ümumi
bət-bəniz face isim ümumi
qabaq face isim ümumi
rüxsar face isim ümumi
sima face isim ümumi
üz kremi face cream isim ümumi
araqat face disk isim ümumi
fiqur face-card isim ümumi
nominal dəyər face-value isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
əl-üz hands and face isim ümumi
kəltən lump of earth isim ümumi
təndir oven made of clay in a hole in the earth isim ümumi
qırışsifət person with wrinkled face isim ümumi
şaqul sheer face isim ümumi
şillə slap in the face isim ümumi
sillə slap in the face isim ümumi
şapalaq slap in the face isim ümumi
gərgin sifət strained face isim ümumi
format type face isim ümumi
şaqul vertical face isim ümumi
dəyişiklik volte-face isim ümumi
surətbaz worshipper of face isim ümumi
surətpərəst worshipper of face isim ümumi
əyrisifət wry face isim ümumi
əyləndirən black-face isim American
geriyə dönmə volt-face isim sport
qaraağız black-face isim ümumi
gil earth isim ümumi
torpaq earth isim ümumi
sir-sifət face isim ümumi
üzün ifadəsi face isim ümumi
qrim edən face-painter isim ümumi
qrimçi face-painter isim ümumi
burun dəsmalı wipe isim danışıq dili
burun yaylığı wipe isim danışıq dili
üzdən təzələmə face-lift isim figurative meaning
dəyişiklik volt-face isim figurative meaning
dönüm volt-face isim figurative meaning
dönüş volt-face isim figurative meaning
qara şrift bold-face isim painting
xarici görünüş face isim ümumi
portret çəkən face-painter isim ümumi
portretçi face-painter isim ümumi
ələ salma wipe isim figurative meaning
istehza wipe isim figurative meaning
istehza etmə wipe isim figurative meaning
lağa qoyma wipe isim figurative meaning
masqara wipe isim figurative meaning
oynatma wipe isim figurative meaning
rişxənd wipe isim figurative meaning
sataşma wipe isim figurative meaning
qara şrift black-face isim art
sırtıqlıq face isim ümumi
həyasızlıq face isim danışıq dili
səth face isim ümumi
basdırmaq earth up fel ümumi
quylamaq earth up fel ümumi
batırmaq earth up fel ümumi
üzünü bir kəsə döndərmək face fel ümumi
üzünü bir şeyə döndərmək face fel ümumi
sürtüb təmizləmək wipe fel ümumi
silib qurutmaq wipe fel ümumi
silib təmizləmək wipe fel ümumi
silmək wipe fel ümumi
torpaqlanmaq be covered with earth fel ümumi
qabaqlaşdırmaq bring face to face fel ümumi
üzləşdirmək bring face to face fel ümumi
qurulatmaq cause smb. to wipe fel ümumi
üz-üzə gəlmək come face face fel ümumi
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief fel ümumi
torpaqlamaq cover with earth fel ümumi
komalamaq earth up fel ümumi
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma fel ümumi
faktlarla hesablaşmaq face the facts fel ümumi
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly fel ümumi
küçəyə açılmaq face the street fel ümumi
üz etmək face up fel ümumi
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face fel ümumi
qızarıb-pörtmək get red in the face fel ümumi
şillələmək give smb. a slap in the face fel ümumi
pörtmək grow red in face fel ümumi
üzü olmamaq have no face fel ümumi
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved fel ümumi
üzü üstə uzanmaq lie face downwards fel ümumi
üzüqoylu yatmaq lie face downwards fel ümumi
büzmək make a wry face fel ümumi
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face fel ümumi
üzləşmək meet face to face fel ümumi
üzündən təri silmək mop one's face fel ümumi
pudralanmaq powder one's face fel ümumi
şapalaq yemək receive a slap in the face fel ümumi
üzə demək say to face fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face fel ümumi
üz-üzə oturmaq sit face to face fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face fel ümumi
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir-birəə danışmaq talk face face fel ümumi
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face fel ümumi
qurulamaq wipe fel ümumi
qurulamaq wipe dry fel ümumi
əllərini qurulamaq wipe one's hands fel ümumi
silmək wipe out fel ümumi
qurulanmaq wipe up oneself fel ümumi
qətfələmək wipe with a bath towel fel ümumi
dibini doldurmaq earth up fel ümumi
dibini yumşaltmaq earth up fel ümumi
qarşılamaq face fel ümumi
qarşılaşmaq face fel ümumi
sinə gərmək face fel ümumi
məhv etmək wipe fel ümumi
yox etmək wipe fel ümumi
qarşıda durmaq face fel ümumi
baxmaq face fel ümumi
cəsarətlə qarşılamaq face fel ümumi
üz çəkmək face fel ümumi
cilalamaq face fel ümumi
hamarlamaq face fel ümumi
pardaqlamaq face fel ümumi
yonmaq face fel ümumi
üz üçün face sifət ümumi
üzlük face sifət ümumi
yer earth's sifət ümumi
yastısifət flat-face sifət ümumi
yastısifətli flat-face sifət ümumi
torpaqlı mixed with earth sifət ümumi
ayqabaq moon-face sifət ümumi
birüzlü one-face sifət ümumi
çirkin plain face sifət ümumi
dürəng two-face sifət ümumi
bir-birə face to face zərf ümumi
təkətək face to face zərf ümumi
təkbətək face to face zərf ümumi
üzbəgöz face to face zərf ümumi
üzbəüz face to face zərf ümumi
üz-üzə face to face zərf ümumi
birə-bir face to face zərf ümumi
qaratorpaq black earth söz birləşməsi ümumi
abırsızlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
ədəbsizlik brazen face söz birləşməsi ümumi
həyasızlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
utanmazlıq brazen face söz birləşməsi ümumi
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands söz birləşməsi ümumi
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face söz birləşməsi ümumi
siferblat clock face söz birləşməsi ümumi
kənd yolu earth road söz birləşməsi ümumi
hüznlü sifət face as long as a fiddle söz birləşməsi ümumi
almacıq sümüyü face bone söz birləşməsi ümumi
fiqur face card söz birləşməsi ümumi
qumar kağızlarında böyük kartların adı face card söz birləşməsi ümumi
maneəyə rast gəlmək face obstacle söz birləşməsi ümumi
üz pudrası face powder söz birləşməsi ümumi
çətinliyi cəsarətlə qarşılamaq face the music söz birləşməsi ümumi
öz hərəkətlərinə cavab vermək face the music söz birləşməsi ümumi
nominal dəyər face value söz birləşməsi ümumi
tülkü yuvası fox earth söz birləşməsi ümumi
dünyasını dəyişmək go the way of all the earth söz birləşməsi ümumi
ölmək go the way of all the earth söz birləşməsi ümumi
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
üzü küləyə getmək have the wind in one's face söz birləşməsi ümumi
yerin altında in earth's womb söz birləşməsi ümumi
yerin təkində in earth's womb söz birləşməsi ümumi
üzbəüz in the face of söz birləşməsi ümumi
əlindən gələni etmək move heaven and earth söz birləşməsi ümumi
hər şeyə əl atmaq move heaven and earth söz birləşməsi ümumi
üzünü qırxmaq shave one's face söz birləşməsi ümumi
bərk içmək soak one's face söz birləşməsi ümumi
bərk sərxoş olmaq soak one's face söz birləşməsi ümumi
sürtüb təmizləmək wipe away söz birləşməsi ümumi
silib təmizləmək wipe away söz birləşməsi ümumi
silmək wipe away söz birləşməsi ümumi
silmək wipe off söz birləşməsi ümumi
təmizləmək wipe off söz birləşməsi ümumi
borcu vermək wipe off a score söz birləşməsi ümumi
bir kəsin burnunu ovmaq wipe smb.'s eye söz birləşməsi ümumi
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth söz birləşməsi ümumi
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth söz birləşməsi ümumi
üz-gözünü büzüşdürmək make face söz birləşməsi ümumi
yerə girmək sink into the earth for shame söz birləşməsi ümumi
zahiri qiymət face value söz birləşməsi ümumi
baxmayaraq in the face of söz birləşməsi ümumi
alçaltmaq wipe smb.'s eye söz birləşməsi ümumi
təhqir etmək wipe smb.'s eye söz birləşməsi ümumi
çətin yolla getmək have the wind in one's face söz birləşməsi figurative meaning
ləğv etmək wipe off söz birləşməsi figurative meaning
ödəmək wipe off söz birləşməsi figurative meaning
yox etmək wipe off söz birləşməsi figurative meaning
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
wipe smb. off the face of the earth bir kəsi yer üzündən silmək söz birləşməsi ümumi
wipe smb. off the face of the earth bir kəsi yer üzündən yox etmək söz birləşməsi ümumi