• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
wipe smth. off the face of the earth sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
abırsız bold-face isim ümumi
ədəbsiz bold-face isim ümumi
həyasız bold-face isim ümumi
sırtıq bold-face isim ümumi
utanmaz bold-face isim ümumi
kərpic kəsmək üçün palçıq brick-earth isim ümumi
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face isim ümumi
kömür kəsmə coal-face isim ümumi
yer earth isim ümumi
torpaq yol earth road isim ümumi
surət face isim ümumi
sifət face isim ümumi
üz face isim ümumi
qoruyucu maska face-guard isim ümumi
üzün plastik operasiyası face-lift isim ümumi
lekal face-mould isim ümumi
qəlib face-mould isim ümumi
şablon face-mould isim ümumi
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter isim ümumi
yanaqları, gözləri boyayan face-painter isim ümumi
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting isim ümumi
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver isim ümumi
şöhrətini qoruma face-saving isim ümumi
üzlük daş face-stone isim ümumi
fasad face-wall isim ümumi
üz divar face-wall isim ümumi
solğun bənizli adam tallow-face isim ümumi
şişkin sifətli adam tallow-face isim ümumi
sürtüb təmizləmə wipe isim ümumi
silib təmizləmə wipe isim ümumi
silmə wipe isim ümumi
geriyə dönməsi about-face isim ümumi
camal beautiful face isim ümumi
kəltən chunk of earth isim ümumi
ərz earth isim ümumi
xak earth isim ümumi
yer-göy Earth and the heaven isim ümumi
yer qabığı earth crust isim ümumi
torpaq layı earth layer isim ümumi
yerin peyki earth satellite isim ümumi
yer qabığı earth's crust isim ümumi
litosfer earth's crust isim ümumi
yer kürəsinin səthi earth's surface isim ümumi
ağız-burun face isim ümumi
bəniz face isim ümumi
bət-bəniz face isim ümumi
qabaq face isim ümumi
rüxsar face isim ümumi
sima face isim ümumi
üz kremi face cream isim ümumi
araqat face disk isim ümumi
fiqur face-card isim ümumi
nominal dəyər face-value isim ümumi
savab God's reward for a person's good conduct on earth isim ümumi
əl-üz hands and face isim ümumi
kəltən lump of earth isim ümumi
tamarzı one who is eager to possess smth. isim ümumi
təndir oven made of clay in a hole in the earth isim ümumi
ötür-ötür passing smth. to one another isim ümumi
qırışsifət person with wrinkled face isim ümumi
avand right side of smth. isim ümumi
şaqul sheer face isim ümumi
şillə slap in the face isim ümumi
sillə slap in the face isim ümumi
şapalaq slap in the face isim ümumi
gərgin sifət strained face isim ümumi
format type face isim ümumi
şaqul vertical face isim ümumi
dəyişiklik volte-face isim ümumi
surətbaz worshipper of face isim ümumi
surətpərəst worshipper of face isim ümumi
əyrisifət wry face isim ümumi
əyləndirən black-face isim American
geriyə dönmə volt-face isim sport
qaraağız black-face isim ümumi
gil earth isim ümumi
torpaq earth isim ümumi
sir-sifət face isim ümumi
üzün ifadəsi face isim ümumi
qrim edən face-painter isim ümumi
qrimçi face-painter isim ümumi
burun dəsmalı wipe isim danışıq dili
burun yaylığı wipe isim danışıq dili
üzdən təzələmə face-lift isim figurative meaning
dəyişiklik volt-face isim figurative meaning
dönüm volt-face isim figurative meaning
dönüş volt-face isim figurative meaning
qara şrift bold-face isim painting
xarici görünüş face isim ümumi
portret çəkən face-painter isim ümumi
portretçi face-painter isim ümumi
ələ salma wipe isim figurative meaning
istehza wipe isim figurative meaning
istehza etmə wipe isim figurative meaning
lağa qoyma wipe isim figurative meaning
masqara wipe isim figurative meaning
oynatma wipe isim figurative meaning
rişxənd wipe isim figurative meaning
sataşma wipe isim figurative meaning
qara şrift black-face isim art
sırtıqlıq face isim ümumi
həyasızlıq face isim danışıq dili
səth face isim ümumi
basdırmaq earth up fel ümumi
quylamaq earth up fel ümumi
batırmaq earth up fel ümumi
üzünü bir kəsə döndərmək face fel ümumi
üzünü bir şeyə döndərmək face fel ümumi
sürtüb təmizləmək wipe fel ümumi
silib qurutmaq wipe fel ümumi
silib təmizləmək wipe fel ümumi
silmək wipe fel ümumi
ismarlanmaq be asked do smth. fel ümumi
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be bound to do smth. fel ümumi
torpaqlanmaq be covered with earth fel ümumi
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. fel ümumi
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. fel ümumi
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. fel ümumi
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. fel ümumi
eşitdirilmək be informed smb. of smth. fel ümumi
uymaq be keen on smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. fel ümumi
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. fel ümumi
bazar açmaq begin to sell smth. fel ümumi
öhdəyə almaq bind to do smth. fel ümumi
qabaqlaşdırmaq bring face to face fel ümumi
üzləşdirmək bring face to face fel ümumi
nisyə almaq buy smth. on credit fel ümumi
şəkk gətirmək call smth. in question fel ümumi
belində daşımaq carry smth. on one's back fel ümumi
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through fel ümumi
sonuna çıxmaq carry smth. through fel ümumi
şəkk gətirmək cast doubt on smth. fel ümumi
elətdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirmək cause smb. to do smth. fel ümumi
etdirtmək cause smb. to do smth. fel ümumi
qurulatmaq cause smb. to wipe fel ümumi
soldurmaq cause smth. fade fel ümumi
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced fel ümumi
soyudulmaq cause smth. to become cold fel ümumi
ölüşkətmək cause smth. to become faded fel ümumi
sancdırmaq cause smth. to bite fel ümumi
dırmandırmaq cause smth. to creep fel ümumi
xarıldatmaq cause smth. to crunch fel ümumi
püskürtmək cause smth. to erupt fel ümumi
porsutmaq cause smth. to go bad fel ümumi
qaxsıtmaq cause smth. to go bad fel ümumi
dayazlatmaq cause smth. to grow fel ümumi
xışıldatmaq cause smth. to rustle fel ümumi
pırtlatmaq cause smth. to spring out fel ümumi
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle fel ümumi
üz-üzə gəlmək come face face fel ümumi
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand fel ümumi
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief fel ümumi
torpaqlamaq cover with earth fel ümumi
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast fel ümumi
sırımaq deceive in selling smth. fel ümumi
ortalamaq divide smth. into two equal halves fel ümumi
paylaşmaq divide smth. with smb. fel ümumi
qara vermək do smth. as a blind fel ümumi
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit fel ümumi
dəsxoşa getmək do smth. in vain fel ümumi
acıqla etmək do smth. on purpose fel ümumi
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares fel ümumi
dəsgah açmaq do smth. unusual fel ümumi
vedrələmək draw smth. with a bucket fel ümumi
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp fel ümumi
komalamaq earth up fel ümumi
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. fel ümumi
məst olmaq enjoy smth. greatly fel ümumi
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma fel ümumi
faktlarla hesablaşmaq face the facts fel ümumi
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly fel ümumi
küçəyə açılmaq face the street fel ümumi
üz etmək face up fel ümumi
soluqdurmaq fade smth. fel ümumi
bezarlamaq feel smth. as a burden fel ümumi
bezmək feel smth. as a burden fel ümumi
bıkmaq feel smth. as a burden fel ümumi
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant fel ümumi
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq forget smth. fel ümumi
qızarıb-pörtmək get red in the face fel ümumi
qarışdırmaq get smth. wrong fel ümumi
şillələmək give smb. a slap in the face fel ümumi
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch fel ümumi
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly fel ümumi
qıymaq give smth. to smb. willingly fel ümumi
pörtmək grow red in face fel ümumi
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work fel ümumi
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. fel ümumi
atmaq have a very strong desire for smth. fel ümumi
üzü olmamaq have no face fel ümumi
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. fel ümumi
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved fel ümumi
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. fel ümumi
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted fel ümumi
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted fel ümumi
zağlatmaq have smth. burnished fel ümumi
tamamlatdırmaq have smth. completed fel ümumi
əydirmək have smth. crooked fel ümumi
böyütdürmək have smth. enlarged fel ümumi
dəstələtdirmək have smth. grouped fel ümumi
kərkilətdirmək have smth. hacked fel ümumi
başdan aşmaq have smth. in abundance fel ümumi
səsləşmək have smth. in common fel ümumi
toxutdurmaq have smth. knitted fel ümumi
düyünlətdirmək have smth. knotted fel ümumi
astarlatmaq have smth. lined fel ümumi
kağızlatdırmaq have smth. papered fel ümumi
narınlatdırmaq have smth. pounded fel ümumi
astarlatmaq have smth. primed fel ümumi
kanifollatmaq have smth. rosined fel ümumi
itilətdirmək have smth. sharpened fel ümumi
kəsdirmək have smth. shut fel ümumi
lehimlətdirmək have smth. soldered fel ümumi
əyirtdirmək have smth. spun fel ümumi
calatmaq have smth. stitched fel ümumi
küləşlətdirmək have smth. thatched fel ümumi
ağartdırmaq have smth. whitewashed fel ümumi
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way fel ümumi
eşitdirmək inform smb. of smth. fel ümumi
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy fel ümumi
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety fel ümumi
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo fel ümumi
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. fel ümumi
axıtmaq let smth. float fel ümumi
üzü üstə uzanmaq lie face downwards fel ümumi
üzüqoylu yatmaq lie face downwards fel ümumi
can atmaq long for smth. fel ümumi
quzulamaq long for smth. fel ümumi
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. fel ümumi
büzmək make a wry face fel ümumi
bəyəndirmək make smb. approve smth. fel ümumi
buyurtdurmaq make smb. ask smth. fel ümumi
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face fel ümumi
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. fel ümumi
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. fel ümumi
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle fel ümumi
çatlatmaq make smth. chap fel ümumi
çatlatmaq make smth. crack fel ümumi
şaqqıldatmaq make smth. crack fel ümumi
söndürtmək make smth. extinguish fel ümumi
çökdürmək make smth. precipitate fel ümumi
uydurmaq make smth. up fel ümumi
saraltmaq make smth. yellow fel ümumi
üzləşmək meet face to face fel ümumi
üzündən təri silmək mop one's face fel ümumi
ağnatmaq move smth. down fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind fel ümumi
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. fel ümumi
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration fel ümumi
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. fel ümumi
ortaq olmaq possess smth. jointly fel ümumi
pudralanmaq powder one's face fel ümumi
məəttəl etmək prevent from doing smth. fel ümumi
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. fel ümumi
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely fel ümumi
şapalaq yemək receive a slap in the face fel ümumi
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. fel ümumi
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. fel ümumi
üzə demək say to face fel ümumi
nisyə vermək sell smth. on credit fel ümumi
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post fel ümumi
paylaşmaq share smth. with smb. fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face fel ümumi
üz-üzə oturmaq sit face to face fel ümumi
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face fel ümumi
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face fel ümumi
axırına çıxmaq spend smth. in vain fel ümumi
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. fel ümumi
zollamaq strike with smth. fel ümumi
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed fel ümumi
çəngələmək take smth. full of hand fel ümumi
məhkəməyə vermək take smth. into court fel ümumi
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire fel ümumi
ovuclamaq take smth. with one's palm fel ümumi
xışmalamaq take smth. with one's palm fel ümumi
bir-birəə danışmaq talk face face fel ümumi
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance fel ümumi
sarınmaq tie smth. round oneself fel ümumi
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly fel ümumi
imrənmək want to do smth. fel ümumi
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face fel ümumi
qurulamaq wipe fel ümumi
qurulamaq wipe dry fel ümumi
əllərini qurulamaq wipe one's hands fel ümumi
silmək wipe out fel ümumi
qurulanmaq wipe up oneself fel ümumi
qətfələmək wipe with a bath towel fel ümumi
dibini doldurmaq earth up fel ümumi
dibini yumşaltmaq earth up fel ümumi
qarşılamaq face fel ümumi
qarşılaşmaq face fel ümumi
sinə gərmək face fel ümumi
məhv etmək wipe fel ümumi
yox etmək wipe fel ümumi
qarşıda durmaq face fel ümumi