• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
work sözünün tərcüməsi (282 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Work with Religious Organizations söz birləşməsi ümumi
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Work with Diaspora söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
all-work hər cür ev işi ilə məşğul olan isim ümumi
basket-work səbətçilik məlumatı isim ümumi
hack-work cansıxıcı iş isim ümumi
hack-work maraqsız iş isim ümumi
night-work axşam işi isim ümumi
night-work gecə işi isim ümumi
open-work incə parça isim ümumi
open-work zərif parça isim ümumi
open-work merejka isim ümumi
team-work briqada işi isim ümumi
time-work günəmuzd iş isim ümumi
wage-work muzdlu əmək isim ümumi
work əmək isim ümumi
work isim ümumi
work məşğuliyyət isim ümumi
work-basket əl işləri üçün zənbil isim ümumi
work-book icmal isim ümumi
work-book konspekt isim ümumi
work-shy avara isim ümumi
work-shy işdən boyun qaçıran isim ümumi
work-shy tənbəl isim ümumi
work-table əl işləri stolu isim ümumi
work-table iş stolu isim ümumi
ability to work əmək qabiliyyəti isim ümumi
ability to work işəyararlıq isim ümumi
absence from work proqul isim ümumi
amateurish work kustarlıq isim ümumi
banal work şablon əsər isim ümumi
brain work zehni əmək isim ümumi
careless work xaltura isim ümumi
clerical work kargüzarlıq isim ümumi
creative work yaradıcılıq isim ümumi
explanatory work izahat işi isim ümumi
extra work xaltura isim ümumi
guess-work fəhm isim ümumi
person attached to some work təhkimçi isim ümumi
piece-work işəmuzdçuluq isim ümumi
piece-work payment işəmuzd əmək haqqı isim ümumi
plaster work suvaq işi isim ümumi
practical work praktikum isim ümumi
reference from place of work iş yerindən xarakteristika isim ümumi
restoration work bərpaçılıq işləri isim ümumi
scientific work elmi iş isim ümumi
seaman's work matrosluq isim ümumi
shock work zərbəçilik isim ümumi
social work içtimai fəaliyyət isim ümumi
social work ictimai iş isim ümumi
stableman's work mehtərlik isim ümumi
stereotyped work şablon əsər isim ümumi
two-shift work ikinövbəli iş isim ümumi
unevenness of work işin qeyri-ritmiliyi isim ümumi
unpaid work biyar isim ümumi
volume of work işin həcmi isim ümumi
work peşə isim ümumi
work of a housemaid kənizlik isim ümumi
work of an ass driver eşşəkçilik isim ümumi
work-book əmək kitabçası isim ümumi
work-day əməkgünü isim ümumi
work-day clothes gündəlik paltar isim ümumi
team-work əməkdaşlıq isim ümumi
work davranış isim ümumi
work hərəkət isim ümumi
work-book görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri isim ümumi
team-work qarşılıqlı kömək isim ümumi
work-book tapşırıqlar məcmuəsi isim ümumi
work əsər isim ümumi
team-work müntəzəmlik isim sport
team-work uyğunluq isim sport
work əməl isim ümumi
work məhsul isim ümumi
work məmulat isim ümumi
co-work birgə işləmək fel ümumi
co-work əməkdaşlıq etmək fel ümumi
work işləmək fel ümumi
work məşğul olmaq fel ümumi
be absent from work proqul etmək fel ümumi
be out of work işsiz olmaq fel ümumi
become soft from lack of work xamlamaq fel ümumi
cause smb. to work çalışdırmaq fel ümumi
cause smb. to work hard tərlətmək fel ümumi
cause to work işlətmək fel ümumi
come to work işə çıxmaq fel ümumi
do no work girləmək fel ümumi
do practical work təcrübə keçmək fel ümumi
go to work işə getmək fel ümumi
go to work girmək fel ümumi
go to work işə girmək fel ümumi
go to work every other day işə günaşırı getmək fel ümumi
guess-work: do smth. by guess-work bir şeyi bəxtəbəxt etmək fel ümumi
leave work işdən getmək fel ümumi
liven up the work işi fəallaşdırmaq fel ümumi
make short work hesablaşmaq fel ümumi
set to do some work girişmək fel ümumi
set to work girişdirmək fel ümumi
work çalışmaq fel ümumi
work iş tutmaq fel ümumi
work as a boatman qayıqçılıq etmək fel ümumi
work as a carter arabaçılıq etmək fel ümumi
work as a clerk kargüzar işləmək fel ümumi
work as a farmhand rəncbərlik etmək fel ümumi
work as a farrier nalbəndlik etmək fel ümumi
work as a housekeeper anbardarlıq etmək fel ümumi
work as a housemaid kənizlik etmək fel ümumi
work as a laboratory assistant laborantlıq etmək fel ümumi
work as a miller dəyirmançılıq etmək fel ümumi
work as a plasterer suvaqçılıq etmək fel ümumi
work as a rafter salçılıq etmək fel ümumi
work as a servant qulluqçuluq etmək fel ümumi
work as a watch-maker saatsazlıq etmək fel ümumi
work as a weigher tərəziçilik etmək fel ümumi
work at a factory fabrikdə işləmək fel ümumi
work at a factory istehsalatda işləmək fel ümumi
work at a plant istehsalatda işləmək fel ümumi
work at night gecə işləmək fel ümumi
work be worked out işlənilmək fel ümumi
work buttonhole ilgək açmaq fel ümumi
work by the day günəmuzd işləmək fel ümumi
work collectively kollektiv işləmək fel ümumi
work competing in speed bəhsəbəhs işləmək fel ümumi
work for hire muzdla işləmək fel ümumi
work hard gərgin işləmək fel ümumi
work hard ciddi işləmək fel ümumi
work hard külüng çalmaq fel ümumi
work hard özünü oda-közə atmaq fel ümumi
work hard zəhmətə qatlaşmaq fel ümumi
work harmoniously ahəngdar işləmək fel ümumi
work in concert əlbir işləmək fel ümumi
work in vain boş-boş işləmək fel ümumi
work inspiredly ilhamla işləmək fel ümumi
work like a slave qul kimi işləmək fel ümumi
work like a slave öküz kimi işləmək fel ümumi
work marvels xariqə yaratmaq fel ümumi
work on a book kitab üzərində işləmək fel ümumi
work on a dissertation dissertasiya üzərində işləmək fel ümumi
work out həll etmək fel ümumi
work out hasilə gətirmək fel ümumi
work out işləyib hazırlamaq fel ümumi
work out a plan plan tərtib etmək fel ümumi
work slowly ləng işləmək fel ümumi
work together bahəm işləmək fel ümumi
work together bərabər işləmək fel ümumi
work up emal etmək fel ümumi
work up işləyib hazırlamaq fel ümumi
work very quietly arxayınca işləmək fel ümumi
work with favor özünü şəhid etmək fel ümumi
work with will güc vermək fel ümumi
work with zeal cəhdlə işləmək fel ümumi
work with zeal bərki işləmək fel ümumi
work with zeal qeyrətlə işləmək fel ümumi
work with zeal səylə çalışmaq fel ümumi
work with zeal səylə işləmək fel ümumi
work işi olmaq fel ümumi
work vəzifəsi olmaq fel ümumi
work hərəkətdə olmaq fel ümumi
work saz olmaq fel ümumi
work kömək etmək fel ümumi
work təsir etmək fel ümumi
work yardım etmək fel ümumi
work acımaq fel ümumi
work qıcqırmaq fel ümumi
work turşumaq fel ümumi
work hərəkətə gətirmək fel ümumi
work işə salmaq fel ümumi
work işlətmək fel ümumi
work hopmaq fel ümumi
work özünə yol açmaq fel ümumi
work soxulub keçmək fel ümumi
work yarıb keçmək fel ümumi
work səbəb olmaq fel ümumi
work törətmək fel ümumi
work yaratmaq fel ümumi
work müəyyən forma vermək fel ümumi
work naxış çəkmək fel ümumi
work naxış tikmək fel ümumi
work naxış vurmaq fel ümumi
work toxumaq fel ümumi
work hesablamaq fel ümumi
work hesablayıb tapmaq fel ümumi
work həll etmək fel ümumi
work aldatmaq fel danışıq dili
work fırıldaqla almaq fel danışıq dili
work fırıldaqla qopartmaq fel danışıq dili
work-worn ağır işdən əldən düşmüş sifət ümumi
work-worn ağır işdən gücdən düşmüş sifət ümumi
work-worn çox yorğun sifət ümumi
work-worn tabsız sifət ümumi
work-worn yorulmuş sifət ümumi
able to work işəyarar sifət ümumi
crochet-work toxunuş sifət ümumi
work əmək sifət ümumi
after work işdən sonra zərf ümumi
at one's work iş başında zərf ümumi
guess-work: by guess-work baxtabaxt zərf ümumi
dry work ağır iş söz birləşməsi ümumi
get the work done işi qurtarmaq söz birləşməsi ümumi
get to work işə başlamaq söz birləşməsi ümumi
glass work şüşə istehsalı söz birləşməsi ümumi
good day's work düzgün iş görmə söz birləşməsi ümumi
good day's work pis işləmə söz birləşməsi ümumi
home work ev tapşırığı söz birləşməsi ümumi
It won't work Belə olmaz söz birləşməsi ümumi
It won't work Bu nömrə keçməz söz birləşməsi ümumi
out of work işsiz söz birləşməsi ümumi
piece of work əsər söz birləşməsi ümumi
piece of work söz birləşməsi ümumi
Quick at meat quick at work Dilinə görə dilçəyi də var söz birləşməsi ümumi
set to work işə başlamaq söz birləşməsi ümumi
set to work işə girişmək söz birləşməsi ümumi
thirsty work çətin iş söz birləşməsi ümumi
work against time zamana qarşı yarışmaq söz birləşməsi ümumi
work at high pressure ciddiyyətlə işləmək söz birləşməsi ümumi
work at high pressure var gücü ilə işləmək söz birləşməsi ümumi
work away işləməkdə davam etmək söz birləşməsi ümumi
work for peace sülhə can atmaq söz birləşməsi ümumi
work in nüfuz etmək söz birləşməsi ümumi
work in özünə yol açmaq söz birləşməsi ümumi
work in sirayət etmək söz birləşməsi ümumi
work like a navvy öküz kimi işləmək söz birləşməsi ümumi
work like a nigger öküz kimi işləmək söz birləşməsi ümumi
work like a trojan cidd-cəhdlə işləmək söz birləşməsi ümumi
work like a trojan səylə çalışmaq söz birləşməsi ümumi
work of art incəsənət əsəri söz birləşməsi ümumi
work off qurtarmaq söz birləşməsi ümumi
work off xilas olmaq söz birləşməsi ümumi
work on işləməkdə davam etmək söz birləşməsi ümumi
work one's will istədiyi kimi hərəkət etmək söz birləşməsi ümumi
work one's will istədiyinə nail olmaq söz birləşməsi ümumi
work one's will öz bildiyi kimi hərəkət etmək söz birləşməsi ümumi
work one's will upon smb. başqasını iradəsinə tabe etmək söz birləşməsi ümumi
work out həll etmək söz birləşməsi ümumi
work out a plan plan hazırlamaq söz birləşməsi ümumi
work out a problem məsələni həll etmək söz birləşməsi ümumi
work out a problem problemi həll etmək söz birləşməsi ümumi
work over üzərində təzədən işləmək söz birləşməsi ümumi
work over üzərində təzədən tərtib etmək söz birləşməsi ümumi
work round dönmək söz birləşməsi ümumi
work round istiqamətini dəyişmək söz birləşməsi ümumi
work up hazır görkəm vermək söz birləşməsi ümumi
work up işləmək söz birləşməsi ümumi
work up işləyib hazırlamaq söz birləşməsi ümumi
work up a reputation hörmət qazanmaq söz birləşməsi ümumi
work up a reputation nüfuz qazanmaq söz birləşməsi ümumi
voluntary unpaid work on days off iməcilik söz birləşməsi ümumi
clerical work kargüzarlıq söz birləşməsi ümumi
work tooth and nail çalışmaq söz birləşməsi ümumi
work tooth and nail işləmək söz birləşməsi ümumi
work wonders möcüzələr yaratmaq söz birləşməsi ümumi
glass work şüşə məmulatı söz birləşməsi ümumi
piece of work çətin iş söz birləşməsi ümumi
work in müvafiq gəlmək söz birləşməsi ümumi
work in uyğun gəlmək söz birləşməsi ümumi
work off satıb qurtarmaq söz birləşməsi ümumi
work off satıb sovmaq söz birləşməsi ümumi
work off satmaq söz birləşməsi ümumi
work out a problem işləyib hazırlamaq söz birləşməsi ümumi
work out a problem rəqəm vermək söz birləşməsi ümumi
work out a problem sitat vermək söz birləşməsi ümumi
work out a problem tərtib etmək söz birləşməsi ümumi
work out a problem tutmaq söz birləşməsi ümumi
work up oyatmaq söz birləşməsi ümumi
work up qəsdən sövq etmək söz birləşməsi ümumi
work up qızışdırmaq söz birləşməsi ümumi
work up şiddətləndirmək söz birləşməsi ümumi
work up təhrik etmək söz birləşməsi ümumi
work up törətmək söz birləşməsi ümumi
piece of work dava-dalaş söz birləşməsi ümumi
piece of work qalmaqal söz birləşməsi ümumi
piece of work səs söz birləşməsi ümumi
piece of work səs-küy söz birləşməsi ümumi
work off tökmək söz birləşməsi ümumi
work out a problem müvəffəqiyyətli olmaq söz birləşməsi ümumi
work out a problem real olmaq söz birləşməsi ümumi
work out a problem yaxşı işlənmək söz birləşməsi ümumi
work up əldə etmək söz birləşməsi ümumi
work up nail olmaq söz birləşməsi ümumi
work up qazanmaq söz birləşməsi ümumi
work offline müstəqil işləmək söz birləşməsi computer
work offline oflayn işləmək söz birləşməsi computer
work ictimai işlər cəm ümumi
work mexanizm cəm ümumi