• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
nəzərə alınma allowance isim ümumi
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling isim ümumi
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography isim ümumi
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going isim ümumi
xüsusi səlahiyyət verilmiş komissar commissioner isim ümumi
meyitlərin xüsusi peçlərdə yandırılması cremation isim ümumi
meyit yandırmaq üçün xüsusi peç cremator isim ümumi
xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək dinner-jacket isim ümumi
nəzərə çatdırma emphasis isim ümumi
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation isim ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation isim ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation isim ümumi
xüsusi hadisə instance isim ümumi
xüsusi hal instance isim ümumi
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake isim ümumi
potensial olaraq potentially isim ümumi
xüsusi dad savour isim ümumi
xüsusi iy savour isim ümumi
müvəqqəti olaraq saxlama suspension isim ümumi
nominal olaraq titulu olan şəxs titular isim ümumi
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation isim ümumi
xüsusi mülkiyyətin ləğvi abolition of private property isim ümumi
xüsusi hal particular case isim ümumi
xüsusi əhəmiyyət particular importance isim ümumi
xüsusi iş private affair isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
xüsusi mülkiyyət private property isim ümumi
xüsusi müəssisə privately owned enterprise isim ümumi
xüsusi isim proper noun isim ümumi
xüsusi yağ special oil isim ümumi
xüsusi çəki specific weight isim ümumi
nəzərə çarpdırma accentuation isim ümumi
futbol üçün xüsusi ayaqqabı boot isim ümumi
xüsusi sapla vurulmuş qabarıq naxış candlewick isim ümumi
nəzərə almama evasion isim ümumi
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin isim ümumi
xüsusi mülkiyyət having isim ümumi
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration isim ümumi
xüsusi adam personage isim ümumi
xüsusi mülkiyyət possession isim ümumi
xüsusi yer tutan prominence isim ümumi
xüsusi terminologiya technology isim ümumi
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis isim ümumi
bitkilərin sarmaşması üçün xüsusi barmaqlıq trellis isim ümumi
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater isim American
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication isim ümumi
irsi olaraq alınan pul windfall isim ümumi
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail isim law
ani olaraq səsini itirmə catch isim ümumi
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition isim law
rəsmi olaraq bildirmək certiorate fel ümumi
dövri olaraq dəyişmək cycle fel ümumi
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog fel ümumi
xüsusi əhəmiyyət vermək emphasise fel ümumi
xüsusi nəzərə çatdırmaq emphasise fel ümumi
nəzərə almaq heed fel ümumi
nəzərə almamaq ignore fel ümumi
əlavə olaraq vermək impart fel ümumi
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise fel ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct fel ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct fel ümumi
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install fel ümumi
nəzərə gətirmək jinx fel ümumi
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate fel ümumi
əsiri şərti olaraq azad etmək parole fel ümumi
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate fel ümumi
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate fel ümumi
nəzərə almaq reckon with fel ümumi
xüsusi dərs demək tutor fel ümumi
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp fel ümumi
nəzərə çarpmaq arrest smb.'s attention fel ümumi
nəzərə çarpmaq be striking fel ümumi
xüsusi əmlakdan məhrum etmək dispossess fel ümumi
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up fel ümumi
xüsusi məclisə yığışmaq meet in special session fel ümumi
nəzərə almaq pay attention fel ümumi
nəzərə almaq take into consideration fel ümumi
xəbərdarlığı nəzərə almaq take warning fel ümumi
rəsmi olaraq elan etmək intimate fel American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate fel law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate fel finance
xüsusilə nəzərə çarpdırmaq accent fel ümumi
nəzərə almaq budget fel ümumi
gizlicə olaraq demək confide fel ümumi
qabaqcadan nəzərə almaq envisage fel ümumi
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt fel ümumi
müntəzəm olaraq dinləmək hear fel ümumi
nəzərə çarpdırmaq hold up fel ümumi
nəzərə gətirmək hoodoo fel ümumi
nəzərə almaq note fel ümumi
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate fel ümumi
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat fel ümumi
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline fel ümumi
nəzərə çarpdırmaq underscore fel ümumi
arabir nəzərə çarpmaq flash fel danışıq dili
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress fel figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress fel figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress fel figurative meaning
nəzərə almaq calculate fel ümumi
nəzərə almaq consult fel ümumi
nəzərə almamaq discount fel ümumi
nəzərə almaq entertain fel ümumi
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle fel ümumi
paj olaraq müşayiət etmək page fel ümumi
müvazi olaraq getmək range fel ümumi
paralel olaraq getmək range fel ümumi
xüsusi olaraq göstərmək specify fel ümumi
xüsusi olaraq qeyd etmək specify fel ümumi
xüsusi olaraq yada salmaq specify fel ümumi
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend fel ümumi
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend fel ümumi
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble fel ümumi
nəzərə almaq consider fel ümumi
nəzərə almaq regard fel ümumi
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch fel ümumi
rəsmi olaraq bildirmək return fel ümumi
rəsmi olaraq məlumat vermək return fel ümumi
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind fel ümumi
xüsusi məlumat vermək tip fel ümumi
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep fel ümumi
xüsusi backyard sifət ümumi
qənimət olaraq alınmış captured sifət ümumi
qəti surətdə olaraq categoric sifət ümumi
qəti surətdə olaraq categorical sifət ümumi
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive sifət ümumi
xüsusi distinctive sifət ümumi
xüsusi nəzərə çatdırılan emphatic sifət ümumi
xüsusi especial sifət ümumi
xüsusi exceptional sifət ümumi
xüsusi exclusive sifət ümumi
əlavə olaraq extra sifət ümumi
faktiki olaraq factual sifət ümumi
nəzərə çarpmayan furtive sifət ümumi
nəzərə alınmayan ignorable sifət ümumi
nəzərə çarpmayan imperceptible sifət ümumi
nəzərə çarpmayan inconspicuous sifət ümumi
nəzərə çarpmayan indistinguishable sifət ümumi
nəzərə çarpmayan noteless sifət ümumi
nəzərə çarpan observable sifət ümumi
xüsusi particular sifət ümumi
xüsusi peculiar sifət ümumi
xüsusi private sifət ümumi
xüsusi sectional sifət ümumi
xüsusi special sifət ümumi
xüsusi specific sifət ümumi
xüsusi dərs ilə bağlı tutorial sifət ümumi
nəzərə alınmamış unheard sifət ümumi
nəzərə alınmayan unheeded sifət ümumi
nəzərə çarpmamış unheeded sifət ümumi
nəzərə dəyməyən unnoticed sifət ümumi
nəzərə alınmayan unregarded sifət ümumi
nəzərə çarpmayan unseen sifət ümumi
nəzərə çarpan catchy sifət danışıq dili
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical sifət ümumi
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent sifət ümumi
insan tərəfindən süni olaraq yetişdirilmiş cultured sifət ümumi
xüsusi extra sifət ümumi
xüsusi extraordinary sifət ümumi
faktiki olaraq mövcud olan factual sifət ümumi
bir qayda olaraq familiary sifət ümumi
xüsusi insular sifət ümumi
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid sifət ümumi
xüsusi olaraq particular sifət ümumi
xüsusi proprietary sifət ümumi
xüsusi singular sifət ümumi
nəzərə alınmamış unconsidered sifət ümumi
xüsusi unique sifət ümumi
nəzərə çarpdırılmayan unstressed sifət ümumi
xüsusi hazırlıq tələb etməyən untrained sifət ümumi
özünə xüsusi fikir verən well-groomed sifət ümumi
rəsmi olaraq təyin edilmiş certified sifət ümumi
xüsusi distinct sifət ümumi
xüsusi imtiyazlardan istifadə edən exempt sifət ümumi
xüsusi express sifət ümumi
nəzərə çarpmayan obscure sifət ümumi
mütənasib olaraq artan progressive sifət grammatical
reqistr nəzərə alınmaqla case-sensitive sifət computer
xüsusi custom sifət computer
xüsusi proper sifət grammatical
müvafiq olaraq accordingly zərf ümumi
uyğun olaraq accordingly zərf ümumi
faktiki olaraq actually zərf ümumi
əlavə olaraq additionally zərf ümumi
alternativ olaraq alternatively zərf ümumi
uyğun olaraq amenably zərf ümumi
səhv olaraq amiss zərf ümumi
müvafiq olaraq appropriately zərf ümumi
uyğun olaraq appropriately zərf ümumi
razılıq əlaməti olaraq approvingly zərf ümumi
sadəcə olaraq artlessly zərf ümumi
şifahi olaraq aurally zərf ümumi
avtomatik olaraq automatically zərf ümumi
aksiomatik olaraq axiomatically zərf ümumi
aydın olaraq axiomatically zərf ümumi
laqeyd olaraq blankly zərf ümumi
artıq olaraq capitally zərf ümumi
birinci dərəcəli olaraq capitally zərf ümumi
təsadüfi olaraq casually zərf ümumi
səbəbsiz olaraq causelessly zərf ümumi
fasiləsiz olaraq ceaselessly zərf ümumi
başlıca olaraq chiefly zərf ümumi
xroniki olaraq chronically zərf ümumi
bir qayda olaraq commonly zərf ümumi
şərti olaraq conditionally zərf ümumi
gizli olaraq confidentially zərf ümumi
məxfi olaraq confidentially zərf ümumi
əlbir olaraq conjointly zərf ümumi
şüurlu olaraq consciously zərf ümumi
uyğun olaraq consistently zərf ümumi
fasiləsiz olaraq constantly zərf ümumi
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally zərf ümumi
əməli olaraq constructively zərf ümumi
şərti olaraq contingently zərf ümumi
fasiləsiz olaraq continuously zərf ümumi
müvafiq olaraq correspondingly zərf ümumi
uyğun olaraq correspondingly zərf ümumi
cinayət qanununa müvafiq olaraq criminally zərf ümumi
qəti olaraq decidedly zərf ümumi
düzgün olaraq deservedly zərf ümumi
haqlı olaraq deservedly zərf ümumi
dramatik olaraq dramatically zərf ümumi
dinamik olaraq dynamically zərf ümumi
xüsusi ifadə ilə emphatically zərf ümumi
sonsuz olaraq endlessly zərf ümumi
ətraflı olaraq exhaustingly zərf ümumi
əməli olaraq experimentally zərf ümumi
qeyri-adi olaraq extraordinarily zərf ümumi
könüllü olaraq facultatively zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq fairly zərf ümumi
qərəzsiz olaraq fairly zərf ümumi
səhv olaraq falsely zərf ümumi
yanlış olaraq falsely zərf ümumi
qüsursuz olaraq faultlessly zərf ümumi
birinci olaraq firstly zərf ümumi
haqqı olaraq for a consideration zərf ümumi
çarəsiz olaraq forcedly zərf ümumi
rəsmi olaraq formally zərf ümumi
səmimi olaraq free-heartedly zərf ümumi
buna əlavə olaraq furthermore zərf ümumi
bir qayda olaraq generally zərf ümumi
qrafik olaraq graphically zərf ümumi
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly zərf ümumi
yanlış olaraq improperly zərf ümumi
qeyri-iradi olaraq impulsively zərf ümumi
faktiki olaraq in effect zərf ümumi
faktiki olaraq in practice zərf ümumi
təsadüfi olaraq incidentally zərf ümumi
əsassız olaraq indiscriminately zərf ümumi
qeyri-rəsmi olaraq informally zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq justly zərf ümumi
dili praktik olaraq bilmək know a language practically zərf ümumi
süurlu olaraq knowingly zərf ümumi
qısa olaraq laconicly zərf ümumi
başlıca olaraq largely zərf ümumi
qanunauyğun olaraq legitimately zərf ümumi
məntiqə uyğun olaraq logically zərf ümumi
başlıca olaraq mainly zərf ümumi
mexaniki olaraq mechanically zərf ümumi
qeyri-iradi olaraq mechanically zərf ümumi
sadəcə olaraq merely zərf ümumi
mikroskopik olaraq microscopicly zərf ümumi
səhv olaraq mistakenly zərf ümumi
səhv olaraq mistakingly zərf ümumi
başlıca olaraq mostly zərf ümumi
normal olaraq normally zərf ümumi
nəzərə çarpacaq dərəcədə notably zərf ümumi
nəzərə çarpacaq dərəcədə notedly zərf ümumi
xüsusi bir tərzdə notedly zərf ümumi
xüsusi olaraq notedly zərf ümumi
mücərrəd olaraq notionally zərf ümumi
nəzəri olaraq notionally zərf ümumi
rəsmi olaraq officially zərf ümumi
bir qayda olaraq ordinarily zərf ümumi
ilkin olaraq originally zərf ümumi
xüsusi olaraq particularly zərf ümumi
pedaqoji tələblərə uyğun olaraq pedagogically zərf ümumi
əbədi olaraq permanently zərf ümumi
perpendikulyar olaraq perpendicularly zərf ümumi
qəti olaraq persuasively zərf ümumi
əməli olaraq practically zərf ümumi
praktik olaraq practically zərf ümumi
praqmatik olaraq pragmatically zərf ümumi
başlıca olaraq predominantly zərf ümumi
təxmini olaraq presumably zərf ümumi
başlıca olaraq principally zərf ümumi
gizli olaraq privately zərf ümumi
məxfi olaraq privately zərf ümumi
problematik olaraq problematically zərf ümumi
proposional olaraq proportionally zərf ümumi
müvafiq olaraq proportionately zərf ümumi
proposional olaraq proportionately zərf ümumi
uyğun olaraq proportionately zərf ümumi
müvəqqəti olaraq provisionally zərf ümumi
şərti olaraq provisionally zərf ümumi
sadəcə olaraq purely zərf ümumi
uyğun olaraq pursuant zərf ümumi
müvafiq olaraq pursuant zərf ümumi
ani olaraq quickly zərf ümumi
praktik olaraq realistically zərf ümumi
qarşılıqlı olaraq reciprocally zərf ümumi
vero