• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
year sözünün tərcüməsi (114 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
year il isim ümumi
year təqvim ili isim ümumi
year yaş cəm ümumi
year uzun müddət cəm ümumi
school year tədris ili isim ümumi
current year cari il isim ümumi
school year dərs ili isim ümumi
this year bu il isim ümumi
next year gələn il isim ümumi
last year irəliki il isim ümumi
half-year yarımillik isim ümumi
last year keçən il isim ümumi
one-year-old sheep toğlu isim ümumi
productive year bərəkətli il isim ümumi
one-year-old: being one-year-old biryaşlılıq isim ümumi
end-of-year examinations kurs imtahanları isim ümumi
three-year-old sheep şişək isim ümumi
pupil repeating the academic year ikiillik isim ümumi
year-book ildə bir dəfə çıxan jurnal isim ümumi
the ninth month of the Muslim year ramazan isim ümumi
half-year yarımil isim ümumi
year-book salnamə isim ümumi
two-year-old sheep şişək isim ümumi
bumper-crop year bərəkətli il isim ümumi
year-book illik çıxan məcmuə isim ümumi
academic year tədris ili isim ümumi
half-year semestr isim ümumi
give birth to a child every year südəcər doğmaq fel ümumi
six-year-old altıillik sifət ümumi
ten-year-old onillik sifət ümumi
academic year dərs sifət ümumi
five-year beşillik sifət ümumi
forty-year qırxillik sifət ümumi
one-year-old biryaşlı sifət ümumi
seven-year yeddiillik sifət ümumi
of last year bildirki sifət ümumi
six-year altıillik sifət ümumi
seventy-year-old yetmişyaşlı sifət ümumi
ten-year onillik sifət ümumi
two-year-old ikiyaşar sifət ümumi
ten-year-old on yaşlı sifət ümumi
four-year-old dördyaşar sifət ümumi
forty-year-old qırxillik sifət ümumi
two-year ikiillik sifət ümumi
year-old biryaş sifət ümumi
eight-year səkkizillik sifət ümumi
five-year-old beşillik sifət ümumi
three-year-old üçyaşar sifət ümumi
five-year-old beşyaşlı sifət ümumi
seventy-year yetmişillik sifət ümumi
one-year-old birillik sifət ümumi
one-year birillik sifət ümumi
four-year-old dördillik sifət ümumi
two-year ikiyaşar sifət ümumi
two-year-old ikiillik sifət ümumi
eight-year-old səkkizyaşar sifət ümumi
nine-year-old doqquzyaşar sifət ümumi
forty-year-old qırxyaşlı sifət ümumi
ten-year onyaşar sifət ümumi
thirty-year otuzillik sifət ümumi
one-year-old biryaş sifət ümumi
ninety-year-old doxsanyaşlı sifət ümumi
five-year beşyaşlı sifət ümumi
half-year-old yarımillik sifət ümumi
three-year üçyaşar sifət ümumi
three-year üçillik sifət ümumi
nine-year-old doqquzillik sifət ümumi
six-year-old altıyaşar sifət ümumi
two-year-old ikiyaşlı sifət ümumi
thirty-year-old otuzillik sifət ümumi
four-year dördillik sifət ümumi
sixty-year-old altmışyaşlı sifət ümumi
eight-year-old səkkizillik sifət ümumi
eighty-year səksənillik sifət ümumi
the whole year il-müdam zərf ümumi
in the current year cari ildə zərf ümumi
year after year ildən-ilə zərf ümumi
all the year round yaylı-qışlı zərf ümumi
since last year keçən ildən bəri zərf ümumi
all the year round il-müdam zərf ümumi
during the year il uzunu zərf ümumi
from the year before last inişildən bəri zərf ümumi
all the year round bütün ili zərf ümumi
year in ilbəil zərf ümumi
year out ilbəil zərf ümumi
year after year ilbəil zərf ümumi
last year bildir zərf ümumi
year before last inişil zərf ümumi
year ago bildir zərf ümumi
from year to year ildən-ilə zərf ümumi
Many happy returns of the year Ad gününü təbrik edirəm phrases ümumi
fiscal year maliyyə ili phrases ümumi
happy new year yeni ilin mübarək phrases ümumi
year and year ago çoxdan phrases ümumi
all the year round bütün il boyu phrases ümumi
leap year uzun il phrases ümumi
academic year akademik il phrases ümumi
happy new year yeni təqvim iliniz mübarək olsun phrases ümumi
in the year one çox qədimdə phrases ümumi
year after year hər il phrases ümumi
freshman year təşkilatda birinci il olma phrases ümumi
year and year ago uzun illərdən bəri phrases ümumi
school year tədris ili phrases ümumi
year and year ago bütün ömrü boyu phrases ümumi
from year to year hər il phrases ümumi
fiscal year büdcə ili phrases ümumi
academic year tədris ili phrases ümumi
year in year out ildən ilə phrases ümumi
incoming year qarşıdan gələn il phrases ümumi
get on in year yaşa dolmaq phrases ümumi
year by year hər il phrases ümumi
happy new year Yeni iliniz mübarək olsun phrases ümumi
happy new year yeni iliniz mübarək phrases ümumi
year and year ago əbədi phrases ümumi