• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
year sözünün tərcüməsi (121 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yeni il New Year isim ümumi
təzə il New Year isim ümumi
yeni il yolkası New Year tree isim ümumi
təzə il New Year's day isim ümumi
yeni il ərəfəsi New Year's Eve isim ümumi
Yeni iliniz mübarək! Happy New Year! söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
half-year yarımil isim ümumi
year il isim ümumi
year-book ildə bir dəfə çıxan jurnal isim ümumi
year-book illik çıxan məcmuə isim ümumi
year-book salnamə isim ümumi
academic year tədris ili isim ümumi
bumper-crop year bərəkətli il isim ümumi
current year cari il isim ümumi
end-of-year examinations kurs imtahanları isim ümumi
half-year yarımillik isim ümumi
last year keçən il isim ümumi
last year irəliki il isim ümumi
next year gələn il isim ümumi
one-year-old sheep toğlu isim ümumi
one-year-old: being one-year-old biryaşlılıq isim ümumi
productive year bərəkətli il isim ümumi
pupil repeating the academic year ikiillik isim ümumi
school year dərs ili isim ümumi
school year tədris ili isim ümumi
the ninth month of the Muslim year ramazan isim ümumi
this year bu il isim ümumi
three-year-old sheep şişək isim ümumi
two-year-old sheep şişək isim ümumi
half-year semestr isim ümumi
year təqvim ili isim ümumi
give birth to a child every year südəcər doğmaq fel ümumi
academic year dərs sifət ümumi
eight-year səkkizillik sifət ümumi
eight-year-old səkkizyaşar sifət ümumi
eight-year-old səkkizillik sifət ümumi
eighty-year səksənillik sifət ümumi
five-year beşillik sifət ümumi
five-year beşyaşlı sifət ümumi
five-year-old beşillik sifət ümumi
five-year-old beşyaşlı sifət ümumi
forty-year qırxillik sifət ümumi
forty-year-old qırxyaşlı sifət ümumi
forty-year-old qırxillik sifət ümumi
four-year dördillik sifət ümumi
four-year-old dördillik sifət ümumi
four-year-old dördyaşar sifət ümumi
half-year-old yarımillik sifət ümumi
last year's bildirki sifət ümumi
ninety-year-old doxsanyaşlı sifət ümumi
nine-year-old doqquzillik sifət ümumi
nine-year-old doqquzyaşar sifət ümumi
of last year bildirki sifət ümumi
one-year birillik sifət ümumi
one-year-old birillik sifət ümumi
one-year-old biryaş sifət ümumi
one-year-old biryaşlı sifət ümumi
seventy-year yetmişillik sifət ümumi
seventy-year-old yetmişyaşlı sifət ümumi
seven-year yeddiillik sifət ümumi
sixty-year-old altmışyaşlı sifət ümumi
six-year altıillik sifət ümumi
six-year-old altıillik sifət ümumi
six-year-old altıyaşar sifət ümumi
ten-year onillik sifət ümumi
ten-year onyaşar sifət ümumi
ten-year-old on yaşlı sifət ümumi
ten-year-old onillik sifət ümumi
thirty-year otuzillik sifət ümumi
thirty-year-old otuzillik sifət ümumi
three-year üçillik sifət ümumi
three-year üçyaşar sifət ümumi
three-year-old üçyaşar sifət ümumi
two-year ikiillik sifət ümumi
two-year ikiyaşar sifət ümumi
two-year-old ikiillik sifət ümumi
two-year-old ikiyaşar sifət ümumi
two-year-old ikiyaşlı sifət ümumi
year-old biryaş sifət ümumi
all the year round bütün ili zərf ümumi
all the year round il-müdam zərf ümumi
all the year round yaylı-qışlı zərf ümumi
during the year il uzunu zərf ümumi
from the year before last inişildən bəri zərf ümumi
from year to year ildən-ilə zərf ümumi
in the current year cari ildə zərf ümumi
last year bildir zərf ümumi
since last year keçən ildən bəri zərf ümumi
the whole year il-müdam zərf ümumi
year after year ilbəil zərf ümumi
year after year ildən-ilə zərf ümumi
year ago bildir zərf ümumi
year before last inişil zərf ümumi
year in ilbəil zərf ümumi
year out ilbəil zərf ümumi
academic year tədris ili söz birləşməsi ümumi
all the year round bütün il boyu söz birləşməsi ümumi
fiscal year büdcə ili söz birləşməsi ümumi
fiscal year maliyyə ili söz birləşməsi ümumi
freshman year təşkilatda birinci il olma söz birləşməsi ümumi
from year to year hər il söz birləşməsi ümumi
get on in year yaşa dolmaq söz birləşməsi ümumi
in the year one çox qədimdə söz birləşməsi ümumi
incoming year qarşıdan gələn il söz birləşməsi ümumi
leap year uzun il söz birləşməsi ümumi
Many happy returns of the year Ad gününü təbrik edirəm söz birləşməsi ümumi
school year tədris ili söz birləşməsi ümumi
year after year hər il söz birləşməsi ümumi
year and year ago bütün ömrü boyu söz birləşməsi ümumi
year and year ago çoxdan söz birləşməsi ümumi
year and year ago əbədi söz birləşməsi ümumi
year and year ago uzun illərdən bəri söz birləşməsi ümumi
year by year hər il söz birləşməsi ümumi
year in year out ildən ilə söz birləşməsi ümumi
happy new year yeni ilin mübarək söz birləşməsi ümumi
happy new year yeni iliniz mübarək söz birləşməsi ümumi
academic year akademik il söz birləşməsi ümumi
happy new year Yeni iliniz mübarək olsun söz birləşməsi ümumi
happy new year yeni təqvim iliniz mübarək olsun söz birləşməsi ümumi
year yaş cəm ümumi
year uzun müddət cəm ümumi